Seznam Patentů – Kontrola a Změna Myšlení – Chytrá Síť – O Vás bez Vás

Technický princip přijímačů pro elektromagnetické vlny je plně analogický s biologickým informačním a komunikačním systémem. Proč se o těchto patentech veřejně neví? Kdy to lidi zastaví?

Některé, ne-li všechny uvedené patenty, jsou vysoce pokročilé a jsou ruční, přenosné, pozemní, námořní, letecké a vesmírné. Škála působení je od nanorozměru, až po celo planetární působení a vesmír. Pokračují v pokroku v programech výzkumu, TESTOVÁNÍ a vývoje v rámci nejen „Vojenského průmyslového komplexu“, s nutnosti neustálého experimentování nejen na lidech.

Počítače, Chytrá Síť, Počítačová Telepatie

Směrovaná Energie

Kontrola vědomí – SYNTETICKÁ TELEPATIE – Syntetické Hlasy

Patenty Bio Hakování

Patenty Nanotech – SYNTETICKÁ BIOLOGIE

  • 2017 US20180153822A1 – Proces přípravy mRNA lipidových nanočástic
  • 2007 US20100090180A1 – Samoreplikační materiály v mikro a submikro měřítků
  • 2002 US20030141189 – Sekvenování DNA a RNA čtením v nanoměřítku prostřednictvím programovatelné elektroforézy a tunelování s nanoelektrodou a dielektrické detekce
  • 2001 US20030138777 – Složení nanostrojů a způsoby jejich použití
  • 1991 – US5211129 – Injekční implantovatelný identifikační transpondér
Bývalý Námořní Důstojník David Voigts Odhaluje Cílený Individuální Program Kontroly Mysli

Patenty – Hromadné ovládání mysli s tichým šířením zvukového spektra – (MASS MIND CONTROL WITH SILENT SOUND SPREAD SPECTRUM (SSSS))

1956 – US3014477A – Hypnotický induktor (stroj na ovládání mysli)

1958 – US3060795A – Přístroj na výrobu vizuální stimulace

1962 – US3278676A – Přístroj na produkci vizuální a sluchové stimulace

1962 – US3393279A – Zařízení pro buzení nervového systému

1967 – US3563246A – Metoda a aparát pro zlepšení nervové výkonnosti u lidí pomocí elektroléčby (dá se nastavit I negativně)

1970 – US3629521ASluchové systémy (radio frekvenční / mikrovlnné)

1970 US3884218A – Způsob navozování a udržování různých stádií spánku u člověka

1971 – US3712292A – Způsob a zařízení pro produkci vzorů kmitočtu modulovaného zvukového signálu pro navození spánku

1974 – US3951134A – Přístroj a metoda pro dálkové monitorování a změnu mozkových vln

1980 – US4395600A – Systém a metoda sluchových podprahových zpráv

1983 – US4858612A – Naslouchací zařízení

1984 – US4834701A – Zařízení k vyvolání snížení frekvence mozkové vlny

1986 – US4717343A – Metoda změny chování člověka

1987 – US4777529A – Sluchový podprahové programovací systém – Sluchový podprahový programovací systém obsahuje kodér podprahové zprávy, který generuje bezpečnostní tóny s pevnou frekvencí a kombinuje je se signálem podprahové zprávy, aby vytvořil kódovanou podprahovou zprávu

1988 – US4877027A – Naslouchací systém

1989 – US5159703A – Tichý podprahový prezentační systém

1991 – US5356368A – Způsob a zařízení pro vyvolání požadovaných stavů vědomí

1997 – US5774088A – Metoda a systém varování ptáků před riziky

1998 – US6011991A – Komunikační systém a metoda včetně analýzy mozkových vln a / nebo využití mozkové činnosti

1998 – US6052336A – Zařízení a způsob vysílání zvukového zvuku pomocí ultrazvukového zvuku jako nosiče

2002US6470214Způsob a zařízení pro implementaci vysokofrekvenčního sluchu (US Air Force)

2002 – US6587729 – Přístroj pro zvukově komunikující řeč pomocí vysokofrekvenčního sluchového efektu (US Air Force)

2004 – WO2005055579A1 – Systém pro výrobu umělé telepatie – Navrhuje se zařízení, které uživateli poskytne formu umělé telepatie, konkrétně schopnost komunikovat s ostatními bez zjevných známek spojení. Systém obsahuje „modul“ mobilního telefonu, který je propojen se stávající nebo budoucí veřejnou telekomunikační sítí (2G,3G.4G,5G,Wi-Fi…). Toto zařízení také obsahuje transpondér s velmi nízkou spotřebou energie, který je bezdrátově spojen s jedním nebo více odpovídajícími transpondéry implantovanými do těla.

Chytrý prach, Nanotechnologie, 5G, Wi-Fi, Chemtrails, Vakcinace – Transformace Lidí

OFICIÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ ELEKTRONICKÉ (PSYCHOTRONICKÉ) PATENTY

1900 – US787412Nikola Tesla – Umění přenosu elektrické energie přírodními médii.

1962 – US3174150 – Samoostřící anténní systém (DNA je fraktální anténa používaná pro sledování 24/7/365)

1962 – US3393279 – Zařízení pro buzení nervového systému (Může vytvářet politické nepokoje v komunitě)

1966 – US3576185 – Metoda a uspořádání indukující spánek pomocí modulovaného zvuku a zraku

1970 – US3773049 – Přístroje pro léčbu neuropsychických a somatických onemocnění teplem, světlem, zvukem a vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením (použít i k vytváření nemocí)

1970 – US3884218 – Způsob navozování a udržování různých stádií spánku u člověka

1971 – US3712292 – Způsob a zařízení pro produkci vzorů kmitočtu modulovaného zvukového signálu pro navození spánku

1971 – US3766331 – Naslouchátko pro vyvolání vjemů v mozku

1971 – US3727616 – Elektronický systém pro stimulaci biologických systémů (Může vytvořit stimulaci pro nepokoje)

1972 – US3837331 – Systém a způsob ovládání nervové soustavy živého organismu

1974 – US3967616 – Vícekanálový systém a multifaktoriální metoda řízení nervového systému živého organismu

1976 – US4034741A – Generátor šumu a vysílač (Vytváří zvuky někoho v domácnosti nebo zvonku u dveří)

1983 – US4508105 – Zařízení generující stíny

1983 – US4573449 – Metoda stimulace usínání a / nebo relaxačního chování člověka a přípravy proto

1987 – US4883067 – Metoda a zařízení pro převod EEG na hudbu k vyvolání a kontrole různých psychologických a fyziologických stavů a ke kontrole hudebního nástroje (Používá se k vyvolání úzkosti a rozrušení atd. Při poslechu hudby)

1988 – US5151080 – Způsob a zařízení pro vyvolání a nastolení změněného stavu vědomí

1990 – US5135468 – Způsob a zařízení pro změnu stavu mozku člověka pomocí zvukového signálu

1990 – US5036858 – Metoda a zařízení pro změnu frekvence mozkových vln (vytváření negativních emocí)

1990 – US5213562 – Způsob vyvolání duševních, emocionálních a fyzických stavů vědomí, včetně specifické duševní činnosti, u lidí

1991 – US5330414Přístroj indukující mozkové vlny

1991 – US5123899Metoda a systém pro změnu vědomí – Systém pro změnu stavů lidského vědomí zahrnuje simultánní aplikaci více podnětů, preferující zvuky, majících různé frekvence a tvary vln. (Systém stimulace mozku, aby vykazoval specifické rytmy mozkových vln, a tím změnil stav vědomí subjektů.)

1991 – US5215468Způsob a zařízení pro zavedení podprahových změn zvukových podnětů

1991 – US5522386 – Přístroj pro použití zejména ke stanovení stavu vegetativní části nervového systému

1994 – US5954630 – FM Theta-indukující slyšitelný zvuk a způsob, zařízení a zaznamenané médium generují stejný zvuk

1994 – US5586967 – Metoda a záznam pro produkci zvuků a zpráv k dosažení stavů mozkových vln Alfa a Theta a pozitivních (negativních) emočních stavů u lidí

1994 – US5539705Ultrazvukový překladač řeči a komunikační systém (Vysílané hlasy do hlavy)

1996 – US6292688Způsob a zařízení pro analýzu neurologické odpovědi na podněty vyvolávající emoce

1996 – US5922016Přístroj na elektrickou stimulaci sluchových nervů člověka

1996 – US5954629Systém vyvolávající mozkové vlny (vytváří hněv, deprese, úzkost atd.)

1997 – US6017302Podprahová akustická manipulace nervového systému

1997 – US6039688A – Program úpravy terapeutického chování, monitorování souladu a systém zpětné vazby

1998 – US6135944 – Způsob vyvolání harmonických stavů bytí (vytváří také negativní stavy)

1998 – US6081744Elektrický generátor okrajového pole pro manipulaci s nervovým systémem – Přístroj a metoda pro manipulaci s nervovým systémem subjektu prostřednictvím aferentních nervů, modulovaných externě aplikovanými slabými fluktuujícími elektrickými poli, naladěnými na určité frekvence, jako je excitace rezonance v nervových obvodech.

2001 – US6506148Manipulace nervového systému elektromagnetickými poli z monitorů

2006 – US8407063Víceuživatelský systém vzdáleného monitorování zdraví s podporou biometrie (DNA je anténa)

2007 – US8049173B1 – Zbraň a zobrazovač pro RF s dvojím použitím (vysílaný paprsek bolesti do obětí)

2007 – US7784390B1(Ne)smrtelná zbraň zaměřená na energii v pevné fázi (skryté mučení tkání a orgánů)

2007 – US20090312817A1 – Systémy a metody pro změnu funkcí mozku, těla a pro léčbu stavů a nemocí (mozkové vlny mohou být negativně pozměněny)

2009 WO2010039465A2 Metody měření frekvencí lidského těla

2012 – CN103373478A – Kosmická laserová a mikrovlnná pistole Tiangong satelit (i za letu)

Dr. Dietrich Klinghardt, PhD. – Bezdrátová Technologie dělá z lidí Bioroboty

Patenty Nemocí

  • 2013 PATENT US8835624 Aptamer specifický pro subtyp chřipky A H1N1 a jeho aplikace
  • 2012 CA2441523A1 Virus chřipky prasat podtypu H1N1 a jeho aplikace
  • 2009 US20120251502 Druhy lidských virů EBOLA a jejich složení a metody
  • 2004 US7897744B2 Nukleotidové a aminokyselinové sekvence viru SARS a jejich použití
  • 1996 PATENT US5676977 – Způsob vyléčení AIDS pomocí zařízení na bázi molekulárních krystalů tetra stříbra

Patenty Technologie

Zdroje

Doslova se snaží proměnit vaši DNA v počítačový server

Počítače, Chytrá Síť, Počítačová Telepatie – Směrovaná Energie – Kontrola vědomí – SYNTETICKÁ TELEPATIE – Syntetické Hlasy – Patenty Bio Hakování – Patenty Nanotech – SYNTETICKÁ BIOLOGIE – Patenty – Hromadné ovládání mysli s tichým šířením zvukového spektra – (MASS MIND CONTROL WITH SILENT SOUND SPREAD SPECTRUM (SSSS)) – OFICIÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ ELEKTRONICKÉ (PSYCHOTRONICKÉ) PATENTY – Patenty Nemocí – Patenty Technologie

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP