Zavolejte Policii a Nahlaste Zločin – COVID 5G je Podvod a Kryje Skutečné Nebezpečí 5G Sítí, Vakcín a Nanotechnologií, které Slouží k Zavádění Digitálního Koncentráku – Policie Prober se

Zavolejte Policii, Řekněte a Nahlaste Zločin – Policie Prober se, máte taky rodinu

Chtěl/a bych nahlásit zločin „Korona Virus, COVID 5G Podvod“, který je klasifikovaný jako teroristicky útok, dle paragrafu § 311 Teroristický útok a také dle paragrafu § 309 Vlastizrada ve změní zákona Zákon trestní zákoník, Zákon 40/2009 Sb. Tento “Korona COVID-19 5G Podvod“ kryje skutečné zdravotní a bezpečnostní nebezpečí 5G Sítí ve spojení s Vakcínami a Nanotechnologií. Jak COVID vakcína tak i 5G jsou neotestované technologie v reálných podmínkách, bez ctění zásady předběžné opatrnosti, bez znalosti vzorce šíření 5G signálu, bez provedení nezávislých studií. Jak vakcíny, tak 5G se zavádí ve zkrácené době bez informovaného souhlasu obyvatel našeho národu, nerespektování Zákonu č. 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím. Dochází ke genocidě lidí, našich děti, je potřeba to bezodkladně, prioritně vyšetřit na lokální i státní úrovni. Není ctěna Základní listina práv a svobod. Zapojit řadové policisty, aby se vyšetřily všechny úrovně této genocidy. Jde o Vlastizradu a Genocidu na vlastních občanech. Je proto dostatek důkazů, které předložíme.

Trestní Oznámenídoc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.

Ze svého vedoucího postavení v oblasti neionizujícího záření a svým konáním doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D se dopustil a připustil instalaci telekomunikačních antén ve věcné a místní příslušnosti výše uvedeného útvaru policie.

Místo spáchání skutku je místem instalace telekomunikační sítě, která se nachází na níže uvedeném místě v trestním oznámení, které patří do věcné a místní příslušnosti útvaru policie České republiky.

Proč je to Zločin?

 1. Ekonomický a biologický terorismus je zločin. PCR není specifický test pro tento virus. “Kdokoli může být pomocí testu PCR pozitivně testovat prakticky na cokoliv, pokud test necháte běžet dostatečně dlouho … s PCR, pokud to uděláte dobře, najdete u kohokoliv téměř cokoliv … neříká to, že jste nemocní.” – Dr. Kary Mullis, PhD, tvůrce testu PCR. V rukou vlastizrádců PCR test generuje jen hrozící čísla (Jak může být každý testován pozitivně na COVID-19 – PCR testy – 5G technologie a indukce koronaviru v kožních buňkách).
 2. 5G se zavádí bez nezávislých, dlouhodobých studií provedených telekomunikacemi nebo státem. Uvedení desítek milionů 5G antén bez jediného biologického testu bezpečnosti je asi ten nejhloupější nápad v celé historii světa.“Prof. Dr. Martin L Pall – Washington State University
 3. Nejen vláda nectí EU zásadu předběžné opatrnosti, nebere v potaz nezávisle, vědecké studie a nectí informovaný souhlas, ať v COVID vakcínách nebo v zavádění 5G sítí.
 4. V plném rozsahu není ctěna Základní listina práv a svobod. Biologické experimenty na lidech nejsou dovoleny.
 5. Sdružení důstojníků armády francouzské rezervy napsalo v květnu 2020 VYŠETŘOVACÍ ZPRÁVU O PANDEMII COVID-19 A JEJÍ VZTAH K SARS-COV-2 A DALŠÍM FAKTORŮM. V této zprávě je detailně popsáno, že COVID 5G je podvod, že COVID kryje zdravotní a bezpečnostní rizika 5G sítí, ve spojení s vakcínami, nanotechnologií a zneužitou umělou inteligencí.
 6. Vláda nezveřejnila žádnou dostatečnou evidenci, že virus je skutečný a jak vzniká. Dr. Andrew (Andy) Kaufmann pořídil fotografie exosomů pod mikroskopem a porovnal je s fotografiemi, o nichž se tvrdí, že jsou COVID-19. Tyto dvě fotografie byly úplně stejné.
 7. Vláda, poslanci nepředložili krajské, průhledné, přehledné statistiky, z kterých by bylo jasně vidět složení lidí, věk a jejich pohlaví, na co umřeli, jejich diagnozy, srovnání s minulými roky, to vše mohla poskytnout bez uvedení osobních údajů. Místo toho poskytla jen nic neříkající čísla o počtu nakažených. Dle Zákonu č. 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím – máme právo znát tyto údaje. Tyto neposkytnuté údaje nejsou v rozporu se Zákonem o zpracování osobních údajů – Zákon č. 110/2019 Sb.
 8. 5G s Nanotechnologie, která je ve Vakcínách nectí Zákon č. 110/2019 Sb. – Zákon o zpracování osobních údajů. S touto technologií dochází k monitorování Vašeho těla z genetické úrovně, bez ohledu na Váš informovaný souhlas.
 9. COVID-19 je zkratka pro certifikát vakcinační identifikace za použití zneužité umělé inteligence, kde 5G je síť která propojuje Nanotechnologii ve vakcínách se zneužitou technologií a mnohem víc. Vyšetřete tuto vlastizradu!
STÁLE TO POPÍRAJÍ – KOMPRIMOVANÝ PFIZER
Více letáků lze stáhnout na https://ulozto.cz/hledej?q=stop5g.cz

Policie slouží lidem na prvním místě, policie je placena lidem, a proto policie musí bezprodleně řešit tuto vlastizradu, genocidu, tento trestní čin na obyvatelích naší vlasti. Česká Vláda, parlament, média a další podporují COVID 5G podvod a nechrání obyvatelstvo před COVID 5G. Jde o nastolení totality z genetické úrovně o digitální koncentrák. Policie prober se, jde i o vaše rodiny, vaše rodiče a vaše děti (Policie, Armáda má byt nahrazena Stroji se Zneužitou NWO Umělou Inteligencí – Boston Dynamics – FEDOR – Hlavní Inspektor Detektivů v Německu “Jsem Vlastenec, ne Idiot“).

Policie má udělat svoji práci, vyšetřit tento zločin, tuto vlastizradu a teroristický čin. My máme nezlomnou evidenci, že COVID 5G je podvod.

Lékaři požadují odložení nasazení 5G kvůli zdravotním rizikům

Policie Ověřte:

Certifikát kvality testu (očkovací látky)

1. Podrobnosti o výrobci testu (očkovací látky)

2. Dokumenty a licenci od výrobce testu (očkovací látky)

3. Výpis ze státního rejstříku firmy výrobní firmy či společnosti která test popřípadě vakcínu vyrobila.

4. Dokumenty schválení a akreditace společnosti, která schvalování prováděla.

5. Platné firemní licence:

 • osvědčení o zkoušce testovacích tyčinek (očkovací látky)
 • nežádoucí účinky testovacích tyčinek (očkovací látky)
 • platnou pojistku firmy pro případ negativních následků která testovací tyčinky (očkovací látky) vyráběla a výše odškodnění.

6. Dokumenty od osoby, která test popřípadě (očkovací látku) podává.

 • Školení a zaškolení
 • Certifikace osoby za tímto účelem
 • Pracovní povolení
 • Její vlastní negativní certifikát, test na COVID-19

Během rozhovoru se policie zeptá na Vaše jméno, adresu a dá Vám číslo jednací. Vše si poznačte, aby jste jim mohli znovu zavolat a zjistit v jakém stavu je Váše nahlášení trestného činu. Případně se ozvěte na info@stop5g.cz

Ať Policie Dále Ověří

Policie – Útvary s územně vymezenou působností

Zavolejte policii ve Vašem městě, ve Vaší městské čtvrti, ve Vaší obci, ať to začnou řešit řadoví policisti. Je důležité, aby to pochopili řadoví policisti, protože tito policisti k Vám přijdou případně domů … Zde je seznam krajů s okrsky a městy.

Policie – Telefonní čísla

Tísňová voláníTelefonní čísla
Policie České republiky158
Obecní policie156
Policie – Telefonní čísla
Pomoc obětem trestných činůTelefonní číslo
Linka Bílého kruhu bezpečí, o.s.257 317 110
Pomoc obětem trestných činů – https://www.policie.cz/clanek/pomoc-v-tisni-496266.aspx

Akce Stop5G

Bezdrátové záření má biologické účinky, období …

Odkazy

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP