Elektromagnetické Účinky na Mitochondrie

Vaše mitochondrie přeměňuje živiny z buněk na energii, což umožňuje provádět různé funkce, jako je růst, metabolismus a buněčná reprodukce. Věnujte pozornost svému mitochondriálnímu zdraví. Špatně fungující mitochondrie může vést k únavě a chronickým onemocněním – což může být důvod, proč jste chronicky nemocní! Je nezbytné podporovat mitochondrie.

Ve třídě přírodovědných věd jsme se dozvěděli, že mitochondrie jsou „energetický dům buňky“, ale mitochondrie jsou mnohem komplexnější. Pravda je, že většina z nás žije s méně než ideálním mitochondriálním zdravím, což vede k únavě a chronickým onemocněním.

Když podpoříte mitochondrie, můžete ovlivnit takové podmínky, jako jsou

 • Alzheimerova choroba
 • Úzkost, schizofrenie a bipolární porucha
 • Rakovina
 • Kardiovaskulární onemocnění / ateroskleróza
 • CFIDS
 • Diabetes
 • Nesnášenlivost a únava
 • Fibromyalgie a myofasciální bolest
 • Nealkoholické mastné onemocnění jater
 • Parkinsonova a Huntingtonova choroba
 • Sarkopenie (ztráta svalu)
 • Senescence (stárnutí)

Dr. Jay Davidson, pracoval s pacienty na mitochondriálním zdraví na zlepšení jejich únavy, mozkové mlhy, spánku, energie a dalších onemocněních. Jeho pacienti získávali nejen zdraví, ale také svobodu. Poznejte vědu, která stojí za mitochondriemi a jak fungují v těle, jakož i praktické tipy a triky, aby vaše mitochondrie fungovaly optimálně.

Jak elektromagnetická pole ovlivňují mitochondrie?

Kdykoli budete mít pohyb nabitých částic, vytvoříte elektromagnetické pole. Lidé si neuvědomují, že elektromagnetismus je základem života, to je to, co řídí biochemii. Představte si, že půjdete do místnosti, kde uslyšíte každý druh hudby, která se hraje opravdu nahlas, nebudete schopni slyšet sebe nebo schopni komunikovat s ostatními lidmi. To je to, co naše buňky zažívají, když jsou v prostředích s vysokým nepřirozeným EMF. Nemohou správně fungovat a buňky jsou velmi stresované. Energie se přenáší na vibrace. Světelné vlny a zvukové vlny jsou přeměněny na vibrace v buňce a tyto vibrace mění molekulární strukturu a funkci. Každá buňka, každá organela, každá molekula, rezonují při určitých frekvencích. Mitochondrie vytváří pole, které je silnější než blesk. To je asi 30 milionů voltů na metr. Mitochondriální membránový potenciál je výsledkem rozdílu náboje mezi vnitřní a vnější membránou. Jedná se o negativních 140 milivoltů. Doslova je to šokující zpráva. – Kolik elektrického pole v tak malém prostoru.

Odkud mitochondrie získávají energii?

Přirozené EMF nalezené na Zemi vytvořilo život a tyto energie jsou vtisknuty do každého živého organismu na této planetě. Každý organismus žvýká přirozenou Schumannovu frekvenci Země a Slunce. Nativní frekvence Země a člověka je 7,83 Hz. To je zodpovědné za vytvoření zdravých mitochondrií.

Tok elektronů prochází elektronovým transportním řetězcem a dochází k čerpání protonů z matrice. Buněčná voda se také podílí na vytváření soudržnosti mezi sousedními mitochondriemi a dalšími organely.

Umělé EMF způsobuje strukturální poškození mitochondrií. Způsobuje otoky, vznik dutin a nakonec mitochondrie začínají degenerovat.

Umělé EMF způsobuje oxidaci mitochondriální membrány a nadměrné generování volných radikálů. Polynenasycené tuky, které se nacházejí v membráně, jsou velmi náchylné k oxidaci. Vlivem umělého EMF mitochondrie degenerují. Umělé EMF způsobuje otevření vápníkových kanálů. EMF může vyvolat vibrace, které mohou způsobit otevření těchto kanálů. EMF může také způsobit změnu jader a membrán, to dovolí průnik toxinů, které pak ovlivňují stabilitu membrány. Vápník je důležitá signální molekula, která se podílí na mnoha buněčných procesech, od regulace genu po smrt buněk.

Mitochondrie regulují vápník v buňce. Vše, co zvyšuje intracelulární vápník, poškozuje mitochondrie. Volné radikály se vždy snaží zaplnit chybějící díru, která ztratí elektron, to způsobí řetězovou reakci – ukradne se elektron z jiné molekuly a to stále pokračuje. Tento jev se stane tehdy, když umělé EMF se stane přílišným a způsobí tak oxidační stres.

Je také důležité zdůraznit, že OS (oxidační stres) je reaktivní kyslíkový stres. Existuje mnoho různých forem volných radikálů, které mohou přijít a způsobit poškození, jako je třeba perryoxynitrid nitrit.

“Oxidáza cytochromu c” je terminální enzym v dýchacím řetězci, který přenáší elektrony na kyslík, aby vytvořil vodu a ATP, a tento enzym je umělým EMF narušen.

Mitochondriální DNA – mtDNA

Mitochondriální DNA je nejdůležitější genom. Není to jaderný genom a mitochondriální DNA může skutečně ovlivnit jadernou DNA. Mitochondriální DNA je kruhová. Spousta lidí, když myslí na DNA, myslí jen na chromozomy a svazek a dvojitou spirálu.

Tady máme kruhovou část a je důležité mít na paměti, že máme tyto dvě sady DNA uvnitř našich těl.

Mitochondrie jsou snadno poškozeny oxidačním stresem způsobeným umělým EMF. Mitochondriální DNA mutace dále zhoršují oxidační stres. Nyní jsme mluvili o několika věcech a můžete vidět, jak jsou všechny vzájemně propojeny. Více mitochondriálních DNA mutací vede k defektnějším mitochondriím a defektnější mitochondrie znamená více defektních buněk, více stresu, smrt.

Čím více mutací mitochondrií v buňce, tím větší je šance na onemocnění. Ve skutečnosti je ve většině buněk stovky nebo dokonce tisíce mitochondrií. Může dojít k mnoha projevům různých nemocí. Oxidační stres, když je příliš velký, může vést k buněčné smrti. Neboli když je mitochondriální membránový potenciál, který vytváří silné elektromagnetické pole, z jakéhokoli důvodu snížen, signalizuje to cestu, která vede k programované buněčné smrti.

Umělé EMF způsobuje v buňce několik problémů. Vše spolu souvisí a všechno se hromadí a vede k buněčné smrti. Opravdu musíme mít na paměti naši expozice vůči EMF.

Většina z nás tráví příliš mnoho času doma, jsme vystaveni mobilním telefonům, Wi-Fi, inteligentním měřičům, nebo umělému světlu. Měli bychom být venku.

Také bychom měli zvážit osobní chování s technologií. Zde platí vzorec o obráceném čtverci. Vzdálenost je váš přítel. Pomáhá nám, pokud se od určité technologie dostanete dokonce jen několik centimetrů dále. Intenzita EMF klesá s druhou odmocninou dolů. Nemít mobil u hlavy nebo v ruce. Mějte prosím na paměti, že vaše osobní EMF hygiena skutečně hraje roli v dnešním moderním světě.

Spektrum EMF neustále roste a roste a roste, protože technologie neustále přibývá a přibýva. Kupují se různá kmitočtová pásma. Mezi nimi existuje velká konkurence, mluvíme o stovkách miliard dolarů konkurence.

Jak opravíme mitochondrie?

Pravidelně se spojit se zemí. Musíte být naboso spojení se zemi nebo s oceánem. Denní sluneční záření. Ráno, v poledne a noci získáte různé druhy světla v různých denních dobách. Ráno máte většinou infračervené světlo a v poledne dostanete hodně UV záření a večer znovu více infračerveného světla.

Je důležité se spojit se zemí kde nezasahují elektrické rozvodné sítě, když jste mimo váš domov, tak nevíte co je pod vámi. Mnoho lidí se snaží o uzemňovací techniky a přitom pod nimi jsou elektrické sítě a získávají jen špinavou elektřinu, napětí nebo jiné EMF, které je stále protínají. Pokud nevíte co je pod vámi, je bezpečnější jít do přírody.

Vyhnout se umělému světlu mezi západem a východem slunce, v noci používat svíčky nebo červená světla na baterii. Pokud musíme být před určitými umělými světly, použijte modré blokátory, brýle, které blokují přibližně 400 až 550 nanometrů. V noci opravdu potřebujete zablokovat modré světlo.

Musíte také přiměřeně spát a odpočívat v noci. Musíte spát v místnosti, která je úplně tmavá. Neměli byste mít možnost vidět ruku před obličejem. Vaše oči jsou tak citlivé, že dokáží detekovat jen jeden až dva fotony. Vypněte vaše wi-fi, mobil, všechna světla.

Celé elektromagnetické spektrum lze chápat jako fyzicky jen. Nízké a velmi vysoké frekvence se liší jen délkou vlny.

Potřebujeme jíst výživné potraviny a jíst pouze během dne. Některé výzkumy ukazují, že půst zde může mít vliv.

Všechno se vztahuje k vašemu cirkadiánnímu rytmu. Opravdu musíte normalizovat svůj cirkadiánní rytmus a to vám pomůže opravit mitochondrie. Když přemýšlíte o opravě nebo zničení mitochondrií, jedná se o dlouhodobé události. Na to nemůžete myslet z hlediska několika týdnů nebo měsíců. Minimalizujte poškození a zvyšte výhody. Mitochondrie je ve výrobě opravdu desetiletí, proto se mnoho projevů nemoci objeví až o 10 nebo 20 let později.

Tyto věci musí být součástí vaší každodenní praxe. Musíte také pít hodně pramenité vody. Voda je opravdu dobrý EMS mitigátor. Když je voda uvnitř vás, vaše buňky jsou hydratované, budete se moci lépe chránit před EMS. Voda přijímá informace. Elektromagnetická pole přítomná na Zemi jsou natištěna do vody. Voda je velmi důležitá.

Cvičit nebo hrát venku. Většinu času byste neměli být uvnitř. Mechanika světla jde opravdu hluboko, jak dobře se třeba cítíte u moře, kde je hodně slunce, jak vás slunce léčí. To ve skutečnosti pomáhá k vylučovací vody ve vašich buňkách a také vám o poskytuje ochranu. Potřebujete červené světlo a infračervené světlo.

Všude, kam dneska jdeme, jsme obklopeni umělým EMF. Je opravdu důležité se více soustředit na to, co ve svém životě můžete ovládat. Existuje mnoho věcí, které lze udělat jen pochopením toho co existuje a implementací větší hygieny EMF. Je to dlouhá cesta. Můžete jít do králičí díry a pokusit se vymyslet všechny ostatní věci, které se kolem vás dějí. Nechoďte po cestě strachu. Stačí jít ven, to je v podstatě odpověď na zmírnění EMS. Slunce, které se dotýká přímo vaší pokožky vám pomáhá. Mnoho lidí se dostane ven, jezdí a autech se zavřenými okny, které blokují hodně UV a dalších vlnových délek a opravdu tak nedostávají sílu Slunce. Opravdu musíte být venku, v přírodě. Nejlépe na pláži. Lidé si neuvědomují, že zemské pole je ve skutečnosti nejsilnější u moře, protože vlny a oceán pomáhají vytvářet elektromagnetické pole Země. Na pláži budete mít zjevně jen velmi malý potenciál umělého dopadu EMF. Existuje spousta věcí, které lze dělat v závislosti na tom, kde žijete.

Seznam mitochondriálních expertů

Dr. Nick Ellenson, Lloyd Burrell, Misty Williams, Sayer Ji, Jonathan Landsman, Dr. Jay Davidson, Dr. Sam Shay, Dr. Don Huber, Wendy Myers, Dr. Michelle Sands, Nicolas Pineault, Cynthia Thurlow, jeff Griswold, Dr. Joseph Mercola, Dr. Kirk Gair, Dr. Thaddeus Gala, Jason Prall, Dr. John Dempster, Dr. Daniel Nuzum, Dr. Marcelle Pick, Dr. Todd Watts, Ari Whitten, Dr. Jeffrey Gladden, Dr. Eva Detko, Timothy Griswold, Dr. Allan Lindsley, Dr. Terry Wahls, Dr. Ken Sharlin, Robert Marking, Dr. Randy Michaux, Dr. Jaban Moore, Dr. William Pawluk, Niki Gratrix, Dr. Matt DiDuro, Bridgit Danner, Dr. Tyna Moore and Dr. Elena Villanueva!

Následuj nás / Follow us

Jeden komentář u “Elektromagnetické Účinky na Mitochondrie”

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP