Rusko má Záporný Postoj k 5G

V. V. Putin uložil usnesení „Souhlasím“ na dopis Rady bezpečnosti se záporným postojem k přidělování kmitočtů 3,4–3,8 GHz pro rozvoj komunikačních sítí páté generace (5G) v Rusku. Vedomosti o tom řekli čtyři lidé: zaměstnanec jednoho z příslušných oddělení, zaměstnanec telekomunikačního operátora, zaměstnanec jedné z telekomunikačních společností a přítel dalších účastníků diskuse o 5G v Rusku.

V.V.Putin – EMF studie

Jednou z otázek, které lze položit je, zda existuje někdo z mezinárodní politiky, který dobře chápe EMF / zdraví? Když byla položena tato otázka, byli jsme schopni přijít jen s jednou osobu. Ta osoba je ruský prezident Vladimir V. Putin. Tento závěr pochází z rozhovoru s Dr. Dietrichem Klinghardtem, který praktikuje v Seattlu. V této souvislosti Dr. Klinghardt uvádí, že přednáška, kterou pan prezident V.V Putin předal ruskému shromáždění, uvedla: „Nemusíme jít do války s Amerikou. Amerika spáchá kolektivní sebevraždu způsobem, jakým využívají elektřinu. Musíme jen počkat, až budou všichni v psychiatrické léčebně.“ Vladimir V. Putin má hluboké porozumění neuropsychiatrickým účinkům EMF, byl hlavou KGB, když se v Sovětském svazu dělali poslední studie přezkoumávané Dr. Karlem Hechtem.

  • Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Patologické účinky rádiových vln, přeložil z ruštiny B Haigh. Bureau Consultants, New York / London, 146 stran.
  • Gordon, ZV. 1966 [Problémy průmyslové hygieny a biologických účinků superfrekvenčních elektromagnetických polí.] Medizina, Moskva (v ruštině)
  • Hecht, Karle. Zdravotní důsledky dlouhodobých expozic Electrosmogu 2016. Brožura 6 série brožur Kompetenční iniciativy pro ochranu lidstva, životního prostředí a demokracie. (přístupné 11. února 2018)

Mezi nejdůležitější účinky, které byly v těchto studiích prokázány EMF, byly neuropsychiatrické účinky. Prohlášení V. V. Putina navíc zjevně ukazuje nejen podstatné porozumění těmto účinkům, ale také skutečnost, že jsou kumulativní. Jedna věc, kterou bychom doplnili je to, že prezident V. V. Putin zjevně praktikuje to, co káže. Vyhýbá se chytrým telefonům.

Hecht zhodnotil 60 různých studií profesních expozic, které byly provedeny v letech 1960 až 1990 v Sovětském svazu a ve východním Německu. Jednalo se o pracovní expoziční studie více než 3500 lidí, kteří byli vystaveni elektromagnetickým elektromagnetickým vlnám s intenzitou menší než 1/1 000 našich bezpečnostních pokynů. Tyto studie zjistily, že tyto EMF vyvolaly neuropsychiatrické účinky podobné těm, které byly nalezeny v mnohem novějších studiich, jakož i účinky na srdce. Neuropsychiatrické nálezy ani srdeční nálezy však nebyly jedinečné. Bylo zjištěno, že podobné neuropsychiatrické účinky jsou způsobeny expozicemi EMF s nízkou intenzitou. Srdeční účinky byly také nalezeny u lidí podobné těm, které našel Hecht.

Ruské veřejné expoziční standardy jsou 100krát přísnější než ty v USA. V dubnu požádal místopředseda vlády Maxim Akimov V. V. Putina, aby byly prověřeny freknence 3,4 až 3,8 GHz pro 5G. Podle něj jsou hlavními uživateli této řady Ministerstvo obrany a Roskosmos. Ministerstvo obrany na jaře v reakci na koncepci rozvoje 5G uvedlo, že je „brzy“ dávat operátorům frekvence 3,4-3,8 GHz.

Práce ruských a ukrajinských vědců zveřejněná v americkém přehledu v roce 2001 prokázala, že za posledních 50 let se nepřetržitý výkon rádiových emisí zvýšil o více než 50 000. Tentýž článek diskutoval o vývoji psychických poruch v expozici EMR vykazujících účinky sahající od změn nálady po nesmyslné nápady a sluchové a vizuální halucinace a poruchy chování až po pokusy o sebevraždu.

Hra KočkY s Myší

Nyní probíhá „složitá práce“, ujistil zástupce Akimova. Vláda zapojuje zejména operátory do projektů v pilotních zónách, studuje možnosti ruského průmyslu pracovat s různými pásmy, včetně 4,4–4,99 GHz, poznamenává. Ministerstvo komunikací rovněž navrhlo považovat pásmo 4,4-4,99 GHz za prioritu pro implementaci komunikačního standardu 5G, Kommersant napsal 12. srpna s odkazem na aktualizovaný koncept ministerstva 5G. Rozsah 4,4–4,99 GHz je z hlediska technických specifikací blízký 3,4–3,8 GHz, ale nemá mnoho vybavení a bude dostupný pouze za 5–7 let, což je zástupce společnosti Megafon. Navíc je na světě často používáno 4,4 až 4,99 GHz pro palubní elektrická zařízení letadel – to dále omezuje jeho potenciál, dodává. Zástupce společnosti Tele2 odhaduje zpoždění na předplatitelských zařízeních na 4,4–4,99 GHz po 3–5 letech.

TEST KRVE – Degradace krve po dvou minutách před SMART Bezdrátovým Zařízením
Co se stane když se všechno zdigitalizuje?
PAGE TOP