Speciální Dodatky – Nikola Tesla – Radiantní Energie – Vytvořte si Vlastní

Tesla Radiantni Energie u Vás Doma

Jedním z problémů je jídlo. Jaká hvězdná nebo pozemská energie, živí hladové na Zemi? S tímto vínem napájet všechnu žízeň, aby se oni mohli ve svém srdci rozveselit a pochopit, že jsou bohové? Další věcí je zničit sílu zla a utrpení.

Nikola Tesla

Dr. Nakamats Invence

Dr. Nakamats; vynálezce diskety a různých dalších vynálezu. Dům Dr. Nakamats byl dokončený v roce 2005. Dům představuje lásku, kterou má vynálezce k Zemi. Nakamats tvrdí, že čtyřpodlažní betonová budova je poháněna „kosmickou energií“, jejímž zdrojem jsou nabité částice (například jádra atomů) přicházející z vesmíru v paprscích. Černá „anténa“, která pokrývá většinu jedné vnější stěny, shromažďuje tuto energii a distribuje ji do převaděče, který pak vyrábí dostatek elektřiny k napájení celého zařízení a to zhruba 30 pokojů, které jak Nakamats říká, že jsou používány vědeckými, vynikajicími lidmi z celého světa. Scházejí se, aby sdíleli Teslovy myšlenky. Nakamats se dokonce může pochlubit tím, že jeho systém je natolik výnosný, že ve skutečnosti pan Nakamats prodává přebytečnou elektřiny společnosti Tokyo Electric Power Co. (TEPCO).

Chtěl jsem osvětlit celou Zemi. Je dost elektřiny, aby se stala druhým sluncem. Světlo by se objevilo kolem rovníku jako prstenec kolem Saturnu.

Nikola Tesla
Dr. Nakamats - Vynálezce Diskety a Různých Dalších Vynálezů. Černá Exteriérová Anténa na domu Dr. Nakamats
Dr. Nakamats – Vynálezce Diskety a Různých Dalších Vynálezů. Černá Exteriérová Anténa na domu Dr. Nakamats

Nikola Tesla

Nikola Tesla je považován za jednoho z nejinovativnějších a nejzáhadnějších mužů na Zemi. Byl to člověk daleko před svým časem a je přímo nebo nepřímo odpovědný za technologii, kterou dnes používáme. Arthur Brisbane, redaktor novin pro New York World, se jednou zeptal Tesly – Jak je možné. že má tak světlé oči a je Slovanem? – Tesla řekl, že „Použití své mysli udělalo velký kus práce a mnoho odstínů zesvětlilo.“ Láska, meditace, vizualizace a představivost jsou některé z klíčů.

Nikola Tesla – Radiantní Energie

Radiantní neboli zářivá energie je přenášená elektromagnetickým zářením. Když toto záření dopadne na objekt v jeho cestě, může se částečně nebo úplně absorbovat a přeměnit v jinou formu. Například jak u mikrovlnného záření (přibližně 5 GHz), které je absorbováno vodou ve vašem jídle. Mikrovlnné záření z WIFI, 2G, 3G, 4G, 5G jsou nepřirozené záření. Standardní jednotka pro radiantní energii je Joule (j). Radiantní energie je energie ve formě elektromagnetických vln. Radiantní energii lze vypočítat integrací radiatního výkonu s ohledem na čas.

V roce 1901 Nikola Tesla jako první identifikoval „Radiantní Energii“. Tesla řekl, že zdrojem většiny této energie je naše Slunce. Došel k závěru, že Slunce emituje malé částice, z nichž každá nese tak malé náboje, že se pohybují velkou rychlostí a překračují rychlost světla. Tesla dále uvedl, že tyto částice jsou neutronové částice. Radiantní hmota je v souladu s těmito neutronovými částicemi. Radiantní hmota je jednoduše opětovným přenosem energie z jednoho stavu do druhého.

US Patent No. 685,957 a US Patent No. 685,958 jsou schémata prvního Teslova přijímače radiantního záření. Zapíchněte anténu do vzduchu – čím vyše, tím leépe – a připojte ji k jedné straně kondenzátoru. Druhou stranu kondenzátoru připojte k dobrému uzemnění. Potenciální rozdíl mezi vzduchem a zemí potom kondenzátor nabije. Připojením kondenzátoru k nějakému druhu spínacího zařízení, takže kondenzátor může být vybíjen v pravidelných intervalech, tím budete mít oscilační elektrický výstup.

Nikola Tesla - Metoda Využití Radiantní Energie, Patentovaná 5. listopadu 1901, Patent US 685,958
Nikola Tesla – Metoda Využití Radiantní Energie, Patentovaná 5. listopadu 1901, Patent US 685,958

Nikola Tesla jako první objevil tento druh energie před více než 100 lety. V té době uvádí:

“Využil jsem kosmické paprsky a přiměl je, aby ovládaly pohybové zařízení.” Vyšetřování kosmickým paprsků je předmětem, který je mi velmi blízký. Byl jsem první, kdo tyto paprsky objevil, a cítím se k nim přirozeně stejně jako ke svému vlastnímu tělu a krvi. Vyvinul jsem teorii kosmických paprsků a v každém kroku mého zkoumání jsem zjistil, že je to zcela opodstatněné. Atraktivním rysem kosmického záření je jejich stálost. Sprchují nás během celých 24 hodin a pokud je zařízení vyvinuto pro využití své síly, tak toto zařízení nebude vyžadovat nic pro ukládání energie, jaké by bylo nutné u zařízení využívajících vítr, příliv nebo sluneční světlo. Zdá se, že všechna moje vyšetřování poukazují na závěr, že se jedná o malé částice, z nichž každá nese tak malý náboj, že jsme oprávněni je nazývat neutrony. Pohybují se velkou rychlostí a překračují rychlost světla. Před více než 25 lety jsem začal usilovat o využití kosmických paprsků a nyní mohu konstatovat, že se mi podařilo pomocí nich ovládat pohybové zařízení. Obecně vám řeknu, že kosmický paprsek ionizuje vzduch a uvolňuje mnoho iontů náboje a elektronů. Tyto náboje jsou zachyceny v kondenzátoru, který je veden k vybíjení obvodem motoru. Doufám, že vybuduji svůj motor ve velkém měřítku, ale okolnosti nebyly pro uskutečnění mého plánu příznivé.

Nikola Tesla

Využití Radiantní energie – vytvořte si vlastní

Začněme vytvořením nejzákladnější verze tohoto vynálezu. Všimněte si, že níže uvedené nastavení je pro malý systém, který bude generovat několik voltů, právě tak, aby napájel malou žárovku. Jakmile sestavíte základní verzi, budete mít dostatek znalostí pro „zvětšení“ nastavení pomocí větších specifikací, které generují mnohem větší výstup.

Požadavky

Jednožilový izolovaný vodič
Izolovaná lesklá hliníková deska (15 cm x 15 cm)
Kondenzátor 1 – 220uF 25v
4 – 1N4007 Diody

Teslův Systém Radiantní Energie s Izolovanou Hliníkovou Deskou, Diodami a Kondenzátorem
Teslův Systém Radiantní Energie s Izolovanou Hliníkovou Deskou, Diodami a Kondenzátorem

Instrukce

Začněme s deskou. Hliníková deska, která je nejdůležitější součástí systému, měla by mít povrch čistý a vysoce kvalitně
vyleštěna. Čím větší je deska, tím větší je generovaná energie. Deska 15 cm x 15 cm, která je docela malá, ale pro náš příklad je stále dost. Tato deska musí být izolovaná; můžete ji obalit páskou. Je důležité zakrýt každou část desky, aniž by byla viditelná jakýkoliv část hliníku – v případě potřeby ji zabalte několikrát, aby byla deska prakticky vodotěsná. Nyní připojte jeden konec kabelu s izolovaným jádrem k kovové desce a ujistěte se, že se vodič dotýká kovové desky. Pro spoj můžete použít elektrickou pájku. V této fázi musíte nainstalovat desku co nejvýše. Pokud máte přístup na střechu, můžete ji tam vložit, a pokud je to možné, můžete výšku dále zvětšit položením desky na dlouhou dřevěnou hůl nebo bambus. Výška je rozhodujícím faktorem, protože výkon se zvyšuje každým metrem o který je kovová deska zvýšená. Je důležité, abyste desku položili na nevodivý materiál, jako je dřevo nebo plast – ke zvýšení výšky desky nepoužívejte kovovou tyč.

Uzemnění

Aby systém správně fungoval, musí být správně uzemněn. K tomu stačí jednoduše připojit další vodič k „zemi“ vašeho domu. Případně můžete použít několik metrů měděné nebo hliníkové trubky uzemněné ve dvoře, která bude dělat práci stejně dobře.

Uzemnění - Typická Měděná Tyč v Zemi u Domu
Uzemnění – Typická Měděná Tyč v Zemi u Domu

Instalace

Používáme 4 diody jako usměrňovač s plnou vlnou pro účinnější nabíjení kondenzátoru. Zjistíte, že získávání elektřiny ze vzduchu není raketovou vědou a kdokoli to může udělat. Jakmile se seznámíte se systémem, podívejte se na oficiální patenty Nikola Tesly a na to že Tesla byl humanista.

Sytém Jednoduchého Použití Radiatní Energie

Nejprve mějte na paměti, že baterie fungují vždy lépe při teplé teplotě.

 1. Nikola Tesla – Radiační energetický systém
 2. Regulátor nabíjení
 3. Baterie
 4. Měnič napětí
 5. Domácnost
Sytém Jednoduchého Použití Radiatní Energie
Sytém Jednoduchého Použití Radiatní Energie

Systém Radiatní energie integrován do elektrické síťě

Tento systém lze také nazvat navázáním na síť. Ve skutečnosti můžete nechat elektroměr běžet dozadu tím, že vyrobíte více energie, než kolik denně využíváte (jako Dr. Nakamats).

 1. Nikola Tesla – Radiační energetický systém
 2. Pole DC jističů pro odpojení
 3. Měnič napětí
 4. AC panel s jističi
 5. Domácnost
 6. Kilowatt za hodinu metr
 7. Elektrická síť
Systém Radiantní Energie Integrován do Elektrické Sítě
Systém Radiantní Energie Integrován do Elektrické Sítě

Radiantní Systém napájení sítě bez vnější elektrické síťe

Tento systém vyžaduje, aby generátor udržoval baterii nabitou v případě výpadku a údržby napájecího systému.

 1. Nikola Tesla – Radiační energetický systém
 2. Pole DC jističů pro odpojení
 3. Měnič napětí
 4. Baterie pro hluboký cyklus
 5. Systémový měřič
 6. Hlavní DC odpojení
 7. Měnič napětí
 8. Generátor
 9. AC panel s jističi
 10. Domácnost
Systém Napájení Sítě bez Vnější Elektrické Síťe
Systém Napájení Sítě bez Vnější Elektrické Síťe

Systémové jednotky

 • Pole DC jističů pro odpojení – Použití DC odpojení usnadňuje vypnutí napájení.
 • Regulátor nabíjení – Regulátor nabíjení výrazně prodlouží životnost baterie.
 • Baterie pro hluboký cyklus 4v až 12 v
 • Systém Meter – sledujte, jak je baterie nabitá
 • Hlavní DC odpojení – Tato jednotka je umístěna mezi baterií a měničem napětí. Hlavní odpojení DC vám umožní odpojit střídač a to kvůli údržbě.
 • Měnič napětí – mění stejnosměrný proud na střídavý proud (AC)
 • Generátor – Generátor se používá k výrobě elektřiny v době oblačného počasí nebo při provádění údržby.
 • AC jistič – místo, kde se všechny elektrické rozvody domů setkávají s poskytovatelem elektřiny.
 • Elektrická síť – hlavním zdrojem energie přicházejícím do vašeho domu.
 • Domácnost – Zahrnuje to vše, co zapojíte do zásuvky ve zdi.
 • Multi meter – měření vstupního, výstupního napětí, proudu.
 • Elektrická pájka – Pro pájení obvodu.

Elektrostatický náboj Země

Tesla měl v úmyslu kondenzovat energii zachycenou mezi zemí a její horní atmosférou a přeměnit ji na elektrický proud. Tesla si představil slunce jako obrovskou kouli elektřiny, pozitivně nabitou potenciálem asi 200 miliard voltů. Země je naproti tomu nabita zápornou elektřinou.

Pozitivní částice jsou zastaveny v ionosféře a mezi ní a negativními náboji v zemi je vzdálenosti 96 km, je zde velký rozdíl napětí – něco v řádu 360 000 voltů. Protože plyny v atmosféře působí skoro jako izolátor mezi těmito dvěma protilehlými zásobami elektrických nábojů, tak oblast mezi zemí a horní atmosférou zachycuje velké množství energie.

Bylo vypočteno, že okolní stav Země je 1,6 x 1011 joulů nebo 4,5 megawatthodiny elektrické energie. Aby bylo možné tuto vysokonapěťovou energii využít, musíte udělat dvě věci – vyrobit dřez a poté vymyslet způsob, jak oscilovat „dřez“.

energetický dřez

Takový „dřez“ musí být v nižším energetickém stavu než okolní médium tak aby energie do něj mohla neustále proudit, musí také energie být z tohoto místa neustále čerpána. Tento „dřez“ se navíc musí udržovat v nižším energetickém stavu při splnění energetických požadavků zátěže k němu připojené. Elektrická energie – watt-sekund – je produktem voltů x ampér x za sekundu. Protože se doba oscilace nemění, musí být v energetické rovnici tohoto systému proměnná buď napětí, nebo proud. V systému se používají bifilární vinuté cívky, protože bifilární vinutá cívka maximalizuje rozdíl napětí mezi jejími závity, proud je pak minimalizován.

Tesla Zvětšovací vysílač

Tesla stavěl obrovský zvětšovací vysílač v Shoreham, Long Island, místo, které pojmenoval Wardenclyffe. Po návratu do New Yorku z Colorado Springs v roce 1899 byl Tesla nadšený a plný nadšení pro realizaci svého plánu a to komerčního využití radiační energie.

Teslův Zvětšovací vysílač je převodník, který přeměňuje elektromagnetickou energii na tzv. Magneto-dielektrickou energii. Spojení magneto-dielektrické energie s energií Orgone. Pokud vezmete nízkotlaký plyn (do baňky) a umístíte jej do dvou superponovaných dielektrických polí, získáte spirálové formace, o kterých napsal Reich ve své knize Kosmická superpozice. Tyto formace vypadají jako koule, galaxie a jiné kosmické formy.

Lidstvo není připraveno na velké a dobré. V Colorado Springs jsem nasákl Zemi elektřinou. Můžeme také zalévat další energie, například pozitivní mentální energii. Jsou v hudbě Bacha nebo Mozarta nebo ve verších velkých básníků. V zemském interiéru je energie radosti, míru a lásky. Jejich výrazy jsou květina, která vyrůstá ze Země, jídlo, které z ní dostaneme, a vše, co z člověka dělá domovinu. Strávil jsem roky hledáním způsobu, jak by tato energie mohla ovlivnit lidi. Krása a vůně růží lze použít jako lék a sluneční paprsky jako jídlo.
Život má nekonečný počet forem a vědci mají povinnost je najít v každé formě hmoty. V tomto jsou zásadní tři věci. Vše, co dělám, je jejich hledání. Vím, že je nenajdu, ale nevzdám se jich.

Nikola Tesla

Nikola Tesla – Cívka pro elektromagnety

US patent č. 512340 Obrázek 1 je standardní cívka. Obrázek 2 je bifilární cívka, jádro patentu je místo, že Tesla navíjí dvojitý drát a poté spojuje konce v sérii. Tesla vysvětluje, že přes standardní cívka o 1000 otáčkách s potenciálem 100 voltů to bude mít rozdíl 0,1 voltu mezi vynutími. Podobná bifilární cívka bude mít mezi vynutími potenciál 50 voltů. V tom je uložená energie funkcí čtverce napětí, energie v bifiláru bude 502 / 0,12 = 2500 / 0,01 = 250 000krát větší než standardní cívka!

Nikola Tesla – elektrický transformátor

Chcete víc? Prosím US Patent 593,138 and all Tesla’s patents

Teslův Elektrický Transformátor
Teslův Elektrický Transformátor

Moray Radiantní energetické zařízení

Na začátku 20 století vyrobil Dr. T. Henry Moray ze Salt Lake City své první zařízení, které čerpalo energii z metafrekvenčních oscilací samotného prázdného prostoru. Nakonec byl Moray schopen vyrobit zařízení s volnou energií o hmotnosti šedesáti liber. které produkovalo 50 000 wattů elektřiny po dobu několika hodin. Je ironií, že Moray nebyl schopen získat finanční prostředky na další vývoj zařízení pro použitelnou elektrárnu, která by dodávala elektrickou energii ve velkém měřítku. Jako chlapec byl Moray hluboce inspirován největším elektrickým géniem všech dob, Nikola Teslou. Moray ve své knize Moře energie, ve které Země plave, Moray zde předkládá dokumentovaný důkaz, že vynalezl jako první ventil typu tranzistorového v roce 1925, daleko před oficiálně uznávaným objevem tranzistoru. Jeho patentová přihláška (na kterou dosud nebyl udělen patent) byla podána 13. července 1931, dlouho před příchodem tranzistoru Bell Laboratories.

Ve všech testech byl Moray úspěšný v prokázání toho, že zařízení je schopno produkovat energetický výkon bez jakéhokoli značného energetického vstupu. Avšak vzhledem k tomu všemu americký patentový úřad odmítl udělit Morayovi patent.

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP