Člověk Československa

Svobodný živý člověk Československa je bytost, která žije a koná v harmonii s přirodzeným právem na území Československa.

Slobodný živý človek Československa je bytosť, ktorá žije a koná v harmónii s prirodzeným právom na území Československa.

UNIDROID – OBŽALOBA 6T7/2024 – ANULACE

VEŘEJNÁ KONTROLA A ČESKOSLOVENSKO

ZDVOŘILÁ VÝPOVĚĎ

Tato zdvořilá výpověď je zdvořilým upozorněním s čestným prohlášením Affidavit.

Formulky – Jak se bránit

Jak se bránit – praktické řešení

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍHO SBORU (GIBS) DÁVÁ RUCE PRYČ OD TOHO JAK SE BRÁNÍM, JINÝMI SLOVY JE SI VĚDOMA, ŽE JEDNÁ PROTI STÁTNĚ A PROTI NÁRODNĚ. ANEB ŘÍKÁ ŽE NEMŮŽE ROZHODNOUT A NECHÁVÁ TO NA STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, KTERÉ NEJEDNAJÍ Z MOCI STÁTNÍ. TÍMTO VYJÁDŘENÍM SE GIBS DE FACTO DOZNAL, ŽE CELÁ POLICIE A VŠICHNI JEHO ZÁSTUPCI MI NEMOHOU VYSLÝCHAT, VYŠETŘOVAT, ANI ZTOTOŽŇOVAT ANI IDENTIFIKOVAT, PROTOŽE NA TO NEMAJÍ PRAVOMOC, KDYŽ SE HÁJÍM POSTUPEM KTERÝM SE HÁJÍM, NAVÍC JSEM NIKOMU NEZPŮSOBIL ŠKODU, TEDY MI NEMŮŽE ANI VYŠETŘOVAT ODBOR EXTREMISMU A TERORISMU 1. ODDĚLENÍ, KONGRESOVÁ 1666/2, 140 00 PRAHA 4, KDE BYL 7.11.2023 VEDEN PROTI STÁTNÍ A PROTI NÁRODNÍ VÝSLECH A ŘÍZENÍ!!! TOHLE VYJÁDŘENÍ BUDU VOZIT V AUTĚ A NOSIT SEBOU A BUDU HO UKAZOVAT ZÁSTUPCŮM POLICIE. MOHOU JE POUŽÍT VŠICHNI ČECHOSLOVÁCI KTEŘÍ VÍ V PRVÉ ŘADĚ, ŽE JSOU DUŠE VE FYZICKÉM TĚLE Z MASA A KRVE A MAJÍ DUCHA VE VĚDOMÍ A SVĚDOMÍ.

HLAVNÍ BODY PRO LID A NÁROD CO PŘIJDE PODPOŘIT DNE 7.11.2023 od 8.30 V PROTI STÁTNÍM A PROTI NÁRODNÍM ŘÍZENÍ VEDENÉ KORPORACÍ ČESKÁ REPUBLIKA
POLICEJNÍ USNESENÍ SE TÝKÁ “VÝTRŽNICTVÍ MĚSTSKÝ SOUD SPÁLENA 2, ze dne 30.05.2023”
Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor extremismu a terorismu, 1. oddělení, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4


Kuchařky

POŠKOZENÝ: Rudolf Vávra, jeden z naRODa a lidu Československa.
Co je žluté to si změňte, nebo si upravte text podle libosti.

Tyto podání má smysl podávat, v řadách policie jsou stále slušní lidé

Podat trestní oznámení má smysl, v řadách polici jsou slušní lidé.

aktuální znění také na: https://t.me/INFO_STOP_COVID/1025

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství

Lidové Sněmy

Deklarace lidu Československa

27.5.2023 Praha

vztah živého člověka s Československem a korporací SLOVENSKÁ REPUBLIKA a
korporací ČESKÁ REPUBLIKA

Jak jednat u soudu?

https://www.youtube.com/watch?v=fiJQ6blJLMc
Živý člověk Ing. Rudolf Vávra a správní řízení v praxi na Městském úřadě ve Znojmě.

Vyjádření Úřadu vlády: Česká republika je územní veřejnoprávní korporace, co plní roli státu.

Rozhovor: Digitální koncentrák nebo člověk Československa

Jak jednat na policii?

Úřední záznam o podaní vysvětlení.

Československé skupiny na telegramu

Cieľom skupin je podporiť lokálne aktivity v mestech, aby ľudia neboli sami, mohli sa lokálne spájať, išli podať trestné oznámenie, za starostom, do škôl, nemocníc a pomôcť zastaviť DIGITÁLNÍ KONCENTRÁK. Pre náš rod, rodinu, prírodu.

Cílem skupin je podpořit lokální aktivity ve městech. Aby lide nebyli sami, mohli se lokálně spojovat, šli podat trestní oznámení na policii, za starostou, do škol, nemocnic, pomoc zastavit DIGITÁLNY KONCENTRÁK. Pro náš rod, rodinu, přírodu.

PAGE TOP