5G a zdravotní potíže ve Švýcarsku!

První Zpráva o Poranění z 5G ze Švýcarska

Švýcarská média oznamovala první případy zdravotních potíží tam, kde byl zahájen provoz 5G ve 102 lokalitách.  Švýcarský časopis L’Illustré – týdeník ve francouzském jazyce, publikoval rozhovory s lidmi, kteří žijí v Ženevě, po spuštění nových vysílačů 5G s alarmujícími detaily mnoha onemocnění. V článku o vlivu 5G na morčata, otištěném 18. července 2019, se sousedé sešli, aby diskutovali o svých mnoha zdravotních příznacích a mnoha nezodpovězených otázkách.

5G: Je legální, ale není bezpečný

Jakmile byly instalovány antény, několik obyvatel i celé rodiny v centru Ženevy hlásily podobné neobvyklé příznaky – hlasité zvonění v uších, intenzivní bolesti hlavy, nespavost, bolesti na hrudi, zvýšenou únavu a necítí se dobře v domě s novými anténami.

29-letý Johan Perruchoud, žijící v Ženevě, zavolal do společnosti Swisscom a bylo mu řečeno, že skutečně byly aktivovány buněčné věže 5G ve stejný den, kdy začal pociťovat příznaky. Když se jiní lidé tázali společnosti Swisscom ohledně škodlivosti, bylo jim řečeno, že vše je legální a v rámci směrnic.

Švýcarský lékař odsuzuje 5G a vyzývá k moratoriu 5G

Dr. Bertrand Buchs, který rovněž vyzval k moratoriu 5G, uvádí, že se setkává se stále více pacienty s podobnými příznaky. Poznamenává: „V tomto případě, naše úřady jdou proti zdravému rozumu … riskujeme prožívání katastrofu za několik let … žádná seriózní studie (o neškodnosti) zatím neexistuje, což není překvapivé, když víme, že tato technologie byla vyvinuta v Číně, pak ve Spojených státech. Ve Švýcarsku bychom mohli otevřít linku pro lidi, kteří mají zdravotní potíže, naslouchat těmto stížnostem a zkoumat je. Naše země má prostředky a dovednosti. Debata musí být spuštěna, protože tento příběh (přibývajících potíží) rozhodně není u konce.“

Swisscom: Miliony rychlých připojení

Swisscom uvádí: „5G vytvoří nové příležitosti pro rezidenční zákazníky a podniky po celém Švýcarsku. 5G je nový mobilní komunikační standard pro digitalizaci, která umožňuje extrémně rychlé připojení milionů přístrojů, věcí a lidí.“ Budou tyto miliony rychlých připojení umožňovat komunikaci, nebo místo toho zakazovat lidem komunikaci z důvodu nemoci?

Milý deníčku: Nepříjemné hučení, spousta bolesti, nevolnost, beze spánku

Tyto zdravotní příběhy jsou paralelní s tím, že Anne Mills, autorka „All EMF’d Up“, zjistila „otravu“ bezdrátovou radiací v Německu, když jejímu manželovi rozmístili 5G zařízení do práce. Napsala deník s identickými příznaky těch v Ženevě. Jak je uvedeno ve švýcarském časopisu L’illustré, její obavy, stejně jako v Ženevě, byly zamítnuty. Konzultovala vše s německým lékařem Dr. Horstem Egerem, a ten potvrdil podobnost příznaků s nemocemi pozorovanými u obsluhy mikrovlnných vojenských radarů a těch, kteří pracují na mikrovlnných (vysílacích) věžích.

Zdroj – článek z 20.července 2019: https://mdsafetech.org/2019/07/20/the-first-report-of-5g-injury-from-switzerland/

Následuj nás / Follow us

Autor: Kamil Pokorný

Záleží mi na tom, aby se veřejnost dozvídala pravdivé informace o škodlivosti bezdrátových přenosů a zařízení, aby byla lépe chráněna opatrnějšími limity, které začnou brát v potaz i netermické vlivy u vysokých frekvencí a také u nízkých frekvencí (fází) vlivy záření, tvořeného silnými proudy v kabelech a drátech vedení VVN. Také aby se mohla veřejnost svobodně rozhodovat, jaké vysílače, kabely a dráty VVN budou v nejbližším okolí a v místě bydliště instalovány a působit na organismy nejbližších, ale i okolní přírody a krajiny.

2 komentáře u „5G a zdravotní potíže ve Švýcarsku!“

 1. K pochopení úlohy sítí 5G – a také vlivu kmitočtů na dolním konci spektra – je třeba se vrátit hluboko do dějin, do doby kdy v egyptské Sakkaře pod vedením IMHOtepa vznikala převodní frekvenční struktura, která umožňuje přenášet data z “informačních polí prostoru” prostřednictvím zvukových intervalů. V podzemí těchto staveb vznikaly symboly velkých písmen “latinky” vytvořením intervalové struktury C-dur stupnice (včetně pojmenování slabik a číselných hodnot). Jde o prosté, ale zcela nové chápání silových (směrovách) a kmitočtových (vibračních ve 3D) vztahů v prostoru. Nové paradigma vychází kupodivu z hodnot naší mateřštiny, ale je obtížné to někomu vysvětlit.
  Víme, že INTERVAL je rozhraní dvou tónů, které generuje řadu vyšších harmonických tónů a “oktáv”. Tato ROZHRANÍ prostupují celé kmitočtové spektrum – od frekvence planety (která generuje naše časové prostředí), přes tepelné, zvukové a kmitočty barev …až ke dvojici vodíku a helia. Protisměrný pohyb helia k Zemi a vlhkosti ke slunci generuje neslyšitelné, neviditelné, ale emocemi přijímatelné ROZHRANÍ, které slouží k přenosu informací ze slunce na planety a zpět v nulovém čase, jsme trvale PROPOJENÍ s určitým “objemem prostoru” Pojmy “duše” a “duch” nahrazujeme jazykem počítačů, který sám je naší kopií. S rozdílem v základně – křemík místo uhlíku. Elektřina z mitochondrií je propojená s tou, kterou umíme vyrobit.
  Chápat slunce jako vyživující a výchovný projekt – jako laboratoř “druhotného a zkráceného vývoje lidského páru” – zatím není v kraji zvykem, ale zvyknou si všichni, kdo nelpí na zavedené církevně/vědecké struktuře vztahů v prostoru. Tento proces běží na matrici mayského kalendáře, který je zápisníkem celého genetického projektu – MATRIXU (pro obnovení původní vyspělé formy lidského páru – DVOJPRVKU).

  Frekvenční struktura hudební stupnice vede až ke “klidovému rozhraní dvou protisměrů” (H+He) – a funguje v podobném “zrcadle” jako oční čočka, proud informací MEZI atomy vodíku a helia vede informace přímo do podvědomí a z něj do vědomí – právě skrze POCITY, na které si lidé stěžují nejen u sítí 5G.
  K vysvětlení ale nestačí těchto několik vět, systém převodu informací PŘÍMO do myšlení sice využívají nadaní jedinci (od proutkařů k diagnostice jimi viděných poruch orgánů v těle) – ale rozumné zdůvodnění je zřetelné až po pochopení jiného paradigma, nezávislého na vědeckém (které vyrostlo z latiny) – a tedy i od těch, kteří vědí, že latina i matematika jsou propojenou dvojicí jazyků s jejich zdrojem – oba jazyky vychází z hebrejštiny – kde sama hebrejština je přirozenou mutací jazyka atlantské civilizace (po potopě).
  Není tak známé, že na severu planety se zachovaly původní jazyky Země, že kalendáře asijských národů jsou o více než 5 tisíc let starší, že v době před nastavením našeho letopočtu (výchovného projektu pro ovečky a pastýře) se egyptské “učení křestu” (ve skutečnosti ale nástup latiny a matematiky do tehdejší společnosti – obdobný nástupu projektu EU do stejného prostředí – Evropy) – asijské znalosti ještě prohloubily egyptský projekt přidáním trojice mollových stupnic a symboly malé abecedy. Mollové stupnice sloužily k provádění volby ze dvou možností – základny pro růst inteligence.
  …že se projekt “křestu” zvrtnul (také v Rusku, etnikem Chazarů), to v současnosti potomci ostatních národů světa, kteří začínají chápat fyzikální sílu souboru kmitočtů, které nazýváme “SLOVO” – musí či mohou opravit.
  …a je to náš národ, jehož jazyk je esencí dvojice (angličtiny a jazyk počítačů, které dokončily první část úlohy celého projektu – jsou esencí latiny a matematiky.
  A že český jazyk je pak esencí těchto dvou – a tím i nástupcem po hebrejštině – o tom je mých cca 30 let zkoumání jazyků – náš národ od přírody “vyfasoval” úkol – popsat zamlčené dějiny a nabídnout jiné paradigma – pokračování PSYCHOFYZIKY (nastavené Weberem a Fechnerem), doplněné mými poznatky.
  Sítě 5G jsou nebezpečné tím, že se mísí s oktávami vyšších harmonických tónů, se kterými pracuje naše podvědomí – a výsledky podává ve formě slovního popisu obtíží.
  Problém je v nesouladu našich znalostí o skutečných vztazích mezi člověkem a “prázdným” prostorem (zaplněným novými i opakovanými informacemi) s tím, co vytvořila věda v TEORETICKÉM prostoru myšlení a pozorování. Obě tyto oblasti totiž sdílejí ve volném prostoru okolo planety (už od F. Bardona víme, že se informace planety generují do modré barvy) stejný NOSIČ, kterým je samozřejmě teplota a vlhkost.
  …leccos o novém paradigmatu píšu na Facebook, texty zásadnější povahy pak na web.
  V současnosti nemá smysl bojovat s kostlivcem tradiční vědy, rozpadá se samovolně tím, jak se spojují části nového formátu existence.
  …je možné jen vytvářet nová informační pole “zdola” – ať jde o obyčejné srovnávače zboží či služeb – anebo objevy, které na své přijetí teprve čekají. “Abeceda lidštiny” souvisí s mayským kalendářem i s astrologií, která je databází osobních informačních polí – a stála na počátku mayského kalendáře = výběru naší sluneční soustavy k experimentu “polidštění vrstvy primátů”….
  …nezáleží tolik na tom, kdy informace vznikne, ona je “samospádem nezbytných průsečíků” – a musí si počkat…… dobu zrání určuje míra setrvačnosti lidského myšlení…., tož asi tak.
  Kdo ví, že míru pohybu lze vyjádřit v textu barvami od modré (klid) k červené (pohyb, popř. varování) přes zelenou (možnost/potenciál volby v potřebném směru) – tak se může “prokousat” mými texty (http://www.nejsmeovce.cz/clanky/informacni-bod-prostoru-ibp/) a leccos doplnit..

 2. … každopádně tato planeta zatím funguje na principu polarit a většinou platí to opačné, takže pokud napíšou, že 5G je “pro lidi”, platí opak – proti lidem. Jestliže řeknou “síť nové nebo páté degenerace”, číslo 5 je symbolika pro lidi, ale opak “generace” je “degenerace” a překlad významu lze chápat ve významu “pro lidskou degeneraci”. … Zásadní je, otevírat Vědomí. Nezavírat před těmito věcmi oči, ale naopak, být v bdělém střehu, co se děje a co to znamená na pozadí či ve skutečnosti se všemi dopady, a kdo asi za tím stojí a jaké má skutečné záměry. Někteří, nebo mnozí – jako by nechtěli o ničem takovém ani slyšet. Ani slabiku. Nic jim nebrání, zůstat ve sladkém nevědomí. Otázka je, jak dlouho ale.

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP