5G Sítě v České republice

Jak je možné, že ČTU (Český telekomunikační úřad) na svém webu www.spektrum.ctu.cz chce vysílat širokopásmový přenos dat na 60 GHz. Když je známo, že lidé nedokáží přijmout kyslík, který je vystaven 60 GHz. Co se stane člověku bez kyslíku? Zde také info o VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz (dále jen „VO-R/12“). Jak je možné, že nebezpečné nezákonné limity umožnily 5G? – EU dalo České republice 14 miliard na 5G, komu to prospělo? Více na Druhá vlna Pandemie – 60GHz – Mapa pokrytí 5G – Nemůžete dýchat – Genocida – Projekt Bizarre – WiGig – Česká republika

Pevný 5G internet

5G internet od Nordic Telecom se v říjnu 2019 rozšířil do dalších nových měst a vesnic. V roce 2020 tento velmi zdravý škodlivý trend pokračuje. Nevědomost je kořen zla. Kdy převezmete zodpovědnost a pomůžete to zastavit? Jejich internet je 5G-ready. Nemusíte se obávat jakýchkoliv výpadků internetu, jen Vám to zhorší zdraví nebo umřete. Máte děti, nebo vnoučata, co jim řeknete, když se Vás zeptají, „Mámo, táto co jste udělali, aby jste nám dali šanci na život, kterou jste mámo, táto dostali od svých předků, kteří bojovali za to, abychom mohli žít v naší zemi?“ Kde konkrétně je Nordic 5G nebo Nordic 5G Plus? Je i ve Vaší lokalitě?

Nordic Telecom v říjnu 2019 rozšířil lokality, ve kterých jsou služby Nordic 5G a Nordic 5G Plus. Tyto služby, pokrytí rozšiřuje i v roce 2020. Bohužel lidé neznají rizika mikrovlnné radiace. Zde vědecká perspektiva, nebo zde studie. První ze služeb nabízí rychlost až 40/4 Mb/s a druhá varianta dokonce 100/10 Mb/s. Ano, je to skvělá reklama, rychlejší internet, stáhnete HD film za pár sekund, potřebujete to? Je ta technologie doopravdy pro lidi? Co je pro Vás víc Vaše zdraví, soukromí nebo rychlost? Tyto služby běží na frekvenci 3,7 GHz. Tato frekvence se používá jako jedna z mnoha frekvencí pro 5G širokopásmový internet. Velkou (ne)výhodou Nordic Telecomu je, že pokrývá jak velká města, tak malé vesničky, kde jinak vysokorychlostní širokopásmový internet zcela chybí. Aneb mikrovlnná radiace je i na venkově, člověk se nikam neschová.

Chcete pomoci?

Chcete-li pomoct jsou zde akce „poznejte svého starostu“, nebo „napište email svému poslanci“ nebo „napište poslanci na facebook“. V akcí poznejte svého starostu, je nejlépe zavolat a domluvit si osobní schůzku, na které vysvětlíte a předáte dokumentaci radním. Zastupitelé městských častí jsou nejblíže lidem, a proto je důležité je víckrát kontaktovat. Podali jsme také trestní oznámení, vzor trestního oznámení Vám pošleme, když se nám ozvete na info@stop5g.cz. Policii nám zaslala několik pozitivních odpovědí, děkujeme policii za spolupráci. Je možnost podat několik druhů trestního oznámení. Nebojte se Trestní Oznámení – ČTÚ – Nordic Telecom – NRL – Ministerstvo Průmyslu a Obchodu České Republiky – Ministerstvo pro Místní Rozvoj České Republiky – Genocida nebo KROKY K PŘÍPRAVĚ DŮKAZŮ PRO SOUDNí SPORY A POTENCIÁLNÍ NÁPRAVY – DOKUMENTY.

5G Frekvence

5G funguje v několika frekvenčních pásmech. To je jeden z hlavních rozdílů od předchozí technologie. 5G rozlišuje nízké pásmo 600 Mhz – 1 GHz (bývalá televize), střední pásmo 3-5 GHz a vysoké pásmo 20-100 GHz. Toto rozdělení je orientační, armáda specifikuje mikrovlnné zbraně do pásma 300 GHz. Na celé frekvenční elektromagnetické pásmo se dá dívat jako na jeden fyzikální jev, který se liší jenom délkou vlny. Čim menší frekvence tím delší elektromagnetická vlna. Z toho lze vyvodit, čim vyšší frekvence, tím víc impulsů, tím víc přenesených dat. O nízkém pásmu, kde fungovala televize rád mluví telekomunikační průmysl, ve smyslu – že televize je už tady dlouho, že tyto frekvence jsou bezpečné … Proč by tedy novější 5G sítě pracovaly na nižších frekvencích než současné 3G, 4G sítě, které pracují na vyšší frekvenci a to 2,4 GHz, když je potřeba stálé rychlejšího internetu? Odpověď na tuto otázku je Internet věcí, tzv. IoT (Internet of Things). Ze života znáte, že každá věc má svoje potřeby. Některá potřebuje komunikovat často, některá jednou za rok, některá potřebuje komunikovat na velké vzdálenosti, některá potřebuje komunikovat v nano rozměrech (RFID, digitalizace genetické informace). Přičemž ČTU specifikuje frekvenční pásmo od frekvencí menších jak 9kHz až po 248 GHz. Technicky dnes není problém, udělal jakýkoliv druh antény, nebo zařízení.

5G Technologie

5G sítě jsou technologicky na vyšší úrovni. Používají fázové anténní pole, které se dřív používalo jen v armádě. Toto pole je spojení mnoha antén do jednoho pole, přičemž každá anténa může komunikovat na jiné frekvenci a měnit svoji frekvenci velmi rychle. Vše je řízeno počítačem. Dnes armáda používá fázové antény jako výkonné radary 4 generace nebo jako energetické řízené zbraně. Zde se také můžeme zmínit o akustických zbraních.. Jak civilní, tak i armádní technologie, je propojena přes velká úložiště dat, která jsou spojeny satelity, viz. Země v mikrovlnné troubě. Ve velkých datových centrech dochází k agregaci Vašich dat. O Vášem životě, někdo ví více než vy. Všechny data jsou důležitá, protože se vyhodnocují skupiny, národy a podle toho se směřuje obchod, politika… Tyto informace se prodávají bez Vašeho souhlasu dalším třetím stranám. Možná jste si někdy všimli kontextové reklamy, co se Vám zobrazila na webu. Jste si možná říkali, to přesně se mi hodí … Na tyto Vaše data je použita zneužitá uměla inteligence. Zneužitá proto, že je ovládána centrálně bez svědomí a vědomí široké veřejnosti. Tyto data byla získána z Vašeho mobilu, počítače, z chytré domácnosti, z baby monitorů … Dnes je trend umístit mikro čip do Vašeho těla a monitorovat Vás 24 hodin denně, i když spíte. Mohou Vám měřit Vaši mozkovou činnost, číst informace z Vašeho genetického kódu a tyto informace prodávat třeba Vaší zdravotní pojišťovně. Pak budete platit více peněz, že jíte moc cukru nebo pijete moc piva a jíte hodně špekáčků. Znáte z reklamy, jen pro Vaše dobro. Asi chtějí vědět i to, co si myslíte, aby Vám řekli co máte dělat a jak myslet. Aby se ujistili, že nemyslíte náhodou jinak. Ano, proto tady máte nové RFID čipy, tzv. ID2020, spojení mezi BigPharma a BigDevice. RFID dostanete zadarmo spolu s vakcínou, stačí jen vyvolat strach mezi lidmi, chcete to? Možná jste dali RFID čip svému čtyřnohému kamarádovi… Kdy se u Vašeho kamaráda projeví třeba rakovina?

Nové technologie

Nastupující 5G sítě, Wi-Fi mesh, WiFi-6, 6G, Neural mesh, ID2020, RFID systémy, bezdrátová SMART technologie, chytrá domácnost, chytrá města, povinná vakcinace, nanotechnologie, neslouží lidem. Neslouží proto, že lidé nechtěli vidět, nebo byli zneužiti. Člověk může popřít realitu, ve které žije, ale důsledky popřít nemůže. Někdo tomu říká třeba karma. Jsou to provázané systémy k monitorování lidi, neboli ekonomický a biologický terorismus. V tomto vesmíru není nic odděleno, chcete-li pochopit vesmír přemýšlejte také o frekvenci, vibraci a energii … Je zde i naděje. Současné standardy ve většině národů neberou v potaz zdraví člověka, natož aby nějak zohledňovaly děti nebo těhotné ženy. Světová zdravotnická organizace nás vůbec nechrání, jen nám dává iluze falešné bezpečnosti. Všechno co chtěla armáda znát kolem mikrovlnné radiace, tak věděla do roku 1962. Je zde také žaloba na FCC. FCC dává doporučení národním úřadům jako je třeba v Česku ČTÚ. Jedná se jenom o doporučení, nejedná se o zákon. ČTÚ má udělat svoje rozhodnutí, svoje studie bezpečnosti, jako třeba studie provedeny v roce 1968 v tehdejším Československu. FCC také na svých stránkách uvádí, že nebere žádnou zodpovědnost za Vaše zdravotní problémy. Kdo bere za Vaše zdraví zodpovědnost, když ani ČTÚ nebere? ČTÚ také nemůže stanovovat žádné zdravotní limity, protože to mohou udělat jenom doktoři, viz. žaloba ze Sydney. Bezdrátové technologie jsou staré, vojenské technologie, jediné co je nové je, jak se nově jmenují, ať 5G, WiFi-6 … Nové je také civilní propojení s dalšími vědeckými obory, protože se tyto technologie staly levnější a levnější. Přitom k bezdrátovým technologiím je alternativa a to optické připojení, bohužel tato technologie není dostatečně podporována státem… Nanotechnologie – ID2020 – Nano mobilní Applikace – Digitální ID vakcíny – Nonstop Sledování z Úrovně Vaší genetické Informace

5G internet

5G Internet technicky funguje v 80MHz pásmu na frekvenci 3,7 GHz, kterou Nordic telecom v roce 2019 vydražil. Hodí se připomenout, že Nordic telecom není žádným severským operátorem a jedná se o ryze českou firmu. Dříve se jmenovala Air Telecom a doposud nabízela internetové připojení skrze síť CDMA v pásmu 420 MHz a kabelové internetové připojení technologií ADSL prostřednictvím sítě CETIN.Více na zde.

5G úmrtnost

Investigativní novináři zjistili z mapy italského poskytovatele sítí 5G, že největší úmrtnost na coronavirus je právě v oblasti kde je 5G. Podívat se můžete na mapě zde. To stejné je také ve Francii. Více o historii a vlivu elektromagnetismu na životní prostředí se dozvíte v knize „The Invisible Rainbow“, kterou napsal Arthur Firstenberg. Více informací také v článku Čína, 5G a Wuhanský Koronavirus – Výskyt Koronaviru se Shoduje s Rozvojem 5G Infrastruktury nebo Koronavirus – Nové vakcíny – Bio Hackování – Zadní Dvířka do Vaší DNK – Nanotechnologie – Kontrola Pomocí 5G.

5G a města v České republice

Statutární město Karlovy Vary patří mezi pět vítězů soutěže “5G pro 5 měst”, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Soutěže se zúčastnilo 58 měst a obcí s projekty, které by rády díky testovacímu přednostnímu provozu 5G sítě rády odladily nebo vyvinuly. Kromě Karlových Varů v soutěži uspěly ještě Bílina, Jeseník, Plzeň a Ústí nad Labem (zdroj: MPO). Proč se 5G zastavuje ve Švýcarsku? Více info v článku Švýcarská Agentura pro Životní Prostředí Omezuje Nasazení 5G a Vyžaduje Studium – Únor 2020. Co na to obyvatelé České republiky?

Za Karlovy Vary převzal cenu z rukou ministrů Havlíčka a Dostálové radní Martin Dušek. Technologickým partnerem města v soutěži byla společnost Vodafone Czech Republic, se kterou město podepsalo v létě 2019 memorandum pro gigabitovou budoucnost. Podrobnější informace pro zájemce z řad veřejnosti přinesla “Snídaně páté generace”, kterou oba partneři společně uspořádali začátkem prosince. 5G technologie nabídne mobilní data nejen s mnohem rychlejším přenosem, ale také s daleko kratší odezvou, než současné sítě. Na základě konceptu flat IP. Díky tomu umožní aplikace, které v dosavadních sítích nebyly technicky možné, jak demonstroval Vodafone holografickým telefonátem mezi Karlovými Vary a Prahou během Mezinárodního filmového festivalu. (viz. Project BlueBeam – Directed Energy Weapons, Holograms in the Sky, 5G Satellites, LRAD – Medusa) Technologie 5G bude mimo jiné využívat frekvence, které dosud využívalo pozemní digitální vysílání televize, neboli DVB-T. Televizní vysílání přechází na standard DVB-T2.

Vaše budoucnost je ve Vašich rukou, jak se prosím rozhodnete?

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP