ČTU a střet zájmů – Británie rozkládá Huawei sítě – V Praze proběhlo neúplné měření 5G sítí

Na stránce https://www.ctu.cz/5g je odstavec “Představují sítě 5G riziko pro lidské zdraví?” Ano 5G sítě představují riziko pro lidsk0 zdraví. (Elektromagnetické Účinky na Mitochondrie, Riziko 5G: Vědecká Perspektiva) Ulhaná odpověď ČTÚ je, že nepředstavují. ČTÚ se řídí heslem 100 opakovaná lež se stává … Z našeho pohledu tvrzení ČTÚ je pořád lživé. ČTÚ tuto svoji lež odůvodňuje, že na těch samých kmitočtech se po dlouhá desetiletí přenášelo TV vysílání z vysílačů o výkonech řádově vyšších, než jaké mohou dosahovat základnové stanice 5G. ČTÚ dále lže, že nebyl žádný vliv tohoto vysílání na lidské zdraví popsán. To lze vyvrátit třeba prací, kterou si nechalo vypracovat Československo v roce 1968, napsal ji Karel Marha. Tato práce popisuje vliv rádio přenosů na populaci. ČTÚ neříká celou pravdu o vlivu neionizačního záření. 5G používá jak pásmo 700 MHz, kde vysílala TV, ale také jsou to další frekvenční pásma od 1-6 GHz, pásmo 25–27,5 GHz, 40,5–43,5 GHz, pásmo 58–71 GHz a další pásma do 248 GHz viz. https://spektrum.ctu.cz Ve zprávě ITRE z dubna 2019 tato agentura uvádí neznáme vzorce chování a šíření s ohledem na zdraví a bezpečnost. Nejen v České republice evidujeme několik lidí co mají četná zdravotní problémy již teď. Jsou četná svědectví, ze všech částí světa. Vědecká Studie – Nepříznivé Zdravotní Účinky 5G Mobilní Síťové Technologie v Reálných Podmínkách

ČTÚ místo otevřené, veřejné debaty o zdravotních, bezpečnostních a biologických účincích zřídil emailovou službu 5ghoax@ctu.cz. Z toho vyplývá, že ČTÚ se do určité míry bojí přímé konfrontace, medializace, pravdy o škodlivosti neionizujícího záření při malých výkonech. Proč se ČTÚ bojí uspořádat otevřenou debatu, kde by byl rovnoměrně dán prostor všem stranám? Na těchto debatách by se měla prodiskutovat věcná a skutková podstata a tím dojít k jasným stanoviskům. Uchylování ČTÚ k službě „5ghoax“ je neprofesionální a od ČTÚ je to jasná zpráva jejich neochoty jít do odborné debaty, v které by se diskutovaly ověřené, recenzované studie. ČTÚ má fungovat pro občany České republiky a ne pro globální hráče, kteří parazitují na naši krásné zemi, kterou nám zanechali naši předkové. Právník Ray Broomhall – Cesta k Ochraně Lidí před Inteligentními Měřiči a Telekomunikačními Anténami

Británie rozkládá Huawei sítě

Británie vyloučila Huawei ze stavby 5G sítí. Operátoři mají přestavět i současné sítě. Byli bychom moc rádi, aby šéfredaktor Lupa.cz David Slížek (david.slizek@iinfo.cz) se informoval o všech aspektech 5G sítí, když o tom mluví v ČT a píše na veřejnosti. Měl by se více informovat o směrovaných energetických zbraních, o rizicích spojené se softwarově definovanými sítěmi, o zdravotních účincích, o spojení s RFID, s BioBigData, s zneužitou technologií a o vlivu na biologické systémy. A má-li pan Slížek dotaz, tak rádi zodpovíme jeho dotaz třeba na emailu info@stop5g.cz. 5G Technologie – Zaměřená Mikrovlnná Radiace – Tichá Válka

V Praze proběhlo neúplné měření 5G sítí

V Praze proběhlo neúplné měření 5G sítí. Změřilo se frekvenční pole jen do 6GHz. Přičemž k dnešnímu dní se prudce rozvijí v České republice 5G síť také na 60GHz, kterou vůbec tento test nemohl ani změřit. Pásmo kolem 60GHz je nelicencované pásmo. Armáda všechno mikrovlnné záření nad 50 GHz považuje za směrované energetické zbraně. Druhá vlna Pandemie – 60GHz – Mapa pokrytí 5G – Nemůžete dýchat – Genocida – Projekt Bizarre – WiGig – Česká republika K dnešnímu dni se v České republice eviduje 31506 evidovaných antén v pásmu kolem 60 GHz. Tyto antény rostou jako houby po dešti ve městech a dědinách. Mezi našimi domy, přes naše balkóny létají světelné kulky a naše děti jsou nejvíce ohroženy. ČTÚ se svými tzv. odborníky bagatelizuje biologické efekty (Studie: Riziko Potratu a Netermální Radiace Magnetického Pole). Po schválení se antény dostávají do aktivního stavu a čekají, až je posléze technik nainstaluje na Vaši nemovitost. Za umístění na Vašem pozemku, Vaší nemovitosti dostanete peníze za provoz antény. Prosíme o zvážení všech rizik. Co je pro Vás víc – peníze, nebo zdraví a život Vás a Vašich blízkých? Měřící přístroj na toto neúplné měření zapůjčila firma CETIN, která pro O2 staví sítě. Jde o model SRM-3006 firmy Narda, který měří frekvence od 6kHz – 6 GHz. Skládá se ze samotné měřící jednotky a izotropní antény, která je umístěna na nástavci, aby měřák neovlivňoval výsledky měření. 5G Sítě v České republice nebo 5G, 60 GHz, absorpce kyslíku, vy a Coronavirus.

ČTU, Jelínek a střet zájmů

Pan Jelínek nadále v článku Lukáš Jelínek (SZÚ): Mobilní sítě neškodí zdraví. Držíme je „na uzdě“ expozičními limity znevažuje četné biologické, ověřené, recenzované, nezávislé studie, které poukazují na rozličné, zdravotní rizika spojené s neionizujícím zářením i při nízkých výkonech. Pan Jelínek nerozumí, nebo nechce rozumět vlivu elektřiny na biologii, na lidský organizmus a jako zástupce státního orgánu nemá ani poskytovat svůj subjektivní názor. ČTÚ ani jeho zástupci už z podstaty ČTU nenáleží se vyjadřovat k zdravotním, nebo biologickým účinkům, protože na to jsou jiné úřady či instituce. Studie: Účinky Neionizujícího Elektromagnetického Záření a Mikrovln na Zdraví

Na pana Jelínka lze uplatnit „Lež má krátké nohy“ a je jen otázka času, kdy mu český národ nasadí parohy a z pana Jelínka se stane jelen. Pan Jelínek přímo lže větou „Dlouhodobé účinky mobilních sítí na lidské zdraví se nikdy neprokázaly a díky nastaveným limitům vysílačů i mobilních telefonů se nemusíme žádných potíží bát, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření Lukáš Jelínek.“ Pana Jelínka dostihne jeho vlastní slepota, lež, ego, nevědomost a lidé si budou pamatovat co říkal … Lidé hromadně zareagují, když pochopí, že jim někdo vzal jejich zdraví nebo peníze … Pan Jelínek si sám sobě kope svoji jámu. Pane Jelínku, kdy pochopíte, že pokud nezměníte názor, tak přijde doba, že budete úplně sám a nikdo Vám již nepomůže? Pane David Slížek, kdy Vy to pochopíte?

Pan Jelínek si očividně nevidí, nechce vidět do pusy. Server lupa.cz cituje další jeho polopravdu – „Možných efektů je samozřejmě enormní množství, ale hodně závisejí na intenzitě. Zdá se, že v intenzitách, ve kterých se držíme díky expozičním limitům, žádné nejsou. Můžeme jen pozorovat drobný ohřev tkáně, který ale našimi limity „držíme na uzdě“. “ Pan Jelínek by měl především sebe držet na uzdě, popřípadě si pořídit novou uzdičku. Možná by si měl pořídit také brýle a jestli oslepl k evidenci o zdravotních důsledcích, tak by si měl pořídit slepeckou hůl. Některé výroky pana Jelínka nejde pod tíhou argumentů z rozličných zdrojů brát vážně a spíž pan Jelínek je ostuda České, světové vědě a neúcta k inteligenci jako takové ( NRL a dezinformace o 5G v ČR nebo Skupina kampaní EMF Safety sestavila tuto sbírku více než 1300, recenzovaných, vědeckých studií prokazujících poškození EMF / mobilními telefony / Wi-Fi atd.).

Zde pro informaci překládáme ověřené, recenzované studie, environmentální studie v kombinaci s rozsudkem z odvolacího soudu. Odvolací soud prokázal jasné spojení, že mobil způsobuje rakovinu.

Na dotaz senátora Blumenthala v únoru 2019 zástupci telekomunikačního průmyslu odpověděli, že telekomunikace investovaly 0 peněz do nezávislých studií o zdraví a bezpečnosti. – Žádná studie neprokázala bezpečnost 5G sítě: Senátor Hearing – 7. únor 2019

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP