5G Vysílače – Chemické nano vstřikování – Vysoce Převodová Dielektrická Čočková Anténa – 3D Mapy – 868 MHz – Chemtrails – Vybavení pro bojiště

5G je především o zhutnění. 5G přichází s výrazně více vysílači v bezprostřední blízkosti člověka a je to také sofistikovaný nelegální, nezákonný vysílač. Jsou to také antény dielektrické čočky s vysokým převodovým stupněm, které umožňuje 5G vysílačům vytvářet 3D mapy svého okolí u Vás doma. Frekvence 868 MHz je specifická pro vyšetřovací systémy bojiště. Tato frekvence, frekvence do 1G umožňuji, aby signál snadno prošel betonovou zdí. Dochází k datování přenosů, čtení a zápisu dat. Je to cílový systém kontroly informací.

Je to radar bojiště. Tato technologie je velmi dobrá v identifikaci cílů a v jejich sledování. Chybová tolerance je velmi dobrá a nejen to. Tato technologie si Vás konkrétně najde a zacílí na Vás jako na jednotlivce.

Systém řízení kontroly je v zásadě zařízení pro vyšetřování stavu na bojišti. První fáze této technologie byla nazvaná Mammoth (radar včasného varování – 200 mil). Tuto technologii Němci používali ve druhé světové válce k identifikaci spojeneckých letadel. Očividně se od té doby věci výrazně posunuly (5G Technologie – Zaměřená Mikrovlnná Radiace – Tichá Válka, Ovládání Mysli, Psychotronické Elektronické Zbraně).

Stew Peters a Mark Stell: 5G + COVID VAKCÍNA = ZABIJÁCKÝ SPÍNAČ

Vysoce Převodová Dielektrická Čočková Anténa

Dielektrická čočkova anténa je trojrozměrné elektromagnetické zařízení. Skládá se z elektromagnetické čočky a napájení. Tato anténa je podobná skleněné čočce, která se používána v optické doméně. Používá se jako kolimátor (zrovnoběžkování) při frekvencích nad 3 GHz.

Funkce antény objektivu jsou následující:
• Vytváří rovinu vlnoplochy z kulové roviny.
• Ve svém středu tvoří příchozí vlnu.
• Vytváří směrové charakteristiky.
• Používá se ke srážení elektromagnetických paprsků.
• Řídí osvětlení clony.

Obrázek 1 znázorňuje pracovní činnost antény objektivu. Jak je znázorněno, napájecí anténa se používá v ohnisku objektivu. Dva různé režimy objektivové antény jsou zobrazeny viz. vysílací a přijímací režim.

Jak technologie 5G a chemtrails ovlivňují lidskou DNA – Vliv na děti a plod

Jak je znázorněno v režimu přenosu, kolimují se rozbíhavé paprsky, které po dopadu na čočku vytvoří vlnovou plochu a poté z ní vycházejí. K kolimaci dochází v důsledku refrakčního mechanismu. Vyskytuje se v čočce s indexem lomu menším než jedna.

Jak je znázorněno v režimu příjmu, paralelní paprsky se sbíhají v ohnisku poté, co prošly čočkou v důsledku refrakčního mechanismu.

Obrázek 2 zobrazuje dielektrickou čočkovou anténu. Jak je znázorněno, sférické vlnoplochy vytvářené primární napájecí anténou se s dielektrickou čočkou převádějí na rovinné vlnoplochy. To je také známé jako zpožďovací čočková anténa kvůli skutečnosti, že odcházející EM paprsky jsou kolimovány a zpožděny materiálem čoček.

Níže jsou uvedeny vlastnosti dielektrické čočky

• čočka je užitečná při vyšších frekvencích, je těžký a objemný při frekvencích nižších než 3 GHz.
• Je vyroben z polystyrenu nebo polyethylenu.

Výše uvedenému omezení frekvence (nižší než 3GHz) je zabráněno stupňovitým nebo pásmovým typem dielektrické čočky (High Gear Dielectric Lens Antenna). Šířka stupňové čočky je vyjádřena následovně.
Šířka (w) = λ / (n-1),
Kde n = index lomu čočky

Šířka pásma zonové čočky je vyjádřena následovně.
Šířka pásma = (50 * n) / (1 + K * n)
Kde K = počet zón an = index lomu

3D vzor záření

QucikWave umožňuje výpočet 3D obrazce záření ve sférickém souřadném systému s jednou referenční osou (X, Y nebo Z), dvěma úhly: elevace (Theta) a azimutální (Phi) a pro zvolenou frekvenci NTF. 3D záření může být konstruováno tak, aby ukazovalo velikosti pouze Ethety, pouze Ephi nebo vektorového součtu obou, nebo pouze Eleft, pouze Eright nebo vektorového součtu obou.

Oblast použití softwaru QuickWave pro elektromagnetické navrhování a simulace. Výpočty vzorů záření a rozptylu, ve formě 2D a 3D charakteristik, včetně extrakce parametrů záření, např. zisk antény, vyzařovaný výkon, radiační účinnost, axiální poměr atd., extrakce lineárních a kruhových polarizačních komponent, výpočet radiačních a rozptylových vzorců v libovolném izotropním médiu atd.

Další informace naleznete také v části Zpracování záření a rozptylu.

5G a Chemtrails

Všechno je propojené. Metalizované nano částice umožňují 5G provádět v podstatě radar. Mohou Vás identifikovat, sledovat Vás ve Vašem vlastním domě 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Posledních X let jsme prošli chemickou cestou. Tyto nanočástice už léta pršely na lidstvo. Nanočástice impregnují naše těla a zůstávají uvnitř našich těl. Tyto nanočástice vytvářejí jakousi schopnost viditelné radiace pro 5G sítě. Tuto radiaci, tyto ovlivněné částice jsou schopny zachytit, měnit 5G sítě. Takto označení lidé se nikde neschovají. Je jedno kde jste, jestli v domovech z betonu, uvnitř bunkrů v suterénu, v domech … Nezáleží na tom, kde jste. 4G, 5G je schopno triangulovat mapu a číst Vás, protože jste jako živá bytost impregnována těmito nanočásticemi, které fungují jako druh technologie přenosu a příjmu.

(2016) CIA DIRECTOR JOHN BRENNAN ADMITS TO CHEMTRAILS (STRATOSPHERIC AEROSOL INJECTION)
ŘEDITEL CIA JOHN BRENNAN PŘIZNAL ŽE DOCHÁZÍ K CHEMTRAILŮM (VSTŘIKOVÁNÍ AEROSOLU do STRATOSFÉRY) Pan Brennan mluví o souvislosti ve spojitosti s bojem o klima. Otázka: Od kdy se ředitel CIA zajímá víc o přírodu než o sledování všech lidí?

Nanotechnologie – ID2020 – Nano mobilní Applikace – Digitální ID vakcíny – Nonstop Sledování z Úrovně Vaší genetické Informace

Nanočástice, nanotečky, nanotechnologie mohou být aktivovány 5G mikrovlnami v lidském těle. Částice mohou být ovlivněny, ovládány, nebo měnit Vaše informační pole, kvantové pole, DNK. Tedy co si myslíme, kdo si myslíte že jste a měnit Vaše zdraví. Zároveň se shromažďují všechna Bio data, myšlenky, na které se používají různé druhy algoritmů – zneužitá A.I. Aktivace nanočástic může být pomocí pozemních 5G stanic nebo pomocí satelitů. Ve vakcínách jsou nanočástice a RFID čipy. RFID čip se může spojit s Vašim telefonem, chytrá applikace. WiGig = MedallionNet. MedallionNet funguje na moři, výletní lodě, loď známa z televize… Většina IoT je doma, proto se přechází z mobilní sítě na domácí bezdrátové sítě od 3-6G, 24-95 GHZ sítě, tyto sítě  se spojí současně s několika satelity na nízkém, středním a vysokém orbitu, nebo se stávajici MetroCore, které jsou dál napojeny na 5G International CoreNetwork, tedy spojené přes Belt and Roud Initiative.

Přes chemtrails všude kolem nás jsou nanočástice, v našem těle jsou nanočástice. Když jsou na nanočástice zamířeny mikrovlny tak se sestávají viditelné pro 5G sítě. Pomocí triagulace z několika 5G antén, satelitů se vytvářejí 3D mapy.  K tomu se používají nízké frekvenční pásmo 5G do 1 GHz. Primárně frekvence kolem 868 MHz  používá armáda k mapování bojiště. 5G používá fázové antény, mění se rychle frekvence, je-li potřeba.

Hlavní Rozvědková Správa – 5G – Nanočástice – Očkování – Satanismus – Plukovník ГРУ

David Icke – 5G je zbraň – Skryté vojenské využití technologie 5G – Skrytá pravda

6G a 7G sítě

6G sítě jsou 1000x rychlejší. 7G sítě nepotřebují už ani antény, antény se stávají lidská těla, které v sobě mají nano častíci. Většina nano částic jsou kovy, tím se stává Vaše tělo více vodivé a je tím ovlivněna Vaše citlivost. Důležité také pochopit patent  W02020060606 – Krypto-měnový systém využívající údaje o činnosti Vašeho těla (Kryptoměnový Systém – Patent W02020060606 – Bio Data – RFID Čip – ID2020 – Znak Bestie – 5G / 6G – Satelity).

S 60 GHz souvisí  https://60ghz.ctu.cz/cs/stanice – je to nelicencované pásmo, takže každý člověk může mít anténu a tu provozovat jako mobilní operátor a může z toho mít peníze. Už to není lidé versus společnosti, ale lidi proti lidem, je to konečná hra. (Druhá vlna Pandemie – 60GHz – Mapa pokrytí 5G – Nemůžete dýchat – Genocida – Projekt Bizarre – WiGig – Česká republika)

Jsou zde 5G studie z relného prostředí o nebezpečí 5G. Robert F. Kennedy a soud s FCC. Trestní oznámení na ČTU.

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP