Syntetická Telepatie – Vzdálené Neurologické Monitorování – Satelitní Obtěžování – Patent US3951134A (1976) – 24 Patentů na Ovládání Lidí a DEW – Naděje a Síla Myšlenky – Vzdálené Rozhraní Mozku a Počítače – Umělá Telepatie – Signální Inteligence

Syntetická Telepatie, Umělá Telepatie a Vzdálené Nervové Monitorování jsou dvě strany stejné mince (5G nepotřebuje Čip – Biokodovaná DNA Rezonanční Frekvence k Ovládání Jedince v Matrixu – Amazon – BlackOps – Kontrola Mysli – Google Kvantový Superpočítač – Paralelní Vesmíry – Kopírování Duše). Vzdálené Nervové Monitorování (Remote Neural Monitoring) je forma funkčního neurálního zobrazování (neuroimaging). S touto technologie je spojeno mnoho patentů, některé jsou zde uvedeny. Tato technologie je schopna na dálku extrahovat Vaše data, myšlenky z Vašeho mozku bez nutnosti fyzického kontaktu nebo elektrod. Dochází k dekódování, extrahování nejen všech Vašich vizuálních, myšlenkových nebo sluchových dat.

Ve skutečnosti Vzdálené Nervové Monitorování umožňuje přístup k myšlenkám všech lidí bez jejich vědomí a svolení. Za podpory NSA (Národní Bezpečnostní Agentura) Signální Inteligence (NSA SIGNALS INTELLIGENCE (SIGINT)) dochází ke shromažďování, ukládání, analýze obrovského množství všech osobních údajů od populace, signálů od zvířat, rostlin, kamenů, celého světa kolem nás … SIGINT je inteligence odvozená z elektromagnetických, skalárních signálů. SIGINT pomáhá vytvořit simulace celého světa. Data jsou přenášena do a z kvantových počítačů, které jsou napojeny na datová centra, vzniká jeden globální superpočítač. Vytvářejí se schémata, kognitivní modely, simulace všeho a všech pro porozumění kolektivnímu vědomí, Duše, Ducha … Prediktivní typy programování ovlivňují a upravují lidské myšlení. Dochází k myšlenkové soutěži mezi myšlenkami, které dostanete přes Vaši šišinku a myšlenkami přes Syntetickou Telepatii. Proč o tom nemluví media, poslanci, vláda, vědci? Když to není veřejně diskutováno, tak je zneužito, jak dlouho ještě?

Signální Inteligence (SIGINT)

NSA má technologický náskok asi 15 let. NSA Signální Inteligence se vyvinula z programu dekódování elektromagnetických vln pro odposlechy počítačů, později ke sledování bezdrátových zařízení, pak ke sledování osob, pak monitorování celé přírody, Internetu všech věcí a všech … Signálová inteligence může sledovat také zvířata, rostliny, kameny. Někdo by mohl říct, že SIGINT může snímat, měnit pole, auru všeho kolem Vás … Signálová inteligence je založena na skutečnosti, že vše v prostředí, v němž je elektrický proud, má kolem sebe magnetický tok, nutno zmínit i skalární energie a HAARP. NSA / DoD (Ministerstvo obrany) vyvinulo proprietární pokročilé digitální zařízení, které dokáží na dálku analyzovat všechny objekty, ať už umělé nebo organické, které mají elektrickou aktivitu. Fyzický svět kolem nás je elektromagnetické a skalární povahy.

Vzdálené Neurální Monitorování má také své kořeny v neetických lidských experimentech, které byly vyvinuty a prováděny nacistickými skupinami Černého Slunce (Black Sun). Tyto skupiny byly přímo zapojeny do satanských rituálů. Schémata kontroly mysli Černého Slunce jsou ve skutečnosti metodami SRA převzatými z okultních informací Ordo Templi Orientis (O.T.O.) (Special Additions – Hidden History – Part One). Tyto metody byly vědecky reprodukovány v nechvalně známých studiích MKULTRA a v následných programech programování mysli používaných ke kontrole veřejných osobností, vojenského personálu, zpravodajských prostředků a dalších (Ovládání Mysli, Psychotronické Elektronické Zbraně).

Seznam 24 Patentů – Vzdálené Nervové Monitorování – Syntetická Telepatie – Směrované Energetické Zbraně

Patenty Vzdálené Nervové Monitorování

Patenty Syntetické Telepatie, Vzdálené Nervové Monitorování a to že Vám o nich neřekli, to vše dává jasný důkaz toho, že existuje telepatie, vyšší vědomí, propojení nás všech a všeho na hlubší úrovní, že existuje Duše, Duch … Otec kvantové fyziky Max Planck řekl, že vědomí vytváří naši fyzickou realitu. Jako Fenix povstaňme spolu z popela, jsme Duše a tvoříme myšlenkami … Řekněte v mysli jasné NE tomuto teroru zneužitého nervového monitorování a šiřte tuto myšlenku všemi směry.

Dar mentální síly pochází od Boha, božského bytí a pokud soustředíme svou mysl na tuto pravdu, dosáhneme souladu s touto velkou mocí.

Nikola Tesla
Větší než Snowden. Neurologické zbraně. Směrované energetické zbraně. Ovládání mysli. Cílené osoby. / Bigger Than Snowden. Neuro Weapons. Directed Energy Weapons. Mind Control. Targeted Individuals

Směrované Energetické Zbraně – Direct energy weapons

Mozková aktivita jedince je monitorována a přenášena na vzdálené místo pomocí satelitů, HAARP, 5G, 4G, 3G, Wi-Fi, mobilů … Na vzdáleném místě se monitoruje aktivita s předem zaznamenanými normalizovanými křivkami, vzory mozkové aktivity. Zde se určí, zda je nalezena shoda nebo podstatná shoda. Pokud v těchto kognitivních modelech je shoda nalezena, počítač na vzdáleném místě určí, že se jedinec pokoušel sdělit slovo, frázi nebo myšlenku, která odpovídá uloženému normalizovanému signálu v BioBigData databázi. Vznikají uzly (nody) lidí, lidské shluky (cluster) v simulacích v Matrixu. Dochází k mapování a zvládání lidské domény.
Tato technologie Vám bere soukromí Vašich vlastních myšlenek, vkládá Vám cizí myšlenky bez Vašeho vědomí nebo svolení. Všechny Vaše myšlenky se ukládají. Myslíte, že tato technologie byla financována, vyvinuta a patentována pro Vás nebo pro vládní, korporativní, transhumanistické a vojenské účely? (5G Satelity jako Zbraň – Směrované, Mikrovlnné, Energetické Zbraně – Laserové Zbraně)

Vzdálené nervové monitorování – Obtěžování satelitem, mobilem, 5G, 4G sítěmi – Terorismus – povědomí

Účelem je informovat Vás o nezákonném používání vzdáleného, nervového monitorování a dát Vám možnost, jak se vědomě zachovat. Satelitní technologie, 5G, 4G, 3G, Wi-Fi, mobily se používá současně s takzvaným Organizovaným Pronásledováním a Obtěžováním (Organized Stalking and Harassment). Obtěžování a terorizování jednotlivce, nebo davu se děje po dlouhá desetiletí …

Technologické Obtěžování

Technologickým obtěžováním se rozumí použití technologie k pozorování, sledování, ovládání, obtěžování osoby, poškození zdraví, až k případnému zabití a to z blízka nebo z dálky. Tato technologie může zahrnovat audio nebo video dohled, GPS, sledování na vozidlech, tzv „Nesmrtelné zbraně“ „Non-Lethal Weapons“ NLW’s (Armáda, Nové Zbraně, Mikrovlnné Účinky, (Ne)smrtící Vlivy a 5G), Směrované energetické Zbraně (Directed Energy Weapons DEW’s), Satelity, mobily, Wi-Fi … (5G Technologie – Zaměřená Mikrovlnná Radiace – Tichá Válka)

Vzdálené Nervové Monitorování má následující schopnosti

 • Schopno se zaměřit na člověka a sledovat tuto osobu neustále
 • Kontrola mysli je schopná číst myšlenky lidí a reagovat na ně prostřednictvím televize, rádia, mobilu, počítače …
 • Zasáhnout osobu s řízenou energií
 • Schopno proniknout do všech elektronických zařízení, televizorů, rádií, policejních skenerů, počítačů …

Syntetickými hlasy (Voice Morphing), Sluch, Řeč

 • Je schopna říkat věci přes televizi, rádio
 • Klonovat nebo kopírovat hlasy jednotlivců a poté tyto hlasy vysílat třeba přes policejní skenery …
 • Dokáže napodobit hlas jakéhokoli herce, nebo hlas známe osoby a třeba přes televizi tímto hlasem reagovat na to, co si myslíte …
 • Čtení a změnu Vašich myšlenek, čtení myšlenek na dálku.
 • Podívat se Vašima očima – výstup toho co vidíte se zobrazuje v reálném čase na vzdáleném monitoru
 • SLUCH – schopnost slyšet a zachytit to, co slyšíte.
 • MLUVENÍ – Schopnost mluvit k cílovému jednotlivci prostřednictvím hlasu, změněných citů do stereofonních, rádiových, skenovacích zařízení a do mobilních telefonů.
 • Schopnost mluvit s obětí „vzduchem“ nebo vysílat hlasy, nebo šeptat kolem cíle, což může přijít odkudkoliv.

PŘÍMÉ ENERGETICKÉ ÚTOKY

 • Ze satelitní technologie, 5G, 4G+, HAARP mohou přicházet vlny, energie, které cítíte ve formě otřesů, skřípání, trhnutí, píchnutí, úderů, rýpnutí, klepání, bodnutí, popáleni …
 • KONTROLA SPÁNKOVÝCH VZORŮ – Deprivace spánku prováděná řízenými energetickými útoky z bezdrátové technologie …

OVLÁDÁNÍ A KOMUNIKACE MEZI POČÍTAČEM A MOZKEM

 • Ovládání a komunikace mezi počítačem a mozkem (COMPUTER TO BRAIN INTERFACE CONTROL AND COMMUNICATION) – Komplexní ovládání mozku, jako je implantace myšlenek, získávání vzpomínek, rozdělení Vaší osobností …

Pomocí této technologie vzdáleného neurálního monitorování jsou provozovány trestné, nezákonné operace, jako je obchodování s lidmi, dětmi a vyděračství, aby profitovaly z nevědomých nic netušících obětí.

Abychom dělali správnější kroky, je potřeba projít hodně situacemi, poznat prázdnotu, projít ohnivým kruhem, pochopit co se děje, být spojeni s láskou … Je to, jak cesta černým tunelem se světlem na konci, cesta Duše … Duše, u které se začne projevovat víc a víc svědomí, začíná víc a víc myslet na druhé, tím se víc a víc začne u Duše projevovat Duch … Jakmile Duše a Duch splyne v jedno, Duše se stává v plném vědomí nesmrtelnou … Každá Duše je nádherná. Lidé, kteří neví, že jsou Duše, že neznají smysl jejich šišinky, že není proč v jejich srdcích se v jednu chvíli zastaví krev, se dají snáze manipulovat (Transhumanismus – Mikrojehlová náplast – Vakcíny, Testy Covid-19 mRNA – Hydrogel – Luciferáza a NanoTech nebo Šišinka, DMT, Duše a Duch?). Probuzená Duše v lidském těle je nádherná bytost.

Tato technologie pomohla zapříčinit, že lidé jsou ve stavu apatie, beznaděje, ospalosti, v sebevražedných sklonech, v pocitech méněcennosti, agrese, drogové, alkoholové, mobilní závislosti, nechutenství a v mnohém dalším … Chcete-li, tato technologie dává Vám i široké veřejnosti možnost si uvědomit, že jste Duše … Představte si, že by se tato technologie vypnula nebo se nastavila, aby lidem pomáhala? Představte si, že síla myšlenky dokáže vytvořit naši fyzickou realitu. V jaké realitě chcete žít? Co uděláte pro Zemi, naše děti? Jsme v tom spolu.

Další odkazy

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP