Genocida COVID-19 v roce 2020 – Claire Edwards

Pokaždé, když se člověk postaví za nějaký nápad, nebo se snaží zlepšit mnoho ostatních, nebo udeří proti nespravedlnosti, ona/on vysílá malou vlnu naděje a dochází k vzájemnému křížení z milionu různých center energie a odvahy, tyto vlnky vytvářejí proud, který dokáže smést nejmocnější zdi útlaku a odporu.

Robert F. Kennedy

COVID-19“ byl dlouho předem naplánován v dokumentech a simulačních cvičeních pocházejících od eugenika Billa Gatese a Rockefellerovy nadace (Scenarios for the Future of Technologyand International Development – na straně 18 popsán Lock krok). Platformu s 200 podrobnými úrovněmi poskytuje Světové ekonomické fórum vedené Klausem Schwabem, technokratem a propagátorem transhumanismu, s cílem poskytnout podrobné pokyny k použití pandemie „COVID-19“ k provedení globálního měnového resetu 1, digitální měny, technokracie a totalitní vládě na celém světě pod rouškou socialismu a environmentalismu, přičemž modelem je Čína, a zotročení lidstva prostřednictvím zlověstného spiknutí s očkováním.

Dříve byly učiněny pokusy o vytvoření pandemie, ale žádný z nich neuspěl. Tentokrát Světová zdravotnická organizace WHO předem změnila svá pandemická kritéria, aby mohla vyhlásit pandemii z falešných důvodů. 2 Tedros Adhanom Ghebreyesus, terorista a obviněný z genocidy ve své rodné zemi, byl jmenován do čela Světové zdravotnické organizace s cílem zorganizovat pandemii a usnadnit totalitní převzetí. 3,4

Bezdrátová technologie potlačuje imunitní systém. 5G se podílí na COVID-19 prostřednictvím korelací mezi umístěním zavedení 5G a morbiditou / mortalitou, 5,6, jakož i předchozím očkováním proti chřipce ve Wuhan 7 a Milánu. 8 Příznaky přípravku „COVID“ jsou prakticky totožné s příznaky expozice elektromagnetickému záření (EMR). 9 Rozsáhlý vojenský výzkum po mnoho desetiletí byl utajován a regulační agentury spolupracovaly, aby se zabránilo veřejnosti dozvědět se o extrémních nebezpečích elektromagnetického záření. 10 Lékaři nedostávají žádné školení o zdravotních rizicích expozice EMR, a proto špatně diagnostikují příznaky EMR. Nemocnice jsou rozsáhle vybaveny 5G, (4G+), což ohrožuje životy pacientů.

5G slouží mnoha účelům. Jedná se o vylidňovací a vojenskou zbraň, která usnadňuje zavádění technokracie a totalitní kontroly tím, že umožňuje sledování, rozpoznávání obličeje, 24 hodinové monitorování jednotlivců, kontrolu mysli a těla v kombinaci s vakcínami a chemtrails obsahujícími nanočástice – mučení nebo vraždu cílených jedinců. 11 EMR lze použít k simulaci patogenů a přemoci imunitní systém 12 a mobilní telefony lze použít k simulaci „nákazy COVID-19“ mezi spolupracovníky nebo členy rodiny. 5G bylo široce instalováno pozemně a ve vesmíru k cílení a kontrole populací.

Vláda použila nelegální opatření proti koronavirům k urychlení zavedení 5G a instalaci veřejných přístupových bodů 60 GHz ve školách za účelem cílení na děti. 13

V mnoha zemích byly zavedeny nezákonné právní předpisy: 14

 • Odstranit občanské svobody
 • Zničit ekonomiky
 • Ukončit činnost malých a středních podniků 15
 • Oddělit, izolovat a terorizovat členy rodiny
 • Zbídačovat lidi, mimo jiné ničením pracovních míst
 • Odstranit děti z jejich rodin
 • Internovat disidenty v koncentračních táborech
 • Poskytnout imunitu vládním činitelům za účelem vraždy, znásilnění a mučení (Spojené království) 16
 • Využívat policii, armádu a žoldáky ke kontrole populace
 • Vynutit očkování populací nelékařskou vakcínou obsahující mechanismy kontroly populace bez jejich informovaného souhlasu. 17

Neexistuje a nebyla pandemie, protože “křivka“ se zploštila před zavedením opatření uzamčení. Úmrtnost je na nižší úrovni než v předchozích letech. 18 Test PCR nikdy nebyl koncipován jako diagnostický test a poskytuje až 94% falešně pozitivních výsledků. Testy PCR jsou využívány oligarchií a vládou kontrolovanými mainstreamovými a sociálními mediálními platformami k terorizování populace za účelem získání poslušnosti. Iluze pandemie je vyvolávána tím, že lékaři jsou nuceni přisuzovat prakticky každou smrt za „COVID“. Zdravotnický personál a lékaři jsou zastrašováni, aby jim zabránili mluvit pravdu o falešné pandemii. Ve Velké Británii se úmrtní list mění, aby se zabránilo příbuzným ve zpochybňování příčiny smrti. 19

Jakob Rothschild, Korona virus má zavádět pozornost někam jinam …

Desítky tisíc lékařů nyní přišly potvrdit, že „COVID-19“ je podvod. 20,21 V Irsku do 20. dubna nedošlo k žádným úmrtím typu „COVID“ a potom na základě 98 úmrtí z 5 milionů lidí došlo k uzamčení, tzv. Lockdownu. Přičemž 30 tisíc lidí zemře ročně na jiné nemoci. Pouze lidé s „horkou“ infekcí, s příznaky jako jsou bolesti hlavy nebo bolest v krku, jsou nakažliví – 86% „případů“ „COVID“ je bez příznaků, a proto neškodných. 22 Studie protilátek na Stanfordské univerzitě dospěla k závěru, že míra úmrtnosti je mezi 0,1 až 0,2%, přesně v souladu se sezónní chřipkou. Počáteční předpokládaná míra úmrtnosti Světové zdravotnické organizace „byla 20–30krát vyšší.“ 23 V červnu americká Centra pro kontrolu nemocí potvrdila celkovou míru úmrtnosti na infekci (IFR) pouze 0,26%, což je mnohem méně než odhad 3,4% WHO, což pomohlo vyvolat paniku a uzamčení. 24 I to je však nadhodnocené: míra úmrtnosti na infekci u obyvatel, kteří nejsou v pečovatelské službě je pravděpodobně pouze 0,1% nebo 1 z 1 000.

Chytrý prach, Nanotechnologie, 5G, Wi-Fi, Chemtrails, Vakcinace – Transformace Lidí

Vláda Spojeného království a Německa v dokumentech uvedla, že záměrné zvyšovaly úrovně strachu, včetně traumatizování dětí tím, že je přimějí věřit, že by mučili a zabíjeli své příbuzné, pokud si neumyjí ruce a nebudou dodržovat koronová opatření. Děti byly přesvědčeny, že mohou ukázat svou lásku k prarodičům tím, že se k prarodičům nepřiblíží. Sociální distancování je technika mučení navržená k traumatizaci 25 a jejím účelem je podmínit lidi, aby se distancovali od ostatních tak, aby byli viditelní a zaměřeni zbraní 5G.

Vládní politika a politika WHO jsou záměrně zaměřeny na zabíjení lidí. V mnoha zemích bylo lékařům nařízeno, aby nepřijímali seniory na jednotky intenzivní péče a odebrali veškerou zdravotní péči, a národní zdravotní systémy přestaly poskytovat jinou zdravotní péči než pro „COVID“ a nechaly nemocné zemřít. Ve Francii vláda vydala nařízení, které nařizovalo lékařům podávat starším lidem lék omezený od roku 2012, protože byl kontra indikován pro dýchací potíže. 26 V USA byly nemocnice silně podpláceny, aby diagnostikovaly „COVID“ a umístily pacienty na ventilátory, které je zabily. WHO a vlády potlačily úspěšnou léčbu, zejména 70 let používanou, a obtěžovaly lékaře, aby úspěšně zachraňovali pacienty. Většinou bylo zabráněno pitvám, které by odhalily skutečnou příčinu smrti. Profesor soudního patologa, profesor Klaus Püschel, prohlásil, že při pitvě neviděl jediný případ „COVID-19“, který by nezahrnoval další závažné již existující nemoci. 27

Vlády a WHO podporovaly a prosazovaly nošení masky veřejností s plným vědomím, že neposkytují žádnou ochranu před jakýmkoli virem28, ale masky způsobují vážné neurologické a respirační poškození a ohrožují životy a zdraví lidí. 29

Ve Velké Británii se úmrtnost zvýšila až poté, co došlo k implementaci obecnému uzamčení Lockdown. 30 Špičkoví ekonomové varují, že vláda Spojeného království „zabíjí více lidí, než kolik by mohla zachránit“, a to prostřednictvím Lockdownu. 31 Britský deník Daily Mail provedl audit 130 studií z časopisů, akademiků a charit, které dokumentovaly sociální a zdravotní devastaci a úmrtí způsobená výlukami. 32 V jednom kraji v USA stouply sebevraždy mladých lidí o 100%. 33 milionů Newyorčanů si již nemůže dovolit jídlo. 34 Vyslanec Británie WHO uvedl, že světová chudoba se do roku 2021 zdvojnásobí v důsledku lockdownu. 35

Vakcína „COVID“

Bill Gates chce snížit světovou populaci. 36 Na konferenci ID2020 v roce 2019 představil svou vakcínu obsahující „marker“ elektronického nanočipu, který má „označit“ a ovládat 7 miliard lidí. ID2020 má do roku 2030 poskytnout všem lidem jedinečnou digitální identitu. Tuto digitální identitu má úzce propojít s přístupem do obchodů a systémům zabezpečeného přístupu. 37 Toto je elektronické zotročení lidstva.

Podkožní čip je schopen:

 • Ovlivnit chování nosiče čipu (manipulace a ovládání davů)
 • Odstranit kategorie lidí (snížit světovou populaci)
 • Zajistit soulad s očkovací látkou 38
 • Trvale vyhledávat nositele (opuštění občanských svobod)
 • Integrace 7 miliard lidí do mraku (cloud), který pracuje plně s digitálním systémem, který je ekvivalentem kreditu ve firemním obchodě. 39

Nanočipy a tekuté krystaly ve vakcínách mohou ovlivňovat lidské chování bez obav o politickou etiku. 40 Připravovaná vakcína má geneticky modifikovat lidstvo pro všechny budoucí generace, 41 ve skutečnosti lidstvo úplně smaže, když se lidé stanou transhumány nebo roboty. 42

Jižní Korea právě zažila 25 úmrtí na vakcínu chřipky a 432 nežádoucích účinků, zatímco 5 milionů dávek vakcíny nebylo uchováváno v chladničce. 43, 44 Jeden dobrovolník na novou vakcínu AstraZeneca „COVID“ právě zemřel 45 Další dva pokusy byly zastaveny, protože účastníci onemocněli. 46 Tyto vakcíny „COVID“ nedodržují běžné zkušební postupy a jsou pro případ, že by pandemický podvod vyprchal příliš brzy na to, aby přesvědčil lidi, aby si vakcínu vzali. Vlády dávají farmaceutickým společnostem plnou imunitu proti soudním sporům a úrazům.

Zvyšující se počet lidí říká, že odmítnou vakcínu COVID-19, uvedla to zhruba polovina populace USA a Velké Británie. 47 Přesto některé vlády plánují vynutit očkování populací využívajících armádu 48, zatímco jiné vlády plánují zakázat lidem bez vakcíny práci, školu nebo cestování. 49

Lidstvo je v extrémním a bezprostředním nebezpečí

Někteří dobří lidé zahajují právní případy, aby zastavili tuto válku s lidstvem, mezi nimi například Italská katolická asociace, 50 Simon Dolan a Bernician ve Velké Británii. Ochrana zdraví dětí (Children’s Health Defense) a Environmental Health Trust podávají žaloby proti Federální komunikační komisi pro její odmítnutí přezkoumat její zastaralé směrnice týkající se tepelné expozice elektromagnetického záření. 51 V několika zemích probíhají hnutí obecného práva.

Klaus Schwab – 2015 – 4 Průmyslová Revoluce – Rozdíl 4 průmyslové revoluce je ten, že to nemění to co děláte, ale mění to Vás. Jestliže vezmete genetické úpravy jenom jako příklad. Jste to Vy, kdo je změněný (Ptal se Vás někdo?). A samozřejmě to má velký dopad na Vaši identitu.

Ale to vše je příliš pomalé. Pachatelé podvodu COVID stále zavádějí blokování a ničí životy, podniky a rodiny. Subjekt, který za tím stojí, Světové ekonomické fórum, nám v roce 2017 řeklo o světě, který chtějí vidět do roku 2030: 52

 • Nebudete vlastnit nic – půjčíte si všechno
 • USA nebudou přední světovou supervelmocí – protože všechno bude pod totalitní, technokratickou kontrolou a nebudou zde žádné národní státy
 • Budete jíst mnohem méně masa – nebude vám to dovoleno
 • Miliarda lidí bude vysídlena [falešnými] změnami klimatu – země budou muset přivítat více uprchlíků
 • Znečišťovatelé budou muset platit za vypouštění oxidu uhličitého – „znečišťovateli“ budou zemědělci, kteří se snaží pěstovat potravinářské plodiny 53
 • Západní hodnoty budou otestovány až do bodu zlomu – vaše kultura bude odstraněna a nahrazena maoistickými technokratickými slogany. 54

Jednají o technickém nedostatku potravin mnoha různými způsoby. 55 Staví koncentrační tábory pro disidenty. 56 Chtějí zavést nucenou vakcínu plnou nanočipů na imunitní pasy a kryptoměnu a nanočástice, aby nás mohli vyhledávat, sledovat a kontrolovat, včetně naší mysli. Tato vakcína má geneticky modifikovat lidstvo pro všechny budoucí generace. V USA Soros a 269 velkých korporací financuje záležitost Black Lives Matter a ničí Ameriku spoluvinou zkorumpovaných demokratických politiků. 57 Všude chtějí občanskou válku. V Rakousku, Francii, Švýcarsku, USA a dalších zemích je mnoho lidí ozbrojeno a vycvičeno k boji. Nemůžeme jim dát to, co chtějí. Musíme zastavit tento program v jeho stopách, převzít moc sami a zatknout pachatele.

Nedostatek se rovna závislost to se rovná kontrola

Závěry

Vlády jsou korporace, které se řídí pokyny Světového ekonomického fóra a již neslouží svým národům. Jedná v rozporu s mezinárodními a vnitrostátními právními předpisy a již nemají žádnou legitimitu. Jsme svědky kolapsu právního státu. Vlády, volení zástupci a mezinárodní instituce, včetně OSN, a soukromé kluby, jako je Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením a Světové ekonomické fórum, se podílejí na tomto „největším zločinu proti lidskosti, jaký kdy byl spáchán“. 58 Za těchto okolností mají legitimitu pouze svrchované národy tohoto světa.

Pachatelé, mezi nimi Klaus Schwab, princ Charles, Bill a Melinda Gates, George Soros, generální tajemník OSN Antonio Guterres a Tedros Adhanom Ghebreyesus a Michael Ryan, novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, britský premiér Boris Johnson a britské zdravotnictví Ministr Matt Hancock, francouzský prezident Emmanuel Macron a předseda vlády Edouard Philippe, německá kancléřka Angela Merkelová, rakouský kancléř Sebastian Kurz, Elon Musk, Mark Zuckerberg, novináři hlavního proudu a další musí být zadrženi a postaveni před soud v nových norimberských procesech.

Politici, novináři, kteří šíří falešné zprávy pro média hlavního proudu, a další mohou získat imunitu, pokud nyní změní stranu, připojí se k lidem, než bude příliš pozdě, a stanou se oznamovateli.

Vyzýváme lidskou populaci, aby se vyhýbala těmto genocidním příšerám v hotelech, restauracích, taxislužbách, ať už na ně narazíte kdekoli. Otočte se jim zády a ukažte jim pohrdání, které si za své psychopatické chování a genocidní úmysl zaslouží.

Vyzýváme armády a národní policii 59,60, aby se postavili na staru lidu proti spiklencům, kteří se také snaží vyvlastnit vás, a také vzít vaše děti a genocidovat tolik z nás, kolik jim to vyhovuje.

Policie a armády budou v novém světovém řádu nahrazeny stroji. I vy patříte k lidem a žádáme vás, abyste s námi stáli při obraně našeho lidstva, našeho zdraví, našich rodin, našich dětí, domorodého obyvatelstva a veškerého přirozeného života na Zemi, který nás udržuje a chrání.

1 Documentary: the Great Reset exposed – we are all agenda 2030. Available at https://www.bitchute.com/video/KywpfYQwRdM0/. Accessed 23 October 2020.

2 WHO exposed: How health body changed pandemic criteria to push agenda. Available at https://www.express.co.uk/news/world/1281081/who-world-health-organisation-coronavirus-latest-swine-flu-covid-19-europe-politics-spt. 12 May 2020. Accessed 23 October 2020.

3 Investigative report on the COVID-19 pandemic and its relationship to SARS-COV-2 and other factors. P. 74. Available to download at http://ageoftruth.tv/what-on-earth-is-going-on-claire-edwards-presentation-live/. Accessed 23 October 2020.

4 Age of Truth. What on earth is going on? Video explaining Investigative Report on the COVID-10 Pandemic: https://youtu.be/K8FF2Id_lLc. Accessed 23 October 2020.

5 Bartomeu Payeras i Cifre. Study Shows Direct Correlation Between 5G Networks and “Coronavirus” Outbreaks. 30 April 2020. Available at http://stateofthenation.co/?p=12846 . Accessed 23 October 2020.

6 Magda Havas, PhD. Corona Virus and 5G – is there a connection? Available at https://magdahavas.com/5g-and-mm-waves/corona-virus-and-5g-is-there-a-connection/ . Accessed 23 October 2020.

7 Lena Pu: 5G & The Wuhan Debacle. 19 February 2020. Available at https://www.youtube.com/watch?v=xXYfHkTUjtY&feature=youtu.be. Accessed 23 October 2020.

8 5G, Vaccination, Nanoparticles and the Genocide of Humanity. Available at http://radiationdangers.com/5g/explosive-information-5g-vaccination-nanoparticles-and-the-genocide-of-humanity/. Accessed 23 October 2020.

9 Our Children Are Now in Grave Danger. Claire Edwards. Available at https://stateofthenation.co/?p=31293. Accessed 23 October 2020.

10 Barrie Trower on 5G: The Genocidal Nature of Non-Ionising Radiation. Available at https://www.youtube.com/watch?v=2pFjB59694o&feature=emb_logo. Accessed 23 October 2020.

11 Dr. Katherine Horton. https://www.youtube.com/channel/UCjWJntgTFLL-gPofpru_iYg .

12 T.E. Bearden. Oblivion: America at the Brink. 2005. P. 48.

13 Our Children Are Now in Grave Danger. Claire Edwards. Available at https://stateofthenation.co/?p=31293 . Accessed 23 October 2020.

14 Investigative report on the COVID-19 pandemic and its relationship to SARS-COV-2 and other factors. Annex 12: International law. Available to download at http://ageoftruth.tv/what-on-earth-is-going-on-claire-edwards-presentation-live/ . Accessed 23 October 2020.

15 Catherin Austin Fitts. We are watching the mother of all debt entrapments. Available at https://forbiddenknowledgetv.net/catherine-austin-fitts-we-are-watching-the-mother-of-all-debt-entrapments/ . Accessed 23 October 2020. “The ‘Great Reset’ is … a reengineering of the global financial system and governance system … a push to basically use police powers created through the healthcare system, to shut down a huge part of the independent economy, globally.”

16 Irish Legal News. Police and MI5 crime authorisation bill clears third reading. 13 October 2020. “An amendment moved by Labour MP Conor McGinn, which would have excluded killings, rapes and torture from the crimes that can be authorised under the bill, was defeated by 316-256.” Among other departments, the UK Ministry of Justice can authorise criminality. Available at https://irishlegal.com/article/police-and-mi5-crime-authorisation-bill-clears-third-reading and UK Column News: https://www.ukcolumn.org/ukcolumn-news/uk-column-news-28th-september-2020

17 Human Rights Council. Vaccine Mandates Violate the Right to Informed Consent. A/HRC/45/NGO/43. Available at http://undocs.org/A/hrc/45/ngo/43 .

18 COVID-19 had no impact on US death rate so far in 2020. Need to Know. 11 May 2020. The CDC website says the average US death totals since 2015 from all causes has remained unchanged so far in 2020. That means the huge numbers of reported COVID-19 deaths either never happened or they were deaths from other causes mislabeled as COVID-19. Available at https://needtoknow.news/2020/05/covid-19-had-no-impact-on-us-death-rate-so-far-in-2020/ . See also COVID-19 pandemic paradox: 2020 has fewer deaths than five years prior. 25 June 2020. Available at https://www.medicaldaily.com/covid-19-pandemic-paradox-62020-has-fewer-deaths-five-years-prior-454418 . Mortality statistics in England and Wales: the SARS-CoV-2 paradox. Gabrielle Harrison and others. Journal of international Medical Research. 20 June 2020. The total number of deaths reported nationally in England and Wales decreased between January and mid-March 2020 compared with previous years. Given the UK’s ageing population (which increases year-on-year by around 0.6%)11 and an on-going pandemic, this is a curious pattern. These data are presented graphically in Figure 1. Available at https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0300060520931298 . Accessed 2 October 2020.

19 Removal of Form 5 Cremation Certificate for deaths relating to Covid-19 under the Coronavirus Act. Vanessa Beeley. 5 October 2020. “Did you know that the UK Government have removed Form 5 of the Cremation Certificate for deaths relating to Covid-19 under the Coronavirus Act which is the form that the relative who registers the death must be given as it enables them to see and query the death certificate before cremation.” Available at https://thewallwillfall.org/2020/10/05/removal-of-form-5-cremation-certificate-for-deaths-relating-to-covid-19-under-the-coronavirus-act/ . Accessed 23 October 2020.

20 Armstrong Economics. Tens of Thousands of Doctors Confirm This is a Hoax. Available at https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/ten-of-thousands-of-doctors-confirm-this-is-a-hoax/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=RSS . Accessed 23 October 2020.

21 Germany: World Doctors Alliance: Better Normal, not New Normal. 10 October 2020. Video: https://acu2020.org/english-versions/ .

22 Dr. Reiner Füllmich. Video: “Crimes Against Humanity”: The German Corona Investigation. “The PCR Pandemic”. Available at https://www.globalresearch.ca/video-crimes-against-humanity-the-german-corona-investigation/5725795 . Accessed 23 October 2020.

23 Former Neuroradiology Chief at Stanford Medical Center Gives Us the Facts; and the News Is Good. 26 April 2020. Available at https://redstate.com/elizabeth-vaughn/2020/04/26/stanford-medical-center-neuroradiology-chief-gives-us-the-stats-tells-americans-to-go-back-to-work-n135493. Accessed 23 October 2020.

24 Technocracy News. CDC Confirms Extremely Low COVID-19 Death Rate. 26 June 2020. https://technocracy.news/cdcconfirms-extremely-low-covid-19-death-rate/ . Accessed 23 October 2020.

25 US Attorney: “Social distancing is a CIA torture technique”. Leigh Dundas, 16 June 2020 (9 mins). Available at https://www.facebook.com/leigh.dundas.9/videos/2763510123935429/ .

26 Investigative report on the COVID-19 pandemic and its relationship to SARS-COV-2 and other factors. Pp. 77-78. Available to download at http://ageoftruth.tv/what-on-earth-is-going-on-claire-edwards-presentation-live/. Accessed 23 October 2020. See also (in French) Nicolas Dupont-Aignan en direct Facebook (22 avril 2020) https://www.youtube.com/watch?v=RjXi0f5sRxg&feature=youtu.be.

27 Forensic Pathologist Professor Klaus Püschel pulls no punches… “I have not seen a single case of ‘Covid-19’ in autopsy that did not include other serious pre-existing diseases”. 23 August 2020. Available at https://www.youtube.com/watch?v=LfeN68Zp-TY&feature=emb_logo . Accessed 23 October 2020.

28 Face masks pose serious risks to the healthy. Dr. Russell Blaylock. 11 May 2020. Available at www.citizensforfreespeech.org/blaylock_face_masks_pose_serious_risks_to_the_healthy Accessed 2 October 2020.

29 German Neurologist On Face Masks: “Oxygen Deprivation Causes Permanent Neurological Damage”. 21 October 2020. Available at https://www.technocracy.news/german-neurologist-on-face-masks-oxygen-deprivation-causes-permanent-neurological-damage/ . Accessed 23 October 2020.

30 UK Column News. 21 October 2020. Available at https://www.ukcolumn.org/ukcolumn-news/uk-column-news-21st-october-2020 . Accessed 23 October 2020.

31 Daily Mail. Lockdowns “kill more Britons than they save”. 22 October 2020. Available at https://www.dailymail.co.uk/news/article-8866079/Lockdowns-kill-Britons-save.html . Accessed 23 October 2020.

32 Daily Mail. Lockdown’s lethal toll laid bare: 50,000 children see surgery postponed, treatments for strokes plunge by almost 50%, and one in five people were hit with depression in just one month as devastating effect of coronavirus restrictions are revealed. 19 October 72020. Available at https://www.dailymail.co.uk/news/article-8856959/Lockdowns-lethal-toll-NHS-vulnerable-patients-laid-bare.html . Accessed 23 October 2020.

33 Natural Blaze. Suicides Up Nearly 100% Among Young People in Wisconsin’s Second Largest County, as Medical Experts Cite Perils of Social Isolation. 21 October 2020. Accessed 23 October 2020. https://www.naturalblaze.com/2020/10/suicides-up-nearly-100-among-young-people-in-wisconsins-second-largest-county-as-medical-experts-cite-perils-of-social-isolation.html?utm_source=Activist+Post+Subscribers&utm_medium=email&utm_campaign=7027cfaaf4-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_b0c7fb76bd-7027cfaaf4-388367887 .

34 Activist Post. Million New Yorkers Can’t Afford Food As Hunger Crisis Worsens. 21 October 2020. Accessed 23 October 2020. https://www.activistpost.com/2020/10/million-new-yorkers-cant-afford-food-as-hunger-crisis-worsens.html?utm_source=Activist+Post+Subscribers&utm_medium=email&utm_campaign=7027cfaaf4-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_b0c7fb76bd-7027cfaaf4-388367887 .

35 Daily Mail. ‘STOP locking-down to control Covid’: Britain’s WHO envoy pleads with world leaders to stop using lockdowns as their ‘primary’ means of tackling virus because it is ‘doubling’ global poverty. 10 October 2020. Available at https://www.dailymail.co.uk/news/article-8825949/Coronavirs-UK-Britains-envoy-tells-government-stop-locking-down.html. Accessed 23 October 2020.

36 Bill Gates – Population Reduction @ TED 2010. Available at https://www.youtube.com/watch?v=LmzeYYWntxw . Accessed 23 October 2020.

37 Investigative report on the COVID-19 pandemic and its relationship to SARS-COV-2 and other factors. Chapter 13: Vaccine and electronic chip. Available to download at http://ageoftruth.tv/what-on-earth-is-going-on-claire-edwards-presentation-live/ . Accessed 23 October 2020.

38 MIT. Storing medical information below the skin’s surface. Specialized dye, delivered along with a vaccine, could enable “on-patient” storage of vaccination history. Available at https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218 . Accessed 23 October 2020.

39 Catherin Austin Fitts. We are watching the mother of all debt entrapments. Available at https://forbiddenknowledgetv.net/catherine-austin-fitts-we-are-watching-the-mother-of-all-debt-entrapments/ . Accessed 23 October 2020.

40 UNESCO. Nanotechnologies, ethics and politics. Available at https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150616 . Accessed 23 October 2020.

41 Dr. Carrie Madej with Dr. Andrew Kaufman on vx , hydrogel, and secret government programs. Available at https://www.youtube.com/watch?v=PFWECf18Oxs . Accessed 23 October 2020.

42 Peter Koenig. Agenda ID2020: The Diabolical Agenda within the Agenda. “Genetically Modified Humanity”. Available at https://www.globalresearch.ca/agenda-id2020-continued-diabolical-agenda-within-agenda/5721717 . Accessed 23 October 2020.

43 Deaths after flu shots in South Korea fan fears, but authorities find no link. Available at https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea-flushot-idUSKBN2760NA . Accessed 23 October 2020.

44 Doctors in South Korea call for flu vaccinations to be paused after 25 deaths. The Guardian. 22 October 2020. “At least 22 of the dead, including a 17-year-old boy, were part of a campaign to inoculate 19 million teenagers and senior citizens for free, the Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) said.” Available at https://www.theguardian.com/world/2020/oct/22/doctors-in-south-korea-call-for-flu-vaccinations-to-be-paused-after-25-deaths . Accessed 23 October 2020.

45 AstraZeneca COVID-19 vaccine trial Brazil volunteer dies, trial to continue. Available at https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-vaccine-idUSKBN2762MO . Accessed 23 October 2020.

46 Second COVID vaccine trial paused for unexplained illness. Available at https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2020-10-13/second-covid-vaccine-trial-paused-for-unexplained-illness . Accessed 23 October 2020.

47 US Scientists Fret Over Increasing Numbers Who Say They Will Refuse COVID-19 Vaccine. Available at https://www.technocracy.news/us-scientists-fret-over-increasing-numbers-who-say-they-will-refuse-covid-19-vaccine/ . Accessed 23 October 2020.

48 Denmark Passes Law Enabling Forced Coronavirus Vaccinations. New measures “most extreme since the Second World War.” Available at https://summit.news/2020/03/16/denmark-passes-law-enabling-forced-coronavirus-vaccinations/ . Accessed 23 October 2020.

49 People Who Reject Vaccine Could be Barred from Work, School. Available at https://www.tmz.com/2020/08/13/coronavirus-vaccine-forced-stanford-law-professor-hank-greely/ . Accessed 23 October 2020.

50 Italian Catholic Association to Bring Criminal Proceedings Against the World Health Organization by Michael J. Matt. Available at https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/4979-italian-catholic-association-to-bring-criminal-proceedings-against-the-world-health-organization .

51 Environmental Health Trust (EHT) and Children’s Health Defense (CHD) have each brought a lawsuit against the FCC for its refusal to review its outdated thermal exposure limits despite evidence submitted by scientists, physicians and people, including children, who have suffered cancer and microwave sickness (headaches, learning and concentration problems, memory problems, tinnitus, sleeping problems, anxiety and depression, immune systém problems) from chronic RF radiation exposures that are below the FCC’s thermal exposure limits. To read the joint brief that CHD and EHT submitted https://ehtrust.org/wp-content/uploads/20-1025-Petitioners-Joint-Reply-Brief.pdf .

52 World Economic Forum. 8 Predictions for the World in 2030. Available at https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/23/world-economic-forum-prediction-global-takeover.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20201023Z2&mid=DM686157&rid=993745450 . Accessed 23 October 2020.

53 “Oneness Vs. the 1%”- Interview with Dr. Vandana Shiva. 16 October 2020.

54 Worldshift 20 Declaration. Available at http://worldfuturist.com/wp-content/uploads/2012/10/Worldshift-20-Council-Declaration-20101.pdf .

55 Ice Age Farmer: https://www.youtube.com/c/IceAgeFarmer .

56 Mandatory “quarantine camps” were just rolled out in New Zealand, a globalist testing ground for the mass extermination of humanity. 17 August 2020. Available at https://www.clearnewswire.com/449677.html . Ardern explains that if you refuse to be tested, you will be indefinitely imprisoned and never allowed to leave the quarantine camp: We are quarantining everyone. Now we are also mandating testing. That makes us the most stringent in the world. There are countries that are requiring self-isolation; we’re taking it a bit further. If anyone moves into a common area or is getting some fresh air, which is all monitored no one can do that on their own. They can only leave or be in a space to get a little bit of fresh air if they are supervised, because of course it’s a quarantine facility.

57 Here Are The Companies That Support Antifa, Black Lives Matter, and Want You Dead. Ashley Rae Goldenberg. 3 June 2020. Available at https://www.winterwatch.net/2020/06/here-are-the-companies-that-support-antifa-black-lives-matter-and-want-you-dead/ . Accessed 23 October 2020. Who Is Funding Black Lives Matter And Why? The Answer May Shock You! Spiro Skouras. 26 June 2020. Available at https://forbiddenknowledgetv.net/who-is-funding-black-lives-matter-and-why-the-answer-may-shock-you/ . Accessed 23 October 2020.

58 Dr. Reiner Füllmich. Video: “Crimes Against Humanity”: The German Corona Investigation. “The PCR Pandemic”. Available at https://www.globalresearch.ca/video-crimes-against-humanity-the-german-corona-investigation/5725795 . Accessed 23 October 2020.

59 Eine Polizistin steht auf – Österreich ist frei. Available at www.youtube.com/watch?v=Ci6268wn0QA.

60 Detective Chief Inspector joins the freedom movement in Germany and stands up for his country. “I am a patriot, not an idiot.” He quotes from the constitution and says that the laws being made by lobbyists go against the it. Available (in German) at

https://19vierundachtzig.com/2020/08/08/augsburg-polizist-bernd-bayerlein-schliesst-sich-protestbewegung-an/.

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP