Rodiče POZOR – Děti v Ohrožení – 5G a 4G+ se Instalují na Budovy Škol – WHO a Implikovaný Souhlas s Očkováním bez Souhlasu Rodičů

Proč děti mohou do školy a v obchodě má být jeden člověk na 15 m2 a skoro nikam nemůžeme? „Něco“ tady nesedí … Prosím, ochraňujte svoje děti.

WHO a Implikovaný souhlas s očkováním bez souhlasu rodičů

Rodiče, kteří pustí svoje děti do školy, dávají implicitní souhlas k tomu, že jejich dětí mohou být očkováni.

WHO v dokumentu „Zřetel týkající se souhlasu s očkováním dětí a dospívajících ve věku od 6 do 17 let“ (Considerations regarding consent in vaccinating children and adolescentsbetween 6 and 17 years old) na třetí straně 3 odstavce WHO stanovila, že pokud jsou děti ve škole, rodiče tím dávají tzv. Implikovaný souhlas s očkováním svých dětí. To znamená bez souhlasu rodičů, bez přítomnosti rodičů a rodiče nemusí být ani informování. Jinými slovy se dá říct, že rodiče nejsou v tuto dobu zákonnými zástupci našich dětí, protože bez vědomí rodičů jejich děti mohou být očkováné.

Představte si situaci, že jedno dítě začte ve třídě kašlat. Hned se mu udělá test, který ukáže že dítě je pozitivní na podvod COVID-19. Co se dál stane? Dají třídu, školu do karantény? Provedou test u více dětí a řeknou, že skoro každé dítě je pozitivní, nebo dokonce, že každé dítě je pozitivní … Když nastavíte jinou citlivost testu, tak Vám test může vyhodnotit každý vzorek pozitivní na COVID-19 (Experts: US COVID-19 positivity rate high due to ‘too sensitive’ tests). Pak řeknou všechny děti se musí hned naočkovat, všechny jsou pozitivní. Všechno se může stát v jednom dni. Vy jste v práci, pak jste ve frontě před obchodem a čekáte až budeme moct jít do obchodu a byt tam sám na 15 m2. Přijdete domů a Vaše dítě není doma … A co ještě dalšího se může stát Vašim dětem? Co když Vám řeknou, Vaše děti jsme převezli do speciální karantény, protože se objevila velmi infekční mutace COVID-19 a některé dětí jsou ve velmi špatném stavu …

Americká pediatrická akademie doporučuje dětem snížit expozici záření mobilního telefonu

Anglie a implicitní očkování dětí

Tato očkování dětí se už stala v Anglii – Armáda provádí hromadné testy Covid-19 u dětí v Liverpoolu (Army to carry out mass Covid-19 tests on children in Liverpool) nebo zde (Covid19: British Army to Begin Testing Children Without Parental Consent) Armáda v Anglii testuje děti bez svolení, vědomí rodičů!!! Proč to tak je, proč se zaměřují tolik na děti? Československo prober se, chraň děti!!! A Anglii začali značkovat děti 5G nano vakcínou, jako zboží z regálu, nebo co všechno dětem dělají? Proč to dělají bez písemného souhlasu rodičů?

V Anglii probíhalo očkování dětí na některých školách bez vědomí rodičů. Škola se odvolává na implikační podmínku WHO a WHO zase na to, že škola měla informovat. Je kolem toho velmi dusno… Ochraňujte svoje děti.

WHO – Zřetel týkající se souhlasu s očkováním dětí a dospívajících ve věku od 6 do 17 let

Je dobré si přečíst celý WHO dokument, člověka to trochu mrazí …

Společné přístupy k získání souhlasu s očkováním

Na třetí straně třetího odstavce je napsáno: “Procesem implicitního souhlasu jsou rodiče informováni o bezprostředním očkování prostřednictvím sociální mobilizace a komunikace, někdy rodiče mohou být přímo adresování dopisem. Následně fyzická přítomnost při očkování dítěte nebo adolescenta, ať už s doprovodným rodičem nebo bez něj se považuje za souhlas (s tímto očkováním). Tato praxe je založena na zásadě „opt-out“ a od rodičů, kteří nesouhlasí s očkováním, se implicitně očekává, že přijmou opatření k zajištění toho, aby se jejich dítě nebo dospívající neúčastnili očkování. To může zahrnovat i to, že nenecháte dítě nebo dospívající chodit do školy v den očkování, pokud k očkování dojde prostřednictvím škol.

Postupy implicitního souhlasu jsou v mnoha zemích běžnou praxí. Pokud jsou však děti očkovány bez doprovodu svých rodičů, je obtížné určit, zda rodiče skutečně poskytli souhlas. Země se proto vyzývají, aby přijaly postupy, které zajistí, aby rodiče byli informováni a souhlasili s očkováním. Komplexní údaje o tom, zda se přístup, který země používají při vyřizování souhlasu, změnily nebo vyvinuly v posledních desetiletích, nejsou k dispozici.

WHO a jejich dlouho trvající lži

WHO je jedna z nejzkorumpovanějších organizací na světě. Ministr zahraničí Mike Pompeo zostřuje své tvrzení k Světové zdravotnické organizace s tím, že „zkorumpované“ vedení nese odpovědnost za pandemii koronavirů (Pompeo: The World Health Organization is corrupt)…

5G a 4G+ antény se instalují na školy

Všude po světě i v Československu se montují telekomunikační antény na školy, nemocnice. 4G+ a 5G jsou hodně podobné technologie jak je evidováno v článku Tvarovač paprsků v 4G enodeB LTE a 5G gnodeB NR – 5G Veřejné osvětlení – Zaměření na pohybující se nebo stacionární cíle – Konfigurace výkonu – Časovaná hromadná zbraň.

Během karantény prosím nenasazujte 5G / bezdrátové instalace do našich škol!

Po celém světě existuje silná opozice proti bezdrátovým službám. Lidé vědí, že nové věže mobilních telefonů s anténami se instalují v jejich čtvrtích, v domovech důchodců, v blízkosti jejich domů a v dětských školách a školkách. 5G, 60 GHz, absorpce kyslíku, vy a Coronavirus, v Česku je 38000 antén na 60 GHz – Druhá vlna Pandemie – 60GHz – Mapa pokrytí 5G – Nemůžete dýchat – Genocida – Projekt Bizarre – WiGig – Česká republika nebo Studie: Účinky Neionizujícího Elektromagnetického Záření a Mikrovln na Zdraví

Bezdrátové sítě způsobují toxicitu v těle. V roce 2011 WHO uznalo gigahertzové frekvence jako „pravděpodobné lidské karcinogeny“ Drtivá většina nezávislých vědců volá k tomu, aby byla tato klasifikace ještě přísnější, protože desítky let jsou jasné důkazy karcinogenity. WHO zakrývá to, co nás stojí Zemi. Italský odvolací soud potvrdil rakovinu z mobilu (THE TURIN COURT OF APPEAL CONFIRMS: HEAD CANCER CAUSED BY MOBILE PHONE). Když je buňka toxická vylučuje exosomy. Může být toxická vlivem chemické, biologické nebo elektromagnetické zátěže, stresem, strachem … Tím vznikají kumulativní toxické efekty v těle. Dr. Andrew (Andy) Kaufmann pořídil fotografie exosomů pod mikroskopem a porovnal je s fotografiemi, o nichž se tvrdí, že jsou COVID-19. Tyto dvě fotografie byly úplně stejné (VYŠETŘOVACÍ ZPRÁVA O PANDEMII COVID-19 A JEJÍ VZTAH K SARS-COV-2 A DALŠÍM FAKTORŮM – SDRUŽENÍ DŮSTOJNÍKŮ ARMÁDY FRANCOUZSKÉ REZERVY – DÍL 3).

DNA dětí je nejvíce ohrožena

Dětmi daleko více proniká mikrovlnné záření. Děti a bezdrátová rizika! nebo článek 5G Nepříznivé Zdravotní Účinky na Děti Je to zločin na tom nejcennějším co nám bylo svěřeno a to jsou naše děti DNA Dětí je Nejvíce Ohrožená, DNA je ZKONSTRUOVÁNA tak, že přijímá EMF ZÁŘENÍ a 5G!

Poznejme prosím hlouběji naše Srdce a krevní oběh – Chestahedron – Posvátná Geometrie – Kosmické Srdce – Rudolf Steiner – Torus

Lékaři požadují odložení nasazení 5G kvůli zdravotním rizikům
CHRAŇME NAŠE DĚTI – Neexistuje žádná bezpečná úroveň mikrovln pro děti

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP