Nanotechnologie – Patent – Coronavirus – Biologické Zbraně – Aktivace Pomocí 5G – Fyzikální Genocida – Zneužitá A.I.

Nanočástice mohou být aktivovány 5G mikrovlnami v lidském těle. Částice mohou být ovlivněny, ovládány, nebo měnit naše informační pole, kvantové pole, DNA. Zároveň se shromažďují všechna data, na které se používají různé druhy algoritmů – zneužitá A.I. Aktivace nanočástic může být pomocí pozemních 5G stanic nebo pomocí satelitů.

WUHAN – Čína – 5G – Coronavirus

WUHAN, 13. února 2019 (Xinhua) – Čínští telekomunikační operátoři a provozovatelé dálnic se dohodli na zahájení prvního projektu inteligentní dálnice založeného na 5G v centrální provincii Che-pej. Pobočka Hubei společnosti China Mobile plánuje umístění základnových stanic 5G napříč dálničními úseky v provincii, aby podle provozovatelů provedla testy na inteligentních mýtných stanicích. Inteligentní rychlostní silnice založená na 5G by podle operátora sítě umožnila shromažďovat dopravní informace v reálném čase a provádět předpovědi na základě velkých dat (BigData). Ve Wuhan, hlavním městě Hubei, bylo do konce roku 2018 postaveno třicet jedna základních stanic 5G. China Mobile plánuje letos utratit miliardu juanů (147 milionů amerických dolarů) na výstavbu dalších 2 000 stanic v provincii.

Coronavirus – Patent – US Pat. Č. 10 130 701. (20. listopadu 2018)

CORONAVIRUS byl financován a patentován společností Wellcome Trust (UK, falešný produkt byl prodán společnosti GlaxoSmithKline), Bill & Melinda Gates Foundation, DARPA, DEFRA (UK), Světovou zdravotnickou organizací, Evropskou komisí (EU) prostřednictvím INSTUTUTE UK (UK)

CORONAVIRUS. Přihlašovatel: PIRBRIGHT INSTITUTE (Woking, Pirbright, Velká Británie), financovaný Wellcome Trust, DARPA, Bill & Melinda Gates Foundation, EU. Patentový úřad USA.

Coronavirus a kol. přihlašovatel pro Pat. č. 10,507,237; 10,294,277; 10,202,578; 10,130,701; 9,969,777; 9,457,075; 9,243,230; 9,145,548; 8,828,407; 8,501,466; 8,455,201. Patentový úřad USA.

Google, Facebook, Neuralink, Tesla a další jsou žalováni za ozbrojování přenosů, AI Tech, a na spoluúčasti na genocidě v Číně a ohrožení lidstva zneužitím AI

nebo s českými titulky

Ohrožení lidstva zneužitím umělé inteligence, spoluúčasti a pomoci ve fyzické genocidě uvnitř Číny, převodem technologie AI, zapojením se do kulturní genocidy lidstva, ovládáním a programováním lidské rasy pomocí sociálního inženýrství pomocí kódování AI a algoritmické biometrické manipulace AI.

Kdy zastavíme zavádění základnových stanic 5G a 5G satelity?

Historie, kterou nám neřekli…

Nová Hedvábná Stezka (The Belt and Road Initiative)

Iniciativa Belt and Road Initiative (BRI nebo B&R [1]) je globální strategie rozvoje přijaté čínskou vládou v roce 2013, která zahrnuje rozvoj infrastruktury a investice ve 152 zemích a mezinárodních organizacích v Asii, Evropě, Africe, na Středním východě a na Americas. [2] [3]

5G a NanoCore Síť – Neuronová Síť

V páté generaci WWWW (World Wide Wireless Web, Dynamic Ad-hoc Wireless Network (DAWN) se vyvíjejí. Pátá generace síťové technologie je závislá na nanotechnologii a všech IP a radio sítích. 5G sítě využívají plochý koncept IP (Flat IP), aby usnadnily různým radio sítích Radio Access Network (RAN) inovaci přechodem na jednu NanoCore síť. Sítě 5. generace mají přístup k používání nanotechnologií také jako k obrannému nástroji z obavy o bezpečnost, které vznikají v důsledku IP adresy. Určitě plochá IP síť je jistě klíčovým konceptem, aby 5G bylo přijatelné pro všechny druhy technologií.

S přechodem na plochou architekturu IP mohou mobilní operátoři získat:

  • Snížení prvků v síti s nízkými náklady a výdaji.
  • Podle nově vznikajících aplikací by mělo být poskytování služeb částečně oddělené.
  • Minimalizace latence systému a umožnit aplikacím nižší tolerancí zpoždění.
  • Větší flexibilita při plánování a nasazení sítě.
  • Vytvořit flexibilní základní síť, která může sloužit jako základ pro inovace služeb v mobilních i obecných přístupových sítích IP.
  • Vytvořit platformu, která umožní mobilním operátorům širokopásmové připojení, aby byli konkurenceschopní z hlediska ceny a výkonu s kabelovými sítěmi.

5G zahrnují nejnovější technologie jako SDR (Software-defined radio, SDR za posledních 25 let změnilo vojenskou komunikace), kognitivní rádio (Cognitive radio), cloud computing, nanotechnologie založené na všech IP platformách s vysokou datovou rychlostí. Při používání nanotechnologií by mobilní telefony měly fungovat jako inteligentní senzory, které mají různé aplikace, různé senzory v mnoha průmyslových odvětvích nebo ve vojenské oblasti.

NanoDots

Nano tečky (NanoDots) mají určitý počet diskrétních koulí, které jsou vyrobeny ze stovek atomů niklu. Umožňuje uchovávat jeden bit dat 1 nebo 0. Nanodot je implementován jak v Nano zařízeních, tak v NanoCore sítích.