Nanotechnologie – Patent US10130701B2 – Coronavirus – Biologické Zbraně – Aktivace Pomocí 5G – Fyzikální Genocida – Zneužitá A.I.

Nanočástice mohou být aktivovány 5G mikrovlnami v lidském těle. Částice mohou být ovlivněny, ovládány, nebo měnit naše informační pole, kvantové pole, DNA. Zároveň se shromažďují všechna data, na které se používají různé druhy algoritmů – zneužitá A.I. Aktivace nanočástic může být pomocí pozemních 5G stanic nebo pomocí satelitů.

WUHAN – Čína – 5G – Coronavirus

WUHAN, 13. února 2019 (Xinhua) – Čínští telekomunikační operátoři a provozovatelé dálnic se dohodli na zahájení prvního projektu inteligentní dálnice založeného na 5G v centrální provincii Che-pej. Pobočka Hubei společnosti China Mobile plánuje umístění základnových stanic 5G napříč dálničními úseky v provincii, aby podle provozovatelů provedla testy na inteligentních mýtných stanicích. Inteligentní rychlostní silnice založená na 5G by podle operátora sítě umožnila shromažďovat dopravní informace v reálném čase a provádět předpovědi na základě velkých dat (BigData). Ve Wuhan, hlavním městě Hubei, bylo do konce roku 2018 postaveno třicet jedna základních stanic 5G. China Mobile plánuje letos utratit miliardu juanů (147 milionů amerických dolarů) na výstavbu dalších 2 000 stanic v provincii.

Coronavirus – Patent – US10130701B2

… Termín zahrnuje také umělé chromozomy kvasinek a bakteriální umělé chromozomy, které jsou schopné pojmout delší části DNA … (The term also includes yeast artificial chromosomes and bacterial artificial chromosomes which are capable of accommodating longer portions of DNA) Genetické inženýrství, která může měnit Vaši DNA.

Patent financovaný Bill & Melinda Gates Foundation, DARPA …

CORONAVIRUS byl financován a patentován společností Wellcome Trust (UK, falešný produkt byl prodán společnosti GlaxoSmithKline), Bill & Melinda Gates Foundation, DARPA, DEFRA (UK), Světovou zdravotnickou organizací, Evropskou komisí (EU) prostřednictvím INSTUTUTE UK (UK)

CORONAVIRUS. Přihlašovatel: PIRBRIGHT INSTITUTE (Woking, Pirbright, Velká Británie), financovaný Wellcome Trust, DARPA, Bill & Melinda Gates Foundation, EU. Patentový úřad USA.

Coronavirus a kol. přihlašovatel pro Pat. č. 10,507,237; 10,294,277; 10,202,578; 10,130,701; 9,969,777; 9,457,075; 9,243,230; 9,145,548; 8,828,407; 8,501,466; 8,455,201. Patentový úřad USA.

Patenty Koronaviry, Vakcíny, které je obsahují

  • US20180333482A1 – Patent Koronaviry, vakcíny, které je obsahují, a způsoby prevence nemocí
  • KR102119875B1 -Patent – Respirační syndrom koronaviru – Infekční mutovaný gen a jeho použití
  • WO2020229257A1 – Oslabený ibv s rozšířenou buněčnou kulturou a tkáňovým tropismem (Attenuated ibv with extended cell culture and tissue tropism)

Udělají umělý virus, mutaci, který si patentují a na něj udělají vakcínu, na kterou mají také patent. Patent na virus obsahuje digitální sekvenci s kterou 5G sítě mohou komunikovat. Kolik vydělají peněz, kolik lidí kvůli tomu umře? O nás bez nás …

Google, Facebook, Neuralink, Tesla a další jsou žalováni za ozbrojování přenosů, AI Tech, a na spoluúčasti na genocidě v Číně a ohrožení lidstva zneužitím AI

nebo s českými titulky

Ohrožení lidstva zneužitím umělé inteligence, spoluúčasti a pomoci ve fyzické genocidě uvnitř Číny, převodem technologie AI, zapojením se do kulturní genocidy lidstva, ovládáním a programováním lidské rasy pomocí sociálního inženýrství pomocí kódování AI a algoritmické biometrické manipulace AI.

Kdy zastavíme zavádění základnových stanic 5G a 5G satelity?

Historie, kterou nám neřekli…

Nová Hedvábná Stezka (The Belt and Road Initiative)

Iniciativa Belt and Road Initiative (BRI nebo B&R [1]) je globální strategie rozvoje přijaté čínskou vládou v roce 2013, která zahrnuje rozvoj infrastruktury a investice ve 152 zemích a mezinárodních organizacích v Asii, Evropě, Africe, na Středním východě a v Severní a Jižní Americe. [2] [3]

5G a NanoCore Síť – Neuronová Síť

V páté generaci WWWW (World Wide Wireless Web, Dynamic Ad-hoc Wireless Network (DAWN) se vyvíjejí. Pátá generace síťové technologie je závislá na nanotechnologii a všech IP a radio sítích. Je to nachystaná síť na propojení lidí a Internetu věcí (Internet of things – IoT) .

5G sítě využívají plochý koncept IP (Flat IP), aby usnadnily různým radio sítích Radio Access Network (RAN)– Tento koncept umožňuje inovaci přechodem na jednu NanoCore síť (Neural Mesh). Sítě 5. generace mají přístup k používání nanotechnologií také jako k obrannému nástroji z obavy o bezpečnost, které vznikají v důsledku IP adresy. Plochá IP síť je klíčovým konceptem, aby 5G bylo přijatelné pro všechny druhy technologií. To že lidé a jejich nervová soustava je zapojena do této sítě se lidem neřiká.

S přechodem na plochou architekturu IP mohou mobilní operátoři získat:

  • Snížení prvků v síti s nízkými náklady a výdaji.
  • Podle nově vznikajících aplikací by mělo být poskytování služeb částečně oddělené.
  • Minimalizace latence systému a umožnit aplikacím nižší tolerancí zpoždění.
  • Větší flexibilita při plánování a nasazení sítě.
  • Vytvořit flexibilní základní síť, která může sloužit jako základ pro inovace služeb v mobilních i obecných přístupových sítích IP.
  • Vytvořit platformu, která umožní mobilním operátorům širokopásmové připojení, aby byli konkurenceschopní z hlediska ceny a výkonu s kabelovými sítěmi.

5G zahrnují nejnovější technologie jako SDR (Software-defined radio, SDR za posledních 25 let změnilo vojenskou komunikace), Softwarově definované sítě, kognitivní rádio (Cognitive radio), cloud computing, nanotechnologie, propojení všech IP platforem s vysokou datovou rychlostí. Při používání nanotechnologií mobilní telefony fungují jako prostředek v komunikaci. Komunikuji s inteligentními senzory. fungují jako směrovače, které mají různé aplikace, různé senzory v mnoha průmyslových odvětvích nebo ve vojenské oblasti. Vaše data se bez Vašeho svolení dostávají na DNA trh.

Jak může být každý testován pozitivně na COVID-19 – PCR testy – 5G technologie a indukce koronaviru v kožních buňkách

NanoDots

Nano tečky (NanoDots) mají určitý počet diskrétních koulí, které jsou vyrobeny ze stovek atomů niklu. Umožňuje uchovávat jeden bit dat 1 nebo 0. Nanodot je implementován jak v Nano zařízeních, tak v NanoCore sítích.

Řízení Mysli Pomocí Kvantových Skalárních Vln – DNA rezonance – Fraktální Mozek k Rozhraní Počítače

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP