Elektromagnetická radiace

Elektrosmog Radiace

V zahraničí je velmi známý a rozšířený pojem ELEKTROSMOG, také ELEKTROSTRES, a do třetice – zkratka EMR – ELEKTROMAGNETICKÁ RADIACE. A na tuto poslední zkratku se zaměříme, protože může být v očích technicky vzdělanějších lidí trochu zavádějící. Naštěstí se v naší zemi tato zkratka „EMR – Elektromagnetická radiace“ zatím neujala a nepoužívá, ani já ji při vysvětlování škodlivých účinků elektromagnetických polí neužívám, abych to zbytečně nedělal složitější. Tyto pojmy se ale hodí pro veřejnost vyjasnit.

Symbol RADIACE
Běžný symbol varující před účinky ionizujícího záření.

Pod slovem RADIACE si běžně každý hned představí výstražný žlutý trojúhelník s typickými černými symboly pro radioaktivitu. A někdo si k tomu ještě představí člověka ve skafandru s dozimetrem v ruce. Ale vyzařování elektromagnetických polí kolem vodičů a vysílačů, fyzikové jasně zařazují do kategorie „neionizující záření“, protože není radioaktivní a nezpůsobuje radiaci či radioaktivitu. Dozimetrem okolo kabelů, drátů vedení VVN na sloupech, ani u vysílačů, počítačů, WIFI routeru nebo mikrovlnné trouby žádnou radiaci dozimetrem nenaměříme (jídlo po ohřevu v mikrovlnné troubě není radioaktivní, jenom má zcela poničené vitální i nutriční hodnoty a jíme pak mrtvou strukturu, která sice žaludek obrazně zasytí ale buňky zůstávají bez výživných hodnot).

Česká legislativa také nazývá hned v nadpisu našich národních zákonných limitů elektromagnetické záření kolem vodičů a vysílačů jako neionizující. Proč se tedy v zahraničí setkáváme v těchto oblastech (u mobilu, vysílačů, WIFI, počítačů), zcela běžně s pojmy i zkratkami „EMR“, „ELEKTROMAGNETIC RADIATION“?

Žádné zbytkové záření, ani částice, ve smyslu elektrosmogu, tedy záření kolem vodičů nebo vysílačů nezůstává. Jakmile vypneme mikrovlnku, lampičku, vysílač, odpojíme fázi, žádné hodnoty elektrického nebo magnetického pole již opravdu nenaměříme. A dozimetrem nenaměříme radiaci ani ve chvíli, kdy jsou výše uvedená zařízení (vodiče, spotřebiče, stroje, vysílače) v provozu.

Co tedy znamená pojem ELEKTROMAGNETICKÁ RADIACE?

Efekty působení elektromagnetického neionizovaného pole jsou totiž v živém organismu kumulativní! A snad díky podobnosti následných efektů (že se vliv záření kumuluje, v organismu sbírá a načítá), se zavedlo v zahraničí časté používání pojmu EMR.

Skutečně však v organismu nezůstávají žádné dávky ani ionizující částice jako při rentgenu u doktora, ale problém je, že v buňkách zůstávají v určité míře neopravitelné defekty. Poškození se pak při dalším a dalším působení (expozici) kumulují, protože s každým dalším působením (časem expozice) vznikají další a další poškození v biochemických buněčných mechanismech na úrovni membrán, ale i jednotlivých chromozómů v kódování DNA. Při neustálé replikaci buněk tak narůstá chybovost v DNA kódu, i další buněčná poškození, a tak se následky expozice neionizovaným (neradioaktivním) zářením kumulují.

Dochází tedy ke kumulativnímu efektu zdravotních poškození v organismu neionizujícím zářením.

Můžeme toto tvrzení podložit vědeckými studiemi?

Seznamme se s velmi rozsáhlou prací vědkyně Dr. Magdy Havas, PhD. Tato doktorka se mnoho let zabývala seskupením vědeckých důkazů a potvrzených studií o EMR, tedy o zdravotních následcích a kumulativních efektech neionizujícího elektromagnetického záření kolem vodičů a vysílačů.

Vědkyně shromáždila na svém webu pro veřejnost také přehled rezolucí a výzev 1), které vznášeli vědci po mnoho let až dodnes, proti nerozumnému a nadbytečnému zatížení veřejného prostředí vysokofrekvenčními signály bezdrátových telefonů a jiných zařízení, viz odkaz v referencích níže.

Mezi nejznámější patří Salzburská výzva 2), která v roce 2002 doporučovala snížení ochranných limitů na konkrétní úrovně mnohonásobně nižších výkonů měřeného RF záření, kdy ještě zdaleka nedochází k tepelnému zahřátí tkání a termickým vlivům, ale dochází již k podobně závažným vlivům netermickým.

Co prokázala rozsáhlá studie v roce 2018? A WHO v roce 2011?

Vědecká studie z července roku 2018 3) je velmi zásadní a přelomová: Znovu a opakovaně prokázala mechanismus biochemických reakcí na vysokofrekvenční záření (dále VF), přičemž studie popisuje 7 hlavních efektů poškození na netermické úrovni, kdy ještě nedochází k měřitelnému zahřátí tkání. Jejich dopad na organismus je přitom kumulativní. To znamená, že s každou další expozicí, kdy se nacházíme blíže u zdroje vysokofrekvenčního signálu (WI-FI router, ale i mobilní telefon), se poškození prohlubují a jejich negativní efekty nabalují. Přesahují totiž míru, kdy je buňka schopna si ještě chyby a drobná poškození opravit. Dochází k poškozování biochemických vazeb a řetězců.

Závažnější je to především pro kódování DNA, kde dochází v určitém procentu k přetrhání řetězců a vazeb ribonukleových kyselin a tato poškození se pak při dělení buněk kopírují (chybný kód a instrukce) do buněk nových. Během několika měsíců až let pak díky tomuto efektu dochází k překotnému bujení a vzniku nádorových onemocnění a k rakovině. V roce 2011 to potvrdila i WHO (Světová zdravotnická organizace) prohlášením 4), že VF záření je pravděpodobný karcinogen, a tato neionizovaná (neradioaktivní) VF záření zařadila do třídy 2B.

Je třeba se obávat EMR podobně jako radioaktivního záření?

Jsem ten poslední, kdo by chtěl vyvolávat nějakou paniku nebo poplašné zprávy. Jenom se snažím nabádat lidi k opatrnosti, aby si své zdraví více chránili a aby mohli více porozumět současným škodlivým vlivům, které nás bohužel obklopují jak v domácnostech, tak na veřejném prostoru. Neionizující elektromagnetické záření nemá tolik destruktivní efekt jako radioaktivní (ionizující) záření, které naměříme dozimetrem ještě doznívající po větším rentgenu u lékaře, nebo u některých starých stavebních materiálů, např. elektrárenský cemento-popílek v podobě dříve používaných šedivých tvárnic.

U neionizujícího elektromagnetického záření se jedná o jiné principy poškozování živého organismu, které ale rovněž nelze brát na lehkou váhu. Vědecké studie opakovaně potvrdily kumulativnost destruktivních efektů, k nimž vlivem expozice dochází, a proto je i neionizující záření podobně škodlivé a je potřeba být podobně opatrný.

Zákonné limity berou neionizující záření na hodně lehkou váhu

Zákonné limity nás před účinky neionizovaného záření bohužel zdaleka nechrání dostatečně, natož preventivně, a nehledí ani na principy předběžné opatrnosti. Zákonné limity nás nyní chrání až před takovou intenzitou neionizujícího záření, kdy již dochází k měřitelnému zahřátí tkání. Ale že dochází k potvrzeným a dokonce kumulativním škodlivým efektům již na netermické úrovni při relativně slabých intenzitách záření, to nechtějí kompetentní České úřady, jako Národní Referenční Laboratoř, ani slyšet a tyto efekty a studie zatvrzele popírají a lžou, že žádné studie netermální vlivy dosud neprokázaly.

Silná finanční lobby, výrazně podporována i europarlamentem, jsou zcela v kolizi s tím, o co usiluje dnes tisíce rozumnějších vědců, kteří mají odvahu pravdivě referovat o dalších potvrzovaných mechanismech poškozování organismů.

Vědci opakovaně potvrzují efekty, k nimž dochází vlivem běžných úrovní neionizujícího záření, kterými se obklopujeme v podobě obyčejné WIFI, používáním bezdrátových zařízení a datových přenosů v mobilním telefonu.

A připravovaná síť páté generace, „5G“ tomu všemu teprve ještě v příštích letech „dá korunu“, s posvěcením všech úřadů a státu, které se staví k lidskému zdraví skutečně bezohledně. A nemůže to zajímat ani vládu, když nedávno podepsala masivní dotace pro „dobudování rychlého internetu do posledního koutu země“ v podobě částky 14 miliard z EU fondů 5). Částka by se těžko vracela a těžko by se to europarlamentu vysvětlovalo…

Reference:

  1. Magda Havas – web vědkyně: https://magdahavas.com/international-experts-perspective-on-the-health-effects-of-electromagnetic-fields-emf-and-electromagnetic-radiation-emr/
  2. Salzburská výzva r. 2002: https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Salzburg-Resolution-2000.pdf
  3. Kumulativní efekty WIFI a podobných VF neionizovaných záření potvrdila v r. 2018 studie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355
  4. WHO potvrdila r. 2011 karcinogenitu neionizujícího záření: https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/WHO_IARC_RF_2b.pdf
  5. Dotace 14 miliard: https://www.itbiz.cz/zpravicky/nku-proveri-penize-na-rozvoj-internetu

Následuj nás / Follow us

Autor: Kamil Pokorný

Záleží mi na tom, aby se veřejnost dozvídala pravdivé informace o škodlivosti bezdrátových přenosů a zařízení, aby byla lépe chráněna opatrnějšími limity, které začnou brát v potaz i netermické vlivy u vysokých frekvencí a také u nízkých frekvencí (fází) vlivy záření, tvořeného silnými proudy v kabelech a drátech vedení VVN. Také aby se mohla veřejnost svobodně rozhodovat, jaké vysílače, kabely a dráty VVN budou v nejbližším okolí a v místě bydliště instalovány a působit na organismy nejbližších, ale i okolní přírody a krajiny.

PAGE TOP