VERZE PRO STAROSTY – Mezinárodní Odvolání

Jsme vědci zabývající se studiem biologických a zdravotních účinků neionizujících elektromagnetických polí (EMP). Na základě recenzovaného a publikovaného výzkumu máme vážné obavy ohledně všudypřítomného a rostoucího vystavení elektromagnetickým polím generovaným elektrickými a bezdrátovými zařízeními. Patří mezi ně mobilní a bezdrátové telefony a jejich základnové stanice. 5G, 4G+, Wi-Fi, vysílací antény, Inteligentní Měřiče, Dětské Chůvičky, Chytrá Zařízení, Nano a Mikro struktury používané v Internetu lidí a věcí.

Více než 250 Vědců, Profesorů, Doktorů, Docentů, Doktorů Věd, Laureátů Nobelovy Ceny, Mezinárodně Uznávaných Expertů podepsalo a napsalo 29 listopad 2020 Mezinárodní odvolání, které volá po ochraně před vystavením Neionizujícímu Elektromagnetickému Poli. Upozorňují na Nedostatečné mezinárodní pokyny pro neionizující Elektromagnetické Pole.

Mezi Vědci jsou Nositelé Nobelových Cen

Více jak 250 vědce, profesorů, doktorů věd,nositelů nositelů Nobelových cen podepsalo toto mezinárodní odvolání. Mezi ně kupříkladu patři: Prof. Sinerik Ayrapetyan, Ph.D.; Dr. Priyanka Bandara, Ph.D.; Dr. Peter French BSc, MSc, MBA, PhD, FRSM; Dr. Bruce Hocking, MD, MBBS, FAFOEM (RACP), FRACGP, FARPS; Dr. Gautam (Vini) Khurana, Ph.D., F.R.A.C.S.,; Dr. Don Maisch, Ph.D.; Dr. Don Maisch, Ph.D.; Dr. Charles Teo, BM, BS, MBBS; Dr. Michael Kundi, MD; Prof. Pierre Madl, EE MSc & PhD; Dr. Gerd Oberfeld, MD.; Prof. Dr. Hugo W. Rüdiger; Prof. Marie-Claire Cammaerts, Ph.D.; Dr. Andre Vander Vorst, PhD; Prof. Dr. João Eduardo de Araujo, MD; Dr. Francisco de Assis Ferreira Tejo, D. Sc.; Prof. Alvaro deSalles, Ph.D.; Prof. Adilza Dode, Ph.D., Msc.; Prof. Orlando Furtado Vieira Filho, PhD; Dr. Magda Havas, Ph.D.; Dr. Paul Héroux, Ph.D.; Dr. Tom Hutchinson, Ph.D. ; Prof. Ying Li, Ph.D.; Prof. Anthony B. Miller, MD, FRCP,; Prof. Klaus-Peter Ossenkopp, Ph.D.; Prof. Michael A. Persinger, Ph.D.; Dr. Margaret Sears MEng, PhD; Prof. Huai Chiang,; Prof. Yuqing Duan, Ph.D.; Prof. Xiaodong Liu; Prof. Wenjun Sun, Ph.D.; Prof. Minglian Wang, Ph.D.; Prof. Qun Wang, Ph.D.; Prof. Jianbao Zhang; Prof. Hui-yan Zhao,; Ivancica Trosic, Ph.D.; Prof. Dr. Abu Bakr Abdel Fatth El-Bediwi, Ph.D.; Prof. Dr. Emad Fawzy Eskander, Ph.D.; Prof. Dr. Heba Salah El Din Aboul Ezz, Ph.D.; Prof. Dr. Nasr Radwan, Ph.D.; Dr. Hiie Hinrikus, Ph.D., D.Sc,; Dr. Marjukka Hagström, LL.M., M.Soc.Sc,; Dr. Mikko Ahonen, Ph.D.; Prof. Dr. Osmo Hänninen, Ph.D.,; Dr. Dariusz Leszczynski, Ph.D.; Prof. Dr. Dominique Belpomme; Dr. Pierre Le Ruz, Ph.D.; Prof. Besarion Partsvania, Ph.D.; Prof. Dr. Franz Adlkofer, MD; Prof. Dr. Hynek Burda, Ph.D.; Prof. Dr. Karl Hecht, MD; Dr.Sc. Florian M. König, Ph.D.; Dr. rer. nat. Lebrecht von Klitzing, Ph.D.; Dr. Ulrich Warnke, Ph.D.; Dr. Adamantia F. Fragopoulou, M.Sc., Ph.D.; Prof. Lukas H. Margaritis, Ph.D.; Dr. Aikaterini Skouroliakou, M.Sc., Ph.D.; Dr. Stelios A Zinelis, MD; Prof. Dr. B. D. Banerjee, Ph.D.; Prof. Jitendra Behari, Ph.D.; Prof. Dr. Madhukar Shivajirao Dama,; Prof. Girish Kumar, Ph.D; Prof. Rashmi Mathur, Ph.D.; Prof. Dr. Kameshwar Prasad MD,; Prof. Dr. Dorairaj Sudarsanam, M.Sc., M.Ed., Ph.D.; Prof. Dr. Soheila Abdi, Ph.D.; Prof. G.A. Jelodar, Dr.V.M., Ph.D.; Prof. Seyed Mohammad Mahdavi, PhD.; Prof. Amirnader Emami Razavi, Ph.D.; Prof. Elihu D. Richter, MD, MPH; Prof. Sergio Adamo, Ph.D.; Prof. Fernanda Amicarelli, Ph.D.; Dr. Fiorella Belpoggi, Ph.D., FIATP; Prof. Giovanni Di Bonaventura, PhD; Prof. Franco Cervellati, Ph.D.,; Prof. Stefano Falone, Ph.D.; Dr. Settimio Grimaldi, Ph.D.; Dr. Fiorenzo Marinelli, Ph.D.; Prof. Massimo Sperini, Ph.D.,; Prof. Tsuyoshi Hondou, Ph.D.; Prof. Hidetake Miyata, Ph.D.; Prof. Mohammed S.H. Al Salameh; Prof. Dr. Timur Saliev, MD, Ph.D.; Prof. Olatunde Michael Oni, Ph.D.; Prof. Najam Siddiqi, MBBS, Ph.D.; Prof. dr hab. Wlodzimierz Klonowski, Ph.ed, Dr.Sc.; Prof. Dr. Stanislaw Szmigielski, MD, Ph.D.; Dr. Pawel Bodera, Pharm. D.; Prof. Hugo Silva, Ph.D.; Prof. Vladimir N. Binhi, Ph.D.; Dr. Oleg Grigoyev, DSc., Ph.D.; Yury Grigoryev, MD; Anton Merkulov, Ph.D.; Dr. Maxim Trushin, PhD.; Dr. Snezana Raus Balind, Ph.D.; Prof. Danica Dimitrijevic, Ph.D.; Dr. Sladjana Spasic, Ph.D; Dr. Igor Belyaev, Ph.D., Dr.Sc.; Prof. Kwon-Seok Chae, Ph.D.; Prof. Dr. Yoon-Myoung Gimm, Ph.D.; Prof. Dr. Myung Chan Gye, Ph.D.; Prof. Myeung Ju Kim, MD, Ph.D.; Prof. Dr. Yoon-Won Kim, MD, Ph.D.; Prof. Dr. Miguel Alcaraz, MD, Ph.D.; Dr. Alfonso Balmori, Ph.D.; Dr. Claudio Gómez-Perretta, MD, Ph.D.; Prof. J.L. Bardasano, D.Sc,; Prof. Dr. Miguel López-Lázaro, PhD.; Prof. Dr. Elena Lopez Martin, Ph.D.; Prof. Dr. Emilio Mayayo, MD,; Prof. Olle Johansson, Ph.D.,; Dr. Bertil R. Persson, Ph.D., MD,; Dr. Bertil R. Persson, Ph.D., MD; Dr. phil. nat. Daniel Favre, A.R.A.; Prof. Dr. Tsun-Jen Cheng, MD, Sc.D.; Prof. Dr. Mehmet Zülküf Akdağ, Ph.D.; Prof. Dr. Suleyman Dasdag, Ph.D.; Prof. Omar Elmas, MD, Ph.D.; Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu, Ph.D.; Prof. Dr. Ersan Odacı, MD, Ph.D.; Prof. Dr. Nesrin Seyhan, B.Sc., Ph.D.; Prof. Dr. Bahriye Sirav (Aral), PhD.; Prof. Igor Yakymenko, Ph.D., D.Sc.,; Dr. Andrew Goldsworthy BSc PhD.; Emeritní profesor Denis L. Henshaw, PhD.; Emeritní profesor, Michael J. O’Carroll, PhD.; Dr. Syed Ghulam Sarwar Shah, M.Sc., Ph.D.; Dr. Cyril W. Smith, DIC, PhD,; Prof. Jim Burch, MS, Ph.D.; Prof. David O. Carpenter, MD,; Dr. Zoreh Davanipour, Dr.V.M., Ph.D.; Dr. Devra Davis, Ph.D., MPH; Prof. Beatrice Golomb, MD, Ph.D.; Dr. Martha R. Herbert, MD, Ph.D.; Dr. Ronald N. Kostoff, Ph.D.; Prof. Trevor G. Marshall, PhD.; Dr. Albert M. Manville, II, Ph.D. a C.W.B.; Prof. Eugene Sobel, Ph.D.; Prof. Dr. Raúl A. Montenegro, Ph.D.. a mnozí další …

Vědecký základ našich společných obav

Četné vědecké publikace z poslední doby prokázaly, že elektromagnetické pole působí na živé organismy v míře, která je mnohem nižší než většina mezinárodních a vnitrostátních směrnic. Účinky zahrnují zvýšené riziko rakoviny, buněčný stres, nárůst škodlivých volných radikálů, genetické poškození, strukturální a funkční změny reprodukčního systému, poruchy učení a paměti, neurologické poruchy a negativní dopady na celkovou pohodu člověka.

Poškození však zdaleka přesahuje rámec lidského rodu, neboť přibývá důkazů o škodlivých účincích na rostliny i živočichy. Tato zjištění nás opravňují k tomu, abychom vyzvali Organizaci spojených národů (OSN) a všechny členské státy na světě, aby podpořily Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) v tom, aby se výrazně zasadila o vypracování ochrannějších směrnic pro EMP, podpořila preventivní opatření a informovala veřejnost o zdravotních rizicích, zejména o rizicích pro děti a vývoj plodu. Tím, že WHO nepodniká žádné kroky, neplní svou úlohu přední mezinárodní agentury pro veřejné zdraví. PROTO OSLOVTE VAŠEHO STAROSTU A ZŘIĎTE KRIZOVÝ ŠTÁB.

VÍCE NA JDEME-DO-TOHO

Nedostatečné mezinárodní pokyny pro neionizující EMP

Různé agentury, které stanovují bezpečnostní normy, nestanovily dostatečné pokyny na ochranu široké veřejnosti, zejména dětí, které jsou vůči účinkům elektromagnetického pole zranitelnější. Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) stanovila v roce 1998 “Pokyny pro omezení expozice časově proměnným elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (do 300 Ghz)”1. Tyto pokyny přijala Světová zdravotnická organizace (WHO) a řada zemí po celém světě. WHO vyzývá všechny státy, aby přijaly pokyny ICNIRP a podpořily tak mezinárodní harmonizaci norem. V roce 2009 vydala organizace ICNIRP prohlášení, ve kterém uvádí, že potvrzuje své pokyny z roku 1998, neboť podle jejího názoru vědecká literatura publikovaná od té doby “neposkytla žádné důkazy o nepříznivých účincích pod úrovní základních omezení a nevyžaduje okamžitou revizi jejích pokynů pro omezení expozice vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím2. ICNIRP v těchto tvrzeních pokračuje dodnes, přestože přibývá vědeckých důkazů o opaku. Domníváme se, že vzhledem k tomu, že se pokyny ICNIRP nezabývají dlouhodobou expozicí a účinky nízké intenzity, jsou pro ochranu veřejného zdraví nedostatečné.

Bezdrátová Technologie Zabijí Stromy, Ptáky, Žáby, Celý biologický Život


WHO přijala v roce 2002 klasifikaci Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) pro extrémně nízkofrekvenční magnetická pole (ELF MF)3 a v roce 2011 pro radiofrekvenční záření (RFR)4. Tato klasifikace uvádí, že EMP jsou možným karcinogenem pro člověka (skupina 2B). I přes obě zjištění IARC WHO nadále trvá na tom, že neexistuje dostatek důkazů, které by odůvodňovaly snížení těchto kvantitativních limitů expozice.


Vzhledem k tomu, že existují rozpory ohledně důvodů pro stanovení norem, které by zabránily nepříznivým účinkům na zdraví, doporučujeme, aby Program OSN pro životní prostředí (UNEP) svolal a financoval nezávislý multidisciplinární výbor, který by prozkoumal výhody a nevýhody alternativ k současným postupům, které by mohly podstatně snížit expozici lidí rádiovým a
vysokofrekvenčním polím. Jednání této skupiny by mělo probíhat ransparentně a nestranně. Ačkoli je nezbytné, aby byl průmysl do tohoto procesu zapojen a spolupracoval v něm, nemělo by se připustit, aby průmysl ovlivňoval jeho postupy nebo závěry. Tato skupina by měla poskytovat své analýzy OSN a WHO, aby se jimi řídila preventivní opatření.

Společně také žádáme o:

 1. chránit děti a těhotné ženy;
 2. posílit pokyny a regulační normy;
 3. aby byli výrobci povzbuzováni k vývoji bezpečnějších technologií;
 4. podniky odpovědné za výrobu, přenos, distribuci a monitorování elektřiny udržují odpovídající kvalitu energie a zajišťují správné elektrické rozvody, aby se minimalizoval škodlivý zemní proud;
 5. aby byla veřejnost plně informována o možných zdravotních rizicích elektromagnetické energie a aby se naučila strategiím snižování škod;
 6. aby byli zdravotníci poučeni o biologických účincích elektromagnetické energie a aby byli proškoleni o léčbě pacientů citlivých na elektromagnetickou energii;
 7. vlády financovaly školení a výzkum v oblasti elektromagnetických polí a zdraví,
  které jsou nezávislé na průmyslu, a nařídily spolupráci průmyslu s výzkumnými
  pracovníky;
 8. média zveřejňovala finanční vztahy odborníků s průmyslem, když uváděla jejich názory týkající se zdravotních a bezpečnostních aspektů technologií vyzařujících EMP; a
 9. byly zřízeny bílé zóny (oblasti bez záření).

Datum prvního vydání: 11. května 2015

Mezinárodní výzva vědců k elektromagnetickým polím – Martin Blank PhD.

Datum této verze: 29 listopad 2020

____________________________________________

 1. http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
 2. http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPStatementEMF.pdf
 3. https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono80.pdf
 4. https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono102.pdf

Dotazy, včetně těch od kvalifikovaných vědců, kteří žádají, aby jejich jméno bylo přidáno do výzvy, lze zasílat na adresu Elizabeth Kelley, M.A., ředitelky EMFscientist.org, info@EMFscientist.org.

International Appeal – Scientists call for Protection from Non-ionizing Electromagnetic Field Exposure – 2020

Následuj nás / Follow us

Jeden komentář u “VERZE PRO STAROSTY – Mezinárodní Odvolání”

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP