20000 5G Satelitů vysílá zaměřené paprsky intenzivního mikrovlnného záření nad celou Zemí, chcete to?

20000 Satelitu - Mikrovlnka nad Zemi

Mikrovlnka nad Zemí? Technocrat Elon Musk chce použít SpaceX k vypuštění 12000 satelitů. Ačkoli data mají nulovou hmotnost, pozemní a vesmírné 5G zakryje lidsvo, planetu nebezpečným zářením.

Pozornost veřejnosti je více zaměřena na pozemní 5G, na plány telekomunikačních společností jak instalují miliony malých stožárů na elektrické elektrárny, na veřejné budovy, školy, na zastávky hromadné dopravy, instalace antén ve veřejných parcích a kdekoliv i v národních parcích. V místních městských komunitách přibližně každých 150 metrů pozemní 5G Anténa.

Ale ještě více alarmující vyhlídkou je vyzařování mikrovlnného záření o délce milimetru na Zemi z tisíců nových komunikačních satelitů.

Satelity mají být zavedeny do nízké a vysoké oběžné dráhy několika společnostmi. Hodromady se jedná o 20 000 satelitů. [1]

FCC udělila souhlas SpaceX 29. března 2018, k vypuštění prvních 4,425 satelitů do nízké oběžné dráhy kolem Země. [1]

Laserově Vyvinutá Atmosférická čočka (LDAL) – Profesor Nick Colosimo vysvětluje
Wireless - Skrytá Radiace
Wireless – Skrytá Radiace

5G bude používat Fázové Pole Antén k natáčení paprsků záření v mobilních telefonech.

Tyto satelity budou používat stejný typ fázových antén (phased array), jaké jsou používány i u pozemního systémy 5G. To znamená, že budou posílat pevně zaměřené paprsky intenzivního mikrovlnného záření na každé specifické zařízení 5G, které je na Zemi a každé zařízení bude vysílat paprsek záření zpět na satelit. [2]

Předchozí generace RF mobilní komunikace používaly velké antény. 5G velmi malé antény. Mnohem kratší mikrovlny používané pro 5G umožní použít antény s malou fází pro odesílání a přijímání signálů.

Fázované pole antény se skládají ze shluků stovek malých antén, které pracují společně, aby střílely paprsek energie na cíl stejně jako kulka nebo DEW. Klastr těchto malých antén může být uspořádán v matici 4 palce 4 palce. Fázované pole obvykle znamená elektronicky snímané pole řízené počítačem, které vytváří paprsek rádiových vln, které mohou být elektronicky řízeny tak, aby ukazovaly v různých směrech, aniž by se antény pohybovaly.

Paprsky mikrovln, které produkují, budou dostatečně silné, aby procházely stěnami a lidskými těly. Kdyby nebyli tak dostatečně silní, pak by každý s 5G smartphonem musel při používání zařízení stát venku. [2]

Každý 5G produkt bude mít také více fázových antén, které budou použity k vytvoření silného paprsku záření zpět do 5G zařízení namontovaných na elektrických pólech nebo k určitému satelitu ve vesmíru.

Tyto paprsky záření musí být také dostatečně silné, aby procházely stěnami a lidským tělem, jako je ruka nebo hlava, aby dosáhly zamýšleného cíle. [2]

To znamená, že pokud se nacházíte v přeplněném místě, například na letišti nebo ve vlaku, budou stovky, ne-li tisíce neviditelných paprsků záření, které letí rychlostí světla.

Jak se lidé pohybují v tomto prostředí, jejich těla budou proniknuta množstvím paprsků záření, jak budou chodit, nebo jak se kolem nich budou procházet ostatní lidé se svými 5G smartphony. [2]

Anténní pole (často nazývané „fázované pole“)

  • zvýšit celkový přírustek signálu
  • zajistit příjem různých signálů
  • zrušit rušení z určitém směrů
  • „nasměrovat“ pole tak, aby bylo nejcitlivější v určitém směru
  • určení směru příchodu příchozích signálů
  • maximalizovat poměr signálu k rušení a šumu (SINR)

5G satelity zaplní nebe

Jedná se o společnosti s největšími plány na nasazení satelitů:

     SpaceX: 12 000 satelitů
     OneWeb: 4,560 satelitů
     Boeing: 2,956 satelitů
     Spire Global: 972 satelitů

Dr. Paul Heroux M.D. svědčí v Michiganu o legislativě pro malé mobilní věže 5G

Následuj nás / Follow us

6 komentářů u „20000 5G Satelitů vysílá zaměřené paprsky intenzivního mikrovlnného záření nad celou Zemí, chcete to?“

    1. 5G sítě se budují na bázi některých zařízení, která se kdysi používala ve Staré Atlantidě, nejde tedy o nové technologie, ale o záměrné oživování starých technologií. Nikterak mě proto nepřekvapilo, když jsem v pozadí všech těchto událostí zahlédla skupiny nehmotných atlanských mágů, jak se snaží systematicky manipulovat stávající politickou a klimatickou lobby k obnově dávných technologií, které se již za dob Staré Atlantidy používaly k ovládání lidských civilizací a k úpravám počasí. Pro náš svět to znamená, že jsme se dostali do stejné časové smyčky – opět se tady začíná prosazovat technická pýcha nad přírodou… Jak to tenkrát dopadlo? Zareagovala Přirozená inteligence planety Země a smetla technický rozměr z povrchu zemského. A pak došlo k celostní revitalizaci života. Nemám vnitřně žádný strach, vím, že naše planeta má svoje pojistky, jak si udržet život a zbavit se všech parazitů a posléze aktivně zregenerovat. První příznaky jsou už patrné: celá naše sluneční soustava přechází na nové geometrické souřadnice, kde přestávají platit stará omezení a objevují se zcela nové možnosti zachování, ochrany a rozvoje života. A když se k tomu podaří vyřešit i tu temnou minulost atlanských mágů (až k prvotním Příčinám směřujících k jejich pomstě světu za to, že se jim kdysi nedostalo něčeho, na co měli nárok), nemělo by již v budoucnosti dojít k návratu do stejné časové smyčky, kdy technická zařízení získávají převahu nad přírodou.

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP