AKCE 5G: Mezinárodní Příručka pro Zasílání Oznámení o Odpovědnosti svým Voleným Zástupcům

Dopis Mezinárodní Akce

Oznámení dávejte nejvíce Vašim STAROSTŮM, protože jsou Vám nejblíže. Oznámení dvakrát vytiskněte. Jeden originál si nechte VOLENÝM ZÁSTUPCEM podepsat a uložte si ho. Nechce-li podepsat, podejte na PODATELNU a nechte si dat razítko na Vaše oznámení. Více možností najdete na “JDEME DO TOHO” !!!

KROK 1: Vyhledejte své Zvolené Zástupce v České Republice

Ministerstva České Republiky

Prezident & Vláda & Senát v ČR

Euro Poslanci

 • dita.charanzova@europarl.europa.eu
 • hynek.blasko@europarl.europa.eu
 • ivan.david@europarl.europa.eu
 • martina.dlabajova@europarl.europa.eu
 • marketa.gregorova@europarl.europa.eu
 • martin.hlavacek@europarl.europa.eu
 • ondrej.knotek@ep.europa.eu
 • marcel.kolaja@europarl.europa.eu
 • katerina.konecna@europarl.europa.eu
 • ondrej.kovarik@europarl.europa.eu
 • radka.maxova@europarl.europa.eu
 • ludek.niedermayer@europarl.europa.eu
 • mikulas.peksa@europarl.europa.eu
 • stanislav.polcak@europarl.europa.eu
 • jiri.pospisil@europarl.europa.eu
 • michaela.sojdrova@europarl.europa.eu
 • evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu
 • alexandr.vondra@europarl.europa.eu
 • veronika.vrecionova@europarl.europa.eu
 • jan.zahradil@europarl.europa.eu
 • tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu

Poslanci

KROK 2: Zkopírujte si toto do E-mailu (nebo do Dopisu Zaslaný Ověřenou Poštou)

Pro Poslance

Vážený___________________________,

Jste můj zvolený zástupce. Toto právní oznámení o odpovědnosti je určeno k tomu, aby se v případě potřeby použilo jako důkaz u soudu a má v úmyslu Vás poučit, ochránit a probudit občanskoprávní a trestní odpovědnosti v souvislosti s Vašimi činy nebo opomenutími souvisejícími s používáním technologie 5G ve Vašem volebním obvodu. Malé buňky 4G / LTE tvoří nedílnou součást nasazení 5G. Tato technologie 5G způsobí, že budu vystaven bezdrátovému neionizujícímu elektromagnetickému záření proti mému souhlasu po celou dobu kdy jsem doma.

Kontaminace mého domu 5G může způsobit poškození mého domu, dům se tak pro mě stane zdravotním rizikem, a tím bude můj domov neobyvatelný. Ozařováním bezdrátovým neionizujícím elektromagnetickým zářením proti mému souhlasu by představovalo použití síly proti mé osobě, což by vyvolalo strach ze zranění a mohlo by být klasifikováno jako civilní přestupek a / nebo trestný útok.

Jakýkoli stupeň expozice člověkem vytvořeného neionizujícího elektromagnetického záření může být mým lékařem diagnostikován jako nepříznivý zdravotní účinek podle mezinárodní klasifikace nemocí ICD-10, kód W90 WHO, čímž se přepíší jakékoli bezpečnostní limity stanovené státní bezpečností normou, které jsou zastaralé z hlediska ochrany mého zdraví. Podle potřeby mohu navštívit svého lékaře ohledně rady ohledně problému 5G.

Pokud je ve Vašem volebním obvodu nasazena technologie 5G, očekávám, že vy jako můj zvolený zástupce provedete náležitou péči, abyste potvrdil, že všechny strany, které používají technologie 5G, mají dostatečné pojistné krytí k náhradě škod způsobených emisemi bezdrátového neionizujícího elektromagnetického záření . Vezměte prosím na vědomí, že by to mohl být problém, protože pojišťovny, jako je Lloyd’s v Londýně a jiné, nepojišťují takové poškození a škodu.

Vyzývám Vás, jako svého zvoleného úředníka, aby jste jednal ve veřejném zájmu tím, že se zaměříte na možné kumulativní škody způsobené zhutněním (přeplnění malých antén do omezené oblasti, aby bylo umožněno 5G), a trvám na tom, aby regulační orgány veřejné bezpečnosti musely prokázat, že takové zhutnění technologie 5G je bezpečné a že jakékoli nasazení 5G, umělé inteligence (AI) a / nebo internetu věcí (IoT) je řádně regulováno, aby se zajistilo, že národní bezpečnost, bezpečí a soukromí veřejnosti a mě není ohroženo.

Musíte chránit veřejnost před jinými škodlivými bezdrátovými technologiemi, jako je Wi-Fi ve školách, „chytrými“ měřiči na obydlích apod., a nahradit tyto technologie bezpečnými a účinnými kabelovými technologiemi, jako je Ethernet nebo optická vlákna, která slouží jako koncové uzly systémů pro doručování internetu do bytů, škol a komerčních budov. Města, která myslí dopředu, to již dělají.

Vyzývám Vás, jako svého zvoleného úředníka, aby jste jednal ve veřejném zájmu tím, že chráníte veřejnost a mě před potíráním zákonů, které soudům, donucovacím orgánům, obecním radám a místním vládám brání v přijímání opatření k ochraně veřejnosti od poškození zdraví a škod způsobených 5G a jinými bezdrátovými technologiemi.

Opravdu se zajímám o Vaše blaho, blaho široké veřejnosti a moje. Toto je situace nejvyšší naléhavosti. Studoval jsem relevantní fakta, a proto jsem si vědom nebezpečí. V důsledku toho se bojím a beru risk ublížení a škodu velmi vážně.

Abychom Vám pomohli zvýšit rychlost v tomto mimořádně důležitém tématu, přejděte na stránku stop5g.cz nebo the5Gsummit.com a poslouchejte zdarma, co k tématu 5G říká 40 vysoce uznávaných odborníků, včetně vědců, lékařů a právníků z celého světa. Experti, kteří nejsou cenzurováni telekomunikačním průmyslem, ani jejich zajatými vládami ani zajatými médii. Abychom vám pomohli s Vaším vzděláním, podívejte se také na Bioiniciativu 2012 (aktualizováno 2017) – Zdůvodnění biologicky založených standardů veřejné expozice pro elektromagnetická pole (ELF a RF) bioinitiative.org a Lékaři pro bezpečnou technologii – 5G Mobile Komunikace mdsafetech.org.

Vyzývám Vás jako svého občanského vůdce a jako svého zvoleného zástupce, abyste se vzdělával v tomto důležitém tématu, a prostřednictvím svých rozhodnutí, jednání a opomenutí ukázal, že podnikáte preventivní kroky k řešení rizika poškození mě a všech lidí ve Vašem volebním obvodu.

Jako zvolený úředník věřím, že Vám hrozí odpovědnost, pokud neučiníte vhodná opatření, aby jste se pokusil ubránit nebo zabránit takovému poškození mě nebo veřejnosti.

Vaši lidé povstávají a žádám Vás, abyste se ujali vedení a byl šampiónem v oblasti zdraví a bezpečnosti nás všech. Pokud tak učiníte, mnoho voličů, zákonodárců a já Vám z celého srdce podpoříme Vaši kampaň.

S pozdravem,
[Vaše Jméno]

Pro poslankyně

Vážená________________________________________,

Jste moje zvolená zástupkyně. Toto právní oznámení o odpovědnosti je určeno k tomu, aby se v případě potřeby použilo jako důkaz u soudu a má v úmyslu Vás poučit, ochránit a probudit občanskoprávní a trestní odpovědnosti v souvislosti s Vašimi činy nebo opomenutími souvisejícími s používáním technologie 5G ve Vašem volebním obvodu. Malé buňky 4G / LTE tvoří nedílnou součást nasazení 5G. Tato technologie 5G způsobí, že budu vystaven bezdrátovému neionizujícímu elektromagnetickému záření proti mému souhlasu po celou dobu kdy jsem doma.

Kontaminace mého domu 5G může způsobit poškození mého domu, dům se tak pro mě stane zdravotním rizikem, a tím bude můj domov neobyvatelný. Ozařováním bezdrátovým neionizujícím elektromagnetickým zářením proti mému souhlasu by představovalo použití síly proti mé osobě, což by vyvolalo strach ze zranění a mohlo by být klasifikováno jako civilní přestupek a / nebo trestný útok.

Jakýkoli stupeň expozice člověkem vytvořeného neionizujícího elektromagnetického záření může být mým lékařem diagnostikován jako nepříznivý zdravotní účinek podle mezinárodní klasifikace nemocí ICD-10, kód W90 WHO, čímž se přepíší jakékoli bezpečnostní limity stanovené státní bezpečností normou, které jsou zastaralé z hlediska ochrany mého zdraví. Podle potřeby mohu navštívit svého lékaře ohledně rady ohledně problému 5G.

Pokud je ve Vašem volebním obvodu nasazena technologie 5G, očekávám, že vy jako moje zvolená zástupkyně provedete náležitou péči, abyste potvrdila, že všechny strany, které používají technologie 5G, mají dostatečné pojistné krytí k náhradě škod způsobených emisemi bezdrátového neionizujícího elektromagnetického záření. Vezměte prosím na vědomí, že by to mohl být problém, protože pojišťovny, jako je Lloyd’s v Londýně a jiné, nepojišťují takové poškození a škodu.

Vyzývám Vás, jako svoji zvolenou úřednici, aby jste jednala ve veřejném zájmu tím, že se zaměříte na možné kumulativní škody způsobené zhutněním (přeplnění malých antén do omezené oblasti, aby bylo umožněno 5G), a trvám na tom, aby regulační orgány veřejné bezpečnosti musely prokázat, že takové zhutnění technologie 5G je bezpečné a že jakékoli nasazení 5G, umělé inteligence (AI) a / nebo internetu věcí (IoT) je řádně regulováno, aby se zajistilo, že národní bezpečnost, bezpečí a soukromí veřejnosti a mě není ohroženo.

Musíte chránit veřejnost před jinými škodlivými bezdrátovými technologiemi, jako je Wi-Fi ve školách, „chytrými“ měřiči na obydlích apod., a nahradit tyto technologie bezpečnými a účinnými kabelovými technologiemi, jako je Ethernet nebo optická vlákna, která slouží jako koncové uzly systémů pro doručování internetu do bytů, škol a komerčních budov. Města, která myslí dopředu, to již dělají.

Vyzývám Vás, jako svoji zvolenenou úřednici, aby jste jednala ve veřejném zájmu tím, že chráníte veřejnost a mě před potíráním zákonů, které soudům, donucovacím orgánům, obecním radám a místním vládám brání v přijímání opatření k ochraně veřejnosti od poškození zdraví a škod způsobených 5G a jinými bezdrátovými technologiemi.

Opravdu se zajímám o Vaše blaho, blaho široké veřejnosti a moje. Toto je situace nejvyšší naléhavosti. Studoval jsem relevantní fakta, a proto jsem si vědom nebezpečí. V důsledku toho se bojím a beru risk ublížení a škodu velmi vážně.

Abychom Vám pomohli zvýšit rychlost v tomto mimořádně důležitém tématu, přejděte na stránku stop5g.cz nebo the5Gsummit.com a poslouchejte zdarma, co k tématu 5G říká 40 vysoce uznávaných odborníků, včetně vědců, lékařů a právníků z celého světa. Experti, kteří nejsou cenzurováni telekomunikačním průmyslem, ani jejich zajatými vládami ani zajatými médii. Abychom Vám pomohli s Vaším vzděláním, podívejte se také na Bioiniciativu 2012 (aktualizováno 2017) – Zdůvodnění biologicky založených standardů veřejné expozice pro elektromagnetická pole (ELF a RF) bioinitiative.org a Lékaři pro bezpečnou technologii – 5G Mobile Komunikace mdsafetech.org.

Vyzývám Vás jako svoji občanskou vůdkyni a jako svoji zvolenou zástupkyni, abyste se vzdělávala v tomto důležitém tématu, a prostřednictvím svých rozhodnutí, jednání a opomenutí ukázala, že podnikáte preventivní kroky k řešení rizika poškození mě a všech lidí ve Vašem volebním obvodu.

Jako zvolená úřednice věřím, že Vám hrozí odpovědnost, pokud neučiníte vhodná opatření, aby jste se pokusila ubránit nebo zabránit takovému poškození mě nebo veřejnosti.

Vaši lidé povstávají a žádám Vás, abyste se ujala vedení a byla šampiónkou v oblasti zdraví a bezpečnosti nás všech. Pokud tak učiníte, mnoho voličů, zákonodárců a já Vám z celého srdce podpoříme Vaši kampaň.

S pozdravem,
[Vaše Jméno]

KROK 3: Spojte se se Skupinami, kde Žijete

Níže je jen několik stovek skupin, které se snaží zastavit nebezpečné a nezákonné nasazení 5G. Přidejte svou skupinu prostřednictvím komentářů níže!

Přední organizace

Občanský aktivismus & výzkum

5G ACTION: International Guide for Emailing Your Elected Representatives a Notice of Liability

Akce Stop5G

Napsat komentář

PAGE TOP