Jak 5G & EMF záření ovlivňuje naše zdraví

Stále větší počet lékařů a vědců nazývá EMF záření „Novým Kouřením“. Měli bychom se bát? Zvažme tyto tři skutečnosti:

  • Největší nezávislí vědci tvrdí, že EMF by mělo být klasifikováno jako třída 1 „definitivní karcinogen“, vedle tabáku a azbestu.
  • Dětské hlavy absorbují dvakrát více záření než dospělí. Bez ohledu na tuto skutečnost průzkum AAP (Americká Akademie Pediatrů) z roku 2014 ukázal, že až 75% 4letých dětí již vlastní mobilní telefon.
  • Bezpečnostní normy EMF nebyly aktualizovány od roku 1996 (tedy v České zemi ano, již třikrát, ale pokaždé k horšímu, stále více tolerantněji) a vychází z váhy 100 kg – dospělého člověka.
Zvyšující se počet antén od roku 1996
Zvyšující se počet antén od roku 1996

Už nemůžeme strkat hlavu do písku. Poučme se, jak EMF záření včetně plánovaného 5G skutečně ovlivňuje zdraví uvnitř tohoto 100 % volného průvodce (v angličtině). Stáhnout teď