Odtajnění Tajného Vesmírného Programu – Salvatore Pais – Vesmírné, Průlomové Patenty – HAUC – Hybridní Letecké, Kosmické a Podvodní Plavidlo – Nová Generace Počítačů – Neztrátový Přenos Energie

Ať tak, nebo tak, náš svět se mění … Chcete být bez svobod, v totalitě, v roušce s vakcínou … Nebo chcete pomoci vytvořit Harmonický Svět pro nás všechny, který se vynořuje před námi?

Dokumenty, patenty ukazují, že námořnictvo získalo patent „UFO“ před Čínou s podobnými technologickými pokroky (thedrive.com je vojenský server)

Pokročilý letecký technický šéf Námořnictva USA (Unites States Navy) tvrdí, že klíčový patent „UFO“ je funkční (Navy’s Advanced Aerospace Tech Boss Claims key „UFO“ Patent Is Operable)

Vynálezce námořnictva pan Salvatore Pais, v patentu pro „Plavidlo využívající zařízení k redukci setrvačné hmoty“ popisuje toto plavidlo. Plavidlo využitá supravodičové technologie pokojové teploty a vysokoenergetické elektromagnetické pole, aby umožnili neuvěřitelnou rychlost a manévrovatelnost. Toto plavidlo se také nazývá „Hybridní Letecké, Kosmické a Podvodní Plavidla“ (HAUC – Hybrid Aerospace Underwater Craft – Patent US10144532B2 – Craft using an inertial mass reduction device (2016)) a je trojúhelníkového tvaru s technologií argonového plynu od Kenneth Radford Shoulders. K. Shoulders popisuje Electrum Validum (EV) a Exotický vakuový objekt (Exotic Vacuum Object (Evo)) – 1011 Elektronů a 106 Ionů obsahuje nadměrnou energii.

Patenty vynálezce Salvatore Pais jsou funkční a v provozu!!!

Patentový zástupce z Divize letadel střediska námořního leteckého boje (Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD)) Mark O. Glut a hlavní technologický ředitel amerického námořního letectva Dr. James Sheehy tvrdí, že tyto vynálezy, patenty nejsou jen možné, ale funkční a v provozu. 2. srpna 2019 technický ředitel námořnictva (Naval Aviation Enterprise’s Chief Technology Officer), doktor James Sheedy, potvrzuje, že HAUC je provozované zařízení. Všechny tyto technologie, patenty – Piezoelektrický indukovaný supravodič při pokojové teplotě (Patent US20190058105A1 – Piezoelectricity-induced Room Temperature Superconductor), Vysokofrekvenční Generátor Gravitačních Vln (Patent US10322827B2 – High frequency gravitational wave generator) a Hybridní LeteckéPodvodní Plavidlo (HAUC) neboli “Plavidlo využívající zařízení k redukci setrvačné hmoty” (Patent US10144532B2 – Craft using an inertial mass reduction device) – jsou vynálezy stejného leteckého inženýra NAWCAD, výše uvedeného Salvatore Cezara Paise. Ze srdce mockrát děkujeme panu Salvatore Cezar Pais.

Hybridní Letecké, Vesmírné, Podvodní Plavidlo (HAUC) neboli “Plavidlo využívající zařízení k redukci setrvačné hmoty” (Patent US10144532B2 – Craft using an inertial mass reduction device) (2016)

Vynálezce: Salvatore Pais – Plavidlo používající zařízení pro redukci setrvačné hmoty obsahuje vnitřní stěnu rezonanční dutiny, vnější rezonanční dutinu a mikrovlnné zářiče. Elektricky nabitá vnější stěna rezonanční dutiny a elektricky izolovaná vnitřní stěna rezonanční dutiny tvoří rezonanční dutinu. Mikrovlnné zářiče vytvářejí vysokofrekvenční elektromagnetické vlny v rezonanční dutině, což způsobuje, že rezonanční dutina vibruje ve zrychleném režimu a vytváří místní polarizované vakuum mimo vnější stěnu rezonanční dutiny.

Hybridní LeteckéPodvodní Plavidlo (HAUC) neboli “Plavidlo využívající zařízení k redukci setrvačné hmoty” Navy’s Advanced Aerospace Tech Boss Claims Key ‘UFO’ Patent Is Operable

Patent US10322827B2 – Vysokofrekvenční Generátor Gravitačních Vln (Patent US10322827B2 – High frequency gravitational wave generator) (2017)

Vynálezce: Salvatore Pais – Vysokofrekvenční generátor gravitačních vln zahrnuje:

  • plynem naplněnou skořápku s vnějším povrchem skořápky,
  • mikrovlnné zářiče,
  • generátory zvuku,
  • plynné dutiny naplněné akustickými, rezonančními vibracemi

Vnější povrch pláště je elektricky nabitý a je vibrován mikrovlnnými zářiči pro generování prvního elektromagnetického pole. Všechny plynné dutiny naplněné rezonančními akustickými vibracemi mají povrch dutiny, který může být elektricky nabitý a je vibrován akustickou energií ze zvukových generátorů, tím je generováno druhé elektromagnetické pole. Dvě akustické vibrační rezonanční dutiny naplněné plynem jsou schopny kontrolovat rotace relativní vůči sobě. Tím poskytují stabilitu. Šíření kolísání gravitačního pole je generováno, když se druhé elektromagnetické pole šíří prvním elektromagnetickým polem.

Patent US20190058105A1 – Piezoelektrický indukovaný supravodič při pokojové teplotě Patent US20190058105A1 – Piezoelectricity-induced Room Temperature Superconductor (2017)

Vynálezce: Salvatore Pais – Předložený vynález je supravodič pro pokojovou teplotu sestávající z drátu, který se skládá z izolačního jádra a kovového povlaku. Kovový povlak je umístěn kolem izolačního jádra a kovový povlak je uložen na jádru. Když vodičem prochází pulzní proud, zatímco vodič vibruje, indukuje se supravodivost při pokojové teplotě.

Tento patent představuje také potenciální posun paradigmatu v přenosu energie a v počítačových systémech. Vzniknout tak počítače bez nutnosti chlazení a exponenciálního výkonu a přenosu energie, kde nedochází ke ztrátě energie.

Dle patentového dokumentu tento koncept umožňuje přenos elektrické energie bez jakýchkoli ztrát a vykazuje optimální řízení tepla (bez rozptylu tepla). Tato technologie vede k návrhu a vývoji nových zařízení na výrobu a nebývalé energie s obrovskými výhodami pro civilizaci . Tato technologie umožňuje nový typ velmi, velmi výkonného počítače, který neprodukuje teplo.

Když protékáte proud supravodičem, supravodič se stane schopný levitace. Levitaci můžete provádět pomocí magnetického pole a supravodiče.

Patent US10135366B2 – Generátor elektromagnetického pole a způsob generování elektromagnetického pole (2015) Patent US10135366B2 – Electromagnetic field generator and method to generate an electromagnetic field (2015)

Vynálezce: Salvatore Pais – Generátor elektromagnetického pole zahrnuje skořápku, elektrostatický generátor, elektrárnu, termoelektrický generátor a elektrický motor. Skořápka má zabudovaný polykrystalický, feroelektrický, keramický materiál, který je polarizován tak, že keramický materiál vykazuje silné vlastnosti piezoelektrického efektu, což vyvolává vysokofrekvenční vibrace. Skořápka může být dále dopována radioaktivními prvky, které při vysokofrekvenčních vibracích indukují emise gama záření. Elektrostatický generátor slouží k nabíjení skořápky a je umístěn uvnitř skořápky. Elektrárna vyrábí tepelnou energii a je umístěna v kouli. Termoelektrický generátor převádí tepelnou energii generovanou elektrárnou na elektrickou energii. Elektromotor poháněný elektrickou energií generovanou termoelektrickým generátorem dodává vstupní napětí tak, že se skořápka točí vysokou úhlovou rychlostí, vibruje vysokými frekvencemi a generuje elektromagnetické pole.

Salvatore Pais je jmenován vynálezcem čtyř samostatných patentů. Americké námořnictvo je určeno v jednání za vynálezce Salvatore Pais. Patenty „Vysokofrekvenčního Generátoru Gravitačních Vln“; Piezoelektrický indukovaný Supravodič při Pokojové Teplotě; Generátor Elektromagnetického Pole a Způsob Generování Elektromagnetického Pole, který by mohl odklonit asteroidy; a patentu možná nejpodivnější ze všech s názvem „Plavidlo Využívající Zařízení k Redukci Setrvačné Hmoty“. I když všechna jména patentů jsou docela výstřední, tak za všechny se zaručil technický ředitel námořního letectva osobně v dopise USPTO a tvrdil, že Číňané již vyvíjejí podobné technologie.

Reaganova Mimozemská řeč k OSN, 21 září 1987

Barrett, Rogers uvažuje o odtajnění tajných vesmírných programů (Secret Space Program) – Barrett, Rogers consider declassifying secretive space programs

SIMI VALLEY, Kalifornie – Nejvyšší civilní letectvo amerického letectva a klíčový člen Kongresu se shodli na potřebě odtajnit velké množství informací o amerických vojenských vesmírných programech, a to za účelem zastrašení nepřátel a povzbuzení podpory od veřejnosti.

Odtajnění některých dokumentů, které jsou v současné době uloženy v bezpečných trezorech, by byl dobrý nápad,” řekla ministryně letectva Barbara Barrettová na Reaganově fóru národní obrany (Reagan National Defense Forum). “Musíme dát pozor na to, co odtajňujeme, ale existuje mnohem více utajení, než je třeba.”

Nad majestátností (Above Majectic)

Účastník diskuse Mike Rogers z R-Ala řekl, že se setkal se sekretářkou, aby projednal právě tuto otázku, přičemž informace o vesmírných programech označil za „přehnaně utajované“.

Pro Rogerse je tato nadřazená klasifikace jedním z důvodů, proč je pro něj i pro ostatní tak obtížné získat podporu jak na veřejnosti, tak u dalších členů Kongresu pro vesmírné síly, což je šestá větev armády pod letectvem (Space Force), která se jednoznačně zaměřuje na vesmír jako doména válečných bojů.

“Jako členové „Výboru pro ozbrojené služby a přidělení obrany (Armed Services Committee and the defense appropriators)“ to chápeme.” Musíme však mít naše další kolegy v Kongresu, aby nám byli nápomocni při provádění potřebných změn a potřebných zdrojů, “řekl. „To se nestane, dokud nepochopí hrozbu a závislost, kterou máme“. Ve vesmíru nejsme sami.

Dokumenty, patenty ukazují, že námořnictvo získalo patent „UFO“ před Čínou s podobnými technologickými pokroky – Pokročilý letecký technický šéf Námořnictva USA (Unites States Navy) tvrdí, že klíčový patent „UFO“ je funkční (Navy’s Advanced Aerospace Tech Boss Claims key „UFO“ Patent Is Operable) – Hybridní Letecké, Vesmírné, Podvodní Plavidlo (HAUC) neboli “Plavidlo využívající zařízení k redukci setrvačné hmoty” (Patent US10144532B2 – Craft using an inertial mass reduction device) (2016) – Patent US10322827B2 – Vysokofrekvenční Generátor Gravitačních Vln (Patent US10322827B2 – High frequency gravitational wave generator) (2017) – Patent US20190058105A1 – Piezoelektrický indukovaný supravodič při pokojové teplotě Patent US20190058105A1 – Piezoelectricity-induced Room Temperature Superconductor (2017) – Patent US10135366B2 – Generátor elektromagnetického pole a způsob generování elektromagnetického pole (2015) Patent US10135366B2 – Electromagnetic field generator and method to generate an electromagnetic field (2015)

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP