Řešení – Skalární energie – Kvantová věda – Nikolai A. Kozyrev – Nikola Tesla – Každý atom je torzním generátorem – Úžasné výhody pro naše zdraví nebo smrtící zařízení HAARP a 5G?

Nikolai A. Kozyrev měl pravdu, když tvrdil, že spirální energie vesmíru je ve skutečnosti skalární energií a že tato prvotní síla ve vesmíru sloužila ke shromažďování a udržování hvězd i celého stvoření. To je genialita Nikolaje A. Kozyreva! Kozyrevova pozorování poukazují na skutečnost, že skalární energie přesahuje čas a prostor, protože vesmír využívá životní sílu k okamžité komunikaci se sebou.

Ve fyzice je skalár jednoduchá fyzikální veličina, která se nemění ratifikací souřadného systému. „Skalární vlna“ se šíří dimenzí času, ale ne dimenzí prostoru. Skalární vlny tvoří nelokální potenciální energii. Nesou informace a mají fraktální strukturu. Skalární vlny se nerozkládají v průběhu času nebo vzdálenosti!

Jednoduchý „kondenzátor“ je schopen ukládat energii jako statické elektrické pole. Energie v kondenzátoru se uvolňuje pouze při uzavřeném obvodu. Skalární vlny ukládají energii a informace v dimenzi „mimo náš 3D prostor“ … a akumulovaná energie může být uvolněna „uzavřením obvodu“ v naší 3D dimenzi …

Obvod RLC (Obvod RLC je elektrický obvod skládající se z rezistoru (R), induktoru (L) a kondenzátoru (C) zapojeného do série nebo paralelně) v elektronice je schopen naladit se na okolní rádiové vlny pokud je to v souladu s frekvencí.

Naše DNK je více než jen jednotka pro ukládání dat. DNK je kvantová, fraktální anténa schopná odesílat a přijímat data! DNK má přístup k obrovskému množství informací mimo naši 3D dimenzi. Vytváří skalární vlny a přijímá je, pokud je naladěna na „frekvenci“. Díky této super pokročilé technologii uvnitř našich buněk se neztratí žádné informace.

Dar mentální síly pochází od Boha, božského bytí a pokud soustředíme svou mysl na tuto pravdu, dosáhneme souladu s touto velkou mocí.

Nikola Tesla

Náš mozek je takový tuningový stroj. Informace nejsou uloženy v našem mozku. Náš mozek je „rozhraní“ vytvářející spojení s vyšší dimenzí. EM pole vytvořené naším mozkem a srdcem způsobuje rezonanci všech buněk v našem těle. Každá struktura DNK toto pole posiluje.

Voda je ovlivněna skalárními vlnami. Při tvorbě mikroklastrů rezonuje se skalárními vlnami (Lidské Srdce – Kosmické Srdce – Srdce není Pumpa – Elektřina – Vývoj Humanity – Čtvrté Skupenství Vody – EZ Voda). 70% naší planety je pokryto vodou a naše tělo je také vyrobeno ze 70% vody. Lidé mají kolektivní vědomí a kolektivní paměť. Laboratoře, jako je laboratoř PEAR na Princetonské univerzitě, Ústav noetických věd a dalších věd, provádějí experimenty, aby zjistily, jak hluboce vědomí (naše mysl) jsou spojeny s strukturou fyzické reality. Experimenty a empirické údaje prokázaly, že jsme navzájem propojeni. Naše myšlenky a emoce ovlivňují všechny a všechno. Projekt globálního vědomí ukazuje několik desítek takových systémů, které se nazývají generátory náhodných čísel. Tyto generátory jsou rozmístěné po celém světě. Při globální události, se vyskytují anomálie na těchto generátorech. Větší polarizace lidské reakce znamená větší výchylky. Nejvíce známé jsou výchylky během útoků z 11. září 2001, zejména 5 minut po útoku, kdy zpráva proběhla celosvětově všemi medii.


Pokud je mnoho lidí v mysli soudržných, souvislých, jako je laser, může se změnit i počasí.

HAARP je Zbraň skalárních elektromagnetických vln. Je schopen manipulovat s počasím a je nebezpečný pro naše zdraví. Na tomto obrázku jsou vidět typické vzory HAARP. Tyto vzory nejsou přirozené a jsou vytvořeny člověkem. HAARP je pokročilý model super výkonného ionosférického ohřívače, který může způsobit oteplování Země a mít účinek globálního oteplování.

Typické vzory HAARP

Skalární energie

KONVERGENCE dvou elektromagnetických frekvencí (EMF) ze dvou opačných směrů produkuje skalární energii. ZRUŠENÍ volných pohybů těchto EMF je udržuje na jednom místě: Skalární energie je stacionární energie. KONCENTRACE skalární energie poskytuje zdravotní výhody, když se k němu člověk přiblíží.

Naše tělo je ze 70% voda a náš mozek je z 90% voda! Jsme lidská bytost, ale také VODNÍ BYTOST! Proto je kvalita VODY přítomné v našem těle velmi důležitá pro naše zdraví. Kvalita vody v našem těle je skutečně KRITICKÁ! Kvalitní VODA dává dobré zdraví, špatná VODA dává špatné zdraví!

Před 100 lety dokázal Nicola Tesla demonstrovat existenci skalární energie. Tesla pojmenoval Skalární energii jako Radiant Energy (Speciální Dodatky – Nikola Tesla – Radiantní Energie – Vytvořte si Vlastní). V posledním desetiletí se díky průzkumu potenciálu skalární energie stalo snadno použitelné pro zdravotní přínosy.

Scalar Waves: WHAT CAN SCALAR WEAPONS DO? / Skalární vlny: CO MOHOU DĚLAT SKALÁRNÍ ZBRANĚ?

Revoluční objev kvantové vědy – Úžasné výhody pro naše zdraví!

Na základě nejnovějších objevů v kvantové vědě Skalární energie vždy existovala od počátku věků. Poprvé skalární energie byla představena ve čtyřech průlomových rovnicích v polovině 19. století skotským matematikem James Clerk Maxwell a prokázal ji před 100 lety Nikola Tesla. Vědci z Institutu Maxe Plancka v Německu zjistili, že skalární energie aktivuje živé buňky. Úroveň buněčné energie a energie těla se zvyšuje pomocí skalární energie. Aby každá buňka fungovala normálně, vyžaduje energii 70-90 milivoltů a můžeme to ověřit pomocí spektrogramu. Skalární energie může chránit naši DNA před poškozením, zlepšit propustnost buněčné stěny a je užitečná při léčbě rakoviny. Skalární vlny zabraňují absorpci noradrenalinu nervovými buňkami PC 12, snižují zánět, podporují hromadění buněk, zlepšují oběh, imunitní a endokrinní systémy. Mají také schopnost zabíjet bakterie, parazity, zlepšovat buněčnou výživu a detoxikaci. Skalární energie má velký význam pro lidské zdraví a má široký prostor pro nastolení nové éry ve farmaceutickém životě.

Bioelektrické pole

Skalární energie POSILUJE VAŠE BIO-ELEKTRICKÉ POLE Lidské tělo ze své podstaty nese energetický náboj Tento elektrický náboj může být oslaben věkem, nedostatkem výživy, únavou, psychickým a emocionálním stresem Bioelektrické pole je neustále bombardováno umělou kontaminací umělými elektromagnetickými polemi (mobily, mikrovlnné trouby, dráty vysokého napětí, špinavá elektřina, WiFi, 3G, 4G, 5G, WiMax, 60 GHz 802.11 ayEMF a 5G Zabijí Celý Biologický Život).

Pokud použijete skalární energii, bude mít frekvence tendenci zůstat v objektech neomezeně, například u předmětů, které nosíte, a doplňků, které přijímáte. Energie je zadržována a přenášena přes krystalické struktury v těle. Například krystalické struktury v každé buněčné stěně a struktury tekutých krystalů v kolagenové síti zahrnující veškerý prostor mezi buňkami jsou schopné pojmout náboj. Pokud si přečtete knihu Lessons from the Miracle Doctors od Jon Barron „Poučení od zázračných lékařů“, uvidíte fotografie demonstrující účinky doplňků stravy naplněných skalární energií. I když je vložená skalární energie přednastavenou pevnou frekvencí, nabízí tři obrovské výhody: pohodlí, denní dodávku a efektivitu nákladů. Protože skalární energie je tak odlišná od standardní elektromagnetické energie, kterou znáte, stojí za to ji prozkoumat dále.

Conversations With Dr. Cowan & Friends | Ep6: Dr. Gerald Pollock – Konverzace s Dr. Cowanem a přáteli Ep6: Dr. Gerald Pollock

Co je to skalární energie a jak funguje skalární energie?

Skalární energie je podélná energie, která na rozdíl od příčné trojrozměrné energie (nahoru / dolů, doprava / doleva, zezadu / zepředu) moduluje ve směru, kterým jde, akordeonově, podél osy času, 4. dimenze.

Existují v zásadě dva druhy energie – energie elektromagnetických vln (světelné vlny, zvukové vlny, elektrický proud atd.) A energie skalárního stojatého vlnění. Dnes se skalární energie používá ve všem, od výzkumu zbraní po ochranu DNA, pomáhá eliminovat buněčný odpad a zlepšuje oběh, imunitu a dokonce i paměť. Skalární vlny jsou vytvářeny dvojicí identických vln (obvykle nazývaných vlna a její protivlny), které jsou fyzicky identické, ale časově mimo fázi. Proto vypadají a chovají se úplně odlišně od standardních Hertzianových elektromagnetických polí: jsou více podobná polím než vlnám. Místo toho, aby běžela po drátech nebo vystřelovala paprsky, má skalární energie tendenci „zaplňovat“ své 2 prostředí a může procházet pevnými objekty bez ztráty intenzity. To se stává velmi důležitým z hlediska vývoje technologie pro vkládání objektů.

Jak fungují buňky v našem těle?

Každá buňka v našem těle má na své plazmové stěně elektrický náboj. Uvnitř je pozitivní, venku je negativní. Tento náboj se označuje jako transmembránový potenciál buňky. Ve zdravých buňkách je tento potenciál 70-90 milvoltů (mV). Choré buňky mají velmi nízký transmembránový potenciál (rakovina je kolem 15-20 mV). Aby nemocné buňky přežily, musí nadprodukovat a vytvářet nádory spojené s většinou nemocí.

U rakoviny bylo prokázáno, že onemocnění lze zastavit obnovením energetické hladiny mitochondrií v buňkách. A naopak, nízké energetické hladiny mitochondrií jsou základní příčinou samoindukujících rakovinných procesů (Elektromagnetické Účinky na Mitochondrie).

Jak ovlivňuje energie naše těla?

Většina elektrických zařízení (televize, počítače, mobilní telefon, mikrovlnná trouba, 4G, 5G) vyzařuje umělé pulzní frekvence a interferuje s membránovými potenciály a základními mitochondriemi v buňkách těla. Mitochondrie jsou odpovědné za biochemické procesy dýchání a výroby energie v buňce. Docela důležité věci! Expanzivní a kruhový pohyb skalární energie nabízí typ ochranného štítu kolem těla, který odstraňuje a ruší účinky uměle vytvořených frekvencí na tělo (5G – Dr. Marco Ruggiero, PhD, MD – Fraktální Anténa – DNK – Mikrobiom – Molekulární biologie – Kvantová biologie – Exosomy).

Naštěstí je celkem snadné „vložit“ nastavenou frekvenci hojení do produktu nebo předmětu. Pokud použijete skalární energii, bude mít frekvence tendenci zůstat v objektu neomezeně dlouho (pokud není přepsána silnější frekvencí). Toho lze dosáhnout pomocí předmětů, které nosíte, jako jsou třeba přívěsky skalární energie, orgonitové přívěsky a zařízení na skalární energii.

Funguje skalární energie opravdu?

Všechno je o frekvenci! Jsme bytosti energie a frekvence. Pokud všechny buňky v našem těle vibrují a vytvářejí membránový potenciál 90 mV, pak by teoreticky nemělo dojít k žádnému onemocnění. Ale vibrace našich buněk lze snadno snížit, člověkem vyrobenými elektromagnetickými polemi, silnými negativními emocemi, znečištěním ve vzduchu a vodě a dalšími. Někdy má smysl našim buňkám trochu pomoci. Skalární energie je jedním ze způsobů, jak našim buňkám pomoci, meditace je další, jemný dotyk rukou na uzdravení, zařízení PEMF (Řešení – Léčba s Pulzním ElektroMagnetickým Polem PEMF – Přirozené harmonické pole Země a lidské tělo). Možnosti jsou stále více dostupnější (Slunce – 5G Satelity – Terapie Červeného a Infračerveného Světla – 660 nm – 850 nm).

Ať všechny buňky ve vašem těle vibrují, napájejte své mitochondrie membránovými potenciály 90 mV a mějte se dobře!

Každý atom je torzním generátorem

Atom je ve skutečnosti vír energie éteru, kde se záporně nabité elektronové mraky tlačí pomocí Biefield-Brownova efektu směrem ke kladně nabitému jádru. Geometrie je hlavním faktorem v kvantové říši, protože představuje přirozenou formu, kterou vibrace vytváří ve fluidním médiu (Srdce a krevní oběh – Chestahedron – Posvátná Geometrie – Kosmické Srdce – Rudolf Steiner – Torus).

Tyto přirozeně se vyskytující éterové vibrace způsobí, že atomy, které se uvolňují z malé trysky, se shromažďují v dokonale geometrických mikroklastrech, které samy o sobě fungují jako jeden velký atom (Zvláštní Dodatky – Devět je číslo Vesmírů). Tyto vibrace jsou také zodpovědné za tvorbu kvazikrystalů, kde se rychle ochlazená kovová slitina formuje do geometrické struktury, kterou nelze vytvořit jednotlivými atomy „částic“, ale pouze atomy, které se spojují do většího celku.

Klíčem je opět to, že tyto geometrické formy jsou vytvářeny vibracemi. Aby tato vibrace mohla nastat, musí atom neustále absorbovat a současně vyzařovat éterickou energii. Jak tato vibrace pokračuje, atom odhodí torzní vlny do okolního éteru.

To znamená, že každý atom je torzním generátorem a v závislosti na jeho celkové „spinové polarizaci“, tj. Zda je v jeho elektronových mracích větší množství pravotočivého nebo levotočivého otáčení, bude objekt generovat buď levotočivý, nebo pravostranné torzní vlny.

Větší „hromadné“ seskupení atomů do běžných fyzických objektů se samozřejmě řídí stejnými pravidly.

Je zřejmé, že kterýkoli z platonických těles by byl v této kategorii, ale jiné tvary mohou využívat torzní vlny, aniž by nutně byly platonickými tělesy. Dr. Victor Grebennikov prostřednictvím studie hmyzu objevil takové jevy v „dutinovém strukturálním efektu“ nebo CSE. Nebo překvapivým výzkumem Dr. Goloda, Dr. Krasnoholovetsa, Joe Parra a dalších o síle tvaru pyramidy využít torzní energii.

Nikolai A. Kozyrev

Nikolai A. Kozyrev se narodil 2. září 1908 v ruském Petrohradu Julii a Alexandru Kozyrevovi. Jako mladý muž se Kozyrev chtěl stát astrofyzikem a následně byl přijat na Leningradskou univerzitu, kde získal tituly z fyziky a matematiky. Po maturitě v roce 1928 pokračoval Kozyrev v postgraduálním studiu na observatoři Pulkovo, kde prováděl astronomická pozorování, která měla hluboké a dalekosáhlé důsledky. Jedním z Kozyrevových objevů bylo, že sluneční skvrny přesahovaly povrch Slunce a že střed Slunce je dutý a spíše chladný. Kozyrev dospěl k závěru, že je to skalární energie, která pohání Slunce a následně je zodpovědná za sluneční jev, jako jsou sluneční skvrny.

Kozyrev se domníval, že interakce času s látkou je zodpovědná za generování energie hvězd ve vesmíru. Zjistil, že skalární energie je spirálovitá energie, která je sama o sobě „tokem času“, který působí na éter, aby generoval energii pro hvězdy. Tato teorie byla mnohokrát prokázána, protože skalární energie je nyní uznávána jako fázově konjugovaná dvojitá spirála, která je skutečně spirálovitá a podle toho působí na ether – základní částice vesmíru – za účelem vytvoření fyzické hmoty, jako jsou hvězdy. Tento vznešený proces je zodpovědný za geometrii vesmíru.

Kozyrev vyvinul a využil dalekohledy schopné zaznamenat skalární energii vyzařovanou z hvězd. Kozyrev poznamenal, že skalární světlo z hvězd daleko překračuje akceptovanou rychlost světla spektra elektromagnetické energie, a proto mohl Kozyrevův dalekohled detekovat skutečnou polohu hvězd v reálném čase. Zatímco konvenční pozorování, která využívala elektromagnetické spektrum k interpretaci informací z hvězd, odhalila minulou polohu hvězd.

Kozyrev pozoroval, že skalární energie vyzařovaná z hvězd měla rychlosti miliardkrát větší než elektromagnetická rychlost světla. Toto pozorování sloužilo k prokázání skutečnosti, že skalární energie existuje jako spojení mezi hvězdami a Zemí a že toto již existující spojení je zodpovědné za okamžitou rychlost i okamžitou komunikaci mezi hvězdami a Zemí. To znamená, že již existující spojení hvězd se Zemí dokazuje, že vesmír je hologram, přičemž všechny body jsou vzájemně propojeny, a proto jsou okamžitá rychlost i okamžitá komunikace ve vesmíru normou prostřednictvím spektra skalární energie. Závěrem Kozyrevova pozorování poukazují na skutečnost, že skalární energie přesahuje čas a prostor, protože vesmír využívá životní sílu k okamžité komunikaci se sebou.

Kozyrev a gravitace

Kozyrev také prokázal, že silové pole skalární energie mělo přímý vliv na váhu předmětů, které ho vedly k závěru, že skalární energie je příčinou gravitace. Experimenty byly prováděny s gyroskopy, které odhalily pokles hmotnosti, když byl gyroskop otočen proti směru hodinových ručiček současně s silou proti směru hodinových ručiček Coriolisova jevu na severní polokouli. Kozyrev dospěl k závěru, že Coriolisův efekt dodával gyroskopu další skalární energii, která sloužila ke snížení hmotnosti objektu. Fenomén změny hmotnosti je v experimentech s gyroskopem běžný a Kozyrevovy výsledky byly nezávisle replikovány. Kozyrev dále navrhl, že kosmický let by byl proveditelný, kdyby byla využita skalární energie, což by umožnilo antigravitační pohon za účelem překonání jakéhokoli časového nebo prostorového omezení.

Varování

Nikola Tesla byl prvním vědcem, který dokázal vyvolat zemětřesení pomocí skalárních vln. Některé země nyní používají skalární EM zbraně jako nástroj k šíření strachu. Tyto vlády z velké části si však neuvědomují, že v neviditelné říši jsou tvorové neuvěřitelné síly připraveni soudit je za jejich zločiny.

Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych.“ (Skutky 17:31) Boží andělé vykonají jeho soud. Žádná zbraň vyrobená člověkem, člověka nedokáže bránit proti těmto tvorům sídlícím v duchovní dimenzi mimo náš prostor.

TESLA PATENT 1,119,732 APPARATUS FOR TRANSMITTING ELECTRICAL ENERGY.

Nikola Tesla – Aparát pro přenos elektrické energie patent 1.119.732 Patentováno 1. prosince 1914

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP