5G Satelity jako Zbraň – Směrované, Mikrovlnné, Energetické Zbraně – Laserové Zbraně

Mikrovlnné zbraně

Mikrovlnné zbraně, 5G je v mikrovlnném rozsahu, který je obecně definován mezi 300 MHz a 300 GHz, což je RF, vaše Wi-Fi, 2G, 3G, 4G a 5G. Nejenom Vaše Wi-Fi může být použita jako zbraň proti Vám, ve spojení s BigData, biometrikou, zneužitou A.I. jsou daleko sofistikovanější útoky.

Ministerstvo obrany (DOD) definuje zbraně s řízenou energií (Directed-Energy Weapons) takto: „DE je zastřešující pojem pokrývající technologie, které produkují paprsek koncentrované EM energie nebo atomových nebo subatomových částic. DE zbraně jsou systémy využívající DE primárně jako přímý prostředek k poškození nebo zničení protivníka, vybavení a personálu. DE válčení jsou vojenské akce zahrnující použití DE zbraní, zařízení a protiopatření, která způsobí buď přímé poškození nebo zničení protivníka, vybavení a personálu, nebo zjistí, využijí, omezí nebo zamezí nepřátelskému použití EMS, zničením a narušením.“

Elektromagnetické Systémy

 • Laserové Zbraňové Systémy – (Laser Weapon Systems) – General Atomics Electromagnetic Systems, GA-EMS – transformuje inovativní koncepty do průlomových elektrických zbraňových systémů a sledovacích systémů na podporu bojové síly.
 • Satelitní a Kosmické Systémy – (Satellite and Space Systems) – General Atomics Electromagnetic Systems, GA-EMS – navrhuje a staví nákladově efektivní, flexibilní malé satelitní platformy, užitečná zatížení a integrované podpůrné systémy, které (zákazníkům) pomáhají předvádět nové technologie, zahajovat nové mise, sledování a kontrolu. 5G satelity jsou stejně vyrobeny.
 • Baterie, Napájecí a Energetické Systémy (Batteries, Power and Energy Systems)
 • Železniční Zbraňové Systémy (Railgun Weapon Systems)

Lasery a Mikrovlny

Jsou dva základní typy DEW a to Lasery a Mikrovlny. Mikrovlny a lasery jsou součástí elektromagnetického spektra. Jsou vyrobeny ze stejné elektromagnetické energie, která se skládá ze světla a rádiových vln.

Tuto energii lze vysvětlit pomocí vlnové délky nebo frekvence. Čím kratší je vlnová délka jakéhokoli energetického pole ve spektru, tím vyšší je jeho frekvence. Na spodním konci spektra jsou nízkofrekvenční rádiové vlny dlouhé tisíce kilometrů. A na druhém konci spektra jsou světelné vlny, které mohou mít velikost zlomku atomu.

Pro snadnější identifikaci jsou skupiny po sobě jdoucích frekvencí ve spektru rozděleny do rozsahů. Frekvence v těchto rozsazích se mohou překrývat, což znesnadňuje orientaci. Protože lasery mají kratší vlnovou délku než mikrovlny, vibrují při vyšší frekvenci. Lasery a mikrovlny jsou pouze odlišnými aspekty přesně stejné energie. Jediný rozdíl mezi nimi je jejich frekvence.

Další okolnost je síla. Vysoce výkonné mikrovlnné zbraně (HPM) a mikrovlnná trouba fungují na stejné frekvenci / vlnové délce. Jediný rozdíl mezi nimi je úroveň výkonu. Podobně laserové pero a vysoce výkonný laser mají stejnou frekvenci, ale úroveň výkonu vysoce výkonného laseru je mnohem vyšší.

Koncept laserů, mikrovln a jiných typů DEW používající přesně stejné energetické pole, ale při různých frekvencích. Jedna jediná zbraň může být použita k využití při různých frekvencí a energií k výrobě mikrovln, laserů a dalších efektů. Díky této funkci jsou reostatické (škálovatelné nebo laditelné).

Mikrovlnné zbraně sestávají v podstatě ze dvou hlavních technologií. První jsou zařízení milimetrových vln, která mohou být zaměřena na cíl na velké vzdálenosti a vyvolávají pocit pálení. Příkladem je Aktivní Systém Potlačení (Active Denial System – ADS). Druhým je elektromagnetická bomba (e-bomba, elekromagnetický puls – EMP), která může zničit elektronické obvody, komunikační sítě a poškodit organickou hmotu na dálku s nejaderným elektromagnetickým výbuchem (puls).

Lasery se skládají ze dvou základních skupin. Nízkoenergetické lasery, které lze použít k narušení zraku, a vysoce výkonné lasery, které lze použít na lidi a materiál. Oba lasery a HPM tedy mohou být použity proti lidem nebo proti zařízením.

DEW podléhají difrakci, což je v podstatě snížení soustředěné energie způsobené rozptylem jejich energie v atmosféře. Čím kratší je vlnová délka, tím menší je difrakce.

Laserové vlnové délky jsou asi 10 000krát menší než mikrovlny. Proto jsou vhodnější pro přesnost na velké vzdálenosti, protože se rozptylují 10 000krát méně. Difrakci lze využít ve prospěch operátora. Například, pokud by bylo třeba ozářit velkou oblast, mohlo by to dosáhnout vysoce výkonných mikrovln, jako je e-bomba.

DEW Nabízí Následující Funkce

 • Mají špendlíkovou přesnost.
 • Nabízejí nízké náklady na použití a údržbu.
 • Mají prakticky neomezenou kapacitu zásobníků.
 • Lze jimi snadno sledovat, zaměřovat a střílet pomocí sofistikovaných senzorů.
 • Podle naladění, mohou nebo nemusí být smrtelné.
 • Mohou pracovat za všech povětrnostních podmínek.
 • Mohou zasáhnout více cílů.
 • Omezují vedlejší poškození.
 • Jejich energie putuje rychlostí světla.
 • Jejich energie může procházet zdmi ve vzdálenosti stovek metrů nebo dokonce mil.
 • Jsou tiché (tichá válka) a nabízejí věrohodné popření jejich použití.

Kromě toho jsou škálovatelné, což znamená, že jediná zbraň může být konfigurována tak, aby produkovala množství efektů úpravou její síly nebo frekvence. Některé zahrnují únavu, závratě, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, křeče, epileptické záchvaty a dočasnou paralýzu.

Mezi další účinky patří: vibrace vnitřních orgánů, vaření vnitřních orgánů, šedý zákal, pocity pálení, řízené zahřívání celého těla za účelem vzniku hypertermie nebo horečky, bolesti hlavy a ztráta krátkodobé paměti nebo kognitivních procesů. Mohou být dokonce naladěni, aby způsobili smrt srdeční zástavou nebo rakovinou. Tuto energii lze přenášet přesně na velké vzdálenosti (v některých případech mnoho mil). 5G, tyto zbraně mohou projít většinou nestíněných struktur s malými obtížemi. Jejich použití je prakticky nezjistitelné náhodným pozorováním.

Tyto zbraně jsou namontovány na platformách, které byly popsány jako fyzické struktury používané k podpoře nebo dodávce zbraní. Zbraňovou platformou může být raketa, letadlo, loď, telekomunikační věž, vozidlo atd. Zjevně existují jiné platformy, jak je popsáno v Journal of California Law Enforcement, které odhalilo v lednu 2002, že nejen HPM může být zabudován do dodávky, ale existují vysoce přenosné zbraně velikosti kufru a připomínají rádia. Takové zbraně, jak nám říká časopis, nabízejí skryté vlastnosti a použití. Kvůli vynálezu těchto zbraní již není nutné umístit vojenskou sílu nebo vraha do blízkosti cíle.

Sledování a Řízení Palby

Většina zbraní se zaměřenou, směrovanou energii vyžaduje systém přírůstku energie, sledování, zaměřování a řízení palby (ATP / FC). Mnoho výzkumu FTP / FC bylo provedeno Strategickou Obrannou Iniciativou (Strategic Defense Initiative – SDI) pro Vesmírný Laser ( Space-Based Laser – SBL), který začal v polovině 80. let a pokračuje dodnes.

Systémy ATP / FC umožňují DEW zasáhnout velké množství cílů umístěním paprsku zaměřené energie na každý cíl zvlášť. Existují široké spektrum senzorů, které detekují obecné činnosti, a rafinované senzory, které poskytují přesnější pohled na cíl. Tyto senzory jsou obvykle infračervené lasery s nízkým výkonem, které se dobře šíří atmosférou.

Širokoúhlé (široké) senzory se používají k detekci určitých činností, které se pak předávají rafinovanějším senzorům, které mohou být spojeny s počítačem, s rozhodovacím algoritmem, s BigData, nebo se zneužitou A.I. Informace jsou předávány od širších senzorů k přesnějším senzorům v řadě. Všechny tyto senzory mohou být autonomní (samořídící).

Různé senzory se používají během různých fází, které zahrnují přírůstek energie, sledování, směrování a řízení palby. Například pro rakety infračervené senzory detekují tepelný podpis střely během akviziční fáze. Jiný senzor by určil jeho dráhu letu během fáze sledování. Ve fázi zaměřování by další senzor našel určitý bod na raketě a vystřelil do tohoto bodu paprsek energie.

Poté během fáze řízení palby jsou výsledky zásahu přeneseny zpět na jednotku FTP / FC k posouzení. V této době může počítačový algoritmus, zneužitá A.I. obsahující předem naprogramované sady instrukcí určit další postup na základě výsledků. Poté je vybrán další cíl a proces začíná znovu. Některé systémy obsahují funkci, která jim umožňuje upřednostňovat cíle.

Ve svém plánu zaměřeném na energii z roku 1984 zahrnoval SDI vývoj systémů ATP / FC pro budoucí zbraně se zaměřením na energii, včetně vytvoření systémů pro sledování cíle v rozsahu až 3 000 mil v přesnosti průměru asi 4 palce. Dalším úkolem bylo vytvořit počítačový algoritmus pro zpracování ATP / FC alespoň 100 simultánních cílů rychlostí alespoň dvou ran za sekundu a poté provést vyhodnocení poškození u každého z nich.

Některé Příklady Zbraní Propagované Armádou

Historie Prodeje, Výrobců Moderních Zbraňových Systémů

Za posledních 30 let se výrazně zvýšil rozsah dostupných zbraní na kontrolu davu a Směrovaných Energetických Zbraní. Tyto zbraně jsou teď jedničkou na trhu. Také se zvýšil počet společností a zemí, které je dodávají. Například autoritativní referenční práce v 70. letech 20. století, jako jsou Jane’s Infantry Weapons (1978) a Dewar (1979), identifikují pouze 13 společností v 5 zemích (pouze 2 z nich, Izrael a USA, byly mimoevropské), které dodávali zbraně kontroly davu. Do roku 1999 bylo 10 z 15 zemí EU zapojeno do výroby, dodávky nebo distribuce zbraní pro kontrolu davu, energetické zbraně. Toto číslo se rozrostlo na více než 369 hlavních výrobců, dodavatelů nebo distributorů ze 40 zemí.

Ministerstvo obrany vyvinulo zbraň na ovládání davu, zařízení zvané jako Active Denial System (ADS). Více jak 55 států používá tento systém jako náhradu smrtelných zbraní. ADS pracuje tak, že střílí mikrovlnný výkonný paprsek s vlnovými délkami až 95 GHz na cíl, člověka, dav – to jsou milimetrové zbraňové systémy, mikrovlnná radiace. Vše se řídí pomocí softwaru. Je zde uživatelské grafické rozhraní. Můžete nastavit výkon, frekvence, dosah, rozptyl, tyto možnosti jsou i s 5G a částečně i s 4G. Každý, kdo se chytí do paprsku, bude mít pocit, že jemu, jí hoří kůže. Mikrovlnná radiace okamžitě Vaši kůži ohřeje na 55 °C. Vlivem účinků vysokofrekvenčních mikrovln se zmagnetizuje Vaše krev, která obsahuje železo. Krev přenáší náboj, radiaci dále do těla a tento pocit hoření pokračuje da Vašich vnitřních orgánů, máte pocit, že jste v plamenech. Čim déle, tím víc energie, tím víc zdravotních rizik až případná smrt. Člověk reaguje již od první sekundy, když je v tomto radiačním paprsku. Po vypálení se paprsek zastaví nebo je možno načasovat paprsek za kolik sekund, minut se má vypnout. Tato zbraň pracuje na frekvencích až 95GHz. 5G vychází z vojenské techniky, je škálovatelná (fázové pole, digital beam forming) a pracuje na stejných frekvencích nebo jiných frekvenci a to dle typu aplikace.

Pokud máte smůlu, že budete stát, když vás 5G zasáhne, protože zrovna bude ve spojení s jiným vysokorychlostním zařízením 5G, budete mít podobné pocity. A co když v tom paprsku bude stát Vaše dítě, vezměte si to na svědomí? Americké ministerstvo obrany vysvětluje: „Pocit se rozptýlí, když člověk vyskočí z paprsku.“ – A co dlouhodobé zdravotní rizika, poškození orgánu, stačí jen chvilka nepozornosti. 5G, ADS, DEW Vás pomocí fázového anténního pole může sledovat, takže nemusíte vyskočit. Pocit je natolik intenzivní, že způsobí téměř okamžité reflexní působení cíle k útěku z paprsku. Tato technologie může vyvolat dlouhodobé zdravotní rizika, nebo i smrt, to je důvod proč hodně států tuto technologii mají jako náhradu smrtelných zbraní.

Aktivní Infrazvukové Systémy Ptačího Popírání a Metody Popírání Ptáků – Patent US20140185414A1

Aktivní neletální infrazvukový systém pro odepření přístupu všech druhů ptáků do kritických oblastí, zejména v oblastech kolem letadel a dalších vysoce hodnotných systémů. Tento systém může být použit i proti lidem. Systém zahrnuje množství generátorů infrazvuku, které vysílají kontinuální infrazvukové signály, aby vytvořily infračervenou aktivní zónu bez ptáků, bez lidí v obvodu chráněné kritické oblasti, tzv. mrtvou zónu. Dále je aktivní infrasonická bariéra sestavena uvnitř vyloučené oblasti obklopující aktivní zónu bez ptáků, lidí pomocí infrazvuku, aby tlumila všechny nízkofrekvenční zvukové vlny vycházející z kritické oblasti a jejích obvodů. Tam, kde to situace dovoluje, je svatyně pro divoká zvířata přednostně stanovena. Z oblasti lze vyloučit specifické druhy ptáků. Zóna se může nastavit tak, aby přitahovala a chránila, nebo vynucovala vysíláním infrazvukových signálů. Lze simulovat přirozené zvuky, které přitahují typické druhy pro danou geografickou polohu.

Souhrn

Zbraně zaměřené na energii poskytují rychlé nasazení, schopnost hlubokého zásahu, škálovatelnost od smrtícího po nesmrtící, jednoduché zaměřování a sledování cíle, schopnost pracovat za každého počasí, vícenásobné zasažení cíle a projekci na velké vzdálenosti (desítky kilometrů). Mohou také procházet stěnami beze stopy. Poskytují chirurgickou přesnost při rychlosti světla. Tyto zbraně jsou tiché a nabízejí vojenské a donucovací věrohodné odmítnutí jejich použití.

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP