Kvantová Fyzika pro Radikální Revizi – DNA je Biologický Internet – Chromozomy jako Holografické Počítače – 5G a Destrukce DNA

Jsme více elektromagnetické než chemické bytosti. Když to lidi pochopí, povede to k zániku farmaceutického průmyslu. Momentálně na zemí je mediální pandemie, která kryje skutečnou elektromagnetickou pandemii. Existuje mnoho patentů na syntetickou telepatii, tím je nepřímo řečeno, že existuje telepatie a mnohem víc … 5G sítě jsou také o kontrole z genetické úrovně.

DNA je biologický internet

DNA je biologický internet a v mnoha aspektech je lepší než součastný internet věcí a 5G. Ruský vědecký výzkum přímo či nepřímo vysvětluje jevy jako jasnovidectví, telepatii, intuice, spontánní a vzdálené uzdravení, samoléčení, potvrzovací techniky, neobvyklé světlo / aury kolem lidí, vliv myšlení na povětrnostní vzorce a mnohem víc. Kromě toho existují důkazy o zcela novém typu medicíny, ve které lze DNA ovlivnit a přeprogramovat slovy a frekvencemi BEZ vyříznutí a nahrazení jednotlivých genů.

Příroda ani DNA není hloupá

Pouze 10% naší DNA se používá k tvorbě bílkovin. Právě tato podmnožina DNA zajímá západní vědce a je zkoumána a kategorizována. Tento západní přístup, CRISP technika jsou slepé uličky. Dalších 90% je považováno za „zbytečnou DNA“. Ruští vědci však byli a jsou přesvědčeni, že příroda není hloupá, a připojili se k lingvistům a genetikům, aby prozkoumali těchto 90% „odpadní DNA“. Jejich výsledky, zjištění a závěry jsou prostě revoluční!

DNA slouží jako úložiště dat a ke komunikaci

Podle nich je naše DNA nejen odpovědná za stavbu našeho těla, ale slouží také jako úložiště dat a při komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že genetický kód, zejména ve zbylých 90%, dodržuje stejná pravidla jako všechny naše lidské jazyky. Za tímto účelem porovnali pravidla syntaxe (způsob, jakým jsou slova sestavována do frází a vět), sémantika (studium významu v jazykových formách) a základní pravidla gramatiky.

Lidské jazyky jsou obrazem DNA

Zjistili, že zásady naší DNA se řídí běžnou gramatikou a ma stejná pravidla jako naše jazyky. Lidské jazyky se tedy neobjevily náhodou, ale jsou odrazem naší vlastní DNA.

Chromozomy jako holografické počítače

Ruský biofyzik a molekulární biolog Peter Garyaev a jeho kolegové prozkoumali vibrační chování DNA. Závěrem bylo: „Živé chromozomy fungují stejně jako solitonové / holografické počítače využívající endogenní laserové záření DNA.“ To znamená, že se jim podařilo například modulovat určité frekvenční vzorce na laserový paprsek a tím ovlivnili frekvenci DNA a tím i samotnou genetickou informaci.

Budoucí Věda – Vlnový Genom – Kvantová Holografie DNA s Ulrike Granogger

DNA reaguje na jazykové laserové paprsky a na rádiové vlny

Protože základní struktura DNA alkalických párů a jazyka mají stejnou strukturu, není nutné žádné dekódování DNA. Lze jednoduše použít slova a věty lidského jazyka! I to bylo experimentálně prokázáno! Živá látka DNA (v živé tkáni, nikoli in vitro) bude vždy reagovat na jazykově modulované laserové paprsky a dokonce i na rádiové vlny, pokud se používají správné frekvence. To vědecky vysvětluje, proč afirmace, autogenní trénink, hypnóza a podobně mohou mít tak silné účinky na člověka a jeho těla. Je zcela normální a přirozené, že naše DNA reaguje na jazyk. Zatímco slepá, západní věda odřezává jednotlivé geny z řetězců DNA a vkládá je jinde, Rusové nadšeně pracovali na zařízeních, která mohou ovlivňovat buněčný metabolismus prostřednictvím vhodných modulovaných rádiových a světelných frekvencí, a tak opravovat genetické vady.

Lze opravit poškozené chromozomy

Garyaevově výzkumné skupině se podařilo dokázat, že touto metodou lze opravit chromozomy poškozené například rentgenovými paprsky (Lidská řeč – Genetický materiál – Chromozómový Generátor). Dokonce zachytili informační vzorce určité DNA a přenesli ji do jiné, čímž přeprogramovali buňky do jiného genomu. Úspěšně tedy transformovali například embrya žab na embrya mloka jednoduchým přenosem informačních vzorců DNA! Tímto způsobem byla přenášena celá informace bez jakýchkoli vedlejších účinků nebo disharmonií, které se vyskytly při vyřezávání a opětovném zavedení jednotlivých genů z DNA.

Učinná Léčba Downova Syndromu s Vlnovou Genetikou

Světová revoluce a senzace

To představuje neuvěřitelnou světově převratnou revoluci a senzaci! To vše pouhým uplatněním vibrací a jazyka namísto archaického postupu vysekávání! Tento experiment ukazuje na obrovskou sílu vlnové genetiky, která má zjevně větší vliv na formování organismů než biochemické procesy alkalických sekvencí. Nejsou potřeba rekombinované mRDA / mDNA vakcíny ani úpravy genu.

Správná frekvence naváže vědomou komunikaci s DNA

Esoteričtí a duchovní učitelé vědí už věky, že naše tělo je programovatelné jazykem, slovy a myšlenkami. To je nyní vědecky prokázáno a vysvětleno. Frekvence musí být samozřejmě správná. A proto ne každý je stejně úspěšný, nebo to nedokáže vždy se stejnou silou. Jednotlivá osoba musí pracovat na vnitřních procesech a zralosti, aby mohla navázat vědomou komunikaci s DNA. Ruští vědci pracují na metodě, která nezávisí na těchto faktorech, a VŽDY funguje, pokud použijete správnou frekvenci. Každý člověk má unikátní bio rezonanci frekvenci, stejně jako otisk prstu (5G nepotřebuje Čip – Biokodovaná DNA Rezonanční Frekvence k Ovládání Jedince v Matrixu – Amazon – BlackOps – Kontrola Mysli – Google Kvantový Superpočítač – Paralelní Vesmíry – Kopírování Duše).

Věda a rozvinuté vědomí jedince

Čím vyšší je rozvinuté vědomí jedince, tím méně je potřeba jakéhokoli typu zařízení! Člověk může těchto výsledků dosáhnout sám a věda se těmto lidem konečně přestane smát a výsledky potvrdí a vysvětlí. A tím to nekončí.

DNA vytváří magnetizované červí díry

Ruští vědci také zjistili, že naše DNA může způsobit rušivé vzorce ve vakuu, a tím vytvářet magnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty takzvaných Einstein-Rosenových mostů v blízkosti černých děr (zanechaných vypálenými hvězdami). Jedná se o tunelové spojení mezi zcela odlišnými oblastmi ve vesmíru, kterými lze přenášet informace mimo prostor a čas. DNA přitahuje tyto kousky informací a předává je našemu vědomí. Tento proces hyperkomunikace je nejúčinnější ve stavu relaxace.

Stres, obavy nebo hyperaktivní intelekt brání úspěšné hyperkomunikaci

Stres, obavy nebo hyperaktivní intelekt brání úspěšné hyperkomunikaci, jinak budou informace zcela zkreslené a zbytečné. V přírodě se hyperkomunikace úspěšně používá už miliony let. Organizovaný tok života ve stavech hmyzu to dramaticky dokazuje. Moderní člověk to ví jen na mnohem subtilnější úrovni jako „intuici“. Ale i my jej můžeme znovu plně využívat …

Všechny informace pocházejí z knihy „Vernetzte Intelligenz“ von Grazyna Fosar und Franz Bludorf, ISBN 3930243237,

Kvantové Počítače a Prolomení Bankovní Bezpečnosti, Bitcoin – (Quantum Computers Explained – Limits of Human Technology – 2015)
Video je podpořeno Australskou Akademii vědy, která podporuje a propaguje dokonalost ve vědě.

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP