Staroslavěnskaja Boukovice – Čakry a Noty

Přechod z Oktáv do Septim

 • Z latiny a z not známe DO RE MI FA SO LA SI DO – nebo C D E F G A H C – což je tzv. oktává , kde nota C se dvakrát opakuje, je tedy jenom sedm tonů. A proto u mrtvé latiny místo oktávy budeme používat septimy.
 • Sedm not odpovídá jednomu řádku v živé Staroslavjenské boukovici. Boukovice je matice 7×7. Což má hlukové napojení na matematiku založenou na víru (vortex based mathematic) a na číselné řady. Celkem je tedy sedm řad Boukovice stejne tak, jak je sedm základních septim na pianů – Staroslovanská Bukvica – Notový Zápis – Frekvenční Charakteristika.

Boukovice a Čakry

Boukovice Noty a Čakry

Čakry se dají přepsat do not a ty se dají přepsat do Boukovice. Čakry mají svoji frekvenční, vlnově lingvistickou charakteristiku.

 • H – RODový KONtakt – RODničok, oduševnění, poznání utajeného, pro tvoření
 • A – Az – Bůh žijící a tvořící na Zemi
 • G – Odevzdání moudrosti, proud
 • F – Jednota Ducha, sjednocení, příRODa
 • E – Formy života, viditelné a smyslové
 • D – Harmonie vytvořeného, dostatek
 • C – Cíl, spojení zemského a nebeského

Obrazotvorba Boukovice

 • V Boukovici se dá jedno slovo napsat více způsoby, tím se tvoří různé obrazy. Stejně jako v hudbě můžete zahrát rozdílné melodie, obrazy …
 • Každé slovo se dá přečíst foneticky, nebo se dá číst obrazově.
 • Celá Boukovice se dá číst také jako celek.

Boukovice a Srdce

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP