MagnetoGenetické Vakcíny – Umělý Protein – Vypínání a Zapínání Neuronů, Smyslů, Těla a Svalů – DARPA – BioMarkery – Ferritin

Umělé krystaly mění Magnetismus v Těle a můžete s nimi Vypínat a Zapínat Neurony

Ve vakcínách jsou uměle vytvořené proteinové krystaly, které dělají buňky silně magnetickými. Tím se mění magnetismus v těle, v krvi, vede ke krvácení, k poškození mozku … Se změněným magnetismem mohou zapínat a vypínat Vaše neurony, geny, pohybovat svaly … Doslova z lidí mohou udělat zombií, vytvářet z lidí drony nebo robocopy z policistů …

Magnetogenetika je podskupinou vlnové genetiky. Ferritin je molekule pro ukládání železa. Ferritin molekule je do značné míry v každém organismu, v bakterii až po člověka. Pomocí umělého proteinového krystalu se mění uspořádání Ferritinu. Každý vytvořený geneticky kódovaný proteinový krystal obsahuje asi pět miliard atomů železa a generuje magnetické síly, které jsou až o devět řádů silnější než jednotlivé přirozené Ferritové molekule. DARPA financovala několik grantů na výboj Magnetogenetiky, Optogenetiky, Ultrazvuku, Infrazvuku, Milimetrových vln za účelem ovládání nebo vypnutí jedince … Vývoj MagnetoGenetických vakcín s upraveným Ferritinem je financován také MARK and CHAN ZUCKERBERGOVOU PROSTŘEDNICTVÍM BIOHUBU

Magnetogenetika – 5G a mRNA Vakcína …
Magneto Genetické Vakcíny – Umělý Protein – Vypínání a Zapínání Neuronů, Smyslů, Těla a Svalů – DARPA – BioMarkery – Ferritin

Přirozený Ferritin je lehce magnetický

Přirozená Molekula Ferritinu má velmi malý magnetický moment v nanorozměru, protože Ferritin je SuperParaMagnet, přirozený vlnový dipol + a – a přirozeně v harmonii s vesmírem.

Dipol Ant0na, velmi dobře znázorněno ve videu Understanding Electromagnetic Radiation!

SuperParaMagnetismus nanočástice se dá přirovnat k Dipol Antenně s harmonickou vlnou, kde + a – osciluje kolem osy a + – jsou v oscilační harmonii, tím vzniká jen malé momentum, tedy jen lehce magnetický efekt nebo i nulový efekt. Nulový efekt vede ke skalární energii. Nanočástice jsou jen lehce magnetické, analogie je magnetismus hliníku. Hliník je ParaMagnet.

Molekule geneticky upraveného kódovaného proteinového krystalu obsahující Ferritin. Krystal roste v lidském těle, krystalizuje železo, když proroste tělem dá se člověk ovládat i pomocí Infra nebo Ultra zvuku, tedy i frekvencemi 0-20 Hz na velmi velké vzdálenosti. Z jednoho místa na Zemi, můžete zapínat vypínat Zombii lidi …. Krystal obsahuje více než 10 milionů Ferritinu a je schopen mineralizovat železo … Nanočástice jsou schopny projít z krve do mozku přes hematoencefalitickou barieru

Vzdálená Magnetogenetika a Genetické Cílení Magnetoreceptorů

V roce 2015 (Magnetogenetika: vzdálená neinvazivní magnetická aktivace neuronální aktivity pomocí magnetoreceptoru) vynalezli neinvazivní magnetogenetiku, která kombinuje genetické cílení magnetoreceptoru se vzdálenou magnetickou stimulací. Neinvazivní aktivace neuronů byla dosažena neuronální expresí exogenního magnetoreceptoru, proteinu 1 shluku železo-síra 1 (Isca1). V buňkách HEK-293 a v kultivovaných hipokampálních neuronech exprimujících tento magnetoreceptor vedlo použití externího magnetického pole k depolarizaci membrány a přítoku vápníku reprodukovatelným a reverzibilním způsobem, jak je indikováno ultra-vysokým fluorescenčním indikátorem vápníku GCaMP6s.

Stew Peters a Mark Stell: 5G + COVID VAKCÍNA = ZABIJÁCKÝ SPÍNAČ

Magnetickým Polem lze Měnit Aktivitu Neuronů

Kromě toho může magnetogenetická kontrola aktivity neuronů záviset na směru magnetického pole. Po aplikovaném vnějším magnetickém poli může aktivita neuronů vykazovat vzory reakce na toto vnější pole I mimo něj. Aktivace tohoto magnetoreceptoru může depolarizovat neurony a vyvolat sledy akčních potenciálů, které lze opakovaně spouštět se vzdáleným magnetickým polem v záznamu celobuněčné svorky (Whole cell patch clamp).

Magnetická Aktivace Svalových Buněk

U transgenní Caenorhabditis elegans exprimuje tento magnetoreceptor ve svalových buňkách, což svědčí o magneticky závislé aktivaci svalových buněk a dotyku receptorových neuronů. Výhodami magnetogenetiky oproti optogenetice jsou její exkluzivní neinvazivní, hluboká penetrace, dlouhodobé kontinuální dávkování, neomezená dostupnost, prostorová uniformita a relativní bezpečnost (Magnetická Vakcína – Zuckerberb a Biohub – MagnetoGenetiké Krystaly a Dálkové Ovládání Těla a Smyslů – Experimenty – Zacílení Speciálních Buněk).

Inženýrství geneticky zakódovaného magnetického proteinového krystalu (2019)

Magnetogenetika využívá ke studiu a manipulaci chování buněk geneticky kódované proteiny a proteinové sestavy, které jsou citlivé na magnetická pole. Studie ukazují, že mnoho navrhovaných magnetogenetických proteinů neobsahuje dostatek železa pro generování podstatných magnetických sil. Skupina vědců (Engineering a genetically encoded magnetic protein crystal) vyvinula geneticky kódovaný proteinový krystal obsahující feritin, který roste uvnitř savčích buněk. Každý z těchto krystalů obsahuje více než 10 milionů ferritinových podjednotek a je schopen mineralizovat značné množství železa. Když jsou tyto krystaly izolovány z buněk a naloženy železem in vitro, generují magnetické síly, které jsou o 9 řádů větší než síly z jednotlivých ferritinových klecí použitých v předchozích studiích. Tyto proteinové krystaly jsou přitahovány k aplikovanému magnetickému poli a pohybují se směrem k magnetům, i když jsou internalizovány do buněk. Výsledky ukazují proveditelnost inženýrských proteinových sestav pro magnetické snímání. Tím mohou snadno manipulovat s buněčnými aktivitami pomocí vnějších magnetických polí.

Inženýrstvé Proteinové Krystaly činí Buňky Magnetickými

Oblast magnetogenetiky k manipulaci s buňkami používá geneticky kódované proteiny, které jsou citlivé na magnetická pole. Mnoho dřívějších přístupů představovalo přírodní protein pro skladování železa zvaný Ferritin, který se může sám sestavit do „klece“, která obsahuje až 4 500 atomů železa. Ale i při této velké kapacitě pro ukládání železa ferritinové klece v buňkách generují magnetické síly, které jsou pro praktické aplikace milionkrát příliš malé. Chcete-li drasticky zvýšit množství železa, které můžete skladovat spojíte schopnost ferritinu vázat železo s vlastnostmi vlastního sestavení jiného proteinu, nazývaného Inkabox-PAK4cat, který může vytvářet obrovské tvarované krystaly uvnitř buněk. Vědci se zajímali, zda by mohli duté vnitřky krystalů obložit ferritinovými proteiny, aby uložili větší množství železa, které by generovalo značné magnetické síly (REZOTONE 11 – Ochrana před 5G & COVID & SPIKE PROTEIN).

K výrobě nových krystalů vědci spojili geny kódující Ferritin a Inkabox-PAK4cat a exprimovali nový protein v lidských buňkách v Petriho misce. Výsledné krystaly, které po 3 dnech narostly na délku přibližně 45 mikronů (nebo přibližně na polovinu průměru lidských vlasů). Vědci poté rozlomili buňky, izolovali krystaly a přidali železo, což jim umožnilo táhnout krystaly vnějšími magnety. Každý krystal obsahoval asi pět miliard atomů železa a generoval magnetické síly, které byly o devět řádů silnější než jednotlivé ferritinové klece. Zavedením krystalů předem naplněných železem do živých buněk mohli vědci pohybovat buňkami pomocí magnetu.

DARPA – Program ElectRx (Electrical Prescriptions) má cíl modulací aktivity periferních nervů, které přenášejí příkazy do všech orgánů a svalů lidského těla a také přenášejí smyslové informace zpět do mozku.

DARPA může ovládat nervový systém, svaly, smysly elektřinou, lasery, zvukovými vlnami a magnety (2015)

V medicíně 21. století lékaři považují tělo za elektrický systém a mohou předepisovat terapie, které mění elektrické pulsy, které procházejí nervy. Stejně jak to dělají DARPA programy. Program ElectRx (Electrical Prescriptions) má cíl modulací aktivity periferních nervů, které přenášejí příkazy do všech orgánů a svalů lidského těla a také přenášejí smyslové informace zpět do mozku. Stimulační metody jsou fascinující svou rozmanitostí. DARPA stimuluje nervy nejen nárazem elektřiny, ale využívají pulsy světla, zvukové vlny a magnetická pole. Tři výzkumné týmy využívající elektrickou stimulaci zaměřenou na bloudivý nerv (nervus vagus), který postihuje mnoho různých částí těla. IEEE Spectrum prozkoumalo medicínský potenciál hackování bloudivého nervu v článku píše: Podívejte se na anatomický diagram a vyskočí na vás důležitost bloudivého nervu. Vagus znamená v latině „putování“ a podle jeho jména se nerv vine kolem hrudníku, břicha a spojuje většinu klíčových orgánů – včetně srdce a plic – s mozkovým kmenem. Bloudivý nerv je jako zadní vrátka zabudovaná do lidské fyziologie, která vám umožňuje hackovat systémy těla (DARPA Hydrogel z Polymerního Řetězce a Elektroniky – Replikující se NanoTechnologie a Hemoglobin – Ovládání Biosenzorů přes 5G Sítě).

Optogenetika zavádí na světlo citlivé proteiny do neuronů, které vypíná a zapíná

Výzkum stimulace založený na světle pochází od startupu Circuit Therapeutics. Nové techniky zavádí na světlo citlivé proteiny do neuronů a poté pomocí světelných pulsů tyto neurony „zapíná“ a „vypíná“. DARPA používá světelné impulsy ke změně nervových obvodů zapojených do neuropatické bolesti.

Ultrazvuk Genetika lze použít ke Stimulaci Neuronů

DARPA k vyladění nervového systému zvukovými vlnami použije ultrazvukovou techniku. Ultrazvuk lze použít ke stimulaci neuronů. Ultrazvuk se šíří biologickou tkání a vyvíjí na tuto tkáň mechanický tlak, který stimuluje specifické mechanosenzitivní kanály v neuronech a způsobuje jejich „zapnutí“ nebo vypnutí (5G Satelity – Akustické Zbraně – Infrazvuk – Ultrazvuk – DEW).

Magnetogenetika a magnetické nanočástice

Magnetickým polem se dají aktivovat, deaktivovat neurony. Jedna z technik je dát proteiny citlivé na teplo do neuronů a poté nasadit magnetické nanočástice, které se vážou na povrch těchto neuronů. Když jsou tyto nanočástice vystaveny magnetickému poli, zahřívají se a aktivují neurony, ke kterým jsou připojeny.

DARPA a uzavřené BioMarkery a změna zdraví Populace

Vypnutí a zapnutí genů, neuronů je jen prvním krokem. DARPA vyvinula systémy „uzavřené smyčky“ schopné detekovat biomarkery, které signalizují nástup onemocnění, a poté automaticky reguluje nervovou stimulací. Cílem všech těchto systémů s uzavřenou smyčkou je umožnit třetím stranám, aby mohli vyhodnotit stav populace a podle toho upravit (Smart Neural Stimulators Listen to the Body).

Zdroje

Ve Vakcínách jsou Uměle Vytvořené Proteinové Krystaly – Krvácení – Vzdálená Magnetogenetika a Genetické Cílení Magnetoreceptorů – Magnetickým Polem lze Měnit Aktivitu Neuronů – Magnetická Aktivace Svalových Buněk – Inženýrství geneticky zakódovaného magnetického proteinového krystaluInženýrstvéProteinové Krystaly činí Buňky MagnetickýmiDARPA může ovládat nervový systém, svaly, smysly elektřinou, lasery, zvukovými vlnami a magnety (2015) – Optogenetika zavádí na světlo citlivé proteiny do neuronů, které vypíná a zapíná – Ultrazvuk Genetika a Stimulace Neuronů – Magnetogenetika a magnetické nanočástice – DARPA a uzavřené BioMarkery a změna zdraví Populace – Doslova z lidí mohou udělat zombií, vytvářet z lidí drony nebo robocopy z policistů …

Spike Protein – Možná Ochrana proti COVID Vakcíně – DNA Internet – Vlnová Genetika a Indukovaná Vlnová Imunita – REZOTONE 11

Následuj nás / Follow us

Jeden komentář u “MagnetoGenetické Vakcíny – Umělý Protein – Vypínání a Zapínání Neuronů, Smyslů, Těla a Svalů – DARPA – BioMarkery – Ferritin”

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP