DARPA Hydrogel z Polymerního Řetězce a Elektroniky – Replikující se NanoTechnologie a Hemoglobin – Ovládání Biosenzorů přes 5G Sítě

Magnetická Hydrogelová Formace

Hydrogel je síť zasíťovaných polymerních řetězců, které jsou hydrofilní (dobře se váže na vodu). Někdy se vyskytují jako koloidní gel, ve kterém je disperzní médium voda. Trojrozměrná pevná látka je výsledkem toho, že hydrofilní polymerní řetězce jsou drženy pohromadě příčnými vazbami (5G a hydrogelový biosenzor: implantabilní nanotechnologie pro použití v COVID vakcínách?).

DARPA vyvinula Hydrogel z Polymerního Řetězce a Elektroniky

Vojenský článek (A Military-Funded Biosensor Could Be the Future of Pandemic Detection) uvádí, že vyvinutý hydrogel pomocí Profusa a DARPA se skládá ze 2 částí – „polymerních řetězců“ a „elektronické součásti“. Elektronika téměř vždy obsahuje kov. DARPA vyvinula Chytrý Hydrogel

Hydrogel se používá pro Tkáňové Inženýrství

Studie z března 2020 s názvem „Poslední pokroky v magnetických citlivých hydrogelech v tkáňovém inženýrství“ (Recent Advances on Magnetic Sensitive Hydrogels in Tissue Engineering) jde do hloubky a analyzuje, jak se magnetické hydrogely (které se vyrábějí pomocí částic na bázi oxidu železa a různých typů hydrogelových matric) používají v biomedicínských aplikacích pro tkáňové inženýrství. Podle programového vzdáleného nastavení se může měnit nebo opravovat tělesná tkáň.

Magnetogenetika, mRNA a Váš Mobil

Ovládání Hydrogelu a Biosenzorů přes Chytré 5G sítě

Magnetické hydrogely jsou vhodnou látkou díky své biokompatibilitě, řízeným architekturám a „inteligentní reakci na magnetické pole na dálku“. Interakce může být třeba přes 5G sítě.Hydrogel s Biosenzory lze dálkově ovládat také pomocí Smart Grid, přes Internet věcí. Internet věcí vede do Internetu fyzických těl zvířat, lidí … Technologie na veřejné scéně je již poměrně pokročilá, což znamená, že skutečná technologie ukrytá v vojenských a klasifikovaných programech je daleko, daleko pokročilejší. Zpráva uvádí:

„Hydrogely byly zavedeny do biomedicínské aplikace, aby poskytly laditelné trojrozměrné lešení pro buněčnou adhezi, migraci a / nebo diferenciaci. Byly také navrženy jako platforma pro řízené uvolňování cytokinů a léčiv ve tkáňovém inženýrství a podávání léků … Nedávno byl magneticky reagující hydrogel, jako jeden druh inteligentních hydrogelů, zaveden do biomedicínských aplikací ke zlepšení biologických aktivit buněk, tkání nebo orgánů. To se připisuje hlavně jeho magnetické odezvě na vnější magnetické pole … Magnetické hydrogely jsou vyrobeny z kompozitních materiálů, které mají biokompatibilitu, biodegradaci a magnetickou odezvu.“ Recent Advances on Magnetic Sensitive Hydrogels in Tissue Engineering

DARPA a GOOGLE – ID PILULKA – Autentizační Mikročip, Lidské Tělo Jako Token

Chytrý Hydrogel a Transhumanismus

Každá technologie může být použita pro dobro nebo zlo. Je zde i možné zneužití, které souvisí s agendou transhumanismu. Studie končí opatrností:

“Kromě toho je třeba věnovat větší pozornost hodnocení farmakokinetiky (pharmacokinetics) / toxikokinetiky (toxicokinetics) magnetických hydrogelů, metabolismu, biodegradace in vivo atd., Které mají velký význam v aplikacích tkáňového inženýrství.”

Koronavirus – Nové vakcíny – Bio Hackování – Zadní Dvířka do Vaší DNK – Nanotechnologie – Kontrola Pomocí 5G

Magneticky řízené Inteligentní Hydrogelové Transformátory

Článek na webu Phys.org s názvem Magneticky řízené inteligentní transformátory na bázi hydrogelu (Magnetically controlled, hydrogel-based smart transformers) popisuje studii prováděnou na magnetickém hydrogelu. V této studii čínský výzkumný tým ukázal důkaz dálkově ovládaného transformátoru (dětské hračky) založeného na hydrogelovém systému s tvarovou pamětí.

STÁLE TO POPÍRAJÍ – KOMPRIMOVANÝ PFIZER

Vzdálená Magnetická Navigace Hydrogelu

Čínský výzkumný tým zabudoval magnetit (Fe3O4, typ oxidu železa) a magnetické nanočástice do polymerní struktury s dvojitou sítí obsahující želatinu. K dálkové změně tvaru hydrogelu použili magnetismus a světlo (Optogenetika). Zpráva uvádí

“Reverzibilní transformace želatinové složky s trojitou spirálou dodala hydrogelu tvarovou paměť a samoléčivé vlastnosti, zatímco magnetické nanočástice poskytovaly funkce fototermálního ohřevu a magnetické manipulace k deformaci hydrogelu pro navigaci v magnetickém poli. Tým pak mohl obnovit deformovaný tvar obnovením tvaru pomocí světelného záření. Zhang a kol. dálkově ovládal procesy tvarové paměti pomocí magneticky poháněného ovládání a tvarové paměti podporované světlem.“

Chytrý prach, Nanotechnologie, 5G, Wi-Fi, Chemtrails, Vakcinace – Transformace Lidí

Může Indukovaná Směrová Navigace vést Transhumanistu Prahou?

Jaké jsou důsledky pro ty, kteří mají v sobě hydrogel – Kolik je způsobů ovládání lidi na dálku – vzhledem k tomu, že jde o ovládání robotů? (Patenty – Od PsyOps k Neurologickým Válkám – Monitorování Lidí pomocí Globální Sítě, např. Telefonní Sítě, Internetu – Claudový Fyziologický Monitorovací Systém)

Magnetické nanočástice jsou účinnými přísadami pro zavedení dálkově ovládaného bezkontaktního ovládání.” Když jsou hydrogely osvětleny světlem blízkým infračerveným paprskem (NIR), budou tyto magnetické nanočástice nepřetržitě přeměňovat světlo na teplo, což způsobí zahřátí hydrogelu. To způsobí reverzibilní deformaci hydrogelu pro aplikace jako volně se pohybující měkké roboty… Tým také použil interakci mezi permanentními magnety a složenými magnetitovými nanočásticemi hydrogelu HG-Fe3O4 k vedení konstruktu pro směrovou navigaci. Pomocí hydrogelu ukázali, jak magneticky indukovaná směrová navigace může vést měkký transformátor bludištěm. Takové experimentální koncepty mají potenciál pro řadu aplikací jako měkké nosiče pro přepravu nákladu pro dodávku a uvolňování léků v biomedicíně.“

Nanoboti berou Železo z Krve

Co je injekčně podáno, může mít silné kovové vlastnosti, nebo vytváří intenzivní magnetické pole – dost na to, aby přitáhlo průměrný magnet na lednici. Jak injekčně zavedená COVID vakcína může přitáhnout magnet přes lidskou kůži? Injekce mohou obsahovat nanoboty, které sklízejí nebo kradou hemoglobin (typ oxidu železa) z krve, aby něco vytvořili. To je docela možné, vzhledem k tomu, že výše uvedená první studie pojednávala o tom, že magnetický hydrogel byl složen z částic na bázi oxidu železa.

Samoreplikující se Nano Technologie

Místo čipu může být injekčně podána nanotechnologie se spoustou nanobotů, které vytvářejí struktury v místě vpichu a prorůstají celé tělo. Pokud nanoboti chtějí vybudovat magnetickou strukturu v těle, musí tito nanoboti pracovat s čímkoliv, co má tělo k dispozici. Snadno dostupným zdrojem magnetického kovu v těle je hemoglobin v krvi, z kterého NanoTech zařízení může dostat železo, aby s ním něco vyrobilo.

5G Sítě Přenáší Signál Biosenzorům v Těle což vede k Transhumanismu

V rozhovoru Alexem Newman a Dr. Carrie Madej diskutují o tom, jak může nanotechnologie zabudovaná do COVID vakcín představovat systém pro podávání léků na vyžádání. „Na vyžádání“ znamená, že někdo musí něco spustit, aby fungovalo, takže otázka zní: co to vyvolá? pH? Vlnová Genetika? Určitá frekvence? 5G? EMF? Ať už je tato kovová nebo magnetická látka v těle, je to jistě nějaký druh biosenzoru, který je navržen pro příjem a přenos signálů.

Žijeme ve skutečně historické době a můžeme být svědky hromadné konverze milionů nebo možná dokonce miliard lidí na člověka 2.0 – Transhumany – se Syntetickou Technologií zabudovanou do lidí … nebo se vrátime k Rodu, Rodině, Národ, Přírodě, Úrodě a Přirodzenosti …

5G, Nanoboti, Očkování vše propojeno …

MagnetickáHydrogelová Formace – DARPA vyvinula Hydrogel z Polymerního Řetězce a Elektroniky – Hydrogel se používá pro Tkáňové Inženýrství – Ovládání Hydrogelu a Biosenzorů přes Chytré 5G sítě – Chytrý Hydrogel a Transhumanismus – Magneticky řízené Inteligentní Hydrogelové Transformátory – Vzdálená Magnetická Navigace Hydrogelu – Může Indukovaná Směrová Navigace vést TranshumanistuMěstem? – Nanoboti berou Železo z Krve – Samoreplikující se Nano Technologie – 5G Sítě Přenáší Signál Biosenzorům v Těle což vede k Transhumanismu

Lidé jsou nyní HACKOVATELNÁ ZVÍŘATA!!!
Yuval Noah Harari je ze Světového Ekonomického fóra, říká že nemáte žádnou svobodnou vůli, chcete to? O nás bez nás. Co uděláte, aby se zastavil DIGITÁLNÍ SATANSKÝ KONCENTRÁK s kontrolou z GENETICKÉ ÚROVNĚ, kde 4G, 5G je páteřní síť???
https://www.weforum.org/people/yuval-noah-harari

Následuj nás / Follow us

Jeden komentář u “DARPA Hydrogel z Polymerního Řetězce a Elektroniky – Replikující se NanoTechnologie a Hemoglobin – Ovládání Biosenzorů přes 5G Sítě”

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP