Insider z Google o hrozbě spojení člověka a stroje. “Dokážeme zkopírovat lidskou duši” – Informační Kvantové Pole – Patenty – Neuroplasticita – PRISM – Naděje

Ve videu se vysvětlují Patenty pro kontrolu z genetické úrovně a jak jsou tyto patenty spojeny s 5G sítěmi, očkováním, se vzdáleným monitorováním Vašeho myšleni, nanotechnologii … Jaký vliv má Signální Inteligence na náš dennodenní život a mnohem víc. Na konci článku je seznam patentů s odkazy, které si můžete přečíst.

Insider z Google o hrozbě spojení člověka a stroje. “Dokážeme zkopírovat lidskou duši”

0:00:00 Přenos vědomí člověka do stroje

Doba sci-fi filmů, která předpovídala přenos vědomí člověka do stroje, se zdála být jen fascinující pohádkou pro dospělé. Autonomní stroj jedná a hovoří tak, že to běžný člověk nerozezná včetně emocí nebo vztahů. Naše myšlenky se přenáší neurony a vytvářejí se spojení zvané synapse (spojení dvou neuronů). Probíráme patenty, které dokáží měnit Vaše myšlení, pomocí myšlenkové soutěže.

Neuroplasticita – mozek se vyvíjí i v dospělosti

Neuroplastické změny mohou proběhnout jak v rámci jednotlivých neuronů, tak v rámci komplexních struktur. Po vážnějších zraněních probíhá cortical remapping. Některá myšlenková spojení vznikají, jiná se obnovují, jiná zanikají. Naše nervové spojení se mění celý život. Neurony, synapce tvoří neuronovou síť, kterou pohánějí elektrické impulsy. Tato síť zpracovává informace v naší hlavě. Elektrické impulsy aktivují různá centra mozku pro řeč, emoce či smyslová vnímání.

Kvantové Počítače a Prolomení Bankovní Bezpečnosti, Bitcoin – (Quantum Computers Explained – Limits of Human Technology – 2015)
Video je podpořeno Australskou Akademii vědy, která podporuje a propaguje dokonalost ve vědě.

0:24:00 Bio Rezonanční frekvence

Geordie Rose je počítačový vynálezce kvantových počítačů pro Google D-Wave. Geordie Rose upřesňuje, jak je možné měřit naši auru. Jak vytváří digitální kopie Vás. Bio rezonanční frekvence je ojedinělá pro každého člověka.

0:29:56 Google patenty

Google si svá poznání schraňuje, privatizuje a monopolizuje do patentů už od roku 1986. Nová Generace počítačů založená na supravodivosti. Pokročilá technologie vládních agentur. Simulovaná realita. Covid vakcíny a Patent Injekčně-implantovatelný transpondér pro naši identifikaci

0:7:02 Program PRISM

PRISM je tajný bezpečnostní program Národní bezpečnostní agentury (NSA) Spojených států amerických fungující od roku 2007 a zaměřený na sledování elektronické komunikace. Informace o programu unikly na veřejnost přičiněním Edwarda Snowdena, který byl externím spolupracovníkem Národní bezpečnostní agentury a bez jejího svolení je poskytl novinářům z novin The Washington Post a The Guardian, které je zveřejnily na 6. června 2013. Podle jeho informací se na projektu podílí řada velkých internetových společností, například Microsoft (od roku 2007), Yahoo! (od 2008), Google (od 2009), Facebook (od 2009), Paltalk (od 2009), YouTube (od 2010), AOL (od 2011), Skype (od 2011) a Apple (od 2012). Společnosti ovšem spolupráci nad rámec vyžadovaný zákony popřely.

0:8:10 Signální Inteligence modeluje přírodu

NSA a Signální Inteligence (SigInt) sbírá všechna data „We have it all“. Fraktální DNA ukládaní dat. Vyspělá technologie

Doslova se snaží proměnit vaši DNA v počítačový server

0:14:10 Jak zjistím, že mi někdo sleduje

0:19:11 – Insider Google Geordie Rose

Insider Google Geordie Rose vynáší střežené informace zevnitř této korporace o tom, jak blízko jsou vědci k průniku do lidského vědomí. Naše myšlenky už nejsouvýsostně a pouze naše. Etika je na tomto poli přebytečnou hodnotou! Je potřeba o těchto věcech mluvit a šířit.

5G nepotřebuje Čip – Biokódovaná DNA Rezonanční Frekvence k ovládání jedince v Matrixu

0:46:37 – Patent – Přístroj a metoda pro dálkovou kontrolu a změnu mozkových vln

Jak daleko musí být dnešní výzkumy, když už v roce 1986 vědci začínali pronikat do podstaty lidského vědomí a naší duše? Dozvíte se více v pořadu.

1:00:39 Bio rezonance

Co když se ale vědomí z biologického mozku zkopíruje a přenese do stroje včetně našich pocitů a emocí? Obsah našeho mozku v terrabitech dat. Přesně to totiž tvrdí insider z Google Geordie Rose. Lidský mozek je schopný se učit určitým tempem. K tomu připočtěme počítače na kvantové technologii. Jakou si vyberete realitu?

1:16:30 Propojeny život a kolektivní vědomí

Pokud nevědomě vypustíme džina z láhve, v jednu chvíli stroje nahradí a daleko předčí naše vědomí a inteligenci. Egoistické chování, stroje nám pak budou diktovat, co můžeme a co nikoli, protože jsme je sami k tomu vycvičili. Propojili jsme chytrá města, systémy v autech a chytrých domácnostech či kancelářských budovách na nové samonosné síti 5. generace (5G). Defragmentace vědomí je systém k ovládání lidí, který vede k transhumanismu. Chcete život v harmonii nebo disharmonii (Vlnový Kvantový Genom – Peter P. Garyaev a Nominace na Nobelovu cenu 2021 – Ústav Lingvistiky Vlnové Genetiky – Vlnová Genetika dokáže Vyléčit jakoukoliv Nemoc)?

Elon Musk – Lide s Telefonem a Kybork

1:05:37 Spojená realita – Syntetická telepatie

Syntetická telepatie vytváří umělý signál, který dokáže Váš mozek dekódovat. Tím osvětluje, že je telepatie. Opět elektrické impulsy, které obtékají lidským tělem vytvářejí určité prvky energie. Jakou si přejeme realitu, naši nebo cizí? Vypustili jsme džina z láhve, kterého naše civilizace není ochotná do láhve vrátit?

1:29:00 – Nahrazení policie a ozbrojených složek Roboty

V blízké době podle Nového Světového Pořádku (New World Order – NWO) chtějí nahradit armádu a policii stroji. 5G je zbraň, páteřní síť Internetu věcí, která slouží ke sledování, kontrole, ovládání lidí bez potřeby policie, nebo armády.

Patenty – Nervové Monitorování Lidí na Dálku – Hlasy do hlavy – Energetické zbraně

https://patents.google.com/patent/US4877027
Systém pro slyšení produkovaného zvuku bez hlasu v hlavě osoby vyzařovanými mikrovlnami

https://patents.google.com/patent/US4858612
Systém pro slyšení simulovaného zvuku vyzařovanými mikrovlnami do sluchového kortexu.

https://patents.google.com/patent/US6011991
Komunikační systém a metoda včetně analýzy mozkových vln anebo využití mozkové činnosti

https://patents.google.com/patent/US6587729
Zařízení pro slyšitelnou řečovou komunikaci pomocí radiofrekvenčního poslechu

DARPA a GOOGLE – ID PILULKA – Autentizační Mikročip, Lidské Tělo Jako Token

https://patents.google.com/patent/US3951134
Přístroj a metoda pro dálkovou kontrolu a změnu mozkových vln

https://patents.google.com/patent/US4395600
Systém a metoda sluchových podprahových zpráv

https://patents.google.com/patent/DE10253433A1/en
Vysílací jednotka myšlenek vysílá modulované elektromagnetické vlnové paprsky do lidského přijímače, aby ovlivňovala myšlenky a chování bez elektronického přijímače

https://patents.google.com/patent/DE3628420A1/en
Zařízení pro reprodukci hlasových informací podprahovou technikou

https://patents.google.com/patent/US6039688
Program pro terapeutickou úpravu chování, kontrolu souladu a systém zpětné vazby

https://patents.google.com/patent/US5211129
Injekčně-implantovatelný transpondér pro naši identifikaci

https://patents.google.com/patent/US7629918
Multifunkční vysokofrekvenční energeticky řízený systém

https://patents.google.com/patent/US6506148
systém nervové manipulace pomocí slabých impulzů elektromagnetickými poli z monitorů

https://patents.google.com/patent/US6219657
Zařízení a způsob vytváření emocí

https://patents.google.com/patent/US5036858?oq=5036858
Způsob a zařízení pro změnu frekvence mozkových vln

https://patents.google.com/patent/US20030171688
Kontrola a ovládání mysli

https://patents.google.com/patent/US7784390
Polovodičová zaměřená energetická zbraň bez ohrožení života

https://patents.google.com/patent/US4011747
Způsob a zařízení pro akustické skenování pomocí vln rozptýlených akustickou mřížkou

https://patents.google.com/patent/US4392379
Ultrazvukové diagnostické zařízení

https://patents.google.com/patent/US4333474
Ultrazvukový zobrazovací systém

https://patents.google.com/patent/US3815409
Zaměřovací zvukový a zobrazovací systém

https://patents.google.com/patent/WO2012164169A1/en
Metoda a systém pozorování

https://patents.google.com/patent/US5781108
Automatická detekce a monitorování (ADAM)

Lidé jako Hackovatelná Zvířata bez Volného Výběru

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP