Google, Facebook, Neuralink jsou zažalování za ozbrojování AI Technologických přenosů, spoluúčasti na genocidě v Číně a ohrožení lidstva zneužitím AI

Google, Facebook, Neuralink jsou zažalová za ozbrojování AI Technologických přenosů, spoluúčast na genocidě v Číně a ohrožení lidstva zneužitím AI. Jedná se o nejvýznamnější a nejdůležitější soudní proces 21. století a má dopad na celý svět. Spolu s jejich společnostmi jsou také obžalovaní generální ředitelé a zakladatelé Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sergey Brin, Larry Page a Sandar Pichai.

Ohrožení lidstva zneužitím umělé inteligence, spoluúčasti a pomoci ve fyzické genocidě uvnitř Číny převodem technologie AI, zapojením se do kulturní genocidy lidstva a ovládáním a programováním lidské rasy pomocí sociálního inženýrství pomocí kódování AI a algoritmické biometrické manipulace AI.

Toto je první fáze prvního soudního řízení. Jsme otevřeni podpoře na globální úrovni. Máme síť tisíců po celém světě a desetitisíce v Číně, kteří jsou svědky a byli v Číně poškozeni technologií obžalovaných a přenosem dat. Níže jsou uvedena fakta o souhrnu podle federálních případů vyňatá z oficiálního dokumentu uloženého v San Diegu v Kalifornii. Chcete-li zjistit podrobnosti o finančních, osobních a nápravných požadavcích na chování, můžete se k věci dostat v databázi federálních soudů.

1. Ohrožování a vyhrožování všem světovým občanů a lidstvu, zneužíváním a ozbrojováním umělé inteligence, kvantového počítání, robotiky, 5G, strojů, chytrých telefonů, inteligentních domů, inteligentních měst, IoT, hologramů, smíšené reality, nanotechnologií, klonování, úpravy genu, kybernetiky, bioinženýrství a vytvoření digitálního mozku umělé inteligence propojeného s vyhledávacím modulem Google s využitím a extrakcí lidských biometrických dat, digitálních biometrických kódů včetně obličeje, hlasu, zdraví, orgánů, neuronových sítí a technologií rozpoznávání těla. To znamená k ovládání lidských myšlenek, akcí, biologie, biometrie, mozkových nervových drah, nervových sítí lidských těl, které přeprogramují všechny lidské bytosti prostřednictvím sociálního inženýrství a bio-digitálního sociálního programování, bez jejich souhlasu, znalostí, porozumění nebo svobodné vůle. Extrakce lidské digitální stopy v rozporu s norimberskými zákony, zákonem FTC (15 USC §§ 41–58 a zapojení do nezodpovědného a nebezpečného výzkumu a vývoje umělé všeobecné inteligence nebo umělé super inteligence, které by mohly zotročit nebo zabít lidstvo nebo poskytnout moc obžalovaným, kteří zotročují lidstvo mnoha způsoby pomocí 5G technologií a dalších rozvíjejících se sítích.

2. Nedbalost a spoluúčast v perzekuci a genocidě milionů lídí v Číně podle čl. 1, 2, 3 a 4 Úmluvy o genocidě a 18 U.S.C.A. § 1091 § 1091. Genocida, která zasáhla aktivisty za demokracie, praktikující Falun Dafa, křesťany, Ujgury, Tibeťany, novináře, soudce, právníky a akademiky uvnitř i mimo Čínu.

3.Přenos a poskytování informaci Číně, čínské vládě a jejím společnostem, převod znalosti, dat, schopnosti a technologie k ozbrojení umělé inteligence, kvantových výpočtů, strojů, robotiky, 5G, biometrie, kybernetiky, bioinženýrství, IoT, počítačového vidění a technologie na sledování člověka a technologií, které mohou Číně poskytnout přístup k Umělé všeobecné inteligenci nebo Umělé super inteligenci, která ohrožuje svět, a celé lidstvo, včetně AI zbraní pro atentát. V rozporu se zákonem o kontrole porušení zbraní a zákonem o odzbrojení [22 U.S.C. 2551 a v rozporu se zákonem o zahraniční pomoci z roku 1961, ve znění pozdějších předpisů [22 U.S.C. 2151, 22 kód USA § 2 752. Koordinace se zahraniční politikou, 22 kód USA § 2 753. Způsobilost pro obranné služby nebo články obrany, 22 kód USA § 2 754. Účely, na které jsou povoleny vojenské prodeje nebo nájem Spojených států; zpráva Kongresu, kontrole zbraní a odzbrojení z roku 1961, 22 U.S.C. § 2551, zákon o atomové energii z roku 1954, 42 U.S.C. §§ 2011-2021, 2022-2286i, 2296a-2297h-13,

4. Poskytování Číně a čínským společnostem, AI, zdravotně datovou a biometrickou technologii k použití pro dohled, sledování, lov, karanténu, odchyt, zatčení, mučení, koncentrační tábory, sběr orgánů a obchodování s orgány, které přispěly k smrti občanů Číny, včetně praktikujících Falun Dafa, Ujgurů, demokratických aktivistů, křesťanů, Tibeťanů, soudních zástupců, profesorů, novinářů a menšinových skupin, které se neomezují na žádné pohlaví, rasu, politickou příslušnost, víru nebo osoby pobývající se v Číně. Stejné porušení faktů číslo 2 a 3.

5. Poskytování Čínské vládě, jejich korporacím a nebezpečným entitám, technologii na rozpoznávání obličeje, rozpoznávání hlasu, detekce těla, detekce koster, rozpoznávání vitálních orgánů, detekce emocí, kožní a zdravotní biometrii a další technologie umělé inteligence, které vedly k pronásledování, mučení, sběru orgánů, smrti a kremaci lidských bytostí v Číně, toto nebylo omezená pouze na Uighurce, Falun Dafa, křesťany, Tibetany, demokratické aktivisty, soudce, právníky, běžné občany a další menšinové skupiny. Ohrožení světa tím, že ozbrojená Čínská AI založena na (BRI) jedom pásu, jedné infrastruktuře, jedné silnici spojující Asii, Střední východ, Afriku a Evropu, ohrožující celé lidstvo. Stejná porušení skutečností číslo 1, 2 a 3.

6. Zkreslování světa a klamání USA o aktivitách společnosti Google v Číně a jejich technologických transferech, které přispěly k čínským pokrokům v kvantové inteligenci, sledování, zneužívání, mučení, koncentračním táborům a vraždě vlastních občanů. Stejná porušení skutečností číslo 1, 2 a 3.

7. Poskytování zdravotnických, biometrických, finančních a sociálních dat Američanů a světových občanů, které jsou v rukou čínské vlády, což ohrožuje svět a všechny jeho národy, které jsou v síti 5G.

8. Vytváření propojené platformy mezi Facebookem, Googlem, Alphabet, všemi entitami pod Neuralinkem a DeepMind, které umožňuje připojení digitálního mozku k internetu, všech digitálních a bio-digitálních sítí, lidských těl, strojů, robotiky, IoT, Augmented (rozšířené) Reality, virtuální reality, smíšené reality, hologramů a další technologií, které lze použít pro dohled, sledování, manipulaci, kontrolu, sociální inženýrství, přetvoření, přeprogramování, vymývání mozků, hon, karanténu, hrozbě, zatčení, spáchání kulturní genocidy a zabíjení lidské bytosti stroji, bio-digitální AI, digitální AI a robotikou připojené k 5G, 6G, dalším sítím a k podnikovým velitelským centrům.

9. Vytváření platforem, které jsou na pokraji rozvoje Artificial General Intelligence a následné Super Intelligence, které budou mimo kontrolu nad lidmi pracujícími v Neuralinku, Alphabet, DeepMind, Google, Facebook nebo vládách.

10. V rozporu s články 1, 2, 3 a 4 Úmluvy o genocidě pro vyzbrojování čínské technologie umělé inteligence, obličeje, hlasu a jiné biometrické technologie, která byla použita na čínských občanech. Nevylučuje genetické experimenty s lidmi v čínských koncentračních táborech, včetně hybridních experimentů s lidmi v koncentračních táborech.

11. Představení, plánování, propagováním a zapojováním se do fyzické a kulturní genocidy lidstva tím, že nahradí lidské operační systémy neurální sítě umělou inteligencí a stroji, neboli ke spojení lidí se stroji s propojením přes internet, s podporováním interních technologických experimentů obžalovanými jako i s propagováním spotřebitelských produktů, poskytováním a přenášením žalovanými na veřejnost přímo a nepřímo.

12. Přeprogramování a sociální inženýrství lidských myšlenek a chemie mozku pomocí algoritmů AI na internetu, sociálních médiích, aplikacích, chytrých telefonech, IoT, počítačích, nositelných zařízeních, implantované technologii, virtuální realitě, rozšířené realitě, smíšené realitě, hologramech a alternativní realitě. Neinformování a nevysvětlování lidstvu, že jejich mozková chemie je změněna replikačním softwarem, když se zabývají produkty a službami obžalovaných, ani že jejich myšlenky a činy mohou být manipulovány a kontrolovány pomocí chytrých telefonů, aplikací a internetu věcí v souvislosti se síťovými platformami, technologiemi a iniciativy Google, Alphabet, Facebook, Neuralink, DeepMind a Tesla, které poskytují a předložili veřejností, což těmto technologickým gigantům poskytuje úplnou kontrolu a vliv nad Američany a lidstvem.

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP