PRINCIPÁL NESOUHLASÍ A NEROZUMÍ NUTNOSTI PODÁVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Otázky Protistraně:

OTÁZKA 1:Jsem váš majetek?

OTÁZKA 2:Můžete spravovat cizí majetek bez povoleni?

OTÁZKA 3:Prosím o předložení povolení/smlouvy, že o mně můžete rozhodovat.

Principál se ptá Protistrany, zda Protistrana má řádné oprávnění, že Principál je její majetek. Pokud Protistrana neodpoví na otázky do konce Výpovědní lhůty, tak souhlasí s tím, že žádné oprávnění nemá. Slovo “Osoba” pochází z latinskéhoslova persona, které znamená“maska, postava nebo částhry” (Kán.1500). Trustor je obecný termín pro každého, kdo má řádné oprávnění převádět jakákoli práva, titul nebo majetek na jiného (Kán.6990).

Nárokuji si své Jméno, Tělo, Mysl a Duši. Má Mysl je Vykonavatel.

Podvod je úmyslné klamání. Podvod je tedy úmyslné zatajení známé pravdy s cílem uvést v omyl nebo podvést. “Podvádět” tedy znamená přimět muže nebo ženu, aby uvěřili něčemu, co je nepravdivé, uvést je v omyl a oklamat je (Kán.1753). Podvod a spravedlnost nikdy nemohou žít společně. Žádnou dohodou nebo zákonem nelze zákonně dopustit, aby došlo k podvodu (Kán. 1754). Žádné právo na žalobu nemůže mít původ v podvodu. Z podvodných úvah nesmí vzniknout žádná akce (Kán.1755). Větším podvodem není podvod na lidech ze strany vládní a soudní třídy v rámci společností s nižším římským právem, ale skutečnost, že nižší římské právo nejprve podvede všechny, kdo se snaží vykonávat právní praxi, a tím je uvězní ve vězení lži (Kán.1757).

Pokud by veřejný správce a státní úředník římského soudu jednající jako soudce odmítl uznat zahajovací prohlášení Generálního Opatrovníka a Generálního Vykonavatele, musí být okamžitě objasněno, zda dotyčný státní Úředník usiluje o to, aby vystupoval jako Opatrovník De Son Tort a/ nebo Executor De Son Tort (bez Oprávnění), a pokud ano, nechejte záznam zohlednit tuto skutečnost dříve, než dojde k dalšímu zranění (Kán.3306). Jako Principál konám v duchu ve vědomí a svědomí.

MYSL JE EXEKUTOR – MYSL JE VYKONAVATEL

NEJSEM OTROK

Více na: První týden v měsíci u Tajemníká s čím chci.

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP