Trestní oznámení na FÚ pro všechny lidi

Připojuji se k trestnímu oznámení s referenčním číslem 1/2024, které bylo zasláno 29. 4. 202 na Nejvyšší státní zastupitelstvo, k rukám JUDr. Igora Stříže, jakožto nejvyššího státního zástupce a ochránce lidských práv, protože se jedná o zásadní podvody, které jsou na nás páchány a je potřeba, aby byly prošetřeny.

Pošta a živý záznam

Zasláno doporučeně s dodejkou pod číslem: RR_________________CZ

Číslo doplněno před pracovnicí České pošty, jakožto důkaz o vložení a existenci dokumentu

Prohlášení za muže či ženu – Generální plná moc

Trestní oznámení pošlete se svým Prohlášením za muže nebo ženu a se svoji Generální plnou mocí.

Důkazy

…vychází mimo jiné z mezinárodněprávně uznané skutečnosti, že československý stát od svého vzniku v roce 1918 nepřestal nikdy existovat …

Kancelář ministryně obrany: Mgr. Roman Hrabačka, ředitel


§1 z. č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád degradoval z práva na soukromé právo!

Podvod – Generální finanční ředitelství je evidováno v Dun&Bradstreet jako obchodní společnost a doložení ověřených kopií zřizovacích Listin

Míra podvodu je určena k prošetření podezření z páchání trestných činů zaměstnanců údajné finanční správy. Sbírání důkazní podstaty, podpora trestního oznámení uvedeného výše.

  • Zasláno na: Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelstv, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě
  • Míra podvodu je určena k prošetření podezření z páchání trestných činů zaměstnanců údajné finanční správy.
  • Zasláno doporučeně s dodejkou pod číslem: RR_________________CZ
    Číslo doplněno před pracovnicí České pošty, jakožto důkaz o vložení a existenci dokumentu
Podání trestního oznámeni na FÚ – verze pro policii
Podání trestního oznámeni na FÚ – verze pro JUDr. Igora Stříže
Podání trestního oznámeni na FÚ – https://rumble.com/v4zounc-podn-trestnho-oznmeni-na-f.html

První týden v měsíci u Korporace, u Soudu s čím chci

Vyjádření Úřadu vlády: Česká republika je územní veřejnoprávní korporace, co plní roli státu – Jan Večeřa, Úřad vlády dne 17. září 2021, č.j. 33112/2021-UVCR-3, kde platí obchodní zákoník a smluvní vztahy.


Mysl je VyKONavatel – Nárokujte si své Jméno, Tělo, Mysl a Duši

Nejsem něčí Majetek. Můžete spravovat cizí majetek bez povolení? Předložte Povolení.

Pro každou občanskou právnickou osobu může být vytvořena pouze jedna Občanská Opravdová Důvěra ( “Civil True Trust”. “True Person Trust”, True Location Trust, https://www.lawinsider.com/dictionary/true-trust) (Kán.1987).

Soukromé tajné Důvěry (Trusty) soukromých centrálních bank jsou vytvořeny na základě falešných domněnek, když muž nebo žena jasně vyjádří svůj Živý záznam a nárok na své vlastní jméno, tělo, mysl a duši, přestává mít každá taková Důvěra (Trust) založena na takových falešných domněnkách jakýkoli majetek (Kán.2056).

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP