5G – Dr. Marco Ruggiero, PhD, MD – Fraktální Anténa – DNK – Mikrobiom – Molekulární biologie – Kvantová biologie – Exosomy

Musíte vzít v úvahu, že DNK (DNA) funguje také jako fraktální anténa, která je schopna vysílat, přijímat a také zpracovávat signály ve formě rádiových frekvencí. (DNA Dětí je Nejvíce Ohrožená, DNA je ZKONSTRUOVÁNA tak, že přijímá EMF ZÁŘENÍ a 5G!) Není pochyb o tom, že umělé rádiové frekvence, jako jsou frekvence z telekomunikačních věží a zejména tyto nové typy 5G věží, které mají mnohem vyšší hustotu signálů, mohou několika způsoby narušit schopnost DNK zadržovat a přenášet biologické signály. Jedná se tedy o jednu úroveň nebezpečí, o které ví jen velmi málo biologů.

Na konci tunelu je však světlo, nebo existuje paprsek naděje. Díky principům biologického kvantového zapletení (biological quantum entanglement), které jsme se naučili využívat v biologii a medicíně, můžeme nyní přenášet informace z mikrobiální DNK do lidské DNK. Můžeme tím tak trénovat mikroby, aby vydržely jakýkoli předpokládaný stav, kterému jsou vystaveny, včetně této nové technologie a poté je můžeme vyškolit, aby přenesli tuto jejich rezistenci do lidské DNK.

Řekněme tedy, že existují dobré důvody k obavám ze zavedení těchto nových technologií (Studie: Účinky Neionizujícího Elektromagnetického Záření a Mikrovln na Zdraví). Naštěstí, protože znalosti v oblasti kvantové biologie, v oblasti mikrobiomové medicíny postupují stejně rychle jako potenciálně škodlivé technologie, pak můžeme tyto znalosti využít k ochraně před jakýmkoli skutečným, potenciálním nebo vnímaným nebezpečím z těchto nových technologií. (Elektromagnetické Účinky na Mitochondrie)

Vlnová genetika

Od roku 1984 Peter P. Garyaev začal s výzkumem nových oblastí genetického kódování. Do roku 1994 vytvořil nový trend v genetice – Wave Genetics a poté Lingvisticko – Vlnová Genetika. Vlnová Genetika v dobrých rukou je světlo na konci tunelu, více na VLNOVAGENETIKE.CZ – Technologie Lingvistiko-Vlnové Genetiky – Experiment laureáta Nobelovy ceny Luca Montagniera ,WAVEGENETICS.ORG nebo na 5G REZOTONE SHIELD.

Třetí mozek – Mikrobiom

Třetí mozek / mikrobiom, odemknutí imunitního systému Dr. Marco Ruggiero

První mozek mají lidé mezi ušima. Odborníci na vědu a zdraví nazývají Váše „střeva“ druhým mozkem. Váš druhý mozek má také neuronovou síť, podobné té, co je ve Vaší hlavě. Je zajímavé, že 90% serotoninu v těle a 50% dopaminu je ve střevech – (samozřejmě také velmi důležité). Autoritativní časopis „Brain Behavior and Immunity“ publikoval v roce 2010 článek nazvaný „Mood and Gut Feelings“. Článek na závěr uvádí: „Je možné, že musíme změnit zaměření mozku a podívat se na roli střeva v tom, co se tradičně považuje za poruchy mozku. A kde je třetí mozek? V roce 2010 tým vědců objevil nový orgán, který byl nezaznamenán lidskou anatomii. Vědci nazývají tento nově objevený orgán Mikrobiomem. S 5G zabíjíme naše mozky, to není vůbec chytré (EMF a 5G Zabijí Celý Biologický Život).

Ruggiero, vedoucí výzkumný pracovník, vysvětluje mikrobiom jednoduchým pohledem – Mikrobiom (3. mozek) se skládá z bilionů bakterií, virů, hub, kvasinek, parazitů a neznámých mikrobů. Téměř 70% mikrobiomu je zapojeno přímo do neuronů, které tvoří druhý mozek. Zbývajících 30% je distribuováno v celém těle v tělních dutinách, krvi, kůži a slzných kanálech.

Tento mikrobiom je komunita mikrobiálních buněk, které převyšují Vaše lidské buňky deset ku jedné, a hraje mnohem větší roli ve Vašem celkovém zdraví, než se dříve myslelo. Tento mikrobiom ovlivňuje naši energii, náladu, pH našeho těla, mentální jasnost, schopnost soustředění, naše trávení, naši schopnost absorbovat živiny v našim trávicím ústrojí, náš nadledvinkový systém a štítnou žlázu, schopnost našeho těla přirozeně detoxizovat, funkce našich orgánů, zdraví střev a další. Co se stane, když tento mikrobiom pomocí mikrovln zabijete?

„Mikrobiom je mnohem více než střevní mikroflóra. Je to složitý orgán, který je zodpovědný za vývoj a funkci všech ostatních orgánů a systémů, od mozku uvnitř našich hlav k imunitnímu systému. Vliv mikrobiomu, který se nachází po celém našem těle a nejen uvnitř střeva má esenciální vliv na naše chování a intelektuální funkce. Jeho význam je natolik důležitý, že může být vhodně pojmenováno jako „třetí mozek“, jak je popsáno v knize „Váš třetí mozek“ od Petera Greenlawa (Your Third Brain: The Revolutionary New Discovery to Achieve Optimum Health (The New Health Conversation Series).

Dr. Marco Ruggierem, MD, PhD.

Seznamte se s Dr. Marco Ruggierem, MD, PhD, světově uznávaným biofyzikem s jedinečnou 35letou kariérou. Autor 232 recenzovaných článků o rakovině, kardiovaskulárních onemocněních, autismu, Alzheimerově chorobě a dalších neurodegenerativních onemocněních, o účincích elektromagnetických polí na lidskou DNA, roli vitamínu D při podpoře renálních funkcí a imunitního systému.

Během několika posledních let byl Marco Ruggiere zaměstnán lidským mikrobiomem. Panu doktoru je připočítán vytvoření termínu třetí mozek, který popisuje tuto symbiotickou mikrobiální komunitu. Následoval také jeho objev čtvrtého mozku použitého k popisu řady mikrobiomů, které sídlí uvnitř mozku v našich hlavách, zatímco ve vědecké komunitě se dříve věřilo, že mozek je sterilní prostředí.

Marco je zakotven v špičkových lékařských vědeckých publikacích, jako je například známá encyklopedie rakoviny, a klíčové vědecké konference po celém světě. Immortalis Klotho Formula představuje vyvrcholením celoživotního díla tohoto mimořádného člověka a vědeckého génia. Marco žije ve Phoenixu v Arizoně se svoji výzkumnou partnerkou a manželkou Dr. Stefania Pacini, PhD, kde pokračuje ve svém epochálním výzkumu pro zlepšení lidskosti.

Virus – Bakterie

Rudolf Steiner řekl, že viry jsou jednoduše výměšky toxické buňky. Je nutné pochopit, co je virus. Tzv. “moderní medicina” nikdy pořádně nevysvětlila, co je virus a hlavně to, jak virus vzniká. Nova teorie o virech tzv “exosomes” koreluje s tím co říkal Rudolf Steiner.

Každý druh buňky může vytvořit svůj virus, když se stane buňka toxickou, že buňka se už nedokáže sama čistit, vzniká virus. Je statisíce druhů buněk, proto máme tolik druhů různých virů. Přes viry naše buňky komunikují, předávají informace, aby zdravé buňky mohly zareagovat a chránit se. 5G zvyšuje toxicitu buněk, co vyvolají 5G sítě? (Study Shows Direct Correlation Between 5G Networks and “Coronavirus” Outbreaks ) Virovou pandemii (Vědecká Studie – Nepříznivé Zdravotní Účinky 5G Mobilní Síťové Technologie v Reálných Podmínkách).

Viry korelují s nejmodernějsí teorii o virech – Exozomy (exosomes)

Exozomy jsou membránou uzavřené váčky aktivně uvolňované do extracelulárního prostoru, jejichž obsah odráží fyziologický / patologický stav buněk, z nichž pocházejí.

Tyto váčky se účastní buněčné komunikace a přenosu biologicky aktivních proteinů, lipidů a RNA. Jejich role ve virových infekcích se teprve začíná oceňovat. RNA viry jsou důležitou třídou patogenů a postihují miliony lidí na celém světě (Exosomes and Their Role in the Life Cycle and Pathogenesis of RNA Viruses https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4488737/.)

5G Technologie a Indukce Koronaviru do Kožních Buněk

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP