5G nepotřebuje Čip – Biokodovaná DNA Rezonanční Frekvence k Ovládání Jedince v Matrixu – Amazon – BlackOps – Kontrola Mysli – Google Kvantový Superpočítač – Paralelní Vesmíry – Kopírování Duše

George Rose z Google D-WAVE si myslí, že může postavit duši z „kopie“ Vás a říká, že tato „kopie“ je nesmrtelné, stejně jako Vy …

Google D-Wave je První a jediný kvantový počítač postaven pro podnikání. Geordie Rose z D-WAVE si myslí že může “postavit” duši … Hraní si na bohy? Každý člověk má unikátní frekvenci, stejně jako otisk prstu, nebo DNA. Pomocí technologie Bio Frekvenční Rezonance Kvantový superpočítač je schopen Vám číst a měnit Vaše myšlenky, vytvořit kognitivní model Vašeho mozku, tedy digitální kopii Vás, „kopii“ Duše i celé Země. Tím Vás dokáže měnit anatomicky, mentálně, psychicky, energeticky … Může vkládat myšlenky do Vaší hlavy a mnohem víc …

Myslím, že bych mohl postavit duši, tady je jak to děláme. Zkopíroval bych Vás přesně do digitálního prostředí, všechno o Vás, představte si, že je to pravděpodobně možné, pravděpodobně je. Když Vás zkopíruji do stroje, toto procesní kopírovaní má všechny vlastnosti, o kterých jsme mluvili jako má duše. Za prvé je nehmotné, protože kopírování to není věc, to je proces, je nesmrtelné, stejně jako Vy. Můžete je umístit do jakéhokoliv prostředí, nebe, peklo, udělejte simulaci, takže všechny tyto věci, které sídlí v naší hlavě, tyto abstraktní koncepty. Já si myslím, že je nakonec můžeme vybudovat a my se musíme rozhodnout, co chceme vybudovat.

Geordie Rose (D-WAVE, Google, Kvantový počítač) od 14:35 minuty

Google D-Wave a Leap2 interface

D-WAVE je komerční projekt, který používá Leap2 interface, který zajišťuje Cloudový přístup k kvantovým počítačům D-WAVE s hybridním řešením pro snadné řešení velkých a složitých problémů. Tím i normální IT inženýr může použít kvantový počítač, stačí vyplnit Vaše údaje na run your own qunatum experiments

5G, 4G Nepotřebuje Čip, Biokódovaná DNA Rezonanční Frekvence k Ovládání Jedince v Matrixu. nebo na bitchute

5G je mikrovlnná radiace, vojenské zbraně, útočné frekvence … Pocítíte to na sobě, ať už satelitní, malé antény, letadlo, kamion, Internet věcí, nebo ze stacionární telekomunikační základny. Hlavní věc je, že pokud jste v tom poli, pak to budete cítit.

Bio frekvenční rezonance je jedinečná pro každého jednotlivce, stejně jako Váš otisk prstu

Nezáleží na tom, kde jste v zemi, když Vám zavolám, Váš telefon zazvoní. To je přesně to samé, když mám Vaše bio kódované informace o Vašem bio kódu, Vaši DNA třeba z podvodného testu na COVID, nebo vzorek DNA co se bere hned dětem po narození, což je velmi nebezpečné … Pak Odešlu Vaše bio kódované informace do všech věží, ať jste kdekoli, najdu Vás a zaměřím. Bio frekvenční rezonance je jedinečná pro každého jednotlivce, stejně jako Váš otisk prstu, nebo Vaše DNA. Každý člověk má individuální DNA na různé bio rezonanci.

DNA se analyzuje v kvantovém počítači

Cherol Welsh (mindjustice.org). – Vědci z Ruska přišli na to, jak biokódovat tyto mikrovlnky, aby mohli zaútočit na konkrétního jednotlivce (Psychotronic Weapons and the Security of Russia, Lopatin 1999). Jakmile mají Váši DNA, vezmou DNA a vloží Váš DNA kód do kvantového superpočítače. V tomto superpočítači provozují algoritmy, které biokódují elektromagnetické přenosy. Takže pak bio rezonují s Vašim tělem. Jakmile to udělají, pak tento signál mohou přenášet ze satelitů, telekomunikačních věží, letadel nebo jakýmkoliv jiným způsobem. A tento signál ovlivní jenom Vás.

Když půjdu do městské lokace a budu testovat prostředí, můžu vidět pravděpodobně kdekoli od 30 do 60 aktivních Wi-Fi přístupových bodů. Jste nasyceni mikrovlnným zářením, to vše je na 2,4 GHz – Matrix … Deborah Tavares (stopthecrome.net)

Kvantové Počítače a Prolomení Bankovní Bezpečnosti, Bitcoin – (Quantum Computers Explained – Limits of Human Technology – 2015)
Video je podpořeno Australskou Akademii vědy, která podporuje a propaguje dokonalost ve vědě.

DNA v každém živém tvoru má jedinečnou frekvenci a signál

Lidský genom projekt byl prováděn v laboratoři Lawrence Berkeley National Lab, Sledovali lidi v laboratoři podle elektromagnetické frekvence vyzařované DNA jednotlivce. DNA v každém živém tvoru má jedinečnou frekvenci a signál. To je to co používají, na to se zaměřují, to vyzbrojují k úplnému Vašemu ovládání. Když identifikují Váš DNA otisk, pak Vás sledují 24 hodin (Patenty – Vzdálené Nervové Monitorování – Umělý Zvuk ve Vaší Hlavě – Změna Vašich Myšlenek – Stinná Strana Telekomunikačních Sítí).

Bryan Kofron – Amazon – BlackOps

Informátor, bývalý specialista bezpečnostního průmyslu (Gangstalker). Pracoval na černých projektech (BlackOps) pro Amazon v Seattlu ve Washingtonu. Poskytoval osobní bezpečnostní detail pro generálního ředitele AMAZON Jeffa Bezose Technologie Hlasy v Hlavě „Voice to Skull“ (Human Auditory System Response to Modulated Electromagnetic Energy, by Allan H. Frey) funguje tak, že využívá rezonanční frekvenci DNA zacíleného jedince. U lidí, kteří neví, kdo jsou, to umožňuje celkovou kontrolu mysli, duše a těla těmi jedinci, kteří tento program provozují. Amazon má obrovskou databázi lidské DNA, kde se ukládá DNA milionů a milionů lidí, jejich emoce, jejich myšlenky, jejich tlukot srdce, jejich pohyb svalů, jejich sny, myšlenky, vše co vidí a všechno co slyší, vše je zaznamenáváno a manipulováno touto technologie a to vše je možné (Ovládání Mysli, Psychotronické Elektronické Zbraně).

Rezonanční Frekvence DNA

Lidé provozující tento program využívající technologii k proniknutí do rezonanční frekvence DNA jednotlivců. Bio frekvenci mohou vysílat ze satelitu, z věží na vzdálenost mnoha, mnoha mil. Přesto jen ta jedna konkrétní osoba, cílený jedinec s touto konkrétní DNA dostane poslanou zprávu. Digitální přijímač je lidský mozek. Takže můžete stát v místnosti naplněna sto lidmi. Proud elektromagnetické energie nikdo nepocítí, jen vy. Protože pouze ten Váš mozek má specifické mozkové vazby na jehož energie je naladěna. Superpočítač začíná sledovat, všechnu elektromagnetickou aktivitu mozku obětí. Mimochodem je to směrovaný proud energie. Začne sledovat a stahovat všechny tyto informace zpět do své databáze.

Superpočítač klonuje Vaši osobnost a ukládá do databáze

Tyto systémy, Kvantový Cloud Superpočítač (třeba D-WAVE) je navržen tak, aby klonoval, stáhl celou osobnost přesně zpátky do databáze těchto systémů. Jako normální bezpečnostní specialista, bych ukázal tuto technologii v práci jako perspektivu kamery. Obrázek je pořízen očima člověka, oběti a vy na obrazovce vidíte co vidí on. Je to naprosto pozoruhodné, je to jako videohra, kde vidíte skrz pohled jedince (5G – Dr. Marco Ruggiero, PhD, MD – Fraktální Anténa – DNK – Mikrobiom – Molekulární biologie – Kvantová biologie – Exosomy ).

Když se díváme skrz oči, na Vaši tvář dopadají fotony. Ve skutečnosti se fotony nedostanou do části, která myslí. Část která myslí se dívá na něco jiného, dívá se na jakýsi divný kompresní signál.

Geordie Rose (D-WAVE, Google, Kvantový počítač)

V zásadě jsou tyto optické signály interpretovány mozkem a pak Vy je vnímáte jako vize, obrázky atd., jsou to všechno elektrické signály v mozku. Takže přesně ta samá věc jsou data přijímána očima a pak Váš mozek to vykreslí ve vizuální podobě. Úplně stejná věc se stane s počítačovými daty, jsou odeslána do počítače pak jsou vykreslena ve formě obrázku, který si lidé mohou prohlížet (Biologický život a umělé neharmonické EMP – Fraktální antény v bezdrátové technologii zabíjejí celý biologický život – Rychlé směrované vyzařování paprsků v inteligentních anténách je 5G smrtící mřížka – Fraktální DNK).

Obrázky, jako přirozené obrázky, jako to, na co se dívám, mají tolik struktury, že mohou být zmenšeny a komprimovány do velmi malého, to AI (umělá inteligence) nazývá reprezentace. Zdá se, že naše mozky vytvářejí velmi, velmi dobrou komprimovanou reprezentaci světa a říkají ji model. Stejně jako když mám budovu a mám je její plán nebo zmenšený model budovy. Představte si, že mám celý svět, všechny jeho koncepty a zmenšuji to do této podivné komprimované reprezentace tak, aby to zapadalo do mého mozku.

Geordie Rose (D-WAVE, Google, Kvantový počítač)

To samé se děje s počítačem, data se odešlou do počítače, poté se vykreslí. Právě teď tato nejmodernější technologie se snaží spojit software, který se používá k vykreslení v počítači, se skutečnou detekcí signálu a haknutí signálu v rámci lidské mysli. Používají dvě rozhraní, jak jsme řekli počítačové rozhraní, to je superpočítač, sofistikovaný pokročilý vstupní systém, který stáhne všechny Vaše elektromagnetické aktivity, všechny tyto synaptické reakce, všechny elektromagnetické vysílání mozku obětí a stahuje je rychlostí světla, energie putuje rychlostí světla. Takže mohou stahovat, nahrát rychlostí světla. Zpět k databázi, oni staví na superpočítači, který je naprogramován, s použitím různých softwarových programů, k postavení kognitivního modelu Vašeho mozku.

Stop5g.cz – 5G nepotřebuje Čip – Biokódovaná DNA Rezonanční Frekvence k ovládání jedince v Matrixu

Paralelní reality, Google a hraní na boha …

A co se zde snažíme udělat je, využít tyto vzácné znalosti k postavení strojů, které mohou skutečně vytvářet, manipulovat a používat tyto paralelní reality ve službě k této. Chceme popadnout tyto paralelní reality z tohoto abstraktního prostoru, ve kterém žijí, a nakonec dostat do čipu …

Geordie Rose (D-WAVE, Google, Kvantový počítač)

Toto je vězení na druhou … Vypnutí Vaší šišinky … Vašeho spojení … Co je šisinka, co je DMT, více na Čtvrtá průmyslová revoluce – 5G – Transhumanismus – Mikrojehlová náplast – Vakcíny, Testy Covid-19 mRNA – Hydrogel – Luciferáza a NanoTech nebo Šišinka, DMT, Duše a Duch?

Kontrola Vašeho chování a myšlenkové soutěže

Co chtějí je dosáhnout Vaši přímé, behaviorální kontroly. Na základě toho, že znají Váš kognitivní, kompletní model Vás mohou ovládat. Vše o Vás je uloženo v databázi. V té chvíli jsou Vás schopni předvídat, ovlivňovat předem a odkazovat Vás na volby během myšlenkové soutěže … Když formulujete svoje myšlenky a připravujete se na jednání, superpočítač již zná Vaši personu a psyché, všechny Vaše emoční stavy má stáhnuté, každý Váš vektor emocionálního stavu. Tím může předem předvídat vlivy na Váš život a dosáhnout přímou kontrolu Vašeho chování (Skalární Energie ve Vojenské Technologii – Matematika kulových Hyper dimenzí – Skalární interferometrie).

Digitální Model Země a živých bytostí

Dr. Bill Deagle (je členem the American Board of Family Practice, Canadian College of Family Practice, American Academy of Environmental Medicine and the american Academy of Anti-Aging Medicine) Vytvořili digitální model Země a všech na ni, až po digitální GPS souřadnicový model až do svislého rozměru 1/2 centimetru, každá budova, každá silnice, vše. A to, co chtějí je udělat, vytvořit Internet věcí v digitálním prostoru a přesně věděl co děláte v reálném čase. Chtějí znát v reálném čase na jakou šou se díváte, jaký sendvič jíte, kterou částí domu jdete, chtějí vědět všechno. Doslova říkají, jaké je když někdo jí sendvič, jaké to jsou emocionální reakce a mozková aktivita, když je někdo uražen, když někdo lobován, když někdo interaguje s někým. Všechny tyto různé aspekty lidské zkušenosti. Možná původní myšlenka byla, že to chtěli k tomu, aby byli schopný naprogramovat samotnou technologii .. Co chtějí teď? Co Vám všechno neřekli (Psychoenergetika – Skalární Interferometry – Mysl je podobná času – Myšlenkové Války – Díl 2)?

Zneužité vědomí vede ke zneužité AI a Robotům

Roboti jsou nejchytřejší lidi, umělá inteligence, AI … Myšlenka je přenést software z lidského mozku.

Robin Hanson (worked on projects for NASA and Lockheed Martin)

Co jste slyšeli o AI není to, co míníme tím, co je AI, co míníme AI je, že AI je softwarový systém, který dokáže doslova všechno, co člověk nedokáže, doslova cokoli …

Geordie Rose (D-WAVE, Google, Kvantový počítač).

Další transhumanistická agenda, o Vás bez Vás … Ve skutečnosti samotná podstata výzkumného a vývojového programu probíhající v Seattlu ve Washingtonu a po celé zemi je velmi zaměřena směrem na monitorování lidských bytostí. Pro konkrétní účel zaznamenávání každého aspektu lidské existence, k monitorování našich myšlenek, sledování emocí, jak se cítíme, informovat počítačový software, který se používá roboty, který se používá na samotných počítačích, aby se staly lidskými jak je to jen možné.

A počítače jsou samozřejmě lepší ve spoustě věcí než lidé, takže si nyní představte nejen to, že mohou dělat vše, co může člověk, ale mohou udělat vše, co by nejlepší člověk v každém úkolu mohl udělat a to lépe než lidé

Geordie Rose (D-WAVE, Google, Kvantový počítač).

V roce 2003 spustili takzvaný systém AI, který je inteligentní superpočítač s inteligencí lidské bytosti

… jinými slovy chytré lidské bytosti, ale schopné myslet 10 bilionů krát rychleji, s přístupem ke všem známým znalostem a historii a kompletní přístup na internet a ke všem komunikačním cestám. Pokud ve skutečnosti existují algoritmy, které podporují určité aspekty poznání, lze je spustit na kvantovém počítači. Druhy života nebo druhy druhů, které dostanete z toho budou kvalitativně lepší, co byste mohli dostat je příjemce, který je zásadně odlišný a lepší. V tom smyslu, že se učí věci rychleji, získají hlubší vhled, budou moci předpovídat dále do budoucnosti, budou moci vzít jednání ve kterých mají přístup k porozumění, které my nemáme .. V jistém smyslu to, o čem mluvíme, je, že byste mohli vybudovat inteligenci, která by měla hlubší schopnost spekulovat o výsledku svých akcí, z které byste mohli být schopni získat něco, co by bylo kvalitativně chytřejší.

Geordie Rose (D-WAVE, Google, Kvantový počítač).

Bude mít duši nebo bude bez duše? Proč D-WAVE tolik usiluje o Duši, když se lidem říká, že Duše není?

Vzdálená, neuronová síť

Takže Vy, celá Země je napojena na vzdálenou, neuronovou síť, které Vás, všechny na Zemi, Zemi zaměřuje. Vzdálené, neuronové sítě vytvářejí vlastní emoce, simulace s reálnými daty. Systém, superpočítač Artemis (Artemis Supercomputer on the Hunt for Deeper Understanding of Genomics), který vás zaměřuje využívá jednu z těchto tří předávacích stanic, kterou je věž, satelit a mobilní platforma a přirozeně uzamkne Váš emoční stav. Jakmile kognitivní modely, generický model je postaven, začíná se zamykat na Váš emoční stav … A pak to začíná .. začíná Vás nejen sledovat, ale manipulovat Váš emocionální stav. Potřebují zmapovat všech sedm vektorů emočního stavu oběti za účelem vytvoření tohoto kognitivního modelu. Toto reverzní inženýrství je intelektem emoce … Přišli na to, co dělat s lidským tělem, pěti smysly, s kterými mohou dosáhnout co chtějí. Manipulace s lidskou anatomií, technologie na ovládání mysli, ale teď jdou po Vaší duší, srdci a duších všeho živého …

Nano-Implantát roste na Neuronech a Spojuje Mozek s Internetem

Chtějí postavit falešnou realitu, ke které Vás chtějí přimět, aby si mohli hrát na Boha … To je jejich ego … Dějiny, které se opakují … To je transhumanismus … To je falešné osvícení, protože osvícení nepřijde zvnějšku, že Vám ho někdo dá … Tato falešná realita končí krutým, vězením pro Duši, otroctvím Duše napříč paralelními světy … Vědomí nesídlí v hlavě, Vaše fyzické tělo je anténa … Noc Svaroga …

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP