Česká televize nedala prostor zástupcům Stop5G – Reportáže ČT – Spuštění 5G sítě v Česku – 5G Útočí

Reportáž – Česká televize – Spuštění 5G sítě v Česku

Moderátorka České TV, řekla že Česká TV poskytne řadu pohledů, ale neposkytla žádného zdravotního EMF odborníka, doktora, nebo zástupce Stop5G. O zástupcích Stop5G přitom ČT hovořilo v reportáži 5G útočí. Česká televize jako veřejně právní medium by měla dát prostor všem stranám a to zejména potom co Stop5G komunita byla veřejně znevážena a dána do souvislostí s možnou dezinformací a s konspirační teorie. Zástupci Stop5G.cz zaslali hromadný email do České televize. Info dokumenty ke stáhnutí zde Stop5g.cz-dokumenty.7z | Ulož.to

Lékaři požadují odložení nasazení 5G kvůli zdravotním rizikům

Rozebrání pořadu – Spuštění 5G sítě v Česku

1 / Zdeněk Bečvář (katedra telekomunikační techniky): 5G je komerční značka – Souhlasíme – Vše co armáda v UK chtěla znát o mikrovlnné radiaci si zjistila během let 1949-1962, doopravdy 5G je jen komerční značka (Barrie Trower on 5G at the Exeter Phoenix , Barrie Trower On 5G: There Is No Safe Place, No Where To Gopan Trower měl mobil v roce 1965, byl při vývoji těchto zbraní a můžete mu zavolat) Viz. také práce na toto téma Vliv neionizujícího záření na živé organismyIng. Musil, Marha, Pafková, 1968 str 59-62, Vliv neionizujícího záření na živé organismy.

Rudolf Vávra, Jana Jelínková a Zora Veichartová: Češi se v řadě městech bouří proti 5G vysílačům

2/ Pan Bečvář – Z pohledu nových služeb se bude jednat o revoluci – Pan Bečvář by to měl více rozvést co myslí pojmem revoluce. A to ve smyslu internetu věcí (IoT)neotestované pásmo, radiace, komunikace zařízení mezi sebou, staré limity 20 let co vznikly v době kdy tyto sítě neexistovaly. Nanotechnologie – ID2020 – Nano mobilní Applikace – Digitální ID vakcíny – Nonstop Sledování z Úrovně Vaší genetické Informace Více o limitech taky v dokumentech co se dají sáhnout na uloz.to nebo Kryptoměnový Systém – Patent

3/ Architektura sítě – Pan Bečvář říká, že mobilní vysílač komunikuje s anténou, která je vysílač. – Mobilní telefon, zařízení IoT je také vysílač a přijímač, to by pan Bečvář měl také říct. Člověk drží mobil v ruce, nebo u hlavy a elektromagnetické, modulované, pulzní záření proniká do lidského těla. V tomto smyslu je nebezpečnější než Wi-Fi. Toto jsme několikrát změřili, máme přistroje na měření. Soudní Žaloby Bojují za Změnu Federálních Bezpečnostních Standardů – Zažalujte ČTÚ viz. https://stop5g.cz/nebezpecne-zakonne-limity-umozni-5g/

4/ Pan Bečvář: Drobné změny v modulaci – Vysokofrekvenční, širokopásmové, modulované frekvenční fázové pole jsou zásadní změnou v 5G. Na frekvenční nebo amplitudovou modulaci jsou velmi citlivé biologické systémy a mají zásadní vliv. 5G Technologie – Zaměřená Mikrovlnná Radiace – Tichá Válkahttps://stop5g.cz/emf-a-5g-zabiji-cely-biologicky-zivot/ 

5/ Pan Bečvář: Velká změna, jak je 5G stavěná a jak je řízená – Ano, to je velká změna, která by se měla více probrat Nanotechnologie – ID2020 – Nano mobilní Applikace – Digitální ID vakcíny – Nonstop Sledování z Úrovně Vaší genetické Informace.

6/ Pan Bečvář: Softwarově definované sítě – Pan Bečvář mluví o tom, že nemáme specifický hardware pro každou funkcionalitu. Jen obecný počítač na kterým běží specifický software a ten realizuje požadavky sítě. – Ano souhlasíme, toto je revoluce, co pokud není dobře pochopena, jednoduše se zneužije k neprospěchu většiny obyvatel. Specifický software, co je napojený na zneužitou umělou Inteligenci, co funguje jako PROXY nemají uživatelé pod kontrolou a je pak jednoduché toho zneužit. Nutno to více popsat do detailu a mít kolem toho otevřenou debatu. Protože jinak je to jako s ohněm, oheň je dobrý sluha a špatný pán. – 5G zahrnují nejnovější technologie jako SDR (Software-defined radio, SDR za posledních 25 let změnilo vojenskou komunikace), kognitivní rádio (Cognitive radio), cloud computing, nanotechnologie založené na všech IP platformách s vysokou datovou rychlostí. Při používání nanotechnologií by mobilní telefony měly fungovat jako inteligentní senzory, které mají různé aplikace, různé senzory v mnoha průmyslových odvětv, ve vojenské oblasti, nebo v lidech. https://stop5g.cz/nanotechnologie-patent-coronavirus-biologicke-zbrane-aktivace-pomoci-5g-fyzikalni-genocida-zneuzita-a-i/

7/ Moderátorka: Jeseník Pání moderátorka řekla, že v části obyvatelstva nové technologie budí obavy a říká, že proto v Jeseníku připravili bližší představení projektu. – Měla by zazním i proti strana, za Stop5G v Jeseníku – od čeho je pak veřejně právní televize?

8/ Reportáž: Jedna síť bude na Střední průmyslová škola Jeseník – Wi-Fi https://stop5g.cz/proc-nektere-zeme-odstranuji-wi-fi-ze-skol/ https://stop5g.cz/dna-deti-je-nejvice-ohrozena-dna-je-zkonstruovana-tak-ze-prijima-emf-radiozareni-a-5g/ – Profesor toxikologie a zdravotních účinků elektromagnetismu Dr. Paul Heroux se připojil k Rickovi Sanchezovi, aby projednal rostoucí obavy z mobilních věží pro mobilní telefony a jejich nepříznivé zdravotní účinky na děti. Říká, že politická moc podniků zmanipulovala standardy FCC, a proto se „ozáření obyvatelstva vymklo z rukou. https://stop5g.cz/5g-nepriznive-zdravotni-ucinky-na-deti/

9/ Petr Očko – náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací MPO říká, že by se zde netestovaly frekvence, technologie co by nebyly někde ověřené – Telekomunikační průmysl na dotaz senátora Blumenthal nebyl schopen předložit nezávislé studie o bezpečnosti https://youtu.be/Kv1U9SFodsI – There are ZERO studies showing safety of 5G : Senate Hearing – 7th Feb 2019 – Samotná Evropská Unie připouští že neví jaké mohou být rizika – Evropský parlament se svými odborníky připouští neznámé chování a zdravotní dopady vyzařování sítě 5G, teprve chtějí dlouhodobě zkoumat řadu neznámých projevů a rizik ze zvýšené expozice díky hustějšímu pokrytí těmito bezdrátovými přenosy, ale přitom usilují o možnost instalace vyzařovacích buněk (antén) bez potřeby povolení ve všech členských státech! https://stop5g.cz/europarlament-potvrdil-rizika-5g/

5G Chytrá Síť – o Vás Bez Vás … Internet lidi a věcí …

10/ Jiří Grund – výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí říká, že síla vyzařování je úplně stejná jako byla v minulosti a je regulována hygienickými limity Ministerstva Zdravotnictví, ale díky pokroku se do té jedné elektromagnetické vlny vejde více informací. – Síla vyzařování je možná stejná (dá se jednoduše měnit pomocí Softwarově definované sítě), co dál je jiné je, že se mění z všesměrového přenosu na možnost všesměrového nebo směrovaného přenosu (beam forming – PtP). Směrovaný přenos, který je uskutečněn pomocí fázového anténního pole vytváří světelné, mířené kulky, to je zásadní změna. – Hygienické limity nemluví o směrování a proto jsou nedostatečné. – Více informací v jedné elektromagnetické vlně, krom zvýšené rychlosti, také znamená zvýšené zdravotní riziko. Více informací v jedné elektromagnetické vlně souvisí s modulací signálu. Biologické signály jsou velmi citlivé na modulované signály, dochází k velkému počtu zdravotních problémů. (https://stop5g.cz/riziko-5g-vedecka-perspektiva/ – Sepsal Martin L. Pall, PhD Emeritní Profesor Biochemie a Základních Lékařských Věd na Washingtonské Státní Univerzitě)

11/ Reportáž – že vznikla petice, které zastupitelstvo neodhlasovalo – Znovu proč v pořadu nezazněla druhá strana, kde je objektivita České televize? Lloyd’s Odmítl Pojistit Výrobce Telefonů Proti Riziku Poškozeni Zdraví Uživatelů

12/ Zdeňka Blišťanová /Jeseník srdcem/ starostka Jeseníku – Věří, že dnešní den přinese posun ve vnímání v projektu, protože zde máme odborníky, kteří budou mluvit i s veřejností na večer. – Znovu, kde je názor druhé strany? KROKY K PŘÍPRAVĚ DŮKAZŮ PRO SOUDNí SPORY A POTENCIÁLNÍ NÁPRAVY – DOKUMENTY

13/ Reportáž: Testovací projekt by měl běžet zhruba dva roky – Vědecká Studie – Nepříznivé Zdravotní Účinky 5G Mobilní Síťové Technologie v Reálných Podmínkách https://stop5g.cz/vedecka-studie-nepriznive-zdravotni-ucinky-5g-mobilni-sitove-technologie-v-realnych-podminkach/ Článek vychází z toxikologické studie https://iervn.files.wordpress.com/2020/02/adverse-health-effects-of-5g-mobile-networking-technology-under-real-life-conditions.pdf

14/ Moderátorku – Pane Bečváři, zajímá mně jak se vy jako odborník se díváte na možná dezinformace a často konspirační teorie, které souvisí, nebo podle těch lidí, kteří tomu věří, souvisí s nějakými údajně zdravotními riziky používání 5G sítí. Může se to zdát být úsměvné, právě řada lidí tomu věří. Co vy jako odborník by jste těmto lidem vzkázal, jak byste je uklidnil. Pan Bečvář – Rozdělil bych to na dvě věci. Jedna věc a na tu nejsem odborník je samotný vliv záření na člověka. Nicméně tohle se mezi 4 a 5 generací téměř nezmění. Naopak já jsem přesvědčen, že sítě páté generace omezí v uvozovkách člověka elektromagnetickými vlnami mobilní sítě, protože sítě páté generace umí mnohem efektivněji zpracovat a přenášet signál a stejný objem dat dokážou přenést mnohem rychleji a případně s mnohem menším vysílacím výkonem. 5G sítě oproti 4G sítě dokáží lépe, řekněme odstranit rušení mezi jednotlivými vysílači a uživateli. Nechci říct zdravější (smích), ale rozhodně nebudou škodlivější. – Pan Bečvář by měl začít studovat. https://stop5g.cz/studie-ucinky-neionizujiciho-elektromagnetickeho-zareni-a-mikrovln-na-zdravi/ Skupina kampaní EMF Safety sestavila tuto sbírku více než 1300, recenzovaných, vědeckých studií prokazujících poškození EMF / mobilními telefony / WiFi atd. Zpráva BioInitiative 2012 shrnuje 1800 studií (PDF). Zahrnuje graf účinku při různých frekvencích a výkonech (RF Color Charts). Tento graf shrnuje řadu studií relevantních pro mobilní věže, WI-FI, „chytré“ bezdrátové měřicí přístroje, bezdrátové notebooky, dětské monitory, mobilní telefony a bezdrátové telefony. Henry Lai vytvořil „Výzkumné shrnutí“ pro webové stránky BioInitiative Report. Toto shrnutí obsahuje některé neocenitelné soubory abstraktů – na základě dat lze vyhledávat vědeckou literaturu o RFR, stejně jako sbírky vědeckých abstraktů o poškození volnými radikály (jak z RFR, tak z ELF) a sadu specifickou pro elektrocitlivost (EHS). Pokrývají výzkum publikovaný v letech 1990–2012.

15/ Moderátorka, divačka Klára se ptá, jak vznikly konspirační teorie s 5G sítěmi a jakými argumenty je lze vyvrátit už jste částečně říkal a já dodávám jestli je to konkurenční boj dodavatelů. Nebo kdo je vlastně šíří. Kde se vzali Pan Bečvář. To bych taky rád věděl (smích), když mi chodí tyhle ty spamy, netuším kde se to bere, popravdě nevidím zatím ani důvod. Pro nenasazení 5G sítí nejsou žádné racionální důvody. Možná ještě k tomu uklidnění, dneska má téměř každý doma v obývacím pokoji Wi-Fi přístupové zařízení a od Wi-Fi se nachází řádově jednotky metrů. A Wi-Fi vysílání je mnohem, mnohem neefektivnější a ozařuje lidi mnohem víc. takže pokud má doma někdo wifinu tak bát se mobilních sítí je úplně zcestné. Proč se na to Česká televize nezeptala přímo jejich zástupců? Kde je objektivita. Wi-Fi doma nemám a když pan Bečvář říká o Wi-Fi a škodlivosti, tak by měl mluvit i o Mobilu nejenom o anténě. Turin_Verdict_ICNIRP_Judgment_SUMMARY_of_the_Turin_Court_of_Appeal – zde je soudní verdikt jasného spojení mezi telefonem a rakovinou. Publikováno 13.1.2020 Romeo c. INAIL – HEAD CANCER CAUSED BY MOBILE PHONE – Změřili jsme sílu Wi-Fi na měřícím přístroji TRIFIELD EMF meter model TF2 a také sílu co vyzařuje vysílač na Žižkově a vysílač na Žižkově má daleko silnější záření. To samé platí i u většiny antén co jsou volně v přírodě a o mnohých dalších vysílačích co jsou ve městech.

16/ Pan Bečvář – Podle mně není na světě nikdo kdo by rozuměl všem detailům mobilní sítě. A pro laickou veřejnost není možné pochopit všechny principy a nechají se snadno ovlivnit lidmi, co to dělají třeba z důvodu, aby na sebe upoutali pozornost. Vývoji mobilních sítě se věnují deseti tisíce lidí a jak říkám, těžko najdete člověka, který by detailně rozuměl více než 20 procentům mobilní sítě. – Když podle pana Bečváře, není odborník, který by detailně nerozuměl více než 20 procentům mobilní sítě, nemělo by tedy platit hledisko předběžné opatrnosti, které je také zakotveno v Evropské Unii? Že tito technici, jednak nerozumí všem aspektům a jednak nejsou už vůbec žádní biologové. S ohledem i na to, že pan Bečvář jednak řekl, že není odborník za zdravotní rizika a také to, že biologové primárně nevyvíjí telekomunikační sítě. – Také to neděláme proto, abychom se zviditelnili, ale úplně z jiných důvodů. Máte děti Studie: Riziko Potratu a Netermální Radiace Magnetického Pole – Exposure to Magnetic Field Non-Ionizing Radiation and the Risk of Miscarriage: A Prospective Cohort Study – https://www.nature.com/articles/s41598-017-16623-8#article-info

17/ Moderátorka – aukce kmitočtů pro 5G – 700 MHz… V aukci se bude dražit celé frekvenční spektrum… – Paní moderátorka by měla říct, že 5G jsou od pásma 700MHz až po 100GHz až 300 GHz víz. https://60ghz.ctu.cz/cs/stanice nebo https://spektrum.ctu.cz. V tomto spektrum jsou Směrované energetické zbraně – DEW – Directed Energy Weapons https://stop5g.cz/5g-satelity-jako-zbran-smerovane-mikrovlnne-energeticke-zbrane-laserove-zbrane/

18/ Hana Továrková – předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu. Všechny obce nad 50 tisíc by měly být pokryty novou infrastrukturou. Do 7 července jsou připomínky. – Proč CTÚ nikdy neodpovědělo na stovky stížnosti za poslední roky. Limity jsou staré 20 let, neberou v potaz děti, vznikly v době kdy neexistovaly 3G, 4G, 5G, IoT. Limity platné do roku 1999: 4,3 V/m. Se změnily, bez ohledu na to, aby Ministerstvo řeklo proč a na základě čeho došlo ke změně. Popsáno v dokumentu, podklady pro žalobu. Nebo v https://stop5g.cz/studie-historie-mikrovlnne-radiace-emf-a-5g/

19/ I dneska nevyužijeme strop rychlosti co jsou schopni dodat současní operátoři, proč tedy 5G? Že budeme mít vyšší rozlišení obrazu, které normální uživatel ani nepozná? – Proč se nemluví o spojení s RFID čipy? Čip už mají psi, Proč se nemluví o digitálním certifikaci pro každého člověka, kde doopravdy potřebuje číst BioBigData, které jsou doopravdy velká. Bill Gates – Mesiáš Depopulace – Vakcíny s Čipem – 5G Sítě – Lockdown – Aktivní a pasivní RFID – Prodej Vašich Bio dat

20/ Latenci, Boom ve virtuální realitě a augmented realitě VR/AR – informace v reálném čase před Váš obličej – Jak ovlivňuje elektromagnetické pole člověka, co se stane když je to v nesprávných rukách? Elektromagnetické Účinky na Mitochondrie nebo Project BlueBeam – Directed Energy Weapons, Holograms in the Sky, 5G Satellites, LRAD – Medusa

21/ NÚKIB – Národní Úřad pro kybernetickou bezpečnost – 12/2018 – NÚKIB: Huawei je bezpečnostní riziko. 1/2019 prezident: investice Huawei do 5G je ohrožena 12/2019 ředitel NÚKIB Dušan Navrátil odvolán (Dušan Navrátil tyto argumenty odmítl s tím, že podle odborníků z oboru bezpečnosti udělal v této oblasti za více než dvacet let svého působení pro Českou republiku velký kus práce. V době, kdy byl po dvou a půl letech budování nového úřadu odvolán, byl NÚKIB doma i v zahraničí velmi respektovanou institucí. ) – Na základě nízkých znalostí a manažerských schopností Lukáš Kintr – Bezpečnost není samozřejmá. Metodika Analýzy rizik je součástí mezinárodních standardech. Hrozeb a zranitelnosti plynoucích z vývoje, provozu, nebo inovace informačních systémů související infrastruktury. Bezpečnostní rizika přesahují rámec pořadu. – Ano, souhlasíme bezpečnost není samozřejmá. Ovládání Mysli, Psychotronické Elektronické Zbraně nebo Google, Facebook, Neuralink jsou zažalování za ozbrojování AI Technologických přenosů, spoluúčasti na genocidě v Číně a ohrožení lidstva zneužitím AI nebo Armáda, Nové Zbraně, Mikrovlnné Účinky, (Ne)smrtící Vlivy a 5G

22/ David Slížek, šefredaktor, Lupa.cz – Proč se dal prostor panu Slížkovi a ne dalším lidem, kteří by řekli doopravdy více?

23/ Jak je to s bezpečností 5G sítí? Kellnerova 02 „překvapivě“ používá v Praze technologii Huawei, před kterou NUKIB velmi varoval. – Je to globální projekt zneužité technologie. –Nanotechnologie – Patent – Coronavirus – Biologické Zbraně – Aktivace Pomocí 5G – Fyzikální Genocida – Zneužitá A.I. nebo Právník Ray Broomhall – Cesta k Ochraně Lidí před Inteligentními Měřiči a Telekomunikačními Anténami

24/ Michal Frankl – ředitel strategie a rozvoje podnikání, CETIN Člen PPF. 02 – 3,7 aby proběhla aukce na 700 MHz, 3,5 26GHz a další. V Kolíně na produktech Ericsson, v Praze na produktech Huawei a Nokia. Pravidla z kybernetického zákona, kombinace více dodavatelů – Multi Vendor Solution. Prakticky každý bude připojen. – Třeba při 60 GHz hemoglobin nepřijme kyslík, co se stane když nemůžete dýchat. Druhá vlna Pandemie – 60GHz – Mapa pokrytí 5G – Nemůžete dýchat – Genocida – Projekt Bizarre – WiGig – Česká republika – Při 60 GHz se molekula kyslíku vysoce absorbuje elektromagnetickou energií, která zeslabuje signály 60 GHz na vzdálenost, čímž je chrání před překročení zamýšleného cíle. Tato absorpce kyslíku také snižuje radiační spojení, takže 60 GHz spojení nebude rušit ostatní 60 GHz spojení provozovaná ve stejné geografické blízkosti, čímž umožní opětovné použití vyšší frekvence – skvělá zpráva pro telco a velmi špatná pro přírodu

IT specialista Rudolf Vávra: Nanotechnologie, RFID čipy a možnosti vakcinace. Mýty nebo skutečnost? 2020-06-08 – IT specialista Rudolf Vávra: Nanotechnologie, RFID čipy a možnosti vakcinace. Mýty nebo skutečnost?2020-06-08 – IT specialista Rudolf Vávra: Nanotechnologie, RFID čipy a možnosti vakcinace. Mýty nebo skutečnost?IT specialista Rudolf Vávra: Nanotechnologie, RFID čipy a možnosti vakcinace. Mýty nebo skutečnost?

Další komentáře: – WHO podvod – Druhá smrtelná vlna korona viru spojená s 60 GHz – 5G – Nanočástice – Očkování – Plukovník – Hlavní Rozvědková Správa

popřemýšlejte prosím jako obyčejní lidé s logickým, racionálním, kritickým myšlením…

25/ V České republice, EU jsou limity pro mobily, telekomunikace, neionizující záření 5000 uW/cm2 pro pracovníky a 1000 uW/cm2 pro širokou veřejnost. K biologickým změnám u člověka, u dětí dochází již při 0.003 – 0.02 uW/cm2. Což je v řádu 333333 krát více než jsou limity! Limity nás vůbec nechrání, jak dlouho si necháte lhát??? Proč má tolik lidí civilizační nemoc? Co je příčina civilizační nemocí??? Co jsou to kumulativní efekty? Proč před dvaceti lety skoro nikdo nevěděl, co je autismus? Zde jsou studie/limity – https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf

Zprávu vytvořila vědecká komunita, THE BIOINITIATIVE  – A Rationale for Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF) více na https://bioinitiative.org/   Je to skupina vědců z celého světa z různých oblastí (Department of Cell Biology and Biophysics, Department of Bioengineering, Former President and Full Member (emeritus), Bioelectromagnetics Society, Chairman, Russian National Committeeon Non-Ionizing Radiation Protection, https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec25_participants.pdf)

26/ Bývalá ředitelka WHO dr. Gro Harlem Brundtland, vysoce kvalifikovaná lékařka a třikrát norská premiérka byla také ovlivněna EMF radiací a rezignovala z funkce Generalního Secretary WHO, protože EMF ovlivnilo její zdraví a paní Brudtland také není duševně nemocné. Zde popsáno Olgo Shean  https://youtu.be/rKDrui7ZMnw

27/ Instalace 5G je naprosto šílená a dělat ji bez jediného biologického testu bezpečnosti musí být o té nejhloupější myšlence, jakou kdokoliv kdo v historii světa mel.

Prof. Martin L. Pall, PhD L. Pall, PhD

Prof Washington State University | WSU · Molecular Biosciences   – 5G: Great risk for EU,U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposuresand the Mechanism thatCauses Them

28/  Senator Blumenthal Blasts FCC and FDA For No Research on 5G Safety

US Senator Blumenthal Raises Concerns on 5G Wireless Technology Health Risks at Senate Hearinghttps://www.youtube.com/watch?v=ekNC0J3xx1w

29/ Robert F. KENNEDY proti FCC

Další soudní spor, který zpochybňuje federální bezpečnostní standard, je veden Child’s Health Defense (CHD – Robert Kennedy, Jr.’s Legal Team Sues FCC over Wireless Health Guidelines ) Organizace, která má za cíl ukončení chronických zdravotních stavů dětí tím, že eliminuje škodlivé toxické expozice

30/ SVOBODNÝ VYSÍLAČ – Spojení 5G s Nanotechnologie, RFID čipy a možnosti vakcinace. Mýty nebo skutečnost? https://www.youtube.com/watch?v=CxdkVtEL1Lk

Nebo 1/2 Rudolf Vávra: Co jsou 5G sítě. Jsme pokusnými morčaty v zájmu lobby telekomunikačního průmyslu? https://www.youtube.com/watch?v=CxdkVtEL1Lk zaměřena na historii a druhá část zaměřena více do IT.

31/60 GHz v České republice – něco velkého začne s největší pravděpodobností na podzim, možná i dříve… Druhá teď už smrtelná vlna Koronaviru, která se uskuteční jak budou všude nainstalované antény 5G na 60 GHz a další 5G sítě, satelity…, Pásmo kolem 60 GHz je nelicencované pásmo, takže Váš soused může mít anténu na domě a Vy budete mít nejen zdravotní problémy… viz. https://60ghz.ctu.cz Postaví to lidi proti lidem, je potřeba to zastavit. Prosíme je potřeba informovat vojáky a policejní složky… možná tzv. epidemie začne i dříve, bude-li vyrobena vakcína  ve velkém a hotové instalace 27000 5G antén na 60 GHz v České republice… tato frekvence se používá také pro Směrované Energetické Zbraně … 5G Sítě v České republice  – ČTU (Český telekomunikační úřad) na svém webu www.spektrum.ctu.cz , https://60ghz.ctu.cz chce vysílat širokopásmový přenos dat na 60 GHz. Když je známo, že lidé nedokáží přijmout kyslík, který je vystaven 60 GHz. Co se stane člověku bez kyslíku? Zde také informace o VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz (dále jen „VO-R/12“). Jak je možné, že nebezpečné nezákonné limity umožnily 5G? – EU dalo České republice 14 miliard na 5G, komu to prospělo?

32/ Studie: Riziko Potratu a Netermální Radiace Magnetického Pole

Ronald N. Kostoff, Paul Heroux, Michael Aschner, Aristides Tsatsakis  – Tato vědecká studie identifikuje nepříznivé účinky neionizujícího neviditelného záření, radiace (dále jen bezdrátové záření) uvedené v biomedicínské literatuře. Zdůrazňuje, že většina dosud provedených laboratorních experimentů nebyla určena k identifikaci závažnějších nepříznivých účinků odrážejících skutečné, provozní, reálné prostředí, ve kterém pracují bezdrátové radiační systémy, jako 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, 6G a další…  https://stop5g.cz/vedecka-studie-nepriznive-zdravotni-ucinky-5g-mobilni-sitove-technologie-v-realnych-podminkach/

33/ Rádi bychom znali Váš názor na to, co říkal pan plukovník viz. https://stop5g.cz/hlavni-rozvedkova-sprava-5g-nanocastice-ockovani-satanismus-plukovnik-гру Pan plukovník je z Hlavní rozvědková správa Podle nás, se na to člověk má dívat otevřeným vědomím… Viz video pana Plukovníka https://youtu.be/SINYex1U5SU. Části rozhovoru jsou popsány v článku.

  • Smysl lidí co zneužívají technologie, je vyděsit lidi
  • Sám plukovník владимир квачков říká, že kompletní odpověď nenajdete ve fyzikálním světě, že obyčejný člověk musí hledat dál.
  • Pan plukovník během rozhovoru několikrát mluví o satanistech.
  • Tento teror strachu je jak v Rusku, v Evropě tak v Americe. Řekl, že Američané jsou potomci přistěhovalců, tedy naši bratři – bílý anglosaský protestanti. Řekl, že Američani jsou stejně ničeni jako Rusové.
  • Říká, že teroristi chtějí jen 0,5-1 miliardy lidí na Zemi.
  • Klasická válka už není možná, proto teď je biologicko-psychická válka. Kde Vám říkají pod rouškou péče o Vaše zdraví, že je potřeba se rozdělit na zdravé a nemocné a to do krajnosti, že jste doma na balkoně a čekáte, až pro Vás přijdou.
  • Sám plukovník říká a zdůrazňuje, že technologie není náš nepřítel. Nepřítel jsou ti, co zneužívají technologie. A to je náš hlavní protivník
  • Pan plukovník také mluví o spojení 5G, nanotechnologie a očkování. O digitální kontrole každého člověka

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP