Ochrana osobních údajů STOP5G.CZ

stop5g.cz; Zastavme 5G na Zemi a ve Vesmíru - Pravda Vítězí

Ochrana osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů jsou vytvořeny s ohledem na přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů do právního řádu České republiky.

GDPR představuje nový rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Platí od 25. května 2018 a nahrazuje Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady stop5g.cz pro zpracování osobních údajů.

1. Jedním z našich primárních cílů je konnost, korektnost a transparentnost v oblasti zpracováni a ochrany osobních údajů subjektů údajů, se kterými má společnost uzavřen jakýkoliv smluvní vztah, případně hodlá smluvní vztah uzavřít a dále všech subjektů údajů, kteří navštíví sídlo či prostory Stop5g, případně jiným způsobem vstoupí do jednání či součinnosti se Stop5g.

2. Stop5g se zavazuje, že osobní údaje všech subjektů údajů bude zpracovávat v souladu s kony, zejména pak konně v souladu se zásady pro zpracování osobních údajů. Zajistí transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektů údajů, bude usnadňovat výkon konů subjektů údajů.

3.Účelem tohoto článku je poskytnuti základní a přehledné informace o zpracování osobních údajů. Z důvodu rozsahu informaci a informační povinnosti Stop5g o způsobu zpracování osobních údajů a o Vašich právech.

PAGE TOP