Akce Stop5G – Dle zákona č. 106/1999 Sb. napište svému starostovi žádost o poskytnutí informací – Zavolejte Vašemu starostovi – Tisk letáku – Informujte nejen veřejné úřady

Stáhnout žádosti v PDF a DOC

Žádost o poskytnutí informací

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci instalace a provozování 4G+ a 5G sítí v obci ……………………..


Dobrý den paní starostko / pane starosto,

dne ………………………….……. jsem Vám zaslal/a níže uvedené otázky na Vaši oficiální e-mailovou adresu ………………………….…….

1) Jednali statutární zástupci obce s Českým telekomunikačním úřadem, s operátory ve věci instalací a provozování vysílačů pro sítě 4G+, 5G v obci ………………………………..?

2) Dali statutární zástupci souhlas zřizovatelům/provozovatelům těchto sítí s instalací a provozování vysílačů pro sítě 4G+ a 5G v obci ………………………….…….?

3) Existuje mapa s místy umístění vysílačů pro sítě 4G+ a 5G v obci …………………………….?

4) V rámci výstavby veřejného osvětlení (VO) je plánováno využití tohoto VO pro instalaci vysílačů pro sítě 4G+ a 5G v obci ………………………………..?

5) V rámci výstavby veřejného rozhlasu je plánováno využití těchto bodů rozhlasu pro instalaci a provozování vysílačů pro sítě 4G+ a 5G v ………………………………..?

6) Informovala Římsko-katolická farnost vedení obce s využitím věže kostela pro instalaci a provozování vysílačů pro sítě 4G+ a 5G v obci …………………………………?

7) Jak informovalo vedení obce občany obce o instalaci a provozování 4G+ a 5G sítí v obci?

8) Jaký je Váš názor na 4G+ a 5G sítě, v souvislosti s prohlášením bývalé OMBUDSMANKY Anny Šabatové: „Stát neseznámil lidi se zdravotním rizikem 5G sítí, zvýšil limity a nechal je v nevědomosti“? Paní Šabatová radí obracet se přímo na zastupitele obce, tedy na Vás.

9) Telekomunikační společnosti, ani Česká republika, nebo její zástupci, neprovedli žádné, dlouhodobé, nezávislé studie, které by prověřily všechny známé zdravotní a bezpečnostní aspekty 4G+ a 5G sítí. Před záváděním jakékoliv neotestované technologie má platit zasada předběžné opatrnosti, která má chránit zdraví lidí, zvířat, složky životního prostředí a biologickou rozmanitost Jak se obec, Vy staví k této zásadě předběžné opatrnosti v souvislosti s 4G+ a 5G sítěmi?

Odpovědi mi zašlete písemně v zákonné době na níže uvedenou kontaktní adresu trvalého bydliště.


V …………………………………………….. dne …………………………..
pan/paní: …………………………..………………………………………………………………..
Narozen/a: …………………………..……………………………………………………………..
Adresa: …………………………..…………………………..……………………………………….
e-mail: …………………………..…………………………..……………………………………….

Starosta má pracovat pro lidi.

Akce Stop5G – Tisk Stop5G letáků A5

Informujte veřejné úřady, městské úřady, policii, armádu, lékaře, učitele, starosty a starostky, veřejné činitelé, Vaše známé, přátele, rodinu o zdravotním a bezpečnostním rizicích telekomunikačních sítí.

Více letáků lze stáhnout na https://ulozto.cz/hledej?q=stop5g.cz

Zde je několik Stop5G letáků formátu A5 ke stažení. Pro tisk jsme zvolili levný tisk letáků ofsetovou technologií ve vynikající kvalitě a za nízkou cenu. Tisk byl na nejčastěji využívaný lesklý křídový papír. Zvolili jsme gramáž letáků 130 g/m2 což je nejčastěji využívaný papír na tisk letáků. Zde si můžete vybrat mezi tiskárnami.

Letáky Stop5G lze také jen poslat jako odkaz v emailu, můžete je stáhnout nebo je šířit po sociálních sítích.

Akce Stop5G – Poznejte svého starostu

Prosím zavolejte svému starostovi a domluvte si osobní schůzku, na které mu předáte informace o zdravotních a bezpečnostních rizicích.

Zároveň svého starostu požádejte o poskytnutí informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci instalace 5G sítí ve Vaší obci. Také ho požádejte o ochranu zdraví Vašeho a Vaší rodiny a o uplatnění principu předběžné opatrnosti.

Lékaři požadují odložení nasazení 5G kvůli zdravotním rizikům

Nechte si všechno podepsat se dnem podání. Budete-li nespokojen s průběhem zavádění sítí 5G ve Vašem místě bydliště kontaktujte prosím právníka nebo napište email na info@stop5g.cz .

Další Akce Stop5G

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP