Akce Stop5G – Dle zákona č. 106/1999 Sb. napište svému starostovi žádost o poskytnutí informací – Zavolejte Vašemu starostovi – Tisk letáku – Informujte nejen veřejné úřady

Vzor žádosti

Věc: žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci instalace 5G sítí v obci ……………………..

Dobrý den pane starosto / paní starostko,

dne ………………………….. jsem Vám zaslal/a níže uvedené otázky na Vaši oficiální e-mailovou adresu …………………………..

1) Jednali statutární zástupci obce s Českým telekomunikačním úřadem ve věci instalací vysílačů pro sítě 5G v obci …………………………..?

2) Dali statutární zástupci souhlas  zřizovatelům/provozovatelům těchto sítí s instalací vysílačů pro sítě 5G v obci …………………………..?

3) Existuje mapa s místy umístění vysílačů pro sítě 5G v obci …………………………..?

4) V rámci výstavby veřejného osvětlení je plánováno využití tohoto VO pro instalaci vysílačů pro sítě 5G v obci …………………………..?

5) V rámci výstavby veřejného rozhlasu je plánováno využití těchto bodů rozhlasu pro instalaci vysílačů pro sítě 5G v …………………………..?

6) Informovala Římsko-katolická farnost vedení obce s využitím věže kostela pro instalaci vysílačů pro sítě 5G v obci ……………………………?

7) Jakým způsobem informovalo vedení obce občany obce o instalaci těchto sítí v obci?

Odpovědi mi zašlete písemně v zákonné době na níže uvedenou kontaktní adresu trvalého bydliště.

V ………………………….. dne …………………………..

pan/paní: …………………………..…………………………..

Narozen/a: …………………………..…………………………..

Adresa: …………………………..…………………………..…………………………..

e-mail: …………………………..…………………………..…………………………..

Akce Stop5G – Tisk Stop5G letáků A5

Informujte veřejné úřady, městské úřady, policii, armádu, lékaře, učitele, starosty a starostky, veřejné činitelé, Vaše známé, přátele, rodinu o zdravotním a bezpečnostním rizicích telekomunikačních sítí.

Zde je několik Stop5G letáků formátu A5 ke stažení. Časem bude více vzorů ke staženi. Pro tisk jsme zvolili levný tisk letáků ofsetovou technologií ve vynikající kvalitě a za nízkou cenu. Tisk byl na nejčastěji využívaný lesklý křídový papír. Zvolili jsme gramáž letáků 130 g/m2 což je nejčastěji využívaný papír na tisk letáků. Zde si můžete vybrat mezi tiskárnami.

Letáky Stop5G lze také jen poslat jako odkaz v emailu, můžete je stáhnout nebo je šířit po sociálních sítích.

Akce Stop5G – Poznejte svého starostu

Prosím zavolejte svému starostovi a domluvte si osobní schůzku, na které mu předáte informace o zdravotních a bezpečnostních rizicích.

Zároveň svého starostu požádejte o poskytnutí informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci instalace 5G sítí ve Vaší obci. Také ho požádejte o ochranu zdraví Vašeho a Vaší rodiny a o uplatnění principu předběžné opatrnosti.

Nechte si všechno podepsat se dnem podání. Budete-li nespokojen s průběhem zavádění sítí 5G ve Vašem místě bydliště kontaktujte prosím právníka nebo napište email na info@stop5g.cz .

Další Akce Stop5G