Biologický život a umělé neharmonické EMP – Fraktální antény v bezdrátové technologii zabíjejí celý biologický život – Rychlé směrované vyzařování paprsků v inteligentních anténách je 5G smrtící mřížka – Fraktální DNK

„Okolní elektromagnetická pole způsobená člověkem (EMP)… jsou závažným problémem životního prostředí. Přesto většina ekologů o tom ví málo. Snad je to proto, že předmět byl záležitostí fyziků a techniků tak dlouho, že biologové ztratili kontakt se základním začleněním elektromagnetismu do biologického paradigmatu. Všechny živé buňky a ve skutečnosti celé živé bytosti … jsou dynamické koherentní elektrické systémy naprosto závislé na bioelektřině. Na bioelektřině jsou závislé i ty nejzákladnější metabolické procesy v životě … většina živých věcí je fantasticky citlivá na mizející malé expozice EMP … umělé elektromagnetické expozice nejsou „normální“. Jsou umělé… s neobvyklými intenzitami, signálními charakteristikami, pulzujícími vzory a vlnovými formami, které v přírodě neexistují. A mohou mylně nasměrovat buňky … Lidé nejsou jedinými zasaženými druhy … To nyní ignorujeme na vlastní nebezpečí. “

B. Blake Levitt

ZÁKLADY GEOMETRIE DNK / DNA GEOMETRY FUNDAMENTALS

DNK je fraktální anténa v elektromagnetických polích

(Blank M, Goodman R. DNA is a fractal antenna in electromagnetic fields. Int. J. Radiat. Biol., 84:4, 409-415, 2011.)

Studie v neionizačním rozsahu

  • Mnoho studií analyzovalo účinky na zdraví spojené s nízkofrekvenčním rozsahem (elektrické vedení a elektrické spotřebiče) a zjistilo se, že stresová reakce je aktivována. Zlomy řetězce DNA jsou spojeny s intenzitami polí, které jsou vyšší než síly vyvolávající stresovou reakci. Chronická nízká úroveň expozice byla spojena s dětskou leukémií.
  • Expozice EMP v rozsahu RF byly spojeny s nádory mozku a slinných žláz.

DNK jako fraktální anténa

  • Fraktální anténa je anténa, která může přijímat a přenášet elektromagnetické záření na mnoha různých frekvencích současně. Eukaryotická DNA působí jako fraktální anténa kvůli strukturálním vlastnostem a interagruje s celou řadou frekvencí současně.
  • DNA může být aktivována v neionizačním i ionizačním rozsahu a to by mohlo vést k prasknutí DNA řetězců v závislosti na množství absorbované energie. Čím vyšší je frekvence, tím větší je absorbovaná energie a vyšší příspěvek k poškození DNA (DNA Dětí je Nejvíce Ohrožená, DNA je ZKONSTRUOVÁNA tak, že přijímá EMF ZÁŘENÍ a 5G!).

Bezdrátové 5G fraktální antény jsou smrtelnější pro životu – Fraktální antény a fraktální rezonátory

Anténnímu designu historicky dominovala euklidovská geometrie, tj. klasické antény tvaru T. Fraktální anténa obsahuje alespoň jeden prvek, jehož fyzický tvar je alespoň částečně definován jako druhý nebo vyšší iterační deterministický fraktál. Výsledná fraktální anténa se nespoléhá na úhel otevření pro výkon a může být vyrobena jako dipól, vertikální nebo čtyřúhelníková, nebo

jiné konfigurace. Počet rezonančních frekvencí pro fraktální anténu se zvyšuje s iteračním číslem N a je přítomno více frekvencí než v euklidovské anténě. Fraktální design antény při neharmonických, pulzních, širokopásmových frekvencích vede k velmi velkému biologickému poškození. Zdravotní účinky se dají nastavit od neurologických, přes hormonální, rakovinu, autoimunitní nemoci, k rozpadu těla, k praskání kostí, nebo ke smrti. Tyto negativní účinky mohou

být krátkodobé nebo dlouhodobé. Všechny tyto účinky Vám může dělat jedno zařízení, co může být v blízkosti Vašeho domu (5G – Dr. Marco Ruggiero, PhD, MD – Fraktální Anténa – DNK – Mikrobiom – Molekulární biologie – Kvantová biologie – Exosomy).

Rezonanční frekvence mohou dále zahrnovat neharmonicky související frekvence. Při vysokých frekvencích spojených s bezdrátovou a celulární telefonní komunikací druhé nebo třetí iterace. Fraktální anténa Minkowského (Minkowski and Hilbert curves based hybrid fractal antenna for wireless applications) je implementována na desce s plošnými spoji, která je dostatečně malá, aby se vešla do Vašeho telefonu. Fraktální anténa podle předkládaného vynálezu je podstatně menší než její protějšek klasická euklidovská anténa. Přesto fraktální anténa vykazuje přinejmenším podobný zisk, účinnost. Nové antény jsou tichým zabijákem. Fraktální antény se používají také v RFID štítcích a nano zařízeních (Kryptoměnový Systém – Patent W02020060606 – Bio Data – RFID Čip – ID2020 – Znak Bestie – 5G / 6G – Satelity)‘’

Proces evoluce zajistil, že většina přežívajících organismů v populaci funguje přiměřeně, protože populace je přizpůsobena bezprostřednímu prostředí. Pokud se environmentální nebo sociální podmínky změní příliš rychle a překročí schopnost organismů přizpůsobit se, zhorší se zdraví a vyvinou se nemoci.

Michael Huesemann a Joyce Huesemann

3-D struktura lidského genomu: Fraktální architektura globule zabalí dva metry DNK do každé buňky

Rychlé směrované paprsky (Rapid Beamforming) v inteligentních anténách pro bezdrátové aplikace využívá koncepty fraktálů a nové algoritmy – Rychlé zabíjení

Autoři: M. Levy ; D. Sriram Kumar ; Anh Dinh ; Sumanta Bose

„Inteligentní“ antény používají řadu anténních prvků s nízkým ziskem, které jsou připojeny v sítí. Fraktální koncepty se používají v anténních polích posledních 10 let. Vlastnosti fraktálních polí jsou kmitočtově nezávislé, multibandové charakteristiky, schémata pro realizaci návrhů nízkých postranních laloků, systematické přístupy k ředění a schopnost vyvíjet algoritmy pro rychlé vytváření paprsku. Fraktální bezdrátová anténa – masivní MIMO – tvarování paprsků představuje velké nebezpečí pro život samotný.

… když se lidé pomocí vědy a technologie pokusí optimalizovat přírodu pro své vlastní účely, okamžitě narušují přirozenou rovnováhu.

Michael Huesemann a Joyce Huesemann

Inteligentní antény jsou pole MIMO, které zdůrazňují požadovaný signál a minimalizují rušivé signály úpravou nebo přizpůsobením vlastního vzoru paprsku. To se provádí změnou relativních fází příslušných signálů napájejících antény takovým způsobem, že účinný radiační obrazec pole je zesílen v požadovaném směru a potlačen v nežádoucích směrech. Tím se modeluje jakýkoli požadovaný radiační obrazec. (5G Satelity jako Zbraň – Směrované, Mikrovlnné, Energetické Zbraně – Laserové Zbraně) Inteligentní anténní techniky se používají zejména při zpracování signálu, v radaru, radioastronomii a v telekomunikačních systémech jako W-CDMA a UMTS. Také naše DNK je zvláště ovlivněna umělým EMP (Riziko 5G: Vědecká Perspektiva). Koncept inteligentní antény lze použít v technologii optických antén také k produkci rychlého skenování paprsků (5G Vysílače – Chemické nano vstřikování – Vysoce Převodová Dielektrická Čočková Anténa – 3D Mapy – 868 MHz – Chemtrails – Vybavení pro bojiště). Techniky prostorového multiplexování a techniky prostorového blokového kódu také široce používají inteligentní antény. Komunikace UWB také využívá inteligentní antény se správnou šířkou pásma, která je jim přidělena.

Fraktální koncepty

Fraktál je rekurzivně generovaný objekt mající zlomkovou dimenzi. Mnoho objektů, včetně antén, lze navrhnout pomocí rekurzivní povahy fraktálu (Užitečnost genomických fraktálů vedoucí ke fraktálům organismů). Důležitými vlastnostmi fraktálních polí jsou kmitočtově nezávislá multibandová charakteristická schémata pro realizaci návrhů nízkých postranních laloků, systematické přístupy k ředění a schopnost vyvíjet algoritmy pro rychlé vytváření směrovaných paprsků využíváním rekurzivní povahy fraktálů. Tato pole mají zlomkové dimenze, které jsou nalezeny z generování dílčího pole použitého k rekurzivnímu vytvoření fraktálního pole. Termín fraktál, znamenat zlomené nebo nepravidelné fragmenty, byl původně vytvořen Mandelbrotem k popisu rodiny komplexních tvarů, které mají vlastní vlastní podobnost ve své geometrické struktuře. Od průkopnické práce Mandelbrota a dalších bylo v mnoha oborech vědy a techniky nalezeno mnoho různých aplikací pro fraktály. Jednou takovou oblastí je fraktální elektrodynamika, ve které je fraktální geometrie kombinována s elektromagnetickou teorií za účelem zkoumání současné třídy problémů se zářením, množením a rozptylem.

Při vývoji moderních telekomunikačních sítí a systémů s vícenásobným, neharmonickým, pulsnim přístupem zabíjíme všechno živé na cestě. Opravdu potřebujete všechno zabít, než se zabijete? Co uděláte za záchranu Vašeho života? Využití přístupů a technik prostorového zpracování se stává nezbytným podle souvisejících bezdrátových standardů. Potřebujeme tyto standarty, které nás nechrání? S touto technologií je signál každého uživatele vysílán a přijímán telekomunikační stanicí ve směru konkrétního uživatele (Druhá vlna Pandemie – 60GHz – Mapa pokrytí 5G – Nemůžete dýchat – Genocida – Projekt Bizarre – WiGig – Česká republika). Prostorové zpracování je považováno za hlavní myšlenku používání adaptivních a inteligentních antén, anténních polí, algoritmů tvarování paprsků, zrušení

rušení, systémů signalizace efektivních šířek pásma a systémů odhadování směru příchodu (DOA) (v případě neslepého tvarování paprsku non-blind beamforming). Ale co je hlavní myšlenkou Vašeho života, co je pro Vás víc Váš mobil nebo život?

Elektrická DNA

DNA je ultimátní pro ukládání informací ve vesmíru. Dr. John Mattick, přední výzkumný pracovník v oblasti funkce DNK, navrhuje, aby „nevyžádaná“ DNK (‘junk’ DNA) fungovala jako pokročilý počítačový operační systém. Doktor Mattick bědoval nad tím, jak chybá myšlenka, že neproteinová kódující DNK je nevyžádaná, velmi poškodila vědu:

Neschopnost rozpoznat plné důsledky [neproteinové kódující DNK] může být jednou z největších chyb v historii molekulární biologie.

Dr. John Mattick

Další zajímavou vlastností je to, jak DNK v buňkách vede elektřinu (informace však ukazují, že dálkové vedení je pravděpodobně způsobeno spíše okolními molekulami vody než samotnou DNK – Biever, C., Elektrifikační tvrzení přerušovaná, Nové Scientist177 (2388): 17., 29. března 2003). DNK se snadno poškodí. Některé chemikálie, včetně volných radikálů (Elektromagnetické Účinky na Mitochondrie), útočí na DNK tím, že kradou elektron z (tj. Oxidující) jedné z bází – chemická „písmena“ kódu DNK. Výsledná elektronová „díra“ může skákat podél DNK a chovat se jako pozitivní elektrický proud.

Už jsme hlásili, že část „nevyžádané“ DNA zahrnuje párování mezi „písmeny“ A a T (báze adenin a thymin), což blokuje tento škodlivý elektrický proud. Tato párování fungují jako izolátory nebo „elektronické závěsy v obvodu“, aby ochránily základní geny před elektrickým poškozením volnými radikály, které útočí na vzdálenou část DNK.1.

Nedávno Jacqueline Barton z Kalifornského technologického institutu prokázala, že DNA také používá k ochraně své elektrické vlastnosti. Na okraji některých genů je řetězec „G“ písmen (základní guanina). Snadno absorbují elektronovou díru, takže elektronová díra se pohybuje, dokud nedosáhne tohoto řetězce Gs. Toto odkloní poškození částí DNA, které kódují proteiny (Ananthaswamy, A., Enzymes skenuje DNA pomocí elektrického pulsu, New Scientist 180 (2417): 10., 18. října 2003).

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP