Soudní Žaloby Bojují za Změnu Federálních Bezpečnostních Standardů – Zažalujte ČTÚ

Celý telekomunikační průmysl se otřásá v základech, jak si lidé uvědomují jeho zásadní, negativní vliv na lidské zdraví. Zažalujte Český telekomunikační úřadŠabatová: Stát neseznámil lidi se zdravotním rizikem 5G sítí, zvýšil limity a nechal je v nevědomosti. Žalujte Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. z NRL (Národní Referenční Laboratoř Praha), který napsal oficiální zprávu v srpnu 2019, ve které opět popírá studie o netermické škodlivosti a nazývá to dezinformacemi. (více informací na info@stop5g.cz). Co uděláte Vy, za ochranu našich dětí?

Dafna Tachover hovoří v televizi RT America o 5G

Mezinárodní skupiny tvrdě pracují, že donutí FCC k uznání četných vědeckých varování před zdravotními riziky spojenými s bezdrátovým, netermálním zářením. Mikrovlnné záření dokáže uvařit jídlo, ale také přenáší vaše hovory, texty a bezdrátová data. Regulační orgány stanovily přísné pokyny pro mikrovlnné trouby, aby zabránily vystavení nebezpečným únikům záření, ale kritici tvrdí, že laxní normy uplatňované na bezdrátová zařízení jsou výsledkem nepřiměřeného vlivu průmyslu na Federální komunikační komisi (FCC).

Podle FCC je dělicí čára mezi bezpečnou a nebezpečnou expozicí v podstatě otázkou tepla. Pokud toto záření může vyvolat tepelný efekt, jako je spálení, je to nebezpečné. FCC nerozpoznává další biologické dopady mikrovlnného záření na naše těla. Vědecký výzkum však zjistil, že mikrovlnné záření z našich bezdrátových sítí a zařízení má dopady od nedostatku spánku po ovlivnění exprese DNA, rozpad genetické informace, rakovina a mnohé další. WHO, FCC se vyhýbalo oficiálnímu rozpoznání těchto účinků, zatímco vydláždilo cestu pro masivní zvýšení expozice životního prostředí mikrovlnnému záření prostřednictvím zavedení 5G.

Zastaralé standardy

FCC stanovila svůj současný radiační bezpečnostní standard před 24 lety, s telekomunikačním zákonem z roku 1996. Před tím, než bezdrátová technologie, vysílače, antény, smartphony, Wi-Fi začaly saturovat naše prostředí radiofrekvenční (RF) radiaci. Od roku 1996 četné vládní a jiné studie prokázaly jasné důkazy o poškození mikrovlnami pod teplotním prahem a mnoho lidí trpí závažnými, smrtelnými onemocněními vyplývajícím z netermálního vystavení. (Vlády a Organizace proti bezdrátové Technologie, BioInitiative, Studie: Účinky Neionizujícího Elektromagnetického Záření a Mikrovln na Zdraví)

Než byly tyto standardy dokonce stanoveny, zpráva z roku 1981 připravená pro NASA již varovala před nepříznivými účinky mikrovlnného záření. Četné studie a přehledy identifikovaly biologické účinky, které nemají nic společného s tepelným prahem.

Většina výzkumu se nezabývala závažnějšími dopady tohoto záření na skutečný svět, varoval Ronald N. Kostoff, výzkumný partner na škole veřejné politiky Gruzínského technologického institutu. Ve své dlouhé studii z roku 2019 „Nežádoucí účinky bezdrátového záření – Adverse effects of wireless radiation“ řekl „Většina laboratorních experimentů, které byly provedeny, nebyla navržena tak, aby vyvolala závažnější nepříznivé účinky odrážející reálné, kumulativní provozní prostředí, ve kterém je zabudováno bezdrátové záření,“ napsal Kostoff. Jeho práce zmiňuje desítky studií, které vykazují nepříznivé účinky. Varoval, „co bylo hlášeno, je špičkou ledovce celého spektra možných nepříznivých účinků bezdrátového záření.“ (Riziko 5G: Vědecká Perspektiva, EMF a 5G Zabijí Celý Biologický Život, Vědci varují před 5G)

Stovky vědců (EMF Scientist Appeal to the United Nations) již varovaly před rozsáhlými zdravotními problémy souvisejícími se současnou úrovní bezdrátové expozice a varují, že současné pokyny, standarty nejsou založeny na studiích dlouhodobé expozice. A mnoho vědců se obává, že příští kapitola, známá jako 5G, která používá vyšší frekvenci a vyžaduje mnohem více věží, může mít devastující účinky na veřejné zdraví a životní prostředí. Studie ukazují, že jsou ovlivněny rostliny, zvířata i voda.

Přestože jsou nálezy dobře zdokumentovány, regulační orgány zůstaly nepohyblivé. Mezitím se celá průmyslová odvětví spoléhají na 5G – a odpovídajícím způsobem lobují – k vytvoření nových kategorií, produktů a služeb, které se pouští do divokého kolotoče potenciálních nových obchodních modelů.

Blokáda 5G

Tato zlatá horečka by mohla být zpochybněna dvěma novými soudy, které naléhají na FCC, aby přehodnotily předpoklad bezpečnosti tepelného prahu.

Jeden soudní spor je veden environmentálním zdravotním institutem (EHT – Environmental health trust), což je vědecký spolek, který už léta prosazuje přísnější předpisy o bezdrátové technologii. Prezidentka EHT Devra Davis, Ph.D., MPH říká, že odmítnutí FCC přehodnotit své bezpečnostní standardy ignoruje rostoucí důkazy o poškození. “FCC se odváží tvrdit, že tyto zastaralé standardy lze bezpečně aplikovat na 5G, což je technologie, která před dvěma desítkami let ani neexistovala,” uvedla Davis v prohlášení EHT.

Výzkum z tisíců studií, včetně několika z americké armády, odhalil netepelné, biologické poškození. Jedna studie dr. Dominique Belpomme, profesora lékařské onkologie na Pařížské univerzitě, zkoumala 700 lidí trpících elektromagnetickou citlivostí (ES – Electromagnetic sensitivity) a jedna čtvrtina z nich prokázala známky zlomené hematoencefalické bariéry – charakteristický znak mikrovlnné expozice.

Příležitost žalovat

Další soudní spor, který zpochybňuje federální bezpečnostní standard, je veden Child’s Health Defense (CHD – Robert Kennedy, Jr.’s Legal Team Sues FCC over Wireless Health Guidelines ) Organizace, která má za cíl ukončení chronických zdravotních stavů dětí tím, že eliminuje škodlivé toxické expozice. Dafna Tachover se nedávno připojila k společnosti CHD jako její hlavní právník a je zakladatelem We are the evidence – advokátní skupiny věnované k ochraně těch, kteří byli zraněni bezdrátovým zářením.

Tachover řekl
a, že dříve nebylo možné podat žalobu na FCC. “Nežalovala jsem FCC, protože jsem nemohla žalovat FCC.” Existuje jen velmi málo způsobů, jak můžete žalovat vládu, a já jsem prošla všemi z nich a nemohla jsem najít mezeru, “řekla.

Potenciální mezera se otevřela v roce 2012, kdy úřad General Accountability Office (GAO) vydal zprávu (Report to Congressional Requesters – Exposure and Testing Requirements for Mobile Phones Should Be Reassessed) doporučující, aby FFC přehodnotila své bezdrátové předpisy. V roce 2013 FCC odpověděla s Docket 13-84 a požádala o veřejný komentář, zda je přezkum skutečně potřebný.

Ale Tachover říká, že docket byl výzvou k diskusi a více strategií, jak se této otázce vyhnout. Obvykle, když vládní agentura otevře docket, uzavře ji po měsíci nebo dvou, agentura může zvážit komentář
e, které obdrží a vyhne se zodpovědnosti. Ale Docket 13-84 zůstal otevřený po dobu šesti let a rozrostl se na více než tisíc komentářů. Pro FCC to byl způsob, jak se vyhnout doporučení GAO, a za šest let od té doby se rozšířily věže 5G.

Je jasné, že FCC docket otevřelo jen proto, že muselo,” řekla Tachover. “FCC musela udržovat docket otevřený, aby mohla rozšířit bezdrátovou technologii a 5G.” Pokud by však musela prověřit důkazy, zjistila by, že tuto technologii 5G nemohou rozšířit.“ Docket 13-84 mohl být otevřený ještě několik let, ale několik soudních žalob si začalo stěžovat na instalaci infrastruktury 5G ve městech (US Cities Lawsuit Against the FCC on 5G). Ve srovnání s předchozími bezdrátovými generacemi (3G a 4G) vyžaduje 5G mnohem více zařízení. To zahrnuje tisíce nových satelitů a velkých telekomunikačních věží, stejně jako mnoho černých válců známých jako „malé antény“, které udržují signál 5G silný, aby se zařízení mohla snadno připojit k nové síti. Tisíce malých antén již byly namontovány na stožáry po celé zemi před zavedením 5G. Existují plány na vybudování dalších milionů v příštích několika letech.

Sdílené zájmy?

Regulátoři a telekomunikační průmysl chtějí, aby 5G bylo v provozu co nejdříve. Aby se urychlilo budování malých antén. FCC stanovila instalační pravidla pro státy, které měly následovat, ale odpor byl silný. Nejméně 24 měst a krajů žalovalo FCC Komisi, protože ztráceli smluvní poplatky. Rovněž byli nuceni přezkoumat aplikace, které nasazují nová zařízení v nepřiměřeně krátkém časovém období. Aby se zabránilo většině státních legálních bitev, FCC schválila nařízení, které odebralo právo protestovat proti umístění malých antén. Tato strategie však zasáhla Marylandův Montgomery County (Montgomery Co. residents: 5G wireless cell antennas pose health risks). Tento soudní proces byl pro ostatní žaloby jedinečný tím, že se také zabýval otázkou zdravotních účinků, které mohou být způsobeny malými anténami, protože jsou často umístěny v těsné blízkosti domů, škol a podniků.

V článku 704 zákona o telekomunikacích z roku 1996
(Section 704 of the 1996 Telecommunications Act) se uvádí, že místní samosprávy nemohou odmítnout umisťování telekomunikačních věží z důvodu ochrany zdraví nebo životního prostředí, protože jejich frekvence je již považována za bezpečnou. Soudní dvůr v Montgomery však uvedl, že je nepřiměřené, aby FCC Komise rozšířila zdravotní předpisy na 5G malé antény, když stále otevřenou schránku k revidování FCC pokynů. FCC uzavřela svoji schránku (Docket 13-84) jen několik dní před slyšením a dospělo k závěru, že není nutná žádná aktualizace. Ve více než 100 stránkové zprávě (FCC Maintains Current RF Exposure safety Standards) ze 4. prosince 2019 uvedla Komise, že jejich 24-letá norma je dostatečná k zajištění veřejné bezpečnosti, a to i u 5G. “Po přezkoumání rozsáhlého záznamu předloženého v reakci na toto šetření nenalezneme vhodný základ, a proto odmítáme navrhovat změny našich stávajících limitů,” uvádí se ve lživé FCC zprávě. “Bereme svou povinnost chránit veřejnost před jakýmkoli možným poškozením v důsledku vystavení vysokofrekvenčnímu záření vážně.” Tento krok účinně ukončil soudní proces v okrese Montgomery, aniž by musel jít před soud, ale agentura byla vystavena novým právním útokům, i když jen na krátkou dobu.

Tachover vysvětluje, že když vládní agentura uzavře docket a zveřejní svou objednávku ve federálním rejstříku, máte pouze 60 dní na podání žaloby. “To je ono,” řekla. “Máte jedno velmi krátké okno.” Pokud to nepřijmete, ztratíte to a my nebudeme schopni to znovu napadnout. “ Tachover najala právníka Scott McCollough, který zastupoval případ CHD. McCollough pracuje v telekomunikacích posledních 35 let, ale říká, že tento případ mu otevřel oči. “Znám bezdrátový průmysl.” Vím, jak fungují bezdrátové sítě. Věděl jsem, že existují emisní požadavky. Ale nikdy jsem nevěděl, že existují zdravotní problémy, “řekl McCollough.

Myšlenka může být skryta záměrem. Při zkoumání případu McCollough našel důkazy o společném úsilí umlčet jakékoli obavy, které by mohly naznačovat, že frekvence používaná v současné době k přenosu bezdrátových komunikací by mohla být škodlivá pro zdraví. “
Vypadá to, že existuje spojenectví mezi aspekty federální byrokracie, snad vojenské, a bezdrátovým průmyslem, které sahá již od doby, kdy jsme začali používat mobily Řekl McCollough. “Je to podobné jako u azbestu a podobně jako u tabáku. Používají každý možný trik.“

V roce 2016 zveřejnil Národní toxikologický program (NTP – National Toxicology Program) zprávu ze své 10leté studie 25 milionů dolarů financované FDA (Food and Drug Administration) – studie výslovně navržená tak, aby byla konečným slovem při rozhodování o tom, zda expozice bezdrátového záření způsobila škodu. Studie zkoumala zdravotní dopady mobilních telefonů používaných v těsné blízkosti hlodavců.
V úvodní zprávě vědci uvedli, že mikrovlnné pole, které tato zařízení vyráběla, bylo „prokázáno, že je škodlivé pro člověka a životní prostředí“. Účinky zahrnují zvýšené riziko rakoviny, nárůst škodlivých volných radikálů, genetické poškození, strukturální a funkční změny reprodukčního systému, deficity učení a paměti, neurologické poruchy a negativní dopad na celkovou pohodu. Poté, co všechny tyto peníze a čas strávený hledáním odpovědi, dospěl FDA k závěru, že studie NTP nestačí ke změně bezpečnostních standardů, protože výzkum neprokázal nepříznivé účinky na člověka, pouze hlodavce. FCC ho následoval.

„Zjištění NTP by se neměla vztahovat na používání lidských mobilních telefonů, dostupné vědecké důkazy dosud nepodporují nepříznivé účinky na zdraví lidí způsobené expozicemi na současných nebo pod současnými limity,“ uvádí zpráva FCC. “NTP ve svých zjištěních nenavrhla, co tento výzkum může znamenat ve vztahu k lidem, včetně všeho, co by pomohlo označit vhodné úrovně expozice, a jeho výzkumná práce v současné době pokračuje.” McCollough říká, že regulátoři odmítají uznat problematický výzkum, aby se zmírnil
o důkazní břemeno.

Nemoce a bezdrátové sítě

Může se zdát obtížné pochopit, že bezdrátová expozice může být skutečně tak škodlivá. Koneckonců, v dnešní době prakticky každý má mobilní telefon a Wi-Fi… Mobilní antény, inteligentní měřiče, satelity a další zařízení vyzařující vysokofrekvenční záření a jsou téměř všude. Doslova se koupeme v mikrovlnném záření 24/7, tak jak by to mohlo být špatné? Stejně jako ne u každého se projeví rakovina z kouření, ne každý onemocní hned mikrovlnnou nemocí. Každý člověk má jinou míru toxicity, jinak žije, žije na místě, kde je méně mikrovlnné radiace. Někteří lidé jsou však více zasaženi (Tuning in to Microwave Sickness From Wireless Radiation). Ti s elektromagnetickou citlivostí (EC – Electromagnetic Sensitivity) – stav uznaný Mezinárodním kodexem nemocí (International Code of Diseases), mohou ve skutečnosti cítit bezdrátová zařízení z vysílače. Vykazují biochemické reakce, včetně nižších hladin melatoninu, což může vysvětlit jejich problémy se spánkem. EC je prakticky totožná s tím, co americké námořnictvo nazývalo „mikrovlnnou nemocí“, což je stav, který trpěli vojáci, kteří dlouhodobě pracovali s technologiemi, jako je radar. Mezi příznaky patří bolesti hlavy, brnění v rukou, potíže se spánkem, kognitivní a paměťové problémy, bušení srdce, únava, přetrvávající příznaky podobné chřipce, kožní vyrážky, sluchové účinky, nevolnost, citlivost na hluk, krvácení z nosu a další.

Předkladatelé petic, kteří jsou součástí případu CHD, zahrnují rodiče dětí
s EC, a lékaři, kteří pravidelně vidí důkazy o poškození u pacientů vystavených bezdrátovým polím.

Oficiální pozice FCC je, že při subtermální,
netermální expozici nedochází k žádným škodám. Američané se zdravotním postižením (ADA – Americans with Disabilities Act ) však uznávají EC jako legitimní nemoc. Access Board (vládní agentura, která nařizuje, jak ubytovat lidi se zdravotním postižením ve federálních budovách) od počátku 21. století zvažovala vytvoření standardů pro ubytování těch, kteří trpí EC. Ve zprávě z roku 2005, kterou uzavřela Access Board, bylo stanoveno, že „Lidé s elektromagnetickou senzitivitou mohou zažít vysilující reakce… z elektromagnetických polí vyzařovaných počítači, mobilními telefony…“ a „… veřejné a komerční budovy jsou povinny zajistit přiměřené přizpůsobení pro osoby se zdravotním postižením elektromagnetickými citlivosti.“ Ale ani o 15 let později se pravidla pro ubytování nikdy nenaplnila. “Uznávají, že EC existuje, říkají, že přijdou s některými standardy, ale ještě se nestalo,” řekl McCollough.

Mezinárodní výzva vědců k elektromagnetickým polím – Martin Blank PhD.

Normy bezpečnosti životního prostředí

Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA – Environmental Protection Agency) zahájila proces hledání norem souvisejících s životním prostředím již v roce 1996. McCollough uvedl, že Kongres projekt ukončil před dokončením. „Přestali financovat projekt. Bylo to přibližně ve stejnou dobu, kdy provedli revize zákona o komunikacích z roku 1996, “ řekl McCollough.

Ve své zprávě z prosince 2019 se FCC zabýval návrhem bezpečnějších limitů doporučeným ve zprávě Bio-Initiative Report, rozsáhlým přezkumem vědy o škodách způsobených bezdrátovým zářením, které jsou často uvedeny v komentářích k Docket 13-84. Zpráva se zaměřuje na 3 200 studií o účincích netermálních úrovní vysokofrekvenčního záření. Regulátoři tvrdí, že zpráva o bioiniciativě stanoví neuvěřitelně nízké limity pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření, které jsou „miliony až miliardy krát přísnější než limity FCC“. Dodávám, že „žádné zařízení by nemohlo spolehlivě přenášet jakoukoli použitelnou úroveň energie podle dnešních technologických standardů při splnění těchto limitů. Dále v záznamu neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by takové omezující limity přinášely jakýkoli hmatatelný přínos pro lidské zdraví nebo by poskytovaly jakékoli zlepšení oproti stávající ochraně před zavedenými riziky.“ FCC lže a lže, stejně tak jak Český telekomunikační úřad.

Stav soudních sporů

Není jasné, kdy navrhovatelé jednoho z těchto soudů uvidí svůj den u soudu, nebo který soud bude případy projednávat. EHT byla první, kdo předložil svůj případ obvodnímu soudu DC. Společnost CHD předložila svůj případ o několik dní později na devátý okruh v Kalifornii. FCC podal návrh na sloučení případů, ale CHD podal návrh na jeho zablokování. Tachover vysvětluje, že veškeré toto zákonné trápení je pokus FCC shodit případy z technického hlediska. Kdykoli vládní agentura vydá příkaz nebo pravidlo, vstoupí v platnost teprve poté, co je zveřejní ve federálním registru. Když však FCC napsala svou zprávu z prosince 2019, tak ji nezveřejnila. Tachover říká, že je to všechno součást strategie, jak se vyhnout soudním sporům.

“Plánovali že tyto případy zamítnou nezveřejněním ve federálním rejstříku a tvrdí, že tyto případy jsou předčasné,” řekla Tachover. Je to všechno velmi zlé a účelné. McCollough říká, že případ je nesmírně důležitý, ale výhra stále nepřinese konečné řešení, které navrhovatelé hledají. „To, co se opravdu musí stát, je, aby Kongres, FDA, OSHA a EPA přijaly přiměřené, dostatečně ochranné standardy. Standardy které by vzaly v úvahu zdraví v patříčném rozsahu. Jinak to, co se smutně stane je, že najednou budeme mít nějaké opravdu velké ohnisko. Bude jen bolestně zřejmé to, že kde se postaví antény, lidé v okolí najednou začnou být nemocní.”

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP