„Historická Výhra“: Robert F. Kennedy a CHD vyhrává Soudní Případ proti FCC ohledně Bezpečnostních Pokynů pro 5G a Bezdrátové Připojení

Aneb kdy padne Český Telekomunikační Úřad a Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. z Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření ???

Americký odvolací soud pro obvodní soud D.C. rozhodl, že Federální komunikační komise neposkytla odůvodněné vysvětlení k tomu, že její současné pokyny dostatečně nechrání před škodlivými účinky expozice radiofrekvenčnímu záření (ČTÚ udělal to stejné).

Dětská obrana zdraví (CHD – Children’s Health Defense – Robert F. Kennedy, Jr.) dne 13.8.2021 vyhrála svůj historický případ proti Federal Communications Commission (FCC). Je to případ, který zpochybňuje rozhodnutí agentury FCC nepřezkoumávat její staré směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví z roku 1996. Týkají se bezdrátových technologií, mobilů, Wi-Fi, 3G, 4G včetně 5G. Podívejte se na tiskovou událost, která se konala v pondělí 16. srpna.

FCC ani Český Telekomunikační Úřad nechrání Veřejné Zdraví

Americký odvolací soud pro obvod DC zveřejnil rozsudek dne 13. srpna 2021. Soud rozhodl, že FCC nezohlednila nerakovinné důkazy týkající se nepříznivých účinků bezdrátové technologie na zdraví (11000 stránek), když FCC rozhodlo, že její směrnice o radiofrekvenčních emisích z roku 1996 chrání veřejné zdraví.

FCC bude muset Přepracovat Limity s ohledem na 11000 Stránek Dokumentace

Kdy přepracuje limity Český Telekomunikační Úřad ???

Rozsudek soudu uvádí:

“Případ bude vrácen komisi FCC, aby poskytla odůvodněné vysvětlení pro její zjištění, že její pokyny dostatečně chrání před škodlivými účinky expozice radiofrekvenčnímu záření …”

R. Kennedy – Rozhodnutí soudu odhaluje FCC a FDA jako zajaté Agentury, které se vzdaly své Povinnosti Chránit Veřejné Zdraví

Dafna Tachover hovoří v RT America o 5G – 2019/2020, ještě před rozhodnutím soudu

Předseda CHD a zmocněnec pro případ Robert F Kennedy, Jr. řekl:

“Rozhodnutí soudu odhaluje FCC a FDA jako zajaté agentury, které se vzdaly své povinnosti chránit veřejné zdraví ve prospěch cílevědomé křížové výpravy za účelem zvýšení zisků v telekomunikačním průmyslu.”

Kdy se Podá Podobná Žaloba v Česku?

Případ CHD byl sloučen s dalším podobným případem, který podala společnost Environmental Health Trust. Organizace k případu podaly společné právní případy.

Je to Historické Vítězství nad FCC, současné Směrnice nechrání dostatečně Zdraví a Životní Prostředí

Hlavní zmocněnec společnosti CHD pro případ Scott McCollough, zmocněnec v oblasti telekomunikací a správního práva, který zastupoval navrhovatele při jednání, uvedl:

“Je to historické vítězství.” FCC bude muset znovu zahájit řízení a poprvé smysluplně a zodpovědně konfrontovat obrovské množství vědeckých a lékařských důkazů, které ukazují, že současné směrnice nechrání dostatečně zdraví a životní prostředí.

Soud Uznal Dopad na Přírodu

Rozhodnutí soudu dále řeklo:

“… FCC zcela neuznal, natož aby reagoval na komentáře týkající se dopadu vysokofrekvenčního záření na životní prostředí … Záznam obsahuje podstatné důkazy o potenciálních škodách na životním prostředí.”

Předkladatelé případu podali 11 000 stran důkazů o poškození způsobeném 5G a bezdrátovými technologiemi, které FCC ignorovala, včetně důkazů o již existující rozšířené nemoci (radio-frekvenční nemoc).

5G Chytrá Síť – o Vás Bez Vás … Internet lidi a věcí …

FCC bude konečně muset uznat nesmírné utrpení milionů Lidí

Advokátka Dafna Tachover, ředitella CHD společnosti 5G a Wireless Harms Project, která iniciovala a vedla případ pro CHD, řekla:

“FCC bude konečně muset uznat nesmírné utrpení milionů lidí, kteří již byli poškozeni bezprecedentním selháním FCC a FDA v ochraně veřejného zdraví.” Konečně je pravda venku. Doufám, že po tomto rozhodnutí FCC udělá správnou věc a zastaví jakékoli další nasazení 5G. “

Rozhodnutí soudu bylo rozhodnuto panelově dvě ku jedné. Soudce Robert Wilkins napsal většinový názor. Soudkyně Patricia Millettová se k němu připojila a soudkyně Karen Hendersonová, která předsedala senátu, vydala nesouhlas.

Obnovená Víra v Soudy

Prezidentka CHD Mary Hollandová řekla:

“Rozhodnutí odvolacího soudu USA ve věci CHD proti FCC znovu potvrzuje moji víru v soudnictví.” V těchto chaotických dnech mohou soudy stále držet naději na střízlivá rozhodnutí v souladu s právním státem. Netrpělivě očekávám postup FCC v souladu s rozhodnutím soudu. “

Soud zažal na základě toho, že FCC nepřezkoumála její 25 let staré Směrnice

Tento historický případ podala společnost CHD 2. února 2020. Případ zpochybnil rozhodnutí agentury FCC nepřezkoumávat její 25 let staré směrnice o vysokofrekvenčních emisích (RF), které regulují záření vyzařované bezdrátovými technologickými zařízeními (např. telefony a iPady) a infrastruktůrou (mobilní věže, Wi-Fi a chytré měřiče). FCC vyhlásila pokyny, které adekvátně nechrání veřejné zdraví.

FCC a ČTU Ignoruje podstatné důkazy o hlubokých škodách způsobených Pulzním a Modulovaným Vysokofrekvenčním Zářením

V roce 1996 přijal FCC směrnice (v České republice 1999), které chrání spotřebitele pouze před nepříznivými vlivy vyskytujícími se na úrovních záření, které způsobují tepelné efekty (změny teploty v tkáni), přičemž ignoruje podstatné důkazy o hlubokých škodách způsobených pulzním a modulovaným vysokofrekvenčním zářením na netepelných úrovních. FCC ani ČTÚ neposoudila své pokyny ani důkazy, navzdory jasným vědeckým důkazům o poškození a rostoucím výskytu nemocí souvisejících s RF.

Kongresový úřad pro Vládní Odpovědnost a Komentáře Veřejnosti k FCC

V roce 2012 zveřejnil Kongresový úřad pro Vládní Odpovědnost(Government Accountability Office of Congress) zprávu (Exposure and Testing Requirements for Mobile Phones Should Be Reassessed) doporučující FCC přehodnotit své směrnice. V důsledku toho v roce 2013 FCC zveřejnil dotaz (FCC Review of RF Exposure Policies), který měl rozhodnout, zda by měly být směrnice přezkoumány. To otevřelo pro veřejnost dokument 13-84 (Docket 13-84), v kterém veřejnost mohla podávat komentáře (Soudní Žaloby Bojují za Změnu Federálních Bezpečnostních Standardů – Zažalujte ČTU).

Americká pediatrická akademie doporučuje dětem snížit expozici záření mobilního telefonu

FCC ani ČTÚ Neprovedli řádné Posouzení Tisíce Vědeckých Důkazů

Na podporu nových pravidel byly podány tisíce komentářů a vědeckých důkazů vědců, lékařských organizací a lékařů a také stovky komentářů lidí, kteří z tohoto záření onemocněli. Nicméně 4. prosince 2019 FCC agentura uzavřela dokument a zveřejnila své rozhodnutí, přičemž potvrdila přiměřenost svých pokynů bez řádného posouzení komentářů nebo důkazů.

Žaloba na FCC, nazývaná Petice za přezkoumání

Žaloba, nazývaná Petice za přezkoumání, tvrdí, že rozhodnutí agentury FCC je svévolné, rozmarné, není založeno na důkazech, zneužívá pravomoci a je v rozporu se zákonem o správním řízení (Administrative Procedures Act APA).

Odbornící, Rodiče se postavili proti FCC

K žalobě CHD se připojilo devět individuálních předkladatelů. Mezi navrhovatele patří profesor David Carpenter MD, světově uznávaný vědec a odborník na veřejné zdraví, který je spolueditorem zprávy BioInitiative, nejkomplexnějšího přehledu vědy o účincích RF; lékaři, kteří na svých klinikách vidí nemoc způsobenou bezdrátovým zářením. Dále matka, jejíž syn zemřel na nádor na mozku související s mobilním telefonem.

kaři požadují odložení nasazení 5G kvůli zdravotním rizikům

Źaloba na FCC podána Společnými Silami

Žaloba CHD byla podána u amerického odvolacího soudu pro devátý obvod. Byl však převeden na americký odvolací soud pro obvod DC, kde byl spojen s podobnou žalobou podanou společností Environmental Health Trust a Consumers pro bezpečné mobilní telefony. Hlavní právní případ byl společně podány všemi navrhovateli.

Zdroje

Zdroje a Ćeský Telekomunikační Úřad

Nebezpečí 5G – Biden říká, že 5G by mělo být důkladně prostudováno

Aneb kdy padne Český Telekomunikační Úřad a Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. z Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření ??? – FCC ani Český Telekomunikační Úřad nechrání Veřejné Zdraví – FCC bude muset Přepracovat Limity s ohledem na 11000 Stránek Dokumentace – Robert F. Kennedy říká, že rozhodnutí soudu odhaluje FCC a FDA jako zajaté Agentury, které se vzdaly své Povinnosti Chránit Veřejné Zdraví – Je to Historické Vítězství nad FCC, současné Směrnice nechrání dostatečně Zdraví a Životní Prostředí – Soud Uznal Dopad na Přírodu – FCC a ČTU Ignoruje podstatné důkazy o hlubokých škodách způsobených Pulzním a Modulovaným Vysokofrekvenčním Zářením – FCC bude konečně muset uznat nesmírné utrpení milionů Lidí – Žaloba na FCC, nazývaná Petice za přezkoumání – Odbornící, Rodiče se postavili proti FCC

Následuj nás / Follow us

Jeden komentář u “„Historická Výhra“: Robert F. Kennedy a CHD vyhrává Soudní Případ proti FCC ohledně Bezpečnostních Pokynů pro 5G a Bezdrátové Připojení”

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP