Patenty – Od PsyOps k Neurologickým Válkám – Monitorování Lidí pomocí Globální Sítě, např. Telefonní Sítě, Internetu – Claudový Fyziologický Monitorovací Systém

Proč se o sledování z fyziologické, nervové úrovně veřejně nediskutuje? Není-li veřejná debata, je tato technologie spolu s 5G použita proti lidem k jejich kontrole z genetické úrovně. Digitální koncentrák“ aneb „Nervová manipulace na dálku“. Proč nám nařekli, že každý člověk má svoji unikátní Bio Rezonci jako má unikátní otisk prstu?

Patent US20200000338A1 – Cloudový Fyziologický Monitorovací Systém – (2014)

Cloudový fyziologický monitorovací systém má senzory v komunikaci s živou bytostí. Jedno jestli je to rostlina, zvíře, nebo člověk, vše jmenované vyzařuje elektromagnetické signály – Signální Inteligence (SigInt). Tyto elektromagnetické signály generují datový tok, který obecně reaguje na fyziologický stav živé bytosti. Monitorovací systém přijímá datový tok ze snímače a přenáší datový tok na počítač, server v claudovém úložišti. Úložiště může být na několika světadílech. Cloudový server zpracovává datový proud tak, aby odvodil fyziologické parametry s hodnotami reagujícími na fyziologický stav. Cloudový server odvozuje index na základě kombinace fyziologických parametrů. Cloudový server komunikuje index s operátorem, třetí stranou, zneužitou umělou inteligencí. S použitím 5G se zobrazuje index v reálném čase.

Tento patent je citován v dalších 211 patentů, co všechno monitorují, co všechno Vám neřekli???

 • US6970792B1 – 2002-12-04 – Masimo Laboratories, Inc. Systémy a metody pro stanovení hodnot saturace krve kyslíkem pomocí kódování komplexních čísel – S použitím 5G sítí na 60 GHz a Bio Rezonanční Frekvence tento systém Vám dokáže dávkovat kyslík v městských aglomeracích.
 • US5638816A 1995-06-07 1997-06-17 Masimo Corporation – Aktivní monitorování složek krve – Je popsán systém monitorování glykémie, který zajišťuje vyvolání aktivního pulzu v objemu krve pacienta.
 • US7254431B2 2003-08-28 2007-08-07 Masimo Corporation – Systém sledování fyziologických parametrů
 • US8028701B2 2006-05-31 2011-10-04 Masimo Corporation – Monitorování dýchání
 • US7880626B2 2006-10-12 2011-02-01 Masimo Corporation – Systém a metoda pro sledování životnosti fyziologického senzoru – Funguje ve Vašem těle Čip, Nanotechnologie dobře …. A kdo rozhoduje jestli funguje dobře, o Vás bez Vás …
 • US20110040197A1 * 2009-07-20 2011-02-17 Masimo Corporation – Bezdrátový systém monitorování pacienta, aneb jak Vás monitoruje I Vaše WI-FI
 • Dále citován v dalších 164 patentech
 • US10702194B1 2008-07-03 2020-07-07 Masimo Corporation – Vícesměrový systém sběru dat pro neinvazivní měření složek krve – Přesnější a přesnější sledování z Genetické úrovně, proč o tom media, doktoři a další nemluví, proč není žádná veřejná debata???

A61B5/0022 – Monitorování pacienta pomocí globální sítě, např. telefonní sítě, internet

Bývalý Námořní Důstojník David Voigts Odhaluje Cílený Individuální Program Kontroly Mysli

Jsou probíhající PCR Testy součásti „Nervové Manipulace na Dálku“?

“Kdokoli může pomocí testu PCR pozitivně testovat prakticky na cokoliv, pokud test necháte běžet dostatečně dlouho … s PCR, pokud to uděláte dobře, najdete u kohokoliv téměř cokoliv … neříká to, že jste nemocní.”

Dr. Kary Mullis, PhD, tvůrce testu PCR

Jak může být každý testován pozitivně na COVID-19 – PCR testy – 5G technologie a indukce koronaviru v kožních buňkách

Patent US5507291A – Způsob a související zařízení pro dálkové určování informací o emočním stavu člověka (1994)

V metodě pro dálkové určování informací vztahujících se k emocionálnímu stavu člověka je generována energie vlnového proudu s předem stanovenou frekvencí a předem stanovenou intenzitou a bezdrátově přenášena směrem ke vzdáleně umístěnému subjektu. Energie křivky emitovaná z subjektu je detekována a automaticky analyzována, aby se získaly informace týkající se emočního stavu jedince. Fyziologické nebo fyzikální parametry krevního tlaku, tepové frekvence, velikosti zornice, frekvence dýchání a úrovně potu se měří a porovnávají s referenčními hodnotami, aby poskytly informace využitelné při hodnocení odpovědí dotazovaného nebo případně kriminálního záměru v oblastech citlivých na bezpečnost. Kriminální záměr v totalitní společnosti může být pravdivá informace. Když se o těchto technologií veřejně nemluví, tak jsou zneužity proti obyčejným lidem. (A61B5/164)

Patent US9183351B2 – Mobilní systém se síťovým distribuovaným zpracováním dat pro biomedicínské aplikace (2013)

Adaptivní systém pro tzv. lékařské monitorování rozděluje zpracování dat mezi výpočetní zařízení připojená k síti. Děje se za účelem optimalizace využití výpočetních zdrojů, rychlosti síťové komunikace a uživatelské zkušenosti. Zpracování dat je distribuováno do několik úrovní s obousměrnou komunikací mezi úrovněmi. To vše, za účelem koordinace a úpravy komprese dat, filtrování a analýzy, jakož i velikosti dat uložených do vyrovnávací paměti pro přenos a / nebo příjem od biologických systémů.

COVID Psychóza – Alpha, Beta, Gamma mozkové vlny a radiace nebo mutace???

Z tohoto pohledu 5G síť se stává páteřní síť, co Vás zapojí do Cloudu a Vy o tom nemusíte ani vědět. Jak třeba tento patent může fungovat s Patentem W02020060606 – Krypto-měnový systém využívající údaje o činnosti Vašeho těla – Vaše tělo dostane úkol, a když ho splníte podle fyzické odezvy Vašeho těla dostanete peníze … Co když úkol nesplníte, nebo si budete myslet něco jiného? Dostanete nějaké peníze? Co ještě se může stát? (více)

Patent US8721543B2 – Systém pro Analýzu Dat (2012)

Vynález zahrnuje systém a procesy pro shromažďování a analýzu dat za účelem monitorování, sledování a poskytování péče. Mezi hlavní subsystémy podle vynálezu patří Medical Digital Assistant („MDA“), server, monitorovací zařízení, výdejní zařízení, server, řídicí panel a aplikační software. Vynález zahrnuje způsob provádění sběru dat, monitorování, analýzy a hlášení.

Co když se tento patent použije s 5G Vysílače – Chemické nano vstřikování – Vysoce Převodová Dielektrická Čočková Anténa – 3D Mapy – 868 MHz – Chemtrails – Vybavení pro bojiště. Proč se o těchto věcech nemluví v mediích?

Patent US10517479B2 – Síťové Osobní Nouzové Zařízení s Odpovědí -(2006)

Monitorovací systém využívající senzor aktivity k určování vzorů aktivity na základě aktivity uživatele, ke které dochází v průběhu času. Jaké jsou Vaše zvyky, nebo zlozvyky a kdo všechno o nich ví?

US6011991A – Komunikační systém a metoda včetně analýzy mozkových vln a / nebo využití mozkové činnosti (1998)

Systém a metoda umožňující lidem komunikovat prostřednictvím monitorovaní jejich mozkové činnosti. Mozková aktivita jedince je monitorována a přenášena na vzdálené místo (např. Satelitem, 5G, 4G). Na vzdáleném místě je monitorovaná mozková aktivita, která je porovnávána s předem zaznamenanými normalizovanými křivkami mozkové aktivity. Pomocí křivek nebo vzorů se určuje, zda je nalezena shoda nebo podstatná shoda. Pokud je taková shoda nalezena, počítač na vzdáleném místě určí, že se jedinec pokoušel sdělit slovo, frázi nebo myšlenku, která odpovídá odpovídajícímu uloženému normalizovanému signálu.

(A61B5/164)Patent US20030032870A1 – Metoda psychofyziologické detekce podvodu prostřednictvím analýzy mozkových funkcí

Předmětný vynález zahrnuje způsob, při kterém se od klamného jedince (lháře) vyžaduje provedení konkrétního kognitivního úkolu, aby se dosáhlo klamání, které se liší od kognitivního úkolu, který provádí pravdivý jedinec v reakci na stejné pokyny. Jsou měřeny psychofyziologické projevy kognitivního úkolu nebo zvýšené kognitivní aktivity spojené s úkolem. Mozkové vlny nebo jiná psychofyziologická data jsou poté analyzována, aby se rozlišily typy nebo úrovně kognitivní aktivity produkované kognitivním úkolem pro pravdivé a klamné jedince.

Patent US20080294033A1 – Jednotka pro zpracování biologického signálu, bezdrátová paměť, systém pro zpracování biologického signálu a řídicí systém zařízení, které má být ovládáno

Úkolem je poskytnout prostředek pro snadné ovládání různých zařízení, která mají být ovládána (tj. Textový procesor, auto …) pomocí signálu mozkové vlny pacienta s Alzheimerovou chorobou nebo psychologickou poruchou. Nebo-li pro podporu aktivního výkonu uživatele využitím bezdrátové komunikace s pamětí (bezdrátová paměť) schopnou komunikovat bez drátů, ve kterých je uložen příkaz o pohybu člověka. Současná jednotka pro zpracování biologického signálu má elektrodu pro detekci biologického signálu (elektrický signál) ze živého těla nebo pro přenos elektrického signálu do živého těla, rozhraní a anténu, která může komunikovat s externím zařízením (tj. bezdrátová paměť, čtečka / zapisovačka); proto je pohodlí uživatele vylepšeno v případě, že uživatel používá elektronické zařízení nebo podobně. Kromě toho lze podporovat aktivní výkon uživatele.

Patent US7678060B1 – Metoda monitorování zdravotního stavu a monitorování wellness / emocionálního stavu implementující tuto metodu (2008)

Metoda odvození jediné celočíselné hodnoty zásluhy představující vitální znaky savce, obecně lidského subjektu. Systolický krevní tlak S, diastolický tlak D a srdeční frekvence PR se používají k výpočtu odvozeného průtoku krve (IBF) pomocí rovnice IBF = (S-D) * PR / C, kde C je konstanta, obvykle 100. Je poskytnut postup pro stanovení statisticky platného počátečního počtu IBF, proti kterému mohou být porovnávány následné hodnoty IBF, aby se posoudil stav subjektu ve vztahu k limitům a standardům … Rovněž je poskytnuto samostatné zařízení pro provádění měření a pro výpočet a ukládání IBF. K dispozici je normalizovaná jednociferná stupnice, Millenova stupnice, která je ideální pro použití s tímto vynálezem. K dispozici je také systém pro sledování wellness a / nebo emočního stavu používání parametru IBF.

Biologické Patenty

Technologie pro politickou kontrolu – Biozbraň aktivovaná frekvencí viru – Mysl a Bioroboti

Další Zdroje

 • Satanic Mind Control Technology Patents – Jedná se pouze o část patentů, které se zabývají ovládáním mysli, mentálním a emocionálním ovlivňováním, technikou vnímání a fungováním mozku prováděným na dálku a / nebo přímo prostřednictvím elektronických médií a jiných míst a metod aplikace. Pamatujte, že se jedná o patenty podané jako veřejné vlastnictví. Neznámá a černá ops (BlackOps) technologie vytvořená ve vojenském průmyslovém komplexu očividně zůstávají skryté. Je zřejmé, že schopnost ovládat mentální procesy, postoje, obavy a vnímání masové mysli je zjevně mnohem pokročilejší, než jí průměrná mysl rozumí.
 • Top 10 Most Sinister PSYOPS Mission Patches
 • “Omnis Vestri Substructio Es Servus Ad Nobis” can loosely be translated to “All your base are servant to us”

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP