5G – Bezdrátová Technologie 5 Generace

Japonsko Zastavilo Zavádění 5G

Prosíme o širší informovanost kolem 5G. Děkujeme

5G znamená bezdrátovou technologii „5. generace“. Říká se, že poskytuje rychlejší a vyšší přenosovou kapacitu. Zahrnuje Internet věcí (IoT), auta bez řidiče a rychlejší streamování videa.

5G výrazně zvýší mikrovlnné a milimetrové záření v našem prostředí. Využívá také nové frekvence, které nejsou hodnoceny  relevantne.  Je potřeba zdůraznit všechny bezpečnostní aspekty nových frekvencí a začít otevřenou veřejnou debatu.

5G bude zahrnovat vyšší frekvenci milimetrových vln, která byla dříve použita například pro ovládání davu. Milimetrové vlny neprocházejí snadno budovami, takže 5G bude vyžadovat miliony nových „malých“ antén .

Bezdrátový telekomunikační průmysl hodlá vybavit téměř každou poštu, ulici, také užitková místa po celé zemi těmito bezdrátovými malými mobilními antény vysílající nebezpečné záření vedle nebo do našich domovů, škol, pracovišť a to nepřetržitě 24/7. ( viz. Členka OSN  Claire Edwards – Antény na budovách OSN od roku 2015 )

5G záření bude vysíláno z vyspělých antén, tzv. Fázových polí, které přenášejí mikrovlnné vlny a / nebo milimetrové vlny v úzkých pásmech, technologii původně vyvinutou pro vojenské účely. Tím se masivně zvýší vystavení záření v těchto svazcích, což bude téměř všude.

Stop5G.cz - Frekvence 3G/4G 1-2GHz; 5G 1-70 GHZ Mikrovlnka
Stop5G.cz – Frekvence 3G/4G 1-2GHz; 5G 1-70 GHZ Mikrovlnka

Masivní nárůst radiace je pozorován ve vědecké práci publikované v roce 2017:

„Naše výsledky ukazují, že 5G sestupné RF pole generuje výrazně vyšší hustotu výkonu (PD) a specifickou rychlost absorpce (SAR) než současný buněčný systém.“… Když se tedy používá větší fázovaná anténa nebo když se uživatel přibližuje k AP, hodnota PD se stává hlavním zdravotním problémem, který nevyhnutelně vyžaduje více výzkumu zdravotních účinků 5G, než bude úspěšně zaveden přísným dodržováním emisních norem RF.

Podstatné a přesvědčivé množství vědeckých studií ukazuje mnoho nepříznivých zdravotních účinků a zdravotních rizik způsobených radiofrekvenčním / mikrovlnným zářením.

JDEME DO TOHO
PAGE TOP