WiFi – Oxidační Stres a Rakovina

Vypněte Wi-Fi v noci

Nedávný dokument [1] shrnující více než 20 studií zjistil, že opakovaná expozice WiFi nás vystavuje fyzickému a duševnímu riziku. Mezi tato rizika patří:

  •     Buněčná smrt známá jako Apoptóza
  •     Oxidační stres, který způsobuje Chronické Onemocnění, jako je Rakovina
  •     Sterilita a Dysfunkce Spermií
  •     Neuropsychiatrické a Psychologické Poruchy
  •     Negativní Dopady na Buněčnou DNA
  •     Hormonální Změny
  •     Cukrovka a další …
5G a Riziko Rakoviny

WiFi Radiace je mnohem více silnější než radiace z mobilních telefonů. Nyní máme spoustu vědeckých důkazů, které ukazují, že máme nepříznivé biologické a zdravotní účinky na úrovních, které jsme zanedbali.[1]

Existuje jen tolik EMF záření, které lidé mohou tolerovat dříve, než onemocní, a lidé jsou víc a víc nemocní z WiFi a z bezdrátové technologie. Nemoc se nazývá Elektrohypersenzitivita (EHS) a je prakticky identická s mikrovlnnou nemocí, kterou zažívali radaroví operátoři během druhé světové války.

FRANCIE – Mobilní telefony jsou zakázány ve školách, vysokých školách a dokonce i na hřištích

Mobilní telefony jsou zakázány ve školách a na vysokých školách (střední školy ve Francii), včetně dětských hřišť. Tuto zprávu oznámil ministr národního vzdělávání Jean-Michel Blanquer podle zpravodajského článku zveřejněného v Le Monde. Opatření potvrdil ministr školství.

Vliv Wi-Fi na rostliny, stromy během 69 hodin …

Francouzská agentura pro potraviny, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ANSES) ve své zprávě z roku 2016 „Radiofrekvenční expozice a zdraví dětí“ doporučuje regulační změny, které zajistí „dostatečně velké bezpečnostní rezervy“ na ochranu zdraví malých dětí s uvedením:

„Všechna bezdrátová zařízení, včetně tabletů, bezdrátových telefonů, dálkově ovládaných hraček, bezdrátových hraček, dětských monitorů a monitorovacích náramků, by měla podléhat stejným regulačním povinnostem jako mobilní telefony.“

Studentům a zaměstnancům je zakázáno přinášet mobilní telefony do škol
Co je třeba udělat! Studentům a zaměstnancům musí být zakázáno přinášet mobilní telefony do škol. Japonsko, Indie, New York, Itálie a další místa již zakázaly mobilní telefony ve školách a na vysokých školách
CHRAŇME NAŠE DĚTI – Neexistuje žádná bezpečná úroveň mikrovln pro děti

Francouzská národní knihovna zakázala WiFi

Francouzská národní knihovna, Paříž, největší národní knihovna, jejíž čtyři budovy jsou využívány více než miliony uživateli ročně, v roce 2008 odmítla návrh na instalaci Wi-Fi v celé knihovně.

Tisková zpráva knihovny, “Vědecká literatůra dokazuje Genotoxické účinky z Wi-Fi.” Lidské buňky vystavené 2, 45 GHz, frekvence Wi-Fi, vytvářejí “Genetické Změny,” řekl.

Několik dalších knihoven v Paříži také odstranilo Wi-Fi terminály. [3]

WiFi a CUKROVKA

Cukrovka je chápána jako autoimunitní nemoc. Vzhledem k tomu, že WiFi ovlivňuje imunitní systém, a publikovaný nedávný výzkum jasně ukazuje souvislost mezi cukrovkou a bezdrátovým zářením. Od roku 1995 do roku 2010 došlo k nejméně 100% nárůstu výskytu diagnostikovaných případů diabetu v 18 státech.

Bezdrátové záření má biologické účinky, období …

Bezdrátové záření má biologické účinky. – Toto není další téma pro debatu, když se podíváte na PubMed na ověřenou recenzovanou literatura. Jsou tyto účinky pozorovány u všech forem života – rostlin, zvířat, hmyzu, mikrobů, u lidí máme jasné důkazy o rakovině. Máme důkazy o poškození DNA, kardiomyopatie, která je předchůdcem srdečního selhání, neuropsychiatrickém.

Cukrovka je první epidemie z Bezdrátové Technologie, Wi-Fi

Statistiky jsou velmi děsivé. Bezdrátové záření způsobují zvýšenou hladinou cukru v krvi. Ale obrovským problém cukrovky je skutečně chronické onemocnění ledvin. Stádium onemocnění ledvin je nejhorší komplikace diabetu a vede k hemodialýze. Wi-Fi 2,4 GHz způsobuje cukrovku. Takže s 5G to není konverzace o tom, zda tyto biologické účinky existují (Účinky 5G na Cukrovku a Duševní Zdraví – Doktorka s 20letou praxí hází Bomby o Nebezpečí 5G Technologie).

více info v anglické verzy …

Následuj nás / Follow us

2 komentáře u „WiFi – Oxidační Stres a Rakovina“

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP