Zvláštní Dodatky – Devět je číslo Vesmírů

Vortex Založená Matematika - NIkola Tesla

Matematika Založená NA VORTEXU – NIkola Tesla

„Kdybyste věděli jen o velkoleposti 3, 6 a 9, měli byste klíč k vesmíru.“

Nikola Tesla vynálezce, fyzik, elektroinženýr, humanista 1856 – 1943

Proč má kruh 360 stupňů?

Číslo „9“ je poslední číslo v desítkové soustavě či dekadické soustavě, které je posledním číslem a limitem všeho, co je. Devět je číslo, které má mnoho zajímavých vlastností, tyto vlastnosti jiná čísla nemají a devítka je použita k držení skrytého kódu, který ovlivňuje každého člověka na Zemi. Devět má v sobě silnou rezonanci v naší holofractografické realitě, v desítkové soustavě. Jak brzy zjistíte, je zde skrytý kód, který odhaluje největší pravdu všeho a je zakódován do konstrukce našeho vesmíru.

Devítkový kód

Ciferace

Ciferace je pojem z oblasti aritmetiky označující zobrazení, které každému přirozenému číslu přiřazuje jednociferné číslo vzniklé opakováním ciferného sčítání původního čísla. Je-li výsledek jednociferný, jedná se o ciferaci původního čísla. V opačném případě se opakuje sčítání cifer výsledku, dokud nedostaneme jednociferné číslo – ciferaci původního čísla.

Matematika založená na víru – Květ Života

Velká pyramida (Cheopsova pyramida) v Gíze

Zem se pohybuje 1 ° každých 72 let => 72 = 7 + 2 = 9
Základní obvod 43200 => 4 + 3 + 2 = 9
Rozděluje na základnu 600 => 6
Zeměpisná šířka pyramidy 30 ° => 3
Celý cyklus 25920 => 2 + 5 + 9 + 2 = 18 = 1+ 8 = 9
Zodiakální věk 2160 => 2 + 1 + 6 = 9

Frekvence 528 Hz – 93% funkce DNA je Příjem a Přenos Světla a Zvuku – Láska

Matematika založená na Vortexu

Matematika, jak ji známe dnes, je pouze nástrojem symbolizujícím množství. Matematika založená na vortexu (VBM) je odlišná, protože se jedná o dynamickou matematiku, která ukazuje vztahy a tím i vlastnosti čísel, a nikoli jen množství. Čísla jsou skutečná a živá nejen symboly pro jiné věci. Zjistíte, že vztahy mezi čísly nejsou náhodné nebo umělé, ale že čísla jsou ve skutečnosti elementárními částicemi, z nichž je vše složeno. Tato ztracená znalost byla našim starým lidem dobře známa a dnes je pro nás odhalena. Postupně uvidíte čísla v jednoduchém, ale hluboce dokonalém trojrozměrném maticovém rastru, který tvoří tvar torusu.

Randy Powel: Úvod do Vortex Matematiky [Plná verze] [1/4] – Randy Powell – Intro to Vortex Math – Part 1

Vše je v pravdě trinární a binární je iluze, desítková soustava má levou a pravou stranu, a protože má střev v bodě (0,0), tento bod je třetí „neviditelnou“ částí, která vytváří „binární“ systém. Bod ve středu je tam, kde jste. Centrum jasného vědomí. Třetí bod. Bod vědomí, který vnímá časoprostor subjektivně, dualisticky, aby měl „zážitek“ oddělen od všeho.

Randy Powell – Intro to Vortex Math – Part 2 – Randy Powel: Úvod do Vortex Matematiky [Plná verze] [2/4]

Symbol osvícení

Tento kruh se skrytou posloupností čísel je „Symbol osvícení“. Toto je MATEMATICKÝ PRŮTOK BODU.

HUDEBNÍ Mřížka a Číslo devět

432 Hz - Frekvence Vesmíru - Mediální průmysl - 440 Hz
432 Hz – Frekvence Vesmíru – Mediální průmysl – 440 Hz

Mřížka faktoru 9 staví na 432 Hz – měli bychom naladit naši hudbu zpět na 432 Hz, protože vytváří harmonickou hudbu, která rezonuje s naší duší. Americký hudební průmysl dosáhl v roce 1926 neformálního standardu 440 Hz. Tyto nepravidelné vzorce mají podobný účinek jako bezdrátové technologie jako Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, 5G sítě, aby zničily naši harmonii v nás. Čim víc G tím víc problémů.

432 Hz je považováno za přirozenou frekvenci vesmíru, má kosmické léčivé schopnosti a přitahuje masy publika k naší hudbě.

Sonická Geometrie: Jazyk Frekvence a Formy
25920 let je „Jeden Velký Rok“ – Frekvence = 25920/60 = 432 Hz

Skrytá devítka ve Fibonacci sekvenci

Fibonacciho sekvence je růst spirály všudypřítomný v přírodě. Fibonacciho devítková sekvence se opakuje po 24 číslech. Opakuje se do nekonečna. Pomocí ciferace vám všude, v každém kroku začne padat 9. Devět je číslo vesmíru (1+8 =9, 2+7=9, 4+5=9, 3+6=9). Každá řada má kořen 9. 9+9 = 18 =9 …

1 – 12 13 -2425 – 3637-48
1233 = 875025 = 124157817 = 8
1377 = 8121393 = 139088169 = 8
2610 = 7196418 = 2 63245986 = 7
3987 = 6317811 = 3102334155 = 6
51597 = 4 514229 = 5 165580141 = 4
82584 = 1 832040 = 8267914296 = 1
13 = 44181 = 51346269 = 4433494437 = 5
21 = 3 6765 = 62178309 = 3701408733 = 6
34 = 710946 = 2 3524578 = 7 1134903170 = 2
55 = 1 17711 = 85702887 = 11836311903 = 8
89 = 828657 = 1 9227465 = 82971215073 = 1
144 = 946368 = 914930352 = 94807526976 = 9
Izotropní Vektorová Matice je Základní Matematický Plán Stvoření.

Jedním z nejzajímavějších vzorů čísel je Pascalův trojúhelník (pojmenovaný po Blaise Pascalovi, slavném francouzském matematikovi a filozofovi). Také čísla Fibonacciho sekvence se vyskytují v součtech „mělkých“ úhlopříček v Pascalově trojúhelníku. Číňané o tom věděli, jak je vidět z přední strany knihy Chu Shi-Chieh „Ssu Yuan Yü Chien“ (Precious Mirror of Four Elements), napsané v roce 1303 nl.:

cykly času a číslo devět

86400 s / den = 9
3600 s / h = 9
604800 s / týden = 9
1440 minut / den = 9
10080 minut / týden = 9
25920 let / precese = 9
525600 minut / rok = 9

Posvátná aritmetika

Naši předchůdci pochopili důležitost devíti

Precesní cyklus 25920 = 9
Mayské číslo pro precesi 25956 = 9
Doprovodné číslo Maya 1366560 = 9
Maya dlouhá doba počítání (dny) = 9
Starověké kemi číslo 1296000 = 9
Platónovo „dokonalé číslo“ (1x2x3x4x5x6x7 = 5040) = 9

Vortex Based matematika. VIDEO (ang): RODIN FRACTAL EIGHT ABHA TORI MATRIX

4 hindské yugy (věky)
Satya Yuga 1,728 000 = 9
Treta Yuga 1 296 000 = 9
Dvapara Yuga 864 000 = 9
Kali Yuga 432 000 = 9

Matematika založená na Vortexu
Číslo 9 je Číslo Vesmíru
Číslo 9 je Číslo Vesmíru

Sumerský seznam králů (sumerská mytologie)

Aloros – Babylon – 36 000 let = 9
Alulim – Eridu – 28 800 let = 9
Alaparos – neznámé 10 800 = 9
Amelon – Pautibiblon 46 800 = 9
Ammenon – Pautibiblon 43 200 = 9
Amegalaros – Pautibiblon 64 800 = 9
Daonos – Pautibiblon 36 000 = 9
Euedorachos – Pautibiblon 64 800 = 9
Amempsinos – Laragchos 36 000 = 9
Otiartes – Laragchos 28 800 = 9
Xisouthros – neznámé 64 800 = 9

Platónská tělesa

Existuje také několik vysvětlení, proč máme přesně 5 platonických tvarů. Představte si, že máme jednu hůl a vy ji můžete znásobit, hůl má vždy stejnou délku, když projdete všechny kombinace, skončíte s 5 platonickými tvary – Pentacle.

Tetrahedron = 4 strany z celkem 180 stupňů = 720 stupňů = 9
Octohedron – 1440 stupňů = 9
Šestiúhelník (krychle) – 6 stran 360 = 2160 stupňů = 9
Icosohedron – 20 stran 180 = 3600 stupňů = 9
Dodecahedron 12 stran 540 = 6480 stupňů = 9

Platónské Tělesa
Platónské Tělesa
Kvantová Fyzika – Proslulý Experiment s Dvojitou Štěrbinou – Vliv Vědomí na Hmotu
DIGITALIZACE LIDÍ – NANOTECHNOLOGIE – TORZNÍ POLE

Následuj nás / Follow us

Jeden komentář u “Zvláštní Dodatky – Devět je číslo Vesmírů”

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP