5G – Karlovy Vary, Kolín, Karvina – Český Telekominační Úřad

5G zbraň podporovaná Českým Telekomunikačním Úřadem

Česká republika – Dne 3. července 2019 zástupci města Karlovy Vary a Vodafonu podepsali memorandum o spolupráci. Bez souhlasu a vědomí lidi!!! K čemu nám je rychlost, když nás to zabíjí, nejvíc děti a těhotné ženy!!! V Kolíně už 5G zabíjí a v Karviné za chvilku bude 5G zabiják taky. Kdo bude další?

Instalace 5G je naprosto šílená a dělat ji bez jediného biologického testu bezpečnosti musí být o té nejhloupější myšlence, jakou kdokoliv kdo v historii světa měl.

Dr. Martin Pall

Český TelekomUNiKační Úřad v ČR

Cílem seminářů bylo reagovat na současný neutěšený stav ve využívání kmitočtového pásma dle všeobecného oprávnění VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz (dále jen „VO-R/12“).

Hlavní pozornost byla věnována nejproblematičtější části, pásmu 5 GHz, kde se v současné době problémy kumulují a velmi často vyúsťují mimo jiné v rušení meteorologických radarů, provozovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (dále jen „ČHMÚ“).

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz (dále jen „VO-R/12“). Hlavní pozornost byla věnována nejproblematičtější části, pásmu 5 GHz, kde se v současné době problémy kumulují a velmi často vyúsťují mimo jiné v rušení meteorologických radarů, provozovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (dále jen „ČHMÚ“).

5G je zbraň co se prodává za Telekomunikace

5G je zbraň, funguje od pár Ghz až do 95Ghz a dokáže porazit celé armády. – Tato zbraň může porazit celou armádu.

Tato zbraň může porazit celou armádu

Telekomunikační odborník nabízí názor o mrtvých včelách pod 5G věží

Ty věže nejsou 5G, jsou 4G. Všechny moderní 4G jsou vybaveny 5G schopnostmi. Konkrétně to nebude fungovat při 5G frekvencích, ale v nižším pásmu pomocí 4G rádií lze komunikovat s budoucí 5G infrastrukturou, která bude s mnohem menšími anténami, které mají být každých několik stovek metrů v každém směru na každé veřejné ulici. O tomto fenoménu zabíjení včel se v telekomunikačním odvětví hovoří už celá léta. Všichni horolezci mohou potvrdit, že se včely „opijí“ na vysokofrekvenčním signálu přicházejícím z věží, které působí jako návnada. Silně koncentrovaná aktivita 4G, jak je uvedeno ve videu, může agregovat hodně frekvencí. Protože je tak nízko u země, stává se pro hmyz s nízkým létáním nebezpečná. Obviňujte naše předpisy za tyto „skryté“ vraždy!!!

Včely umírají pod 5G anténami

Napište úřadům, aktivně pomÁHEJte zastavit 5G v České Republice

Provolání: vyvinutí tlaku na řešení problému vyvolaným neionizujícím zářením! Aliance Národních sil se připojuje. Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém je obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.

PROVOLÁNÍ Vzhledem k tomu, že:

  • Ministerstvo zdravotnictví neplní svou funkci
  • Úřad vlády neplní svou funkci a snaží se zbavit odpovědnosti
  • Hlavní hygienik ČR neplní svou funkci
  • Ombudsman nevyužívá všech svých pravomocí

Ministerstvo pro lidská práva neplní svou funkci, žádáme všechny veřejné činitele, aby použili svou pravomoc či moc k vyvinutí tlaku na řešení problému vyvolaným neionizujícm zářením. Požadujeme, aby vláda bez prodlení ustanovila z odborné veřejnosti komisi nemající vazbu na Ministerstvo zdravotnictví, která by přezkoumala vědecké poznatky a podklady, které vedly v některých zemích k přijmutí řádově nižších limitů pro vf pole, než platí u nás a k důrazným opatřením na ochranu dětí.

Ve jménu našich dětí žádáme vládu o vytvoření bezpečných limitů (které budou brát v potaz i riziko poškození nižšími výkony záření, kdy ještě nedochází k měřitelnému ohřevu tkání, ale k poškození na buněčné úrovni ano a kumulativní). Současné limity by mohly ve svém dopadu způsobit vážné problémy pro celý národ přes velmi hrůznou peripetii autizmu, rakovin, Alzheimerů a dalších chorob!

LIMITY PRO VF POLE v ČR

  • 2 až 30 GHz před r. 2000 4,3 V/m (na základě 30 letého výzkumu Státního zdravotního ústavu Praha)
  • po r. 2000 41 V/m
  • po r. 2015 61 V/m, zaměstnanci 137 V/m

Zpráva NRL č. 13 vydaná v r. 2002: závažným důvodem k zrušení vyhlášky 408 (platná před r 2000) však byla nemožnost uvést používání mobilů do souladu s limity, stanovenými v této vyhlášce.Nyní MZ odpovídá na dotazy občanů, proč byly limity zvýšeny, že staré limity byly vědecky neudržitelné !!!

Změna v roce 2015 na 61 V/m ef (tj. špička 86 V/m) zaměstnanci 137 V/m ef (špička 193 V/m) !! Nenápadné zvýšení malou změnou v textu, že hodnoty jsou efektivní !

Česká vláda chce od roku 2019-2020 zavádět v České republice mobilní síť páté generace (5G), která intenzitu mikrovlnné elektromagnetické energie v republice zdesetinásobí a chvílemi až zestonásobí a nebude místo, kam by před ní bylo možné utéci. V únoru letošního roku se ptal v americkém senátu senátor Richard Blumenthal, jestli byly provedeny experimenty, které by prokázaly, že zavedení páté generace mobilní, telefonní sítě nebude mít škodlivý vliv na lidské zdraví a dostal odpověď, že žádné takové experimenty provedeny nebyly.

Žádná studie neprokázala bezpečnost 5G sítě: Senátor Hearing – 7. únor 2019

Změny Klimatu – 5G satelity

5G se svými 20000 satelity, co plánují dostat na oběžnou dráhu, změní počasí, nás všechny a celý biologický život. CHCETE TO? Bohužel, všeobecné globální lhaní ve všech oblastech lidské činnosti vrcholí v podobě lží o extrémech počasí, které je lživě sváděno na matku přírodu. Klima planety se nepochybně mění. Extrémy počasí však jsou z velké části uměle vytvořeny tím, že geoinženýři, klimateroristé, mající k dispozici systém již velmi dokonalých meteorologických a klimatických zbraní rozmístěných po celé planetě, z bezpečných bunkrů pomocí počítačů řídí a ovládají veškeré světové počasí. Kdykoli se jim zachce, mohou způsobit záplavy, zemětřesení, extrémní horko, krupobití, cokoliv se jim zamane.

HAARP, Změny Počasí, Směrované Energetické Zbraně, Bioelektrické Zbraně – práce dr. Michaela Persingera, Igora Smirnova, Roberta Beckera, Eldona Birda, Jamese Lynna, Andreje Puharič, Rosse Eddy, Jose Delgado, Bill van Viese, Hermana Schwana, Nikola Tesla, anglicky, české titulky

Nutno Vidět – Tajné projekty , psychotronické elektronické zbraně

Inteligentní Měřiče: Odpočítávání do Národní Krize Nemocí a Smrti

Příznaky Nemoci z Rádiových Vln – Americký Námořní Lékařský Výzkumný Ústav (1972 odtajněn)

Elektrotechnické společnosti právě instalují inteligentní měřiče ve všech svých zákaznických lokalitách, které tisícům zákazníkům způsobují nemoc. Tyto měřiče emitují mikrovlnné záření ve frekvenčním pásmu 900+ megahertz, o kterém je známo, že způsobuje slabost, únavu, poruchy spánku, bušení srdce, zvonění v uších, bolest a narušení imunitního systému. Tyto inteligentní měřiče vysílají intenzivní výbuchy mikrovlnného záření vzduchem mnohokrát za minutu, 24 hodin denně.

Celostátní instalace inteligentních měřičů je jako časovaná bomba, protože škodlivé účinky jsou kumulativní – propuknutí život ohrožující nemoci může trvat 5 nebo 10 let.

V určitém okamžiku to nebudou tisíce lidí nemocných z elektromagnetického záření, ale dojde k výbuchu nemoci. Budou miliony lidí, kteří trpí chronickým postižením a smrtelným onemocněním z expozice, která trvala mnoho desetiletí! (více)

Instalace 5G je naprosto šílená
PAGE TOP