Děti a Bezdrátová Rizika!

Lenovo Computer - Ipad - Wireless - T mobile

Většina nových technologických produktů mají ve svých návodech formulku, která informuje o NEBEZPEČÍ těchto produktů. ZDE NAJDETE NÁVODY NEJBĚŽNĚJŠÍCH ZNAČEK A MŮŽETE SE SAMI PŘESVĚDČIT O TÉTO REALITĚ…

Nepříznivé účinky Wi-Fi záření na mužský reprodukční systém

Americká pediatrická akademie doporučuje dětem snížit expozici záření mobilního telefonu

Technologie ničí empatii našich dětí

5G bezdrátové odvětví dosud NEZARUČILO, že je bezpečné pro vaše zdraví nebo soukromí!!! Recenzované nezávislé studie ukazují rizika, která toto VF záření představuje! Zjistěte si více o nebezpečích a najděte řešení ve své komunitě (Riziko 5G: Vědecká Perspektiva)!

Virtuální asistenti vystavují lidi vysokofrekvenčnímu záření!
Expozice člověka může překročit vládní limity, pokud není dodržen odstup – jak je uvedeno v příručce, nebo v „bezpečnostních“ informacích umístěných on-line.

V tomto klipu Dr. Dietrich Klinghardt, zakladatel Sophia Health Institute, hovoří s Joshem del Solem o nejhorší technologické závislosti našich dětí.

Technologie ničí empatii našich dětí

Instalace 5G je naprosto šílená a dělat ji bez jediného biologického testu bezpečnosti musí být o té nejhloupější myšlence, jakou kdokoliv kdo v historii světa měl!!! –

Dr. Martin Pall

Co nevíte o nositelné technice a její expozici záření

Jednou z obav, která často obklopují naše použití technologie, je radiační expozice. Je pravda, že naše gadgety vyzařují záření, kterému jsme vystaveni při každodenním používání – co zatím nevíme, jaké jsou důsledky a jak dlouhodobá expozice ovlivňuje celkové zdraví.

Četné studie již poukázaly na to, jak záření mobilních telefonů může ovlivnit reprodukční systém člověka, narušit spánek nebo způsobit výkyvy nálad. Nyní máme řadu nositelných zařízení, která spolupracují s mobilními telefony a mohou se bezdrátově připojit k WiFi – to znamená, že také emitují záření a ve skutečnosti mohou představovat dlouhodobá zdravotní rizika.

Mobilní telefony, děti a rakovina mozku – studie Interphone

Gadgety uvolňují formu záření označovanou jako elektromagnetická frekvence (EMF), která byla v předchozích studiích uváděna jako forma karcinogenu – látka schopná vyvolat rakovinu v živé tkáni. To v podstatě staví na stejnou úroveň jako běžnější známý zdroj karcinogenů, jako jsou cigarety.

Wearrable” jsou určeny k nošení a jsou nejčastěji navrženy pro použití denně nebo během cvičení. I když tato zařízení nejsou aktivní, stále vysílají záření v těsné blízkosti těl uživatelů, to znamená, že jsme více vystaveni radiaci (ve smyslu kumulativních následků neionizovaného záření).

Je zde také otázka, jak mohou bezdrátová elektronická zařízení přerušit funkčnost zdravotnických zařízení, jako jsou kardiostimulátory. Existuje nějaký výzkum, který podporuje všechna tato tvrzení? Literatura zaměřená na informování uživatelů o nebezpečích bezdrátových nositelných zařízení je k dispozici od mnoha důvěryhodných institucí.

V jednom příkladu vědci z Národního toxikologického programu (NTP), federální mezi-agenturní skupiny v rámci National Institutes of Health, provedly experimenty na myších, které ukázaly, jak mohou být subjekty vystavené elektromagnetickému záření náchylnější k rakovině.

V jiné studii uvádí Světová zdravotnická organizace (WHO) mobilní telefony jako „možný karcinogen“. Studie rovněž naznačuje, že zvýšená blízkost zařízení zvyšuje úroveň škodlivé expozice. Tento konkrétní nález ještě více znepokojuje nositelné nošení, protože jsou navrženy tak, aby se nosily neustále v blízkosti těla.

Výzkum prováděný týmem evropských vědců, vedený Dr. Lennartem Hardellem, profesorem onkologie a epidemiologie rakoviny ve Fakultní nemocnici ve Švédsku, také upozorňuje na možná nebezpečí. Ve své studii zjistil, že dlouhodobé používání mobilních telefonů nebo jiných bezdrátových zařízení mohou zvýšit riziko rakoviny mozku až třikrát.

“Děti by měly omezit, kolik času tráví hovory na mobilním telefonu, říkají lékaři.” A pokud mají nositelné zařízení, měli by ho v noci sundat, aby nekončilo pod polštářem, blízko mozku. Lékaři také varují, že těhotné ženy by měly být se všemi těmito technologiemi zvlášť opatrné.“

Vliv Wi-Fi na rostliny, stromy během 69 hodin …

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP