Srdce a krevní oběh – Chestahedron – Posvátná Geometrie – Kosmické Srdce – Rudolf Steiner – Torus

Furst Branko – Srdce a krevní oběh

Anesteziolog jménem Dr. Frust Branko napsal knihu Srdce a krevní oběh – integrativní model (The heart and the circulation – an Integrative Model). V této knize pan Dr. Branko velmi detailně popisuje, proč srdce není pumpa. Je to kniha speciálně pro ty z vás, kteří se zajímají o vědecký trest … Tedy hlavně pro doktory.

Zajímavé je také to, že předmluvu k této knize napsal vedoucí kardiologické, anesteziologie na Harvardské lékařské fakultě (James A. DiNardo, MD, FAAP, Professor of Anesthesia, Harvard Medical School, Chief, Division of Cardiac Anesthesia)- tedy pravděpodobně někdo, kdo ví něco o fyziologii srdce a řekl, že Branko má pravdu …

Srdce není pumpa – kardiolog Francisco Torrent Guasp

Pan profesor James A. DiNardo, Šéf divize srdeční anestezie na Harvardské lékařské škole napsal v předmluvě této knihy:

Tradiční modely lidské cirkulace krve jsou schopny vysvětlit a modelovat většinu toho, co pozorujeme, stejně jako newtonovská fyzika vysvětluje to, co pozorujeme ve fyzickém světě kolem nás … Doktor Branko Furst, se ponořil hlouběji do oběhových jevů, které nejsou tak snadno pozorovány … Z práce doktora Branko Fursta máme důvod zpochybňovat adekvátnost tlakového pohonu v oběhu, tedy že srdce je pumpa ..

Pan profesor James A. DiNardo, Šéf divize srdeční anestezie na Harvardké lékařské škole přirovnává jevy srdce popsane Dr. Frustem pomocí kvantové a strunové teorie, které klasická newtonská fyzika nevysvětluje … Lidský oběh krve je tajemný a Frust Branko v této skvělé práci nám otevřel oči. A je nutnosti vyvinout sjednocující model lidského oběhu, který dokáže vysvětlit všechny pozorované jevy. Tato kniha je nutností pro každého, kdo se zajímá o komplikace lidského oběhu nad rámec toho co se učí v lékařských školách …

Srdce není pumpa, ale dirigent oběhu a centrum lásky.

Tato kniha sleduje vývoj základních pojmů v kardiovaskulární fyziologii s ohledem na nashromážděné experimentální a klinické důkazy. Spíše než aby se nálezy přizpůsobily standardní formě s tlakovým pohonem. Kniha nechává mluvit jevy samy za sebe.

Krev má největší rychlost před vstupem do srdce

Kniha začíná tím, že bere v úvahu časné embryonální cirkulace, kde krev prochází srdcem rychlostí, která překonává kontrakce jejích stěn, což naznačuje, že krev není poháněna srdcem, ale má svou vlastní hybnou sílu, která je pevně spojenou s metabolickými nároky tkání.

TORUS A SRDCE – SRDCE NENÍ PUMPA – KOSMICKÉ SRDCE

Srdce spíše zastavuje krev

Srdce než, že je orgánem pohonu, naopak slouží jako orgán pro zastavení. Srdce vytváří rytmický tlak k omezování toku krve. Platnost tohoto modelu je potvrzena porovnáním klíčových vývojových stadií kardiovaskulárního systému u bezobratlých, hmyzu a u obratlovců.

Srdce a Torus

Krev v srdci se na chvilku zastaví a změní směr. To je moment, kdy vstupuje tvořivá energie do lidského těla.

Hlavní morfologické a histologické rysy myokardu jsou přezkoumány se zvláštním odkazem na vír (Torus). Složité intrakardiální tokové vzorce rozptylující energii rovněž naznačují, že srdce funguje jako orgán impedance, jehož spotřeba energie úzce odpovídá vytvořenému tlaku, ale nikoli jeho propustnosti.

Plicní Hypertenze

Pozornost je pak zaměřena na regulaci srdečního výdeje a na argumenty vznesené zastánci modelů „levé komory“ a „oběhového návratu“ modelů oběhu. Hyperdynamické stavy vyskytující se v arteriovenózních píštělích a vrozených srdečních vadách, kde existuje komunikace mezi systémovými a plicními obvody na úrovni síní nebo komor, prokazují, že jakmile srdce není schopno bránit průtoku krve, dochází v plicích k reaktivním změnám a systémové cirkulace vedoucí k plicní hypertenzi a Eisenmengerovu syndromu.


Srdce není pumpa. Vědecké argumenty, mýty a fakta.

Nakonec jsou klíčové body shrnuty v souvislosti s krví jako „tekutý orgán“ s autonomním pohybem. Více informací také v článku Lidské Srdce – Kosmické Srdce – Srdce není Pumpa – Elektřina – Vývoj Humanity – Čtvrté Skupenství Vody – EZ Voda

Lidské tělo získává energii z vody, ze Slunce, Země, díky tomu se pohybuje krev (EZ voda). Zneužitá technologie s 5G satelity může překrýt přirozené, elektromagnetické pole Slunce. Tím biologické systémy, Vaše krev nedostane přirozenou energii. Co se s Vámi stane, co se stane s Vašimi dětmi? (SpaceX zažádal o dalších 30 000 Satelitů – celkem 42000 Satelitů – Země v Mikrovlnné Troubě nebo SPACEX – 5G – Earth in Microwave Oven – Satellites – Frequencies from 10.7 GHz to 86 GHz – Directed Energy Weapons – Palpitations – Abnormality of the Heartbeat)

Chestahedron – Posvátná Geometrie – Frank Chester

Frank Chester na základě posvátné geometrie odhalil osm vrstev srdce, uložení a jejich natočení. Geometrie srdce, jeho vrstvy jsou odvozené z geometrie Chestahedronu.

Osm vrstev srdce a posvátná geometrie

Chestahedron je první známý sedmihranný objekt, kde všech sedm stěn má stejné plochy. Objevil jej umělec a geometr Frunk Chester. Má 7 stěn, 7 vrcholů a 12 hran. Jeho sedm stěn jsou 4 trojúhelníkové stěny a 3 stěny tvaru draka. Chestahedron ma celkem 7 vrcholů, to znamená, že 4 vrcholy mají 3 hrany a 3 vrcholy mají 4 hrany. Chestahedron je tvořen vírovým (torus, double torus) pohybem dodekahedronu, čtyřstěnu a oktaedronu:

Frank Chester – The Chestahedron – The Wonder of Seven

Pětiboká tvář Dodecahedronu

Dvourozměrná rozložená verze se dotýká přesně perfektní pěticípé hvězdy. Tři modré kousky dole jsou tři body dokonalé pěticípé hvězdy.

Pět tvarů draka, umístěných spolu se svými body, vytváří dokonalý pětiúhelník. To znamená, že Chestahedron může být vytvořen tak, že na sebe složí hvězdný pětiúhelník a uvede ho do tří dimenzí. Týká se to icosahedronu a dodekandronu. Základním faktorem sjednocení je základní rovnostranný trojúhelník (Zvláštní Dodatky – Devět je číslo Vesmírů…).

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner založil waldorfské školy, antroposofickou medicínu a mnohé další odvětví … Steiner byl mystik a učenec. Pan Dr. Thomas Cowan popisuje Steinera tak, že když znáte Rudolfa Steinera, je to jako byste znali odpovědi na test, ale musíte pochopit, jak k odpovědi dojít … Určitě víte, kam byste měli jít …

Aby se lidstvo mohlo vyvíjet správným způsobem, musí se stát tři věci. Za prvé, lidé musí přestat pracovat pro peníze. Druhým je, že lidé se mylně myslí, že existuje rozdíl mezi smyslovými a motorickými nervy (je jedno informační pole). Za další pochopit, že srdce není pumpa.

Srdce není mechanické čerpadlo, ale dirigent oběhu a centrum lásky.

Prosím podpořte projekt STOP5G.CZ. Vaše příspěvky pomáhají zvládat měsíční platby a udržet portál v chodu. Jsme rádi za vaši pomoc a podporu, do zprávy prosím napište DAR.

IBAN: CZ9230300000001166185011 BIC: AIRACZPP

Následuj nás / Follow us

2 komentáře u „Srdce a krevní oběh – Chestahedron – Posvátná Geometrie – Kosmické Srdce – Rudolf Steiner – Torus“

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP