PRO ARMÁDU, HASIČE A POLICII v ČR – Přestaňte prosím okamžitě používat Systém Tetra Airwave – Zabijí VÁS

Policie - Tetra System Zabijí Policii, Armádu a Hasiče - Radiace

Evropské země, Česká republika byla před lety přinuceny USA přijmout systém Tetra pro svou policii a armádu. Barrie Trower o tom mluvil. Napsal o tom zprávu pro policejní odbory. Zdá se, že Tetra rozzuřuje, rozčiluje a šíří násilí, stejně jako to dělají EMF, ale mnohem více.

MUSÍTE VIDĚT: Stop Tetra Systém Vzduchových Vln – Barrie Trower

Na policii v pohotovostních službách se provádí vědecký experiment, aby se zjistilo, kolik rakoviny a poškození mozku způsobuje systém Tetra Systém Vzduchových Vln (Tetra Airwave System).
Policejní federace zveřejnila dokument, na který Barrie Trower ve své poslední zprávě odkazuje.  Víme, že tento systém je nebezpečný, ale protože je spuštěn, nemůžeme s tím nic dělat!!!

5G Zdravotni Rizika – Dr. Barrie Trower

Tetra je příliš nebezpečná ze dvou důvodů

Zaprvé, musíte nést systém na vaší hrudi a signál je přenášen přes váš mozek a krk a někteří policejní muži musí provést 14 hodinové směny.

5G je zbraň – Skryté vojenské využití technologie 5G – Skrytá pravda

Zadruhé: Frekvence pulzů TETRA Systému je kolem 16 pulzů za sekundu. Tato frekvence se blíží přirozené frekvenci mozku, což je 17 pulsů za sekundu. Bitová frekvence mozku je zodpovědná za rozhodování v mimořádných situacích a pokud ovlivňujete tuto frekvenci, nemůžete se rozhodnout. Policie musí rozhodovat v mimořádných situacích!!!

Mikrovlny, wifi a důsledky. Dr. Barrie Trower

o čem to vlastně všechno je?

Představte si pole kolem magnetu a představte si běžnou každodenní statickou elektřinu. Pokud dáte silové pole z magnetu dohromady se silovým polem ze statické elektřiny, vytvoříte vlnu. Tato vlna se nazývá elektromagnetická vlna. Existuje spousta různých typů elektromagnetických vln, ale všechny jsou vyrobeny ze stejných dvou věcí – magnetických a statických účinků. Jediný rozdíl mezi vlnami je jejich vlnová délka nebo délka vlny a počet vln, které mohou být vytvořeny za sekundu, tj. frekvence. Všechny tyto vlny se ukládají do tabulky zvané elektromagnetické spektrum.

01/21 Nebezpečí mikrovlnné technologie – Odborník na mikrovlnné záření Barrie Trower

Na jednom konci tohoto elektromagnetického spektra máte velmi krátké vlny, jmenovitě paprsky gama a rentgenové, a na druhém konci spektra máte velmi dlouhé vlny, jmenovitě rádio, televizi a vlny z nadzemních silových kabelů. Všechny tyto vlny mají stejné vlastnosti; to znamená, že se chovají stejně.

Když se v této zemi, v České republice někdo zeptá, zda je určitá úroveň elektromagnetického záření bezpečná, obvykle jsou označovány jako bezpečnostní limit. Bezpečnostní limit je opravdu osobní názor. Tento osobní názor může být založen na mnoha faktorech jednotlivce nebo jednotlivců z jakýchkoli údajů, které mají v držení.

Elektromagneticky paprsek je stará (ne)smrtelná zbraň pro armádu

Vlna extrémního tepla, která přichází odnikud. je to jedna z US starých vojenských neletálních zbraní. Bez-zápachový neviditelný a tichý závan velkého tepla s bodnutím od mé hrudní kosti po krk. Instinktivně chcete vyskočit z paprsku. Paprsek Vás může sledovat …

https://stop5g.cz/5g-satelity-akusticke-zbrane-infrazvuk-ultrazvuk-dew/
https://stop5g.cz/5g-satelity-jako-zbran-smerovane-mikrovlnne-energeticke-zbrane-laserove-zbrane/

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP