Člen personálu OSN říká – 5G je válka proti lidstvu

STOP 5G

Pracovnice OSN: Claire Edwards, Redaktorka a trenérka interkulturního psaní, Organizace Spojených Národů (1999-2017)

V první řadě je pravděpodobné, že 5G učiní lidi elektro-hypersenzitivními (EHS). [2] Když jsem pracovala v OSN seděla jsem před dvěma velkými počítačovými obrazovkami po mnoho času z 18 let, což mě učinilo EHS. Když Úřad OSN ve Vídni instaloval výkonné přístupové body WiFi a mobilní tel přístupy, které mají sloužit velkým veřejným prostorům – v úzkých, zděných chodbách v celém vídeňském mezinárodním centru instalováno v prosinci 2015. Byla jsem nemocný nepřetržitě.

Pracovnice OSN: Claire Edwards, Redaktorka a trenérka interkulturního psaní, Organizace Spojených Národů (1999-2017)

(Poznámka redaktora – tvůrci tohoto příběhu jsme byli požádáni, abychom se o dílo podělili, a my to děláme s hrdostí – Erin Elizabeth.) Claire Edwards, redaktorka & trenérka interkulturního psaní, Organizace spojených národů (1999-2017)

Dva a půl roku jsem se snažila upozornit odborový svaz, administrativu a lékařskou službu OSN na ohrožení zdraví zaměstnanců EMR v OSN z těchto přístupových míst, ale byla jsem ignorována. Proto jsem v květnu 2018 tuto otázku vzala na generálního tajemníka OSN Antonia Guterres. Pan Guterres je fyzik a elektrotechnik a přednášel o telekomunikačních signálech na počátku své kariéry. Guterres tvrdil, že o tom nic nevěděl. Zavázal, že požádá Světovou zdravotnickou organizaci, aby se na to podívala. Ale o sedm měsíců později zůstávají tyto veřejné přístupové body stále na místě. Na mé další e-maily, na které jsem navázala, jsem nedostala žádné odpovědi. Dole je přepis z OSN zasedání.

V důsledku toho jsem uvítala příležitost spojit se s úsilím o zveřejnění mezinárodní výzvy k zastavení 5G na Zemi a ve vesmíru, bylo mi jasné, že i přes 43 dřívějších vědeckých odvolání jen velmi málo lidí pochopilo nebezpečí EMR . Moje zkušenost jako redaktorky by mohla pomoci zajistit, že nová 5G výzva, včetně otázky záblesku 5G z vesmíru, byla jasná, úplná, vysvětlující a přístupná pro nevědecké prácovníky. Mezinárodní odvolání k zastavení 5G na Zemi a ve vesmíru je plně odkazováno, citováno přes sto vědeckých prací mezi desítky tisíců na biologických účincích EMR publikováno za posledních 80 roků.

Claire Edwards, redaktorka & trenérka v interkulturním psaní, OSN (1999-2017) & generální tajemník OSN Antonia Guterres

[Začátek Přepisu ze zasedání OSN]

Pracovnice OSN Claire Edwards: OSN nás opakovaně informovala, že OSN pracovníci jsou nejdůležitějším zdrojem této organizace.

Od prosince 2015 jsou pracovníci ve vídeňském mezinárodním centru vystaveni velkoplošnému elektromagnetickému záření z WiFi a Mobilních Posilovačů instalovaných na velmi nízkých stropech v budovách.

Současné úrovně veřejného ohrožení jsou nejméně jeden kvintilion (1.000.000.000.000.000.000) – to je osmnáct nul – o jeden quintillion vyšší než přirozené záření pozadí, podle Proffessor Olle Johansson z Institutu Karolinska ve Švédsku.

Vysoce nebezpečné biologické účinky EMF byly doloženy tisíci studiemi od roku 1932, což naznačuje, že můžeme čelit celosvětové zdravotní katastrofě o řád horší než je tomu u tabáku a azbestu.

Pane generální tajemník, na základě principu předběžné opatrnosti vás naléhavě žádám, abyste tyto EMF-emisní přístroje okamžitě odstranili a zastavili jakékoli zavádění 5G na stanicích OSN, protože jsou navrženy tak, aby poskytovaly soustředěné a soustředěné služby. Elektromagnetické záření přesahující 100násobek současných hladin stejným způsobem jako zbraně řízené energie.

V souladu s hlavními zásadami OSN pro podnikání a lidská práva, s „Chránit, respektovat a napravit“, musí být technologie 5G podrobeny nezávislému posouzení zdraví a bezpečnosti předtím, než budou spuštěny kdekoli na světě.

V současné době existuje mezinárodní výzva , kterou podepsalo 237 vědců z EMF ze 41 zemí, kteří naléhali na OSN a zejména na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), aby vyvinuli silné vedení při podpoře rozvoje. více ochranných směrnic EMF, podpora preventivních opatření a vzdělávání veřejnosti o zdravotních rizicích, zejména rizika pro děti a vývoj plodu.

Pane generální tajemník, máme tu jedinečnou příležitost na Úřadu OSN ve Vídni. Vzhledem k tomu, že naše zdravotnické záznamy jsou digitalizovány, máte možnost uvolnit údaje o uzavřené populaci vystavené mimoúrovňovým hladinám elektromagnetického záření, aby se zjistilo, zda v posledních 28 měsících již došlo k neobvyklým zdravotním důsledkům pro zaměstnance OSN.

Naléhavě vás žádám, abyste tak učinili a okamžitě zastavili jakékoli 5G zavádění těchto budov.

Děkuji.

Stop5G.cz; Mezinárodní Výzva k zastavení 5G na Zemi a ve Vesmíru
Stop5G.cz; Mezinárodní Výzva k zastavení 5G na Zemi a ve Vesmíru

Generálního Tajemník OSN Antonia Guterres: Promiňte, protože mluvíte s někým, kdo je o těchto věcech trochu neznalý. Mluvíte o systémech WiFi?

Pracovnice OSN Claire Edwards: Na stropech těchto budov byly v Prosinci 2015 bez konzultací nainstalovány zesilovače WiFi a zesilovače mobilních telefonů, bez informací pro zaměstnance. V případě, že rozumíte elektromagnetickému záření – V případě že nemůžete dostat signál z mobilního telefonu, signál jde na maximální sílu a ten se pak odrazí od kovových stěn a to ovlivňuje tělo několikrát maximální úrovní expozice. Takže situace je zde velmi nebezpečná. Slyšela jsem anekdoty mnoha lidí, kteří měli zdravotní problémy , nevím, jestli jsou příbuzní. Princip prevence by diktoval, že použíjemeli naše lékařské záznamy a podívali se na záznamy, tak tyto nebezpečné prostředky okamžitě odstraníme. Děkuji.

Generálního Tajemník OSN Antonia Guterres: No, já se bojím, protože jsem dal tato zařízení do mého domu. [Smích a potlesk]

Pracovnice OSN Claire Edwards: Není to dobrý nápad!

Generálního Tajemník OSN Antonia Guterres: To budu muset – přiznávám se k této nevědomosti a budu o tom hovořit s WHO [Světovou zdravotnickou organizací] – což je podle mého názoru organizace, která by se s tím mohla řádně zabývat, pověřit někoho – jejich zaměstnance nebo organizace, aby na tom pracovali, protože se musím přiznat, že jsem si toho nebezpečí neuvědomoval – [vtipně] do té míry, že jsem tyto věci dal do místností mého domu – do stropu.

Pracovnice OSN Claire Edwards: Chtěl bych navrhnout, aby se všichni začali zabývat touto problematikou a zejména do 5G, což 237 vědců ze 41 zemí považuje za hrozbu, která je mnohem horší než hrozby tabáku a azbestu z minulosti, za hrozbu.

Generálního Tajemník OSN Antonia Guterres: No, možná jsem se naučil něco zcela nového. Doufám, že to bude pro mě velmi užitečné, ale přiznám se, že je to poprvé, co o tom slyším.

[Konec přepisu]

Claire Edwardsová, BA Hons, MA, pracovala v letech 1999 až 2017 pro Organizaci spojených národů jako redaktorka a trenérka interkulturního psaní. Od května 2018 spolupracuje s Arthurem Firstenbergem na zveřejnění mezinárodní výzvy k zastavení 5G na Zemi a ve vesmíru (www. .5gspaceappeal.org). Odvolání přilákalo více než 80.000 individuálních a skupinových signatářů ze 168 zemí, ale stále potřebuje oslovit mnohem více lidí.

Napsat komentář

PAGE TOP