Regulační Orgány Záměrně Vyloučily Vědecké Důkazy o Škodách 5G

WHO vážně překročila své hranice týkající se bezdrátových zařízení a ututlání zdravotních rizik - Olga Sheeanová

Zúčastněnými stranami ve vývoji 5G jsou průmysl a vlády. Zatímco renomovaní mezinárodní vědci, kteří mají zdokumentované biologické účinky na lidi, zvířata, hmyz a rostliny jsou vyloučeni. Alarmující vliv na zdraví a životní prostředí v tisících vzájemně hodnocených studiích je vyloučen!

KROKY K PŘÍPRAVĚ DŮKAZŮ PRO SOUDNí SPORY A POTENCIÁLNÍ NÁPRAVY – DOKUMENTY

Bezdrátové záření má biologické účinky, období …

Důvodem současných neadekvátních bezpečnostních pokynů je střet zájmů normalizačních orgánů, orgány jsou napojeny na telekomunikace. Vzhledem ke svým vztahům s telekomunikačními nebo elektrickými společnostmi je podkopána nestrannost, která by měla upravovat regulaci standardů veřejného vystavení neionizujícímu záření. Profesor Martin L. Pall podrobně rozebírá střety zájmů a seznamy důležitých studií, které byly vyloučeny, viz velká rizika (anglicky) nebo vědecká perspektiva (česky).

WHO podvod, který nás stojí Zemi. Jste připraveni se rozloučit?

Řekni NE 5G v České republice!

Informujte svého zástupce – Dopis – Předmět: Právo na Řešení Zdravotních Problémů 5G nebo zde – Mezinárodní Příručka pro Zasílání Oznámení o Odpovědnosti svým Voleným Zástupcům

Následuj nás / Follow us

3 komentáře u „Regulační Orgány Záměrně Vyloučily Vědecké Důkazy o Škodách 5G“

  1. https://www.5gappeal.eu/

    Vědci a lékaři požadují moratorium na zavedení 5G.
    5G podstatně zvýší vystavení radiofrekvenčním elektromagnetickým polím RF-EMF, které se ukázaly jako škodlivé pro člověka a životní prostředí.

  2. Hlavní důvod navyšování mikrovln je zabránit metafyzickému jevu, který by jinak u lidí způsobil
    to , že by se najednou ocitli na nové zemi / v ráji / Janovo zjevení a uviděl jsem nové nebe a novou zemi /. V roce 2001 k nám z centra naší galaxie začalo
    přicházet transformační záření /jednotky Bovis/ a pro blokování vzestupu se začalo s navyšováním mikrovln. Tak jak stoupají Bovisky stoupá i množství blokujících mikrovln a to ne jen ve městech, ale i všude v přírodě. Cílem je udržet nás za každou cenu zde v 3D realitě Matrixu. Nasazení 5G záření z oběžné dráhy by bylo skoro stejné jako třetí světová válka.

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP