5G Bezdrátová Genocida Oceánů – Internet Podmořských věcí – loUT

V roce 2018 se na zemi i ve vesmíru veřejně připravovalo a propagovalo rozmístění milionů antén pro “5G”, “Smart Cities” a “Internet věcí”. Ve stejné době a bez jakékoli publicity spolupracovaly vlády, výzkumné laboratoře a komerční i vojenské zájmy na plánech na vytvoření “chytrých oceánů” a “internetu podvodních věcí” (IoUT). S rybami, velrybami, delfíny, chobotnicemi a dalšími obyvateli těchto hlubin to nekonzultovali.

SEANet Bezdrátová komunikace v Oceánu

Ve Spojených státech financovala Národní vědecká nadace projekt SEANet. Cílem bylo umožnit širokopásmovou bezdrátovou komunikaci z jakéhokoli místa oceánu do jakéhokoliv jiného místa na planetě nebo ve vesmíru.

Bezdrátová Technologie, Sonar, Chytrý Oceán Zabijí Velryby, Mořský Život

Internet Podmořských Věcí

Internet podmořských věcí je navržen tak, aby umožňoval všechny stejné komunikační možnosti, jaké jsou poskytovány na souši, včetně “streamování videa v reálném čase z podmořského prostředí”.

Holokaust Oceánu

V posledních třech letech publikovali vědci a inženýři z USA, Číny, Pákistánu, Kataru, Jižní Koreje, Španělska, Austrálie a Řecka řadu článků, Itálie, Francie, Maroko, Saúdská Arábie a další země. V roce 2020 vyšlo v časopise IEEE Internet of Things Journal speciální číslo na téma Internet věcí pro inteligentní oceán. V 2019, časopise Sensors vyšlo zvláštní číslo o inteligentním oceánu: Emerging Research Advances, Prospects and Challenges, a tentýž časopis nyní vydává další speciální číslo věnované internetu podvodních věcí.

Lži a zase Lži

Mezi činnosti, které údajně “potřebují” tuto technologii v oceánech, patří:

 • monitorování změny klimatu
 • kontrola a sledování znečištění
 • prevence katastrof včetně systémů varování před tsunami
 • průzkum oceánů
 • rybolov a akvakultura
 • sběr korálových útesů
 • sledování tektonických desek
 • navigace
 • světový oceánský obchod
 • průzkum a těžba ropy a zemního plynu
 • vojenská komunikace a sledování

Infrastruktura na Zabíjení Oceánů

Infrastruktura, která se začíná zavádět v oceánech, zahrnuje:

 • senzory a antény (“uzly”) na dně oceánu.
 • uzly v různých hloubkách
 • povrchové uzly
 • přenosové antény v různých hloubkách pro vertikální přenos dat ze dna oceánu na jeho hladinu a horizontální přenos mezi uzly.
 • Autonomní podmořská vozidla (AUV)
 • Autonomní povrchová vozidla (ASV)
 • podvodní roboti
 • bezdrátové povrchové bóje
 • chytré lodě a čluny
 • inteligent ní ponorky
 • chytré pobřeží

Akustické vlny, Rádiové vlny, Lasery, Světlo LED a Magnetická Indukce v Oceánu

Vzhledem k tomu, že komunikace pod vodou je obtížnější než ve vzduchu a více podléhá rušení, používá se v oceánech několik různých typů komunikačních médií pro přenos dat různou rychlostí a na různé vzdálenosti. Akustické vlny, rádiové vlny, lasery, světlo LED a magnetická indukce jsou tyto technologie všechny se používají k zaplavení oceánů daty. Vyvíjí se podvodní systém GPS. Většina těchto médií funguje pouze pro komunikaci na krátkou a střední vzdálenost. Komunikace na dlouhé vzdálenosti se opírá o akustické vlny a je podobná technologii používané v oceánských sonarech.

Podmořské Technologie

Tyto technologie se již dnes komerčně prodávají a instalují ve světových oceánech. Na konferenci Oceanology International 2022, která se bude konat v Londýně od 15. do 17. března, budou své produkty vystavovat desítky těchto společností. Společnost WaterLinked prodává prostřednictvím distributorů po celém světě technologii podvodních senzorů pro použití v akvakultuře a v podvodní navigaci. “technologie Wireless Sense™ umožňuje spolehlivou bezdrátovou komunikaci a inovativní řešení podmořských senzorů,” uvádí se na jejich webových stránkách.

Akustické Modemy

Společnost EvoLogics prodává podvodní akustické modemy se středním i dlouhým dosahem, které “poskytují plně duplexní digitální komunikaci”.

Podvodní Akustické Modemy

Společnost SonarDyne International prodává podvodní akustické modemy pro ropný a plynárenský průmysl a pro vlády a námořnictvo.

Společnost Voyis prodává podvodní laserové skenery s krátkým a dlouhým dosahem.

Integrované Komplexní Akustické Systémy

Společnost GeoSpectrum prodává “integrované komplexní akustické systémy” pro průzkum ložisek ropy a zemního plynu a pro vojenské účely.

Podvodní vozidla, Drony

Společnost Dynautics prodává autonomní podvodní vozidla (AUV). Společnost Seaber prodává “hotové mikro-AUV”.Společnost Hydromea uvádí na trh “první podvodní dron bez upoutání”.Společnost Mediterraneo Señales Maritimas prodává “datové bóje, které integrují senzory prostřednictvím dataloggeru, takže data mohou být přenášena do vzdálené stanice a zobrazena v našem softwaru.

Podmořské Laserové systémy LIDAR

“3D at Depth, Inc. “poskytuje pokročilé podmořské laserové systémy LIDAR.”Společnost Teledyne Marine prodává autonomní podvodní kluzáky, autonomní podvodní vozidla (“bezpilotní robotické ponorky”) a “laserové systémy pro mělké i hlubokomořské potápění”.

5G Věž Zničila Vodu

Podvodní Roboti

“Podvodní roboti se hemží oceánem,” píše se na stránkách Oceánografického institutu ve Woods Hole. Institut vyvinul navigační systém založený na akustickém signálu, který umožňuje spolupráci velkého počtu podvodních robotů. “Místo toho, abychom k pokrytí určité oblasti oceánu používali pouze jednoho většího a dražšího podvodního robota, chceme mít k dispozici stovky nebo dokonce tisíce menších a levnějších robotů, kteří mohou pracovat synchronizovaně,” uvádí se na jejich webové stránce.

Hlukovému Znečištění Oceánů

Organizace na ochranu oceánů již dlouho vedou kampaně proti hlukovému znečištění oceánů, ale teprve nyní si začínají uvědomovat tento nový typ útoku, který může svým rozsahem a velikostí předčit všechny předchozí útoky. Například jedna z kampaní ekologické organizace Sea Shepherd se jmenuje “Umlčení ohlušujícího řevu hlukového znečištění oceánů”. Píšou: “V rámci kampaně “Hluk v oceánech” se v roce 2013 uskutečnila akce “Hlukv oceánech”:”Jacques 1953, Cousteau vydal klasické paměti o svých začátcích podmořského průzkumu. Tuto knihu nazval Tichý svět. Dnes se lidské aktivity tomuto názvu vysmívají. V posledních několika desetiletích narůstá znečištění moří hlukem exponenciálním tempem. Hluk z lodní dopravy se každých deset let zdvojnásobuje. K této kakofonii se přidává hloubení pilotů, bagrování, sonar a seismický průzkum pro těžbu ropy a zemního plynu.

Hluk masakruje Faunu a Flóru

Pro mořskou faunu a flóru, zejména pro kytovce citlivé na akustiku, představuje tento antropogenní hluk vážnou a rostoucí hrozbu. Znečištění oceánů hlukem způsobuje silný stres, změny chování, maskování (tj. ztížené vnímání důležitých přírodních zvuků), vyvržení na mělčinu a hlukem způsobenou ztrátu citlivosti sluchu.”

Genocida Delfínů pomocí Modulovaného zvuku Vysoko nad Prahem Bolesti

K tomu se nyní přidává internet podmořských věcí, který začíná zaplavovat oceány zvukem, aby je připojil k internetu. A tento zvuk bude pulzně modulován stejně škodlivými frekvencemi jako rádiové vlny, aby přenášel stejná data. A aby bylo možné komunikovat na velké vzdálenosti, jsou některé z podvodních akustických modemů, které jsou uváděny na trh, schopny vydávat zvuk o síle až 202 decibelů. To odpovídá 139 decibelům ve vzduchu. To je stejně hlasité jako tryskový motor na vzdálenost 100 stop a je to nad prahem bolesti u lidí. Tyto modemy vysílají modulovaný zvuk o frekvencích od 7 kHz do 170 kHz, což zahrnuje téměř celý rozsah sluchu delfínů, kteří používají zvuk k lovu a navigaci.

Vliv Hluku na Vývoj zahrnuje Tělesné Deformace, Úmrtnost Jiker nebo nedospělých Jedinců, Zpožděný Vývoj

Účinky sonaru na velryby a delfíny byly široce medializovány. Stejně ničivé jsou však i účinky hluku na ryby a další obyvatele hlubin, jak podrobně popisuje Lindy Weilgartová ve své 36 stránkové zprávě pro organizaci OceanCare (THE IMPACT OF OCEAN NOISE POLLUTION ON FISH AND INVERTEBRATES 2018). V ní se zabývá 115 výzkumnými studiemi o účincích hluku na 66 druhů ryb a 36 druhů bezobratlých.”Většina ryb a bezobratlých využívá zvuk k životně důležitým funkcím,” píše. “Vliv hluku na vývoj zahrnuje tělesné malformace, vyšší úmrtnost jiker nebo nedospělých jedinců, zpoždění ve vývoji, zpoždění v metamorfóze a usazování a pomalejší růst…”.

Dezorientace, Smrt, Poškození Neuronů

Anatomické dopady hluku zahrnují masivní vnitřní poranění, buněčné poškození statocyst a neuronů, které způsobuje dezorientaci a dokonce i smrt, a ztrátu sluchu… Z behaviorálního hlediska zvířata vykazovala poplašné reakce, zvýšenou agresivitu, skrývání a útěk a sníženou obranu proti predátorům, hloubení hnízda, péči o hnízdo, námluvy, tření, snůšku vajec a krmení…

Komerční úlovky se kvůli Hluku snížili o 80 % – Vymírání

Některé komerční úlovky se kvůli hluku snížily až o 80 % a větší ryby oblast opustily.”Pokud bude nový útok pokračovat, bude to poslední hřebík do rakve našich oceánů a – protože oceány jsou zdrojem veškerého života – i naší planety.

Oceány Umírají a Průmyslová Revoluce

Již v roce 1970, pouhých 17 let po vydání knihy Tichý svět, Jacques Cousteau po návratu z tři a půl roku trvající průzkumné cesty, během níž urazil 155 000 mil, sdělil světu: “Oceány umírají. Znečištění je všeobecné.””Lidé si neuvědomují, že veškeré znečištění jde do moří,” řekl Cousteau. “Země je méně znečištěná. Je omývána deštěm, který vše odnáší do oceánů, kde se život za 20 let snížil o 40 procent. Mizí ryby. Flóra také.” A to, co se neotrávilo, se těžilo jako potrava, jako by život v oceánech byl nevyčerpatelný zdroj. “Oceány se vyčerpávají,” řekl. “Mizí vajíčka a larvy. V minulosti se moře obnovovalo samo. Byl to úplný koloběh. Ale tato rovnováha byla narušena s příchodem průmyslové civilizace. Krevety jsou vyháněny ze svých děr elektrickými výboji. Humři jsou hledáni na nemožných místech. Mizí samotné korály. Dokonce i v Indickém oceánu, který je málo procestovaný.”

Umírání řas co Produkují většinu Kyslíku

Život v oceánech dnes visí na vlásku. Pokud bude tempo poklesu populace pokračovat v oceánech nebudou téměř žádné ryby za chvilku. 1 Oceány denně pohlcují 24 milionů tun oxidu uhličitého, jsou o 26 % kyselejší než předtím, než jsme začali spalovat fosilní paliva, 2 a od 70. let 20. století pohltily 93 % tepla generovaného skleníkovými plyny. 3 Škody, které již byly na korálových útesech způsobeny okyselováním, zvyšováním teplot a lovem vlečnými sítěmi při dně, by příroda napravovala 100 000 let. 4 Diatomie – druh řas, které jsou základem potravního řetězce v oceánech a které jsou také zdrojem třetiny světové produkce kyslíku –

klesají již dvě desetiletí o více než 1 % ročně. 5 Populace krilu – malých korýšů podobných krevetám, kteří tvoří velkou část jídelníčku mnoha druhů velryb, tučňáků a tuleňů – se od 70. let 20. století snížila o 80 %. 6

V Nejhlubších Vrstvách Oceánu není už Kyslík

A v nejhlubších vrstvách oceánů je značně nedostatek kyslíku – natolik, že se hlubinně potápějící ryby již nepotápějí do hloubek, ale zůstávají u hladiny, aby mohly dýchat. A populace ryb, které žijí v mořských hlubinách, se drasticky zmenšují. Oteplující se oceány již nedokážou zadržet tolik kyslíku a právě nejhlubší vody jsou ochuzeny o kyslík jako první. 7,8,9,10 U pobřeží Oregonu se udusilo velké množství krabů žijících u dna. 11 Více než tisíc kapustňáků uhynulo v roce 2021 u pobřeží Floridy hladem, protože mořská tráva, kterou se živí, byla zničena znečištěním. 12

Oceán Plný Plastu

A v celých oceánech 13 je tolik plastu, že sardinky prodávané na australském rybím trhu obsahují 3 miligramy plastu v každém gramu své tkáně. 14

Bezdrátová Technologie nejvíc ničí Oceán

Přestože je mnoho útoků na oceány a Zemi, nejpalčivějším útokem, který ničí planetu nejrychleji, je bezdrátová technologie. Sama je nejničivější a všechny ostatní útoky urychluje a koordinuje. A hnacím motorem všech bezdrátových technologií, včetně bezdrátových technologií na zemi, ve vesmíru a v oceánech, je mobilní telefon. Všechny bezdrátové technologie, od 2G přes 5G až po internet věcí a internet podmořských věcí, vyžadují, aby každý držel v ruce mobilní telefon. Je to režisér, je to cíl a bez něj by současné tempo ničení nemohlo pokračovat.

“Když ne teď, tak kdy? Když ne já, tak kdo?”

 1. Boris Worm et al. Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services. Science 314: 787-790 (2006).
 2. Oceaneos. Okyselování oceánů – Ocean Acidification
 3. D. Laffoley a J. M. Baxter. Vysvětlení oteplování oceánů: Příčiny, rozsah, účinky a důsledky. Mezinárodní unie pro ochranu přírody. Září 2016 (Explaining ocean warming: Causes, scale, effects and consequences).
 4. Charles Clover. The End of the Line: How Overfishing is Changing the World and What We Eat (Konec fronty: Jak nadměrný rybolov mění svět a to, co jíme). New Press, 2006, str. 67.
 5. Cecile S. Rousseaux a Watson W. Gregg. Recent decadal trends in global phytoplankton composition (Nedávné desetileté trendy ve složení globálního fytoplanktonu). Global Biogeochemical Cycles 29: 1674-1688 (2015).
 6. Matthew Taylor. Úbytek krilu ohrožuje antarktickou faunu, od velryb po tučňáky (Decline in krill threatens Antarctic wildlife, from whales to penguins). The Guardian, únor 2015. 14,2018.
 7. Craig Welch. Oceány ztrácejí kyslík – a stávají se nepřátelštějšími pro život (Oceans Are Losing Oxygen—and Becoming More Hostile to Life). National Geographic, 12. března 2015.
 8. Laura Poppick. Oceánu dochází dech, varují vědci (The Ocean Is Running out of Breath, Scientists Warn.). Scientific American, únor. 2019.
 9. Kirsten Isensee. Oceán ztrácí dech (The Ocean Is Losing Its Breath). Ocean and Climate Platform, 2018.
 10. Mezinárodní unie pro ochranu přírody. Odk yselování oceánů (Ocean Deoxygenation).
 11. Bradley W. Parks. Nízká hladina kyslíku u severozápadního pobřeží vyvolává obavy z mořských “mrtvých zón” (Low oxygen levels off Northwest coast raise fears of marine “dead zones). Oregon Public Broadcasting, 22. července 2021.
 12. Corryn Wetzel. Floridští úředníci pro divokou přírodu se v rámci experimentálního přístupu k ochraně přírody rozhodli krmit hladovějící kapustňáky (Florida Wildlife Officials Move to Feed Starving Manatees in Experimental Conservation Approach). Smithsonian, 8. prosince 2021.
 13. Kapitán Charles Moore. Plastový oceán. Avery, NY 2011.
 14. Francisca Ribeiro a kol. Quantitative Analysis of Selected Plastics in High Commercial-Value Australian Seafood by Pyrolysis Gas Chromatography Mass Spectrometry [Kvantitativní analýza vybraných plastů v australských mořských plodech s vysokou obchodní hodnotou pomocí pyrolýzní plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie]. Environmental Science and Technology 54: 9408-9417 (2020).
 15. Ocean deoxygenation : everyone’s problem
 16. Psychopati a 5G SMART OCEAN – Plymouth home to world’s first 5G ocean-based marine testbed

MOBILNÍ VĚŽE NA DNĚ OCEÁNŮ – Internet Podmořských Věcí – Infrastruktura na Zabíjení Oceánů – Akustické vlny, Rádiové vlny, Lasery, Světlo LED a Magnetická Indukce v Oceánu – Akustické Modemy – Autonomní podmořská vozidla (AUV) – Podvodní roboti – Podmořské Laserové systémy LIDAR – Hlukovému Znečištění Oceánů – Hluk masakruje Faunu a Flóru – Genocida Delfínů pomocí Modulovaného zvuku Vysoko nad Prahem Bolesti – Vliv Hluku na Vývoj zahrnuje Tělesné Deformace, Úmrtnost Jiker nebo nedospělých Jedinců, Zpožděný Vývoj – Dezorientace, Smrt, Poškození Neuronů – Oceán Plný Plastu – Oceány Umírají a Průmyslová Revoluce – Umírání řas co Produkují většinu Kyslíku – V Nejhlubších Vrstvách Oceánu není už Kyslík – Bezdrátová Technologie nejvíc ničí Oceán – Když ne teď, tak kdy? Když ne já, tak kdo?

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP