První týden v měsíci u Tajemníká s čím chci

Tajemník je Správcem úřadu, každý Úřad má svého tajemníka. Tajemník postupuje hierarchicky od nižšího Úřadu k vyššímu Úřadu. Nejnižším úřadem je Úřad obce, pak Úřad města, Úřad kraje a Úřad vlády. V ČR je 50 hlavních měst, to znamená, že 50 Tajemníku de-facto řídí celou korporaci ČR.

Tajemník se nevolí. Tajemník je tzv. šedá eminence v pozadí. Tajemník rozhoduje nad všemi pracovníky Úřadu, aby vykonávali dle zákona a kancelářského aktu svůj úřad svědomitě. Na Úřadě je nejvýše postavenou administrativní osobou.

Třeba Tajemník Úřadu Vlády rozhoduje nad celou vládou a není volený. To jen ukazuje jak volby jsou podvod (ZMANIPULOVANÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY V ČR V ROCE 2023).

V Československu je 9300 obcí. Dejte vědět svému Starostovi, Soudci, Státnímu zástupci, Exekutorovi, Tajemníkovi, Vyššímu Úředníkovi, že máte mysl, vědomí, že jste duše v duchu. Nárokujte si před ním jasně své jméno, tělo, mysl a duši. Protože každá žaloba je proti mysli. Proto třeba rozsudek se řekne anglicky judg-ment, a ment je mysl.

Normální úředník Kanony nezná, je potřeba jít za tajemníkem, který je správcem úřadů. Všechno si napište dopředu, jednu kopii dejte na podatelnu (aby si to lidi přečetli na úřadu), jednu poslat přes datovku, jednu si nechat, jednu dát tajemníkovi. Sjednejte si schůzku. Každý úřad má svého tajemníka. obec také, nejvyšší Úřad ČR je Úřad vlády. Tajemník se nevolí a tečou přes něj miliardy …

Když vám Tajemník nepomůže, chtějte Principála. Když vyšší úřad předává určitou pravomoc nižšímu úřadu, jedná se o dočasný (delegace) nebo trvalý (investitura) spravedlivý titul, ve kterém se nižší úřad nazývá „zmocněnec“ (Agent) a vyšší úřad se nazývá „Principal“(hlavní, master, zmocnitel). (Kán. 3011). Nižší úřad z definice nemůže mít větší pravomoc než vyšší úřad. (Kán. 3010) Dominium je termín používaný k popisu nejvyšší úrovně autority v rámci jakéhokoli platného právního systému. Síla Dominia je investována do Úřadu skutečné Osoby a Vykonavatele (Kán.3020).

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP